James 5

1ထွမ်ႇငိၼ်း တႃႉ။ ၵူၼ်းမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီး ၶဝ်႟။ ဢွၼ်ၵၼ် ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ ႁွင်ႉႁႆႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ ဢၼ် တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး ၵႃႈၼိူဝ် သူ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 2ၸေးၸိမ်ႇ ဢုၵ်ႉၸႃႇ သူ ၽင်ႉ ဢု ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ။ ၶူဝ်းလဵင်း သူ ၵေႃႈ မူင်ႈမႅင်း ၶူပ်း ၵိၼ် ပႅတ်ႈ ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ။- 3ငိုၼ်း ၶမ်း သူ ၵေႃႈ ႁေႃ ၵိၼ် ပႅတ်ႈ ယဝ်ႉ။ ႁေႃ ၼၼ်ႉ တၵ်း ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ ၼႄပျႃး တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ သူ လႄႈ ၵိၼ် ပႅတ်ႈ ၼိူဝ်ႉ သူ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၽႆးမႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ သူ လႆႈ သိမ်းပႅင်း ၸေးၸိမ်ႇ ဢုၵ်ႉၸႃႇ သူ ဝႆႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ဝၼ်း လိုၼ်းသုတ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 4တူၺ်း လူး။ သူ ယင်း ဢမ်ႇ ပၼ် ၵႃႈႁႅင်း ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ပၢတ်ႇ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း တူင်ႈၼႃး သူ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ထွမ်ႇငိၼ်း သဵင် ဢၼ် ၶဝ် ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ ပုၼ်ႈ ၵႃႈႁႅင်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။ သဵင် ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ ၵူၼ်း ပၢတ်ႈ ၶဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၶိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈ ၵႂႃႇ ထိုင် ႁူ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး၊ၸဝ်ႈ ဢၼၼ်ႇတႃႉ တၼ်းၶူဝ်း ပုၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 5သူ ၸၢမ်ႇၸႃး ၸေးၸိမ်ႇ တၢင်း ၶျၢမ်းသႃႇ လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ လႄႈ မူၼ်ႈပျေႃႇ ၼႃႇ ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ။ သူ လဵင်ႉ တူဝ် တူဝ် သူ ႁႂ်ႈ ပီး လီ မၼ်း လီ လႄႈ ပႂ်ႉထႃႈ ဝၼ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ်တၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6သူ လႆႈ ၸီႇယၢင်ႇ ဢဝ်တၢႆ ၵူၼ်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ မၼ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇ တွပ်ႇ ဢမ်ႇ ထဵင် သူ။ 7ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ယိူၼ်ႉၸႂ် ပႂ်ႉထႃႈ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ၵျွ မႃး ၼၼ်ႉ တႃႉ။ တူၺ်း လူး။ ၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃး ၶဝ် ယိူၼ်ႉၸႂ် ပႂ်ႉထႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ် မၢၵ်ႇ ၼမ်ႉ ႁူင်း လိၼ် ဢၼ် ထိူၵ်ႈၵႃႈ ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸၢင်ႈ ယိူၼ်ႉၸႂ် ပႂ်ႉထႃႈ ၽူၼ် ႁူဝ်ပီ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၽူၼ် ႁၢင် ပီ ဢေႃႈ။- 8သူ ၵေႃႈ၊ယိူၼ်ႉၸႂ် လႄႈ ပႂ်ႉထႃႈ ယူႇ တႃႉ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး တၵ်း ၵျွ မႃး ၼၼ်ႉ၊ၸမ် တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး ယဝ်ႉ လႄႈ ႁႂ်ႈ ၸႂ် သူ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ယူႇ တႃႉ။ 9ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ဢမ်ႇ ၸီႇယၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် သူ ၸိုင်၊သူ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ယႃႇပေ ပွင်ႉ မေႃး တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ ၵၼ်။ တူၺ်း လူး။ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ၊ပေႃး မႃး မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽၵ်းတူ ဝႆႉ ယဝ်ႉ။- 10ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ တူၺ်း ပုင်ႇ သၢၵ်ႈသေႇ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢိင် ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေလႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ပုင်ႇ သၢၵ်ႈသေႇ တီႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ယိူၼ်ႉၸႂ် ပႂ်ႉထႃႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11တူၺ်း လူး။ ႁဝ်း ႁွင်ႉ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယိူၼ်ႉၸႂ် ပႂ်ႉထႃႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ သူ လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် ယေႃးၽႃႉ၊ယိူၼ်ႉၸႂ် လႆႈ ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ သမ်ႉ လႆႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၼၼ်ႉ၊ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ပၼ်တၢင်းလီ တီႈ မၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ၸၢင်ႈႁၵ်ႉ ဢဵတ်းလူ လႄႈ မီး ၸႂ် ၵရုၼႃႇ ဢေႃႈ။ 12ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ လိူဝ်တွၼ်း ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ဝႆႉၵတိ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ယႃႇပေ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ လႃးလႃး။ ယႃႇပေ ဢဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် ဢိၵ်ႇတင်း လိၼ်မိူင်း၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇ ပိူင် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ။ ဢၼ် ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၸိုင် ႁႂ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ်ႈ ဢေႃႈ" ဝႃႈၼႆ လႄႈ၊ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵေႃႈ ႁႂ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဢမ်ႇၸႂ်ႈ" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊သူ တေ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် သူ ဢေႃႈ။ 13ၼႂ်း သူ ၼၼ်ႉ၊ၸွင်ႇ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း မီး တၢင်း ဢၼ် တုၵ်ႉၶႃႉ ယၢပ်ႇၸႂ် ႁိုဝ်း။ ပေႃး မီး ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ မၼ်း သူးတွင်း တႃႉ။ ၸွင်ႇ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း မီး တၢင်း ဢၼ် သိူဝ်းပျေႃႇ ႁိုဝ်း။ ပေႃး မီး ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ မၼ်း ႁဵတ်းၵႂၢမ်း ယွင်ႈယေႃး တႃႉ။- 14ၸွင်ႇ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း မီး တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ႁိုဝ်း။ ပေႃး မီး ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ မၼ်း ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်း ဢုပ်ႉ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ မႃး တႃႉ။ ၶဝ် တၵ်း ဢိင်ပိုင်ႈ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈၽြႃး သေလႄႈ ဢဝ် ၼမ်ႉမၼ်း တႃး ၵူၼ်းပဵၼ် ၼၼ်ႉ လႄႈ သူးတွင်း ပုၼ်ႈ မၼ်း ဢေႃႈ။- 15ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊တၢင်း သူးတွင်း ဢၼ် ပႃး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပဵၼ် ၼၼ်ႉ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၶႅၼ်း မႃး လႄႈ ၸဝ်ႈၽြႃး တၵ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း လုၵ်ႉ ၶိုၼ်း ဢေႃႈ။ ဢပျတ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁဵတ်း မႅၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ပွႆႇလွတ်ႈ ဢေႃႈ။- 16သူ ၼင်ႇ ၵၼ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဝုၼ်ႇ ၶၢမ်ႇ တွင်းပၢၼ်ႇ တၢင်းၽိတ်း တီႈ ၵၼ် သေလႄႈ သူးတွင်း ပုၼ်ႈ ၵၼ် ႁႂ်ႈ လွတ်ႈၵၢင်း သေ ၽေး တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် တႃႉ။ ၵႂၢမ်း သူးတွင်း ဢၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ လဝ်ႈ ယွၼ်း ၼၼ်ႉ၊မီး ႁႅင်း တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 17ဢေးလိယႃႉ၊ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် မီး ၸႂ်သၽေႃး မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁဝ်း ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ မၼ်း ပႃးၸႂ် ပႃး ၶေႃး သူးတွင်း ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၽူၼ် တၵ်း ဢမ်ႇ တူၵ်း ၼၼ်ႉ၊ၽူၼ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ တူၵ်း ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း လႄႈ ႁိုင် သၢမ် ပီ ပၢႆ ႁူၵ်း လိူၼ် တဵမ်တဵမ် ဢေႃႈ။- 18ဝၢႆး ၼၼ်ႉ၊မၼ်း သမ်ႉ ၶိုၼ်း သူးတွင်း လႄႈ တွင်ႉၽႃႉ ၵေႃႈ၊ႁႂ်ႈ ၽူၼ်တူၵ်း မႃး ဢေႃႈ။ လိၼ်မိူင်း ၵေႃႈ၊ၸင်ႇ မီး မၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈ မၢၵ်ႇ ၼမ်ႉ လႂ် မႃး ဢေႃႈ။ 19ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၼႂ်း သူ ၼႆႉ၊ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ၽိတ်းပိူင်ႈ သေ သဵၼ်ႈတၢင်း သမ်ႇမႃႇ တြႃး ၵႂႃႇ လႄႈ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ဢၼ် ဢွၼ် မၼ်း ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း မႃး ၼၼ်ႉ၊- 20ႁႂ်ႈ မၼ်း ႁု ဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ၸွႆႈထႅမ် ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ဢၼ် မီး ဢပျတ်ႈ ပိၼ်ႇၸႂ် မႃး ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇသႄႇ ၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ သဵၼ်ႈ ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ႁႂ်ႈ လွတ်ႈ သေ တၢင်းတၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွတ်ႈ သေ တၢင်း ဢၼ် ႁူမ်ႇ ဢပျတ်ႈ ဝႆႉ ၼမ်ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\