John 11

1ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ လႃႇၸရု၊ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပေႇထၼိ၊ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၶႆႈ ပဵၼ် ၼၢဝ် ယူႇ ဢေႃႈ။ ဝၢၼ်ႈ ပေႇထၼိ၊ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဝၢၼ်ႈ ဢၼ် မႃႇထႃႉ၊တင်း ၼွင်ႉယိင်း မၼ်း မႃႇရိ၊ယူႇသဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2မႃႇရိ၊ၵေႃႉ ၼႆႉ၊ပဵၼ် မႄႈယိင်း ဢၼ် ဢဝ် ၼမ်ႉမၼ်း ႁွမ် လႃႇ သႂ်ႇ ၼိူဝ် တိၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ သမ်ႉ ဢဝ် ၶူၼ်ႁူဝ် မၼ်း ၸဵတ်ႉ ပၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လႃႇၸရု၊ဢၼ် ပဵၼ် ၶႆႈ ပဵၼ် ၼၢဝ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ပီႈဢၢႆႈ မၼ်း ဢေႃႈ။- 3ၽူႈယိင်း သွင် ၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉ ၼၼ်ႉ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်း ၵႂႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး တီႈၶႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁၵ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၶႆႈ ပဵၼ် ၼၢဝ် ယူႇ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 4မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တၢင်းၶႆႈ တၢင်း ၼၢဝ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢၼ် ႁႂ်ႈ ထိုင် တီႈ တၢႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မၼ်း ပဵၼ် ပုၼ်ႈ မုၼ်ၽုင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် မုၼ်ၽုင်း လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ထၢင်ႇသႃး မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းၶႆႈ တၢင်း ၼၢဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁၵ်ႉ မႃႇထႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼွင်ႉယိင်း မၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း လႃႇၸရု၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ငိၼ်း ဝႃႈ၊လႃႇၸရု၊ပဵၼ် ၶႆႈ ပဵၼ် ၼၢဝ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း သိုပ်ႇ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ယူႇ ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ သွင် ဝၼ်း ဢေႃႈ။- 7လိုၼ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ တပႄး မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ယုတႃႉ၊ပုၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ၸဝ်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉ ၶဝ် ဢၢင်ႈ တၵ်း ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ပိုဝ်ႈ သႂ်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း ယဝ်ႉ လႄႈ၊ၸဝ်ႈႁဝ်း သမ်ႉ တၵ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ပုၼ်ႉ ထႅင်ႈ လူးၵွၼ်ႇ ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼႂ်း ၸူဝ်ႈ ၵၢင်ဝၼ်း မီး သိပ်း သွင် ၸူဝ်ႈ မွင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ပႆ ၼႂ်း ၶိင်ႇ ၵၢင်ဝၼ်း ၸိုင်၊မၼ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၶီႈလိုတ်း၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁၼ် ဢၼ်လႅင်း လေႃးၵႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ပေႃး မၼ်း ပႆ ၼႂ်း ၶိင်ႇ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၸိုင်၊မၼ်း ၸၢင်ႈ ၶီႈလိုတ်း၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ဢမ်ႇ မီး ဢၼ်လႅင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊- 11မၼ်းၸဝ်ႈ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉသႄႈ ႁဝ်း လႃႇၸရု၊ၼွၼ်းလပ်း ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ။ ၵဝ် တၵ်း ၵႂႃႇ ပူၵ်း မၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ တိုၼ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး မၼ်း ၼွၼ်းလပ်း ၵႂႃႇ ၸိုင်၊မၼ်း တေ ယူႇ လီ မႃး ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶႂ်ႈဝႃႈ၊လႃႇၸရု၊တၢႆ ယဝ်ႉ လႄႈ၊ၶဝ် သမ်ႉ ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ လွင်ႈ လႃႇၸရု၊ၼွၼ်းလပ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸင်ႇ လၢတ်ႈ လႅင်း လႅင်း တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "လႃႇၸရု၊တၢႆ ယဝ်ႉ။- 15လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း လႆႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸိုင်၊တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ဢမ်ႇ ၵႂႃႇ မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ၸူမ်းသိူဝ်း ပုၼ်ႈ ဢၵျူဝ်း သူ ဢေႃႈ။ မႃး တႃႉ။ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ မၼ်း တႃႉ ႁဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 