James 1

1ၵဝ် ယႃႇၵုပ်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၶႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပဵၼ် ၶႃႈၸဝ်ႈ ၽြႃး ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼႆႉ သူင်ႇ ၵႂၢမ်း မႅတ်ႈတႃႇ ထိုင် ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သိပ်း သွင် ၶိူဝ်း၊ဢၼ် ၽၢတ်ႇၽႄ ၸွတ်ႇၸႅတ်ႇ ယူႇ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ဢေႃႈ။ 2ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ထူပ်းၺႃး တၢင်း ဢၼ် ၸၢမ်းတူၺ်းယႃႉယုၵ်ႉ လၢႆ သမ်ႇ လၢႆ ပိူင် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၢတ်ႈ တင်းသဵင်ႈ ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီ သိူဝ်းပျေႃႇ ၵူၺ်း တႃႉ။- 3ၵွပ်ႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊သူ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် တၢင်း ဢၼ် ၸၢမ်းတူၺ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ သူ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ႁႂ်ႈ တၢင်း ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ သူ တင်ႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ဢေႃႈ။- 4ႁႂ်ႈ တၢင်း ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ သူ ၼၼ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ သုတ်ႉ ဢမ်ႇ ယွမ်း လႄႈ ဢွၼ် သူင်ႇ သူ ႁႂ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ၸေးၸုမ်ႇ လႄႈ ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ သင် ထႅင်ႈ သေ ဢိတ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 5ၼႂ်း သူ ၼၼ်ႉ၊ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း လူဝ်ႇ ပိင်ႇၺႃႇ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ မၼ်း ယွၼ်း ဢဝ် ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ပၼ် တီႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ၸႂ် ၵရုၼႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၵူၺ်း သေယဝ်ႉ၊ပၼ် တီႈ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ။- 6ၵူၺ်းၵႃႈ၊ႁႂ်ႈ မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် ဢၼ် ထၢင်ႇ ဢၼ် ထိူမ်၊ႁႂ်ႈ မၼ်း ပႃး တင်း ၸႂ် ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ သေလႄႈ ယွၼ်း ဢဝ် တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ၸႂ် ဢၼ် ထၢင်ႇ ဢၼ် ထိူမ် ၼၼ်ႉ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ လႅင်းၼမ်ႉ ပိူပ်ႈၼမ်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ် လူမ်းထူဝ်း လႄႈ သဵၼ် ၵႂႃႇ ပိဝ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ မၼ်း ထၢင်ႇ ၼႂ်း ၸႂ် မၼ်း ဝႃႈ၊တၵ်း လႆႈ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 8ၵေႃႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် မီး ၸႂ် သွင် ငၢမ်ႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ တႅပ်းတတ်းၸႂ် လွင်ႈ ၵႃႈ ဢၼ် မၼ်း ႁဵတ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 9ႁႂ်ႈ ပီႈၼွင်ႉ ၵေႃႉ ဢၼ် ယၢၵ်ႈၽၢၼ် ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ မီး တၢင်း ဢၼ် သိူဝ်းပျေႃႇ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူၵ်ႉ ႁႂ်ႈ မၼ်း ၶိုၼ်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 10ႁႂ်ႈ ပီႈၼွင်ႉ ၵေႃႉ ဢၼ် မၢၵ်ႈမီး လီ ပဵၼ် ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ မီး တၢင်း သိူဝ်းပျေႃႇ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တိုတ်ႉ ႁႂ်ႈ မၼ်း တူၵ်း တီႈ တႅမ်ႇ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်းမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီး တင်းလၢႆ၊တေ လႆႈ ႁၢႆလၢႆ ၵႂႃႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မွၵ်ႇ ယိူဝ်ႈ မွၵ်ႇ ယႃႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11ၵၢင်ဝၼ်းဢွၵ်ႇ မႃး လူၺ်ႈ သၢႆလႅတ်ႇ ဢၼ် မႆႈ ႁႅင်း ၼႃႇ ၼၼ်ႉ မႆႈ ၶႅမ်ႈ တူၼ်ႈ ယိူဝ်ႈယႃႈ ႁဵဝ်ႇ ႁႅင်ႈ ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊မွၵ်ႇ မၼ်း ၵေႃႈ လူၼ်ႇ ႁူင်ႈ တူၵ်း ၵႂႃႇ လႄႈ ႁၢင်ႈၽၢင် မၼ်း ဢၼ် ႁၢင်ႈလီ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊လုလႅဝ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ပိူင်လဵဝ် ၵၼ် ၵူၼ်းမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီး တင်းလၢႆ ၵေႃႈ၊တၵ်း ႁဵဝ်ႇ ႁႅင်ႈ လုလႅဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် မၼ်း ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 12ၵေႃႉ ဢၼ် ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၸၢမ်းတူၺ်းယႃႉယုၵ်ႉ ၼၼ်ႉ၊မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ၸုၵ်း ၶၢမ်ႇ မၼ်ႈၶိူင်ႇ လႆႈ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၸၢမ်းတူၺ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း တေ လႆႈ သူး သရၽူႇ ဢသၢၵ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႆႉၵတိ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁၵ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢပျတ်ႈ ၸူဝ်း ၵႂႃႇ ၸူဝ်း ပႆ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ယႃႇ ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸူဝ်း ဢဝ် ႁႂ်ႈ ၵဝ် ၽိတ်း ပိူင် ဢေႃႈ၊" လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ၸူဝ်း ဢဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ တေ ဢမ်ႇ ၸူဝ်း ဢဝ် ၽူႈလႂ် ႁႂ်ႈ ၽိတ်းပိူင်ႈ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢပျတ်ႈ ၸူဝ်း