John 1

1မိူဝ်ႈ ၵေႃႇၸႃႉ ႁူဝ်ပိုင်း ၼၼ်ႉ၊မီး ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 2မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး ယူႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁူဝ်ပိုင်း ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ၊- 3ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ၶိူင်ႈပိူင် ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ။ ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် ၵၢင်းလွတ်ႈ သေ တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ မီး သေ ၸိူဝ်ႉ သေ မဵဝ်း ဢေႃႈ။- 4ၵႃႈၼႂ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး ဢသၢၵ်ႈ လႄႈ ဢသၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊သမ်ႉ ပဵၼ် ဢၼ်လႅင်း တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 5ဢၼ်လႅင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ထွင်ႇ ႁိူဝ်ႈ ၼႂ်း ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ လႄႈ ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ပႄႉၼႅင်ႇ မၼ်း လႆႈ ဢေႃႈ။ 6ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၼၼ်ႉ မႃး ဢေႃႈ။- 7ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊မႃး ႁႂ်ႈ ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ သေလႄႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ဢၼ်လႅင်း ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း ဢေႃႈ။- 8ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ပဵၼ် ဢၼ်လႅင်း ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊မၼ်း မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ဢၼ်လႅင်း ၸဝ်ႈ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 9ဢၼ်လႅင်း ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ၊ဢၼ် ထွင်ႇ ႁိူဝ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ၼၼ်ႉ၊မႃး ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ယူႇ ယဝ်ႉ လႄႈ။ 10မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ယူႇ ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ယဝ်ႉ။ လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၵေႃႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း မၼ်းၸဝ်ႈ။- 11မၼ်းၸဝ်ႈ မႃး ၸူး ဝၢၼ်ႈမိူင်း မၼ်းၸဝ်ႈ သေၵေႃႈ၊ၵူၼ်း မဵဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ယင်း ဢမ်ႇ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 12တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ သမ်ႉ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸမ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 13ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ၸွမ်းၼင်ႇ ၸႃႇတိ ၵူၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ဢၼ် ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၵူၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ဢၼ် ၵိူတ်ႇ ပဵၼ် မႃး ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ဢၼ် ၵိူတ်ႇ ပဵၼ် မႃး ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 14ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊လႆႈ မႃး ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၸႃႇတိ ၵူၼ်း လႄႈ ပျေႉၸုမ်ႇ တင်း ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း သဵတ်ႈၸႃႇ ၸဝ်ႈ သေလႄႈ တႄႇ ယူႇ ၸွမ်း ႁဝ်း ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ၵေႃႈ လႆႈ ႁၼ် မုၼ်ၽုင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မုၼ်ၽုင်း လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း ဢၼ် လႆႈ မႃး ၵႃႈတီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 15သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈ ဢၼ် မႃး လိုၼ်းလင် ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ယင်း ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေ ၵဝ် ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ဝႆႉ ဢွၼ်တၢင်း ၵဝ် ဢမ်ႇ ပႆႇ ၵိူတ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၼႆႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 16ၵႃႈၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ပျေႉၸုမ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႆႈ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ မဵဝ်း ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ၊သမ်ႉ ထၢပ်ႈ သႂ်ႇ ထႅင်ႈ မဵဝ်း ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။- 17လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ၼႂ်း မိုဝ်း မူဝ်းသေႇ၊ဢေႃႈ။ ၵျေးၸူး တြႃး တင်း သဵတ်ႈၸႃႇ တြႃး ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် မႃး ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 18ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ လႆႈ ႁၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း ဢၼ် ႁၵ်ႉပႅင်း ၸမ်ၸႂ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ထၢင်ႇသႃး မႃး ဢေႃႈ။ 19ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် လွင်ႈ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ်၊ဢၼ် မီး ၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ပွႆႇၸႂ်ႉ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၶဝ် တင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း လေႇဝိ၊တင်းလၢႆ၊ၵႂႃႇၸူး သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ထၢမ် မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ပဵၼ် ၽူႈလႂ်" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 20မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ သိူင်ႇ ဢမ်ႇ လပ်ႉ လႄႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၵူၺ်း၊" ဝႃႈၼႆ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လႅင်း လႅင်း ဢေႃႈ။ 21ၶဝ် သမ်ႉ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ၸိုင်၊မႂ်း ပဵၼ် ၽူႈလႂ်။ ပဵၼ် ဢေးလိယႃႉ၊ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ မၼ်း ၶိုၼ်း ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၶဝ် သမ်ႉ ၶိုၼ်း ထၢမ် ဝႃႈ၊ပဵၼ် "ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢၼ် ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈၼႆ လႄႈ မၼ်း ၶိုၼ်း ဝႃႈ၊ "ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၺ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22ၶဝ် ၸင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ပဵၼ် ၽူႈလႂ်။ ႁဝ်း လူဝ်ႇ လႆႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် တေ ၶိုၼ်း ၵႂႃႇ ၶႆႈၼႄ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ႁဝ်း မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မႂ်း မီး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း လၢတ်ႈ လွင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်။ 23သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ပဵၼ် သဵင် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇလႅင်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ႁႂ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး သိုဝ်ႈ တႃႉ၊' ဢၼ် ဝႃႈ မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ၵႂၢမ်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢိသႃႇယႃႉ၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 24ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မႃး ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ပွႆႇၸႂ်ႉ မႃး ဢေႃႈ။- 25ၶဝ် ၼၼ်ႉ သမ်ႉ ထၢမ် ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ဢေးလိယႃႉ၊ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပဵၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢၼ် ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ႁဵတ်းသင် လႄႈ မႂ်း ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 26သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ လူၺ်ႈ ၼမ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၼႂ်း ၵႄႈၵၢင် သူ မီး ၸဝ်ႈ ပႃး ၼိုင်ႈ ဢၼ် သူ ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 27ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မႃး လိုၼ်းလင် ၵဝ် သေၵေႃႈ၊ၵဝ် ၼႆႉ ယင်း ဢမ်ႇ ထိူၵ်ႈ ၵႄႈ သၢႆ ၶႅပ်းတိၼ် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 28လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ပဵၼ် ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ပေႇထၼိ၊ၽၢႆႇ ပုၼ်ႈ ၼမ်ႉ ယေႃးတၢၼ်ႇ၊တီႈ ဢၼ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 29ထႅင်ႈ ဝၼ်း ၼိုင်ႈ၊သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ႁၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မႃး ၸူး မၼ်း ယူႇ လႄႈ၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း လူး။ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢဝ် ဢပျတ်ႈ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ၼႆႉ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 30ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈ ဢၼ် မႃး လိုၼ်းလင် ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ယင်း ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေ ၵဝ်၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ဝႆႉ ယူႇ ဢွၼ်တၢင်း ၵဝ် ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၼႆႉ ယဝ်ႉ။- 31ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၽူႈလႂ် ဝႃႈၼႆ ၵဝ် ဢမ်ႇ လႆႈ ႁု။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ထၢင်ႇသႃး တီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၸိုင်၊ၵဝ် ၸင်ႇ မႃး ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ လူၺ်ႈ ၼမ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 32လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ၊သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် လႆႈ ႁၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁၢင်ႈ ၼူၵ်ႉတူႈ ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် လူင်း မႃး မီး ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 33ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၽူႈလႂ် ဝႃႈၼႆ ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ ႁု။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ လူၺ်ႈ ၼမ်ႉ ၼၼ်ႉ၊မီး ဢမိင်ႉ တီႈ ၵဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ 'မႂ်း တၵ်း လႆႈ ႁၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ လူင်း မႃး မီး ယူႇ ၼိူဝ် ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ လူၺ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈၼႆ၊- 34ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် လႆႈ ႁၼ် ယဝ်ႉ လႄႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 35ဝၢႆးသေ ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ ဝၼ်း