16ထူဝ်းမႃႉ၊ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ တိတုမု၊ (ဢၼ် ပွင်ႇဝႃႈ လုၵ်ႈ ၽႃၽႄ) ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၸွမ်း ၵႂႃႇ လႄႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ တႃႉ ႁဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 17မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁွတ်ႈထိုင် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ထူပ်း ႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လႃႇၸရု၊သမ်ႉ ပေႃး လႆ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် သၢင်းၵျူဝ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး သီႇ ဝၼ်း ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 18ဝၢၼ်ႈ ပေႇထၼိ၊ယၢၼ် ၵၼ် တင်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊သွင် လၵ်း ၸမ် ၸမ် ၵူၺ်း လႄႈ၊- 19ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၼမ်ၼႃႇ မႃး သူႇ မႃး ၸႂ်း မႃႇထႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း မႃႇရိ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ပၼ် ႁႅင်းၸႂ် ဢၼ် ပီႈဢၢႆႈ ၶဝ် တၢႆ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 20မိူဝ်ႈ ဢၼ် မႃႇထႃႉ၊ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁွတ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ၵႂႃႇ ႁပ်ႉ ႁူဝ် တၢင်း ဢေႃႈ။ မႃႇရိ၊ၸမ်ႉ၊ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ဢေႃႈ။- 21မႃႇထႃႉ၊ၵေႃႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး တီႈၶႃႈ။ သင် ဝႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ၸိုင်၊ပီႈဢၢႆႈ ၵဝ်ၶႃႈ တေ ဢမ်ႇ လႆႈ တၢႆ ၶႃႈ။- 22ၵူၺ်းၵႃႈ၊တေႃႇ ႁွတ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵဝ်ၶႃႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ပၼ် ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း လဝ်ႈ ယွၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပီႈဢၢႆႈ မႂ်း တၵ်း လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ယူႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 24မႃႇထႃႉ၊ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ်ၶႃႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း တၵ်း လႆႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼႂ်း ဝၼ်း ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ဝၼ်း ဢၼ် ၵူၼ်းတၢႆ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 25ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ တၢႆ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ သေၵေႃႈ တၵ်း လိပ်း ဢေႃႈ။- 26ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း လႄႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တၵ်း ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တၢင်းတၢႆ ယူႇ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢေႃႈ။ ယုမ်ႇ ၵႂၢမ်း ၵဝ် ၼႆႉ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 27မၼ်း ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ်ႈ ၶႃႈ ယဝ်ႉ၊ၸဝ်ႈၽြႃး တီႈၶႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ ယုမ်ႇ လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် မႃး ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 28ဝၢႆးသေ မႃႇထႃႉ၊လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း မိူဝ်း ၵႂႃႇ လႄႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၼွင်ႉယိင်း မၼ်း မႃႇရိ၊တဵတ်ႇတဵတ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ သြႃႇ ႁွတ်ႈမႃး ယဝ်ႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ မႂ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 29မႃႇရိ၊ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ၊လုၵ်ႉ ၵႂႃႇ ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ႁပ်ႉ ႁူဝ် တၢင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 30မိူဝ်ႈ ယၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈ မႃး လႄႈ တိုၵ်ႉ မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် မႃႇထႃႉ၊ႁပ်ႉ ႁူဝ် တၢင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 31မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ဢၼ် မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မႃႇရိ၊ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ဢၼ် မႃး ပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ပျေႇၸႂ် ၼိမ်ၸႂ် ယူႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁၼ် မၼ်း လုၵ်ႉ ၵႂႃႇ ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ၸွမ်း တၢင်းလင် မၼ်း ၵႂႃႇ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ထၢင်ႇ မၼ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ထမ်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁွင်ႉႁႆႈ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ဢေႃႈ။ 32မႃႇရိ၊ၵေႃႈ ႁွတ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မီး ယူႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၶုပ်ႉမူပ်ႇ တီႈ ႁိမ်း တိၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး တီႈၶႃႈ၊ပေႃး ၸဝ်ႈႁဝ်း မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ၸိုင်၊ပီႈဢၢႆႈ ၵဝ်ၶႃႈ တေ ဢမ်ႇ လႆႈ တၢႆ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 33မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁၼ် ၸႃႉၸဵမ် မႃႇရိ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸွမ်း မၼ်း မႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉႁႆႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၸႂ်လဵၵ်ႉ ၶေႃးၶူမ် ၼႃႇ လႄႈ၊- 34ၸင်ႇ ထၢမ် ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ဢဝ် မၼ်း ၵႂႃႇ သၢင်းၵျူဝ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈတီႈလႂ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ "ၸဝ်ႈၽြႃး တီႈၶႃႈ၊မႃး တူၺ်း သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ ၶဝ် ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ 35ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ၼမ်ႉတႃ တူၵ်း ယူႇ ဢေႃႈ။- 36ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း လူး မၼ်းၸဝ်ႈ ႁၵ်ႉ လႃႇၸရု၊ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 37ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယင်း ဝႃႈ၊ "မၼ်း ယင်း ၽုၺ်ႇ မၢၵ်ႇတႃ ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ လႆႈ သေလႄႈ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႃႇၸရု၊တၵ်း ဢမ်ႇ တၢႆ ၸိုင်၊မၼ်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်း လႆႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 38မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ ၸႂ်လဵၵ်ႉ ၸႂ်ဢူၼ်ႈ ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ထမ်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ဢၼ် ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် လူင် ဢိုတ်း ပၢၵ်ႇ မၼ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 39ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶၢႆႉ မၢၵ်ႇႁိၼ် ၼၼ်ႉ ပႅတ်ႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မႃႇထႃႉ၊ၼွင်ႉယိင်း ၵေႃႉ ဢၼ် တၢႆ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး တီႈၶႃႈ၊ယၢမ်း ၼႆႉ မၼ်း တေ မဵၼ်တူႇ ၶႃႈ ယဝ်ႉ။ ပေႃး တၢႆ လႆႈ သီႇ ဝၼ်း ယဝ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 40ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး မႂ်း ယုမ်ႇ ၸိုင်၊မႂ်း တေ လႆႈ ႁၼ် မုၼ်ၽုင်း ဢႃႇၼုၽေႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ၊ဝႃႈၼႆ ၵဝ် လၢတ်ႈ မႂ်း ဝႆႉ ယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 41မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၶၢႆႉ မၢၵ်ႇႁိၼ် ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁႅၼ် တူၺ်း ၵႃႈၼိူဝ် သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃႈၸဝ်ႈ တီႈၶႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၶႃႈၸဝ်ႈ လႄႈ ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ယႂ်ႇ ၼႃႇ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 42ၶႃႈၸဝ်ႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၶႃႈၸဝ်ႈ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼၼ်ႉ ယူႇ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၶႃႈၸဝ်ႈ ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ ဢၵျူဝ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ တၵ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ ၶႃႈၸဝ်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ ၶႃႈၸဝ်ႈ ၸင်ႇ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊- 43ဢဝ် တင်း သဵင် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ႁွင်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လႃႇၸရု၊႟။ ဢွၵ်ႇ မႃး တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 44မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် တၢႆ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ မႃး လူၺ်ႈ တင်း ၶူဝ်း ၵူၼ်းတၢႆ ဢၼ် ယင်း ပူၵ်ႉႁေႃႇ တိၼ် မိုဝ်း မၼ်း ဝႆႉ၊တင်း ၽႃႈႁူမ်ႇ ၼႃႈ ၵေႃႈ ယင်း ဝဵၼ်း ႁူဝ် မၼ်း ဝႆႉ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ မီး