John 10

1ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈ တီႈ ၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်း ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၶဝ်ႈ ၸွမ်း ႁူး ၽၵ်းတူ ၶွၵ်ႈ သူဝ်း လႄႈ ၶၢမ်ႈ ႁူဝ်ႉ သေလႄႈ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၽူႈလၵ်ႉ ၵူၼ်း ၸူၼ် ဢေႃႈ။- 2ၵေႃႉ ဢၼ် ၶဝ်ႈ ၸွမ်း ႁူး ၽၵ်းတူ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် လဵင်ႉ သူဝ်း ထိင်း သူဝ်း ဢေႃႈ။- 3တီႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း ပႂ်ႉ ၽၵ်းတူ ၵေႃႈ ၸၢင်ႈ ၽုၺ်ႇ ပၼ် လႄႈ ၽုင် သူဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ၸၢင်ႈ ထွမ်ႇ သဵင် မၼ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁွင်ႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် သူဝ်း မၼ်း တူဝ် လႂ် တူဝ် ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ၸၢင်ႈ ဢွၼ် ၶဝ် ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 4မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ဢဝ် သူဝ်း မၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢွၵ်ႇ ပူၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ၸၢင်ႈ ၵႂႃႇ တၢင်း ၼႃႈ ၶဝ် လႄႈ ၽုင် သူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၸၢင်ႈ ၸွမ်း တၢင်းလင် မၼ်း ၵႂႃႇ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် တွင်း သဵင် မၼ်း ဢေႃႈ။- 5ၶဝ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၵႂႃႇ ၸွမ်း တၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇ ၵူၼ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ၸၢင်ႈ ၶုၼ်ႇလႅၼ်ႈ ဢွၵ်ႇ ပၢႆႈ ၵႂႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း သဵင် ၵူၼ်း တၢင်ႇၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ ၼႆႉ ၼႄ ၶဝ် သေၵေႃႈ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁု ထွမ်ႇ ဢၼၢၵ်ႈ ဢထိၵ်ႈပႄႇ ၵႂၢမ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႃႈ ၼၼ်ႉ လႃးလႃး။ 7ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈ တီႈ ၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၵဝ် ပဵၼ် ႁူး ၽၵ်းတူ ပုၼ်ႈ ၽုင် သူဝ်း ဢေႃႈ။- 8ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မႃး ဢွၼ်တၢင်း ၵဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၽူႈလၵ်ႉ ၵူၼ်း ၸူၼ် ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊သူဝ်း တင်းလၢႆ ဢမ်ႇ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ။- 9ၵဝ် ပဵၼ် ႁူး ၽၵ်းတူ ဢေႃႈ။ ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၶဝ်ႈ ၸွမ်း ၵႃႈၼႂ်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ လွတ်ႈၽေး ဢေႃႈ။ မၼ်း တၵ်း လႆႈ ပႆ ၶဝ်ႈ ပႆ ဢွၵ်ႇ လႄႈ လႆႈ ထူပ်းၺႃး ပႃႇ ယိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဵဝ် လီ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ၽူႈလၵ်ႉ ၸိုင်၊ၸၢင်ႈ မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ လၵ်ႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ႁႅမ် တၢႆ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ယႃႉပႅတ်ႈ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ ၵဝ် ၸမ်ႉ၊မႃး ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူဝ်း တင်းလၢႆ တၵ်း လႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ႁႂ်ႈလႆႈ ပျေႉၸုမ်ႇ ဝႆႉ တင်း ဢသၢၵ်ႈ ဢေႃႈ။ 11"ၵဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်း လဵင်ႉ သူဝ်း ထိင်း သူဝ်း ဢၼ် လီ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း လဵင်ႉ သူဝ်း ထိင်း သူဝ်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ၊ၸၢင်ႈ ၸုၼ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပုၼ်ႈ သူဝ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 12ၵူၼ်း ၵိၼ်ၸၢင်ႈၵိၼ်ငႃ ၸမ်ႉ၊ပိူဝ်ႈ ဝႃႈ မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်း လဵင်ႉ ထိင်း သူဝ်း၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸဝ်ႈ သူဝ်း လႄႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁၼ် မႃၼႆး မႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ၸၢင်ႈ ပႅတ်ႈ ဝႆႉ သူဝ်း တင်းလၢႆ သေလႄႈ လႅၼ်ႈပၢႆႈ ဢေႃႈ။ မႃၼႆး ၵေႃႈ တိ ၺွပ်း ၵိၼ် သူဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁႂ်ႈ ၽၢတ်ႇၽႄ တႅၵ်ႇ ယၢႆႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 13ၵူၼ်း ၵိၼ်ၸၢင်ႈၵိၼ်ငႃ ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ လႅၼ်ႈပၢႆႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵိၼ်ၸၢင်ႈၵိၼ်ငႃ ၵူၺ်း လႄႈ မၼ်း ဢမ်ႇ မႆႈၸႂ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ သူဝ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 14ၵဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်း လဵင်ႉ သူဝ်း ထိင်း သူဝ်း ဢၼ် လီ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ႁုၸၵ်း