James 4

1လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သူ ၼင်ႇ ၵၼ် တိုၵ်းတေႃး ၵၼ်၊ၽိတ်း မေႃး ၵၼ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် မႃး ၵွပ်ႈ လွင်ႈ သင်။ ပဵၼ် မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸႂ် ၵိလေႇသႃႇ ဢၼ် ၶႂ်ႈလႆႈ ၸေးၸိမ်ႇ ၵႃႇမၵုင်ႇ၊ဢၼ် တိုၵ်းတေႃး ၵၼ် ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ဢၢင်ႇၵႃႇ တူဝ် သူ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 2သူ မီး ၸႂ် ၶႂ်ႈလႆႈ သေၵေႃႈ၊သမ်ႉ ဢမ်ႇ လႆႈ။ သူ ၵေႃႈ ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ ဢေႃႈ။ သူ လေႃးၽႃႉ ပူၼ်ႉလိူဝ် လႄႈ ဢမ်ႇ ပျေႉၸုမ်ႇ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ၊သူ ၽိတ်း ၵၼ် လႄႈ တိုၵ်းတေႃး ၵၼ် ဢေႃႈ။ သူ ဢမ်ႇ လႆႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ဢမ်ႇ လဝ်ႈ ယွၼ်း တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 3သူ လဝ်ႈ ယွၼ်း သူးတွင်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇ လႆႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လၢႆး ဢၼ် သူ လဝ်ႈ ယွၼ်း သူးတွင်း ၼၼ်ႉ ၽိတ်းပိူင်ႈ ဝႆႉ၊ပိူဝ်ႈ ဝႃႈ၊သူ လဝ်ႈ ယွၼ်း သူးတွင်း ႁႂ်ႈလႆႈ မူၼ်ႈပျေႃႇ ၼႂ်း ၸေးၸိမ်ႇ ၵႃႇမၵုင်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ၶဝ်႟။ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်းၵေႃႉႁဵတ်းသႄႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း လေႃးၵီႇ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၶတ်းၵၼ် တင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ သူ ဢမ်ႇ ႁု ႁိုဝ်း။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး ၶႂ်ႈ ႁဵတ်းၵေႃႉႁဵတ်းသႄႈ တင်း လေႃးၵီႇ ၸိုင်၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ရၢၼ်ႇသူႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ၊- 5သူ ထၢင်ႇ ၵႂၢမ်း ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႆႈၸႂ် ၵွပ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ႁဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဢၼ် လၢႆ လၢႆ ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင် ႁိုဝ်း။- 6ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် ၵျေးၸူး ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ႁႄႉၶႅၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁူဝ်ၸႂ်ၽႅၼ်သုင် ၼၼ်ႉ လႄႈ၊ပၼ် သု ၵျေးၸူး တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁူဝ်ၸႂ် ၶျႃးတႅမ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 7ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ဢဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵွမ်း ၼွမ်း ၸူး တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ။ တိုၵ်းတေႃး မႃႇၼၢတ်ႈ တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊မၼ်း တၵ်း ဢွၵ်ႇ ပၢႆႈ သေ ၵႃႈတီႈ သူ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 8သုတ်ႉၸမ် တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း သုတ်ႉၸမ် တီႈ သူ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ဢၼ် မီး ဢပျတ်ႈ ၶဝ်႟။ ႁႂ်ႈ မိုဝ်း သူ မူတ်းၸၢင်ႇ တႃႉ။ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ၸႂ် သွင် ငၢမ်ႈ ၶဝ်႟။ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ႁူဝ်ၸႂ် သူ မူတ်းၸၢင်ႇ တႃႉ။- 9ႁႂ်ႈ မီး ၸႂ် ဢၼ် ဢမ်ႇ သႃႇ၊ၸႂ် ဢၼ် မႆႈ ၶီ လႄႈ ႁွင်ႉႁႆႈ တႃႉ။ ႁႂ်ႈ တၢင်း ဢၼ် မႂ်း ယုမ်ႉၶူဝ် ၼၼ်ႉ ပိၼ်ႇ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် မႆႈၸႂ် ၶီၸႂ် တႃႉ။ ႁႂ်ႈ တၢင်း ဢၼ် မႂ်း မူၼ်ႈပျေႃႇ ၼၼ်ႉ၊ပိၼ်ႇ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၸႂ်လဵၵ်ႉ ၸႂ်ဢွၼ်ႇ တႃႉ။- 10ႁႂ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶျႃးတႅမ်ႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈ သူ ဢေႃႈ။ 11ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ယႃႇပေ သႄႉသွမ်း တီႈ ၵၼ်။ ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် သႄႉသွမ်း ပီႈၼွင်ႉ မၼ်း၊ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ ပီႈၼွင်ႉ မၼ်း ၸိုင်၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ သႄႉသွမ်း လႄႈ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ပေႃး သူ ယင်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸိုင်၊သူ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ထွမ်ႇဢဝ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး လႄႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ဢေႃႈ။- 12ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သူႇလဵဝ် ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပၼ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ သူႇလဵဝ် ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း၊တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ၶျွတ်ႈ ဢဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႉ ၽဵဝ်ႈ ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။ မႂ်း ထၢင်ႇ မႂ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢီႈသင်၊မႂ်း ႁတ်း တႅပ်းတတ်း တြႃး ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း မႂ်း ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။ 13ထွမ်ႇ တူၺ်း လူး။ သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ႁဝ်း တေ ၵႂႃႇ ၵႃႈ ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ဝဵင်း ၼႆႉ လႄႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ပီ ၼိုင်ႈ၊ၵႃႉၶၢႆ ႁႂ်ႈလႆႈ ၼမ်ႉမျၢတ်ႈ ၼမ် ၼမ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ၶဝ်႟။- 14ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ တၵ်း ပဵၼ် မႃး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ ယင်း ဢမ်ႇ ႁု။ ဢသၢၵ်ႈ သူ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ မၼ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မွၵ်ႇၵုမ်ႈ ဢၼ် ပေႃႇ ပဵၼ် မႃး ၵမ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ သမ်ႉ ႁၢႆလၢႆ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15"ပေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ဢလူဝ်ႇ ၸိုင်၊ႁဝ်း တၵ်း ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ လႄႈ တၵ်း ႁဵတ်း ဢၼ် ၼႆႉ၊တၵ်း ႁဵတ်း ဢၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ထုၵ်ႇလီ ၸိူဝ်ႉ ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 16ၵူၺ်းၵႃႈ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ႁူဝ်ၸႂ် သူ ၽႅၼ်သုင် လႄႈ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ဢေႃႈ။ တၢင်း ဢၼ် ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် လွင်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇ ဢမ်ႇလီ ဢေႃႈ။ 17ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁု ဝႃႈ၊လွင်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် လွင်ႈ တၢင်းလီ လႄႈ သမ်ႉ ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ၸိုင်၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ မီး ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\