ဢဝ် ၵႂႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸႂ် ၵိလေႇသႃႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိုတ်ႉၸၼ် ၵႂႃႇ လႄႈ တူၵ်း ၶမ် ၶိုမ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15ၸႂ် ၵိလေႇသႃႇ ၼၼ်ႉ ပႃး ပတိၵ်ႈသၼ်ႇထေႇ လႄႈ ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ ဢပျတ်ႈ မႃး ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် တူဝ် ဢပျတ်ႈ ယႂ်ႇ တဵမ်ထူၼ်ႈ မႃး ယဝ်ႉ ၸိုင်၊သမ်ႉ ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ တၢင်းတၢႆ ဢေႃႈ။ 16ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ ယႃႇပေ ႁႂ်ႈလႆႈ ၽိတ်း ၵႂႃႇ ပိူင်ႈ ၵႂႃႇ။ 17သု ၵျေးၸူး ဢၼ် မျၢတ်ႈ လီ လႄႈ ၸေးၸုမ်ႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈ ၵၢင်ႁၢဝ် မႃး ဢေႃႈ။ လုၵ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽၢၼ်ႇသၢင်း ဢၼ်လႅင်း ၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၶၢႆႉပုတ်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈ၊ဢမ်ႇ မီး သၢႆငၢႆ ဢၼ် တၵ်း ၶၢႆႉပုတ်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 18ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ၵိူတ်ႇ ပဵၼ် မႃး လူၺ်ႈ ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် မၢၵ်ႇ ဢၼ် မၢၵ်ႇ မႃး ဢွၼ်တၢင်း ပိူၼ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၶိူင်ႈပိူင် တင်းမူတ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 19ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ ႁု ပွင်ႇ လႅင်းၸႂ် လွင်ႈ ၼႆႉ တႃႉ။ ႁႂ်ႈ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း မေႃ ဢွၼ်ၵၼ် ထွမ်ႇဢဝ် ၽႂ်း ၽႂ်း လႄႈ၊ႁႂ်ႈ ထိူင်း ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် တေ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း၊ႁႂ်ႈ ထိူင်း ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် တေ ႁႂ်ႈ ၸႂ်မႆႈ ၶႂ်ႈၸႂ် သူ ဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 20လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸႂ်မႆႈ ၶႂ်ႈၸႃႉ ၵူၼ်း ႁဝ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တၢင်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပေႃႇ ပဵၼ် မႃး လႆႈ။- 21ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပႄႇပႅတ်ႈ ဢၵျၢင်ႉ ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် မိူၵ်ႈ လိူင်း ၼႃႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ပႃႈ တင်း ၸႂ် ဢၼ် ၼိမ်သိမ်ႇ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ သေလႄႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁူဝ် ၸႂ် သူ လႄႈ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ဝိၺိၺ်ႇ သူ လႆႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 22ယႃႇပေ ထွမ်ႇငိၼ်း ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ၵူၺ်း လႄႈ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ တြႃး တႃႉ။ ပေႃး ဢမ်ႇၼၼ် ၸိုင်၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ပႅတ်ႉလႅၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။- 23ၵေႃႉ ဢၼ် ထွမ်ႇငိၼ်း ၵူၺ်း လႄႈ ယင်း ဢမ်ႇ ၵမ်ၵျၢင်ႉ တြႃး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵေႃႉ ဢၼ် တူၺ်း ၵႃႈၼႂ်း မၢၼ်ႇၸမ်ႈ သေလႄႈ ႁၼ် ၼႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မၼ်း ယင်း ယႅၵ်ႉ တူၺ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေယဝ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ပႅတ်ႈ သေလႄႈ လိုမ်း ပႅတ်ႈ ႁၢင်ႈ ၽၢင် မၼ်း ၵမ်းလဵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 25ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸႅတ်ႈ တူၺ်း ၸေးၸေး ၸွတ်ႇ ၸွတ်ႇ၊ၼႂ်း တြႃး ဢၼ် ၸေးၸုမ်ႇ၊တြႃး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း လွတ်ႈလႅဝ်း လႄႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ထွမ်ႇငိၼ်း လႄႈ ဢမ်ႇ လိုမ်း ပႅတ်ႈ၊ယင်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ တြႃး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ တၢင်းလီ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် မၼ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 26ၸွင်ႇ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ထၢင်ႇ မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် မီး သိၼ် မီး ထမ်း ႁိုဝ်း။ ပေႃး ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ယင်း ဢမ်ႇ ထိင်း သူပ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိုင်၊သိၼ် ထမ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ပဵၼ် ဢၼ် လၢႆ လၢႆ ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင် လႄႈ ပဵၼ် ဢၼ် ပႅတ်ႉလႅၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 27သီႇလႃႉ သိၼ် ထမ်း ဢၼ် ၶၢဝ်ၸၢင်ႇ လႄႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တၢင်း ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် လူတူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ် ၽၢၼ်ပေႃႈၽၢၼ်မႄႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း မႄႈမၢႆႈ တင်းလၢႆ၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် မီး တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ၼၼ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ပႂ်ႉထိင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တၵ်း ႁႂ်ႈ လွတ်ႈၵၢင်း သေ တၢင်း ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ဝူၺ်ႇ ႁင်ႈ လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\