သူဝ်း ၵဝ် တင်းလၢႆ လႄႈ၊သူဝ်း ၵဝ် တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ႁုၸၵ်း ၵဝ်၊- 15မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁုၸၵ်း ၵဝ် လႄႈ ၵဝ် ၵေႃႈ ႁုၸၵ်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ၵေႃႈ ၸုၼ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပုၼ်ႈ သူဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16ယင်း မီး သူဝ်း တၢင်ႇ တူဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် သူဝ်း ၵဝ် လႄႈ ဢမ်ႇ ယူႇ ၼႂ်း ၽုင် သူဝ်း ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။ ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ဢဝ် သူဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မႃး လႄႈ၊ၶဝ် ၵေႃႈ တေ ထွမ်ႇဢဝ် သဵင် ၵဝ် ယူႇ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ တၵ်း တေ မီး ၽုင် သူဝ်း ၽုင် လဵဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း လဵင်ႉ ထိင်း သူဝ်း ၵေႃႉလဵဝ် ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ 17"ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁၵ်ႉ ၵဝ် ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ၸုၼ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 18ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ႁိမ် ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ၵဝ် ၵႂႃႇ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။ ၵဝ် ၸုၼ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ ၵဝ် ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။ ၵဝ် မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ တႃႇ တေ ၸုၼ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ ၵဝ် လႄႈ၊မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ တႃႇ တေ ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ၵဝ် ၶိုၼ်း ဢေႃႈ။ ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ပၼ် ဝႆႉ တီႈ ၵဝ် ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 19ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵႂၢမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၸႂ်သၽေႃး ၶဝ် သမ်ႉ လႆႈ တႅၵ်ႇ ၽႄ ယၢႆႈ ၵၼ် ၵႂႃႇ ထႅင်ႈ ဢေႃႈ။- 20ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ဝႃႈ၊ "ၽီႁၢႆႉ ၶဝ်ႈ ၼႂ်း မၼ်း ယဝ်ႉ လႄႈ ပဵၼ် ၵူၼ်းယွင်ႇ ယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းသင် လႄႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း မၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 21ၵူၼ်း မၢင် ၵေႃႉ သမ်ႉ ဝႃႈ၊ "ၵႂၢမ်း ဢၼ် မၼ်း လၢတ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵူၼ်း ၽီႁၢႆႉ ၶဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၽီႁၢႆႉ တၵ်း ၽုၺ်ႇ မၢၵ်ႇတႃ ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၶိင်ႇၵတ်း ၶၢဝ်း ပွႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ဢၼ် သၢၵ်ႈၵၢပ်ႈ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ၊ႁဵတ်း ပွႆး ၼၼ်ႉ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ဢေႃႈ။- 23ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပႆ ယူႇ ၼိူဝ် ၸၢၼ်း သေႃးလမုၼ်ႇ၊ယူႇ ၼၼ်ႉ၊- 24ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၸုတုမ် ဝႅင်း ႁွပ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ထၢမ် ဝႃႈ၊ "မႂ်း တၵ်း ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ၵႂၢင်ၸႂ် ယုင်ႈၸႂ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ မႂ်း ထႅင်ႈ ႁိုင် ၵႃႈႁိုဝ်။ ပေႃး မႂ်း ၸႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸိုင်၊လၢတ်ႈ ႁဝ်း လႅင်း လႅင်း သေၵမ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 25ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ပေႃး လၢတ်ႈ သူ ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ။ သူ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ။ ၵၢၼ် တၢင်းႁဵတ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵဝ် ပႃး တင်း ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၽၢႆႇ ၵဝ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 26ၵူၺ်းၵႃႈ၊သူ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ဢမ်ႇ ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း ၽုင် သူဝ်း ၵဝ် ဢေႃႈ။- 27သူဝ်း ၵဝ် တင်းလၢႆ ၸမ်ႉ၊ထွမ်ႇငိၼ်း သဵင် ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၵဝ် ႁုၸၵ်း ၶဝ် လႄႈ၊ၶဝ် ၵေႃႈ ၸွမ်း တၢင်းလင် ၵဝ် ဢေႃႈ။- 28ၵဝ် ပၼ် ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ၶဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ လုလႅဝ် သေပွၵ်ႈ ဢေႃႈ။ ၽူႈလႂ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁိမ် ဢဝ် ၶဝ် ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၵဝ် လႆႈ။- 29ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ဢၼ် ဢဝ် သူဝ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢၢပ်ႈပၼ် ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ၊ၽူႈလႂ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ႁိမ် ဢဝ် ၶဝ် သေ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႆႈ။- 30ၵဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ပဵၼ် ဢၼ် လဵဝ် ၵၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 31မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် သမ်ႉ ၵဵပ်း ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ဢၢင်ႈ တၵ်း ဢဝ် ပိုဝ်ႈ သႂ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ထႅင်ႈ ဢေႃႈ။- 32ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ပႃး တင်း ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် သေလႄႈ ႁဵတ်း ၼႄ သူ ၵၢၼ် တၢင်းႁဵတ်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ၼမ်ၼႃႇ ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လႂ် လႄႈ သူ တၵ်း ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ပိုဝ်ႈ သႂ်ႇ ၵဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 33ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တွပ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း လႄႈ ႁဝ်း ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ပိုဝ်ႈ သႂ်ႇ မႂ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ တၵ်း ပိုဝ်ႈ သႂ်ႇ မႂ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မႂ်း သႄႉသွမ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢိူဝ်း။ မႂ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၵူၺ်း လႄႈ ႁဵတ်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပဵၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 34ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼႂ်း ၵျၢမ်း တြႃး သူ ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် ဝႃႈ၊သူ ပဵၼ် ၽြႃး ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ မီး ဝႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 35ႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် တြႃး ၸဝ်ႈ ပဵၼ် ဢၼ် မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ တႃႇသေႇ လႄႈ၊တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တြႃး ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယင်း ႁွင်ႉ ၶဝ် ဝႃႈ ၽြႃး ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။- 36ၵဝ် ၸမ်ႉ၊ပေႃႈၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈ ဢဝ် ၵဝ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ယဝ်ႉ၊ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ သမ်ႉ ဝႃႈ၊ၵဝ် လၢတ်ႈ ပူၼ်ႉ လၢတ်ႈ လိူဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ဝႃႈ ၵဝ် ပဵၼ် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 37ပေႃး ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းႁဵတ်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ယႃႇပေ ယုမ်ႇ ၵဝ်။- 38ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး ၵဝ် ႁဵတ်း ယူႇ ၸိုင်၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ သူ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ ၵဝ် သေၵေႃႈ၊ယုမ်ႇ ၵၢၼ် တၢင်းႁဵတ်း ၵဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ပေႃး သူ ယုမ်ႇ ၸိုင်၊သူ တၵ်း ႁုၸႅင်ႈ ပွင်ႇၸႂ် လွင်ႈ ဢၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ မီး ၼႂ်း ၵဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် မီး ၼႂ်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 39မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် သမ်ႉ ၵျၢမ်ႇ ဢၢင်ႈ တၵ်း တိဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ထႅင်ႈ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လွမ် ပၢႆႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၶဝ် ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။ 40မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း ၵႂႃႇ ၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၼမ်ႉ ယေႃးတၢၼ်ႇ၊တီႈ ဢၼ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ယၢမ်ႈ ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ဢေႃႈ။- 41ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ႁွတ်ႈမႃး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ သေ မဵဝ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵႃႈ ဢၼ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လၢတ်ႈ လွင်ႈ ၵေႃႉ ၼႆႉ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ မႅၼ်ႈ ၵူႈ ဢၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 42ၵူၼ်း ၵႃႈ၊တီႈ ၼၼ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\