ၼိုင်ႈ၊သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၸုၵ်း ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း တပႄး မၼ်း သွင် ၵေႃႉ လႄႈ၊- 36တူၺ်း ႁၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပႆ တၢင်း ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ။" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 37တပႄး မၼ်း သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း မၼ်း လႄႈ ၵႂႃႇ ၸွမ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။- 38ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဝၢႆႇ တူၺ်း လႄႈ ႁၼ် ၶဝ် ၸွမ်း မႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸင်ႇ ထၢမ် ဝႃႈ၊ "သူ ႁႃ ၵႃႈသင်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ၶဝ် ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ရပ်ႉပိ။ ၸဝ်ႈ သြႃႇ ႁဝ်း ယူႇ ၵႃႈ လႂ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ (ရပ်ႉပိ ၼၼ်ႉ၊ပွင်ႇဝႃႈ သြႃႇလူင် ဢေႃႈ။) 39မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႃး တူၺ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ၶဝ် ၵေႃႈ ၵႂႃႇ လႄႈ လႆႈ ႁၼ် တီႈ ယူႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶိင်ႇ ယၢမ်း ၼၼ်ႉ၊မီး သီႇ မွင်း ဝၢႆးဝၼ်း ယဝ်ႉ လႄႈ ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၶဝ် ယူႇ ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ သေ ဢေႃႈ။ 40ၼႂ်း ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လႄႈ ၵႂႃႇ ၸွမ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ဢၼ်ႇတရေႇ၊ၼွင်ႉၸၢႆး သိမုၼ်ႇ ပေႇတရု၊ဢေႃႈ။- 41မၼ်း ၵႂႃႇ သွၵ်ႈ ႁၼ် ပီႈဢၢႆႈ မၼ်း ဢွၼ်တၢင်း ပိူၼ်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈၼႄ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် ၸဝ်ႈ မေႇသိ၊ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ (ၸဝ်ႈ မေႇသိ၊ၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ)။- 42မၼ်း ၸင်ႇ ဢွၼ် သိမုၼ်ႇ၊ၵႂႃႇၸူး ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယႅၵ်ႉ တူၺ်း မၼ်း သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ပဵၼ် သိမုၼ်ႇ၊လုၵ်ႈၸၢႆး ယူဝ်းၼႃႉ၊ဢေႃႈ။ ၸိုဝ်ႈသဵင် မႂ်း ၸိုင် တၵ်း လႆႈ ႁွင်ႉဝႃႈ၊ၵေးၽႃႉ၊ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ (ၵေးၽႃႉ၊ၼႆႉ၊ဢထိၵ်ႈပႄႇ မၼ်း မိူၼ် ၵၼ် တင်း ပေႇတရု၊ဢၼ် ပွင်ႇဝႃႈ၊ "မၢၵ်ႇႁိၼ်" ဢေႃႈ။) 43ထႅင်ႈ ဝၼ်း ၼိုင်ႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မီး ဢလူဝ်ႇ ၶႂ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁၼ် ၽိလိပ်ႉပု၊လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸွမ်း ၵဝ် မႃး တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 44ၽိလိပ်ႉပု၊ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ဝဵင်း ပႅတ်ႉၸေးတႃႉ၊မိူၼ် ၵၼ် တင်း ဢၼ်ႇတရေႇ၊တင်း ပေႇတရု၊ၶဝ် ဢေႃႈ။- 45ၽိလိပ်ႉပု၊ၵႂႃႇ သွၵ်ႈ ႁၼ် ၼႃႇႀၼေႇလႃႉ၊လႄႈ လၢတ်ႈၼႄ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် မူဝ်းသေႇ၊တႅမ်ႈ ဝႆႉ လွင်ႈ မၼ်း ၼႂ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၶဝ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊လုၵ်ႈၸၢႆး ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 46ၼႃႇႀၼေႇလႃႉ၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ၸၢင်ႈ ပေႃႇမႃး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊လႆႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ ၽိလိပ်ႉပု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸွမ်း မႃး တူၺ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 47ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁၼ် ၼႃႇႀၼေႇလႃႉ၊မႃး ၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈ လွင်ႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း လူး။ ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး တီႈ တၵ်း ပႅတ်ႉလႅၼ် လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 48ၼႃႇႀၼေႇလႃႉ၊ၵေႃႈ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ ႁုၸၵ်း ၵဝ်ၶႃႈ တီႈၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၽိလိပ်ႉပု၊ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁွင်ႉ ဢဝ် မႂ်း မႃး ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ႁၼ် မႂ်း မီး ယူႇ တႂ်ႈ တူၼ်ႈ မၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ ပုၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 49ၼႃႇႀၼေႇလႃႉ၊ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ သြႃႇ ႁဝ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၵေႃႈ ပဵၼ် တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 50ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ သမ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ဝႃႈ၊ၵဝ် ႁၼ် မႂ်း မီး ယူႇ တႂ်ႈ တူၼ်ႈ မၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ ပုၼ်ႉ၊ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ မႂ်း ၸင်ႇ ယုမ်ႇ ႁိုဝ်း။ မႂ်း ယင်း တၵ်း လႆႈ ႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ သေ ဢၼ် ၼႆႉ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊- 51သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သူ တၵ်း လႆႈ ႁၼ် ၵၢင်ႁၢဝ် ၽုၺ်ႇ ပိုတ်ႇ ဝႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ၶိုၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈ လူင်း လူင်း ၸူး လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\