ဢမိင်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႄႈ ပၼ် မၼ်း သေလႄႈ ပွႆႇ ပၼ် မၼ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 45ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၼႂ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸိူဝ်း ဢၼ် မႃး သူႇ မႃး ၸႂ်း မႃႇရိ၊လႄႈ လႆႈ ႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ မႃး ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 46ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် လႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁဵတ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 47မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တင်း ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ လူင် ၶဝ် ၸၢင်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ် တိူင်ႇပၢင်ႇ ၵၼ် တင်း ၶုၼ် လုမ်း လူင် တင်းလၢႆ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း တေ လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ၼႄ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ၼမ်ၼႃႇ ယဝ်ႉ။- 48ပေႃး ႁဝ်း ပွႆႇ မၼ်း ဝႆႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ တၵ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်း ဢေႃႈ။ ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ရူဝ်းမႃႉ၊ၶဝ် ၵေႃႈ တေ မႃး ယႃႉ ၽဵဝ်ႈ ပႅတ်ႈ ထႃႇၼႃႉ တီႈ မူတ်းၸၢင်ႇ ႁဝ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ႁဝ်း ၼႆႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 49ၼႂ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ၵႃႇယၽႃႉ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၼႂ်း ပီ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၼႆႉ တိုၼ်း ဢမ်ႇ ႁု သင် လႃးလႃး။- 50လွင်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ တၢင် ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း လီ ၼႃႇ သေၵူၼ်း မဵဝ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႆႈ လုလႅဝ် ပႅတ်ႈ ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ သူ ဢမ်ႇ ၶႆႈၸႂ်ထူပ်း ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 51မၼ်း ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၺၢၼ်ႇ ပိင်ႇၺႃႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မၼ်း ပဵၼ် ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၼႂ်း ပီ ၼၼ်ႉ လႄႈ ပႃး တင်း ၺၢၼ်ႇ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၼၼ်ႉ၊- 52ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၼၼ်ႉ မဵဝ်းလဵဝ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ႁႂ်ႈ လုၵ်ႈလၢင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽၢတ်ႇၽႄ မီး ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် လႆႈ ၸုတုမ် ၵၼ် မႃး ဢေႃႈ။ 53တႄႇ ဢဝ် ဝၼ်း ၼၼ်ႉ မႃး၊ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ်၊ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၢႆ ဢေႃႈ။- 54ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢမ်ႇ ၵႂႃႇ ဢမ်ႇ ပႆ ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး ၵႃႈၼႂ်း ၵႄႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ယဝ်ႉ လႄႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၵႂႃႇၸူး တီႈ ဢၼ် ၸမ် ထိူၼ်ႇ ဝဵင်း ဢေႇၽရိမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ လႄႈ၊ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ 55ၶၢဝ်း ပွႆး ပသၶႃႇ၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၸမ် မႃး ယဝ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း လႆႈ ႁႂ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မူတ်းသႂ် ၸိုင်၊လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ် ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁဵတ်း ပွႆး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 56ၶဝ် သွၵ်ႈႁႃ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် တိုၵ်ႉ ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ ၶဝ် ၼင်ႇ ၵၼ် လၢတ်ႈၸႃ တီႈ ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ထၢင်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ မၼ်း တေ ဢမ်ႇ မႃး ပွႆး ယဝ်ႉ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 57ၵမ်း ၼႆႉ၊ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၶဝ် တင်း ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊တင်းလၢႆ သင်ႇ လၢတ်ႈ ပိုၼ် ၶၢဝ်ႇ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ႁု တီႈ ယူႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ၸိၼႄ ပၼ် လႄႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် တေ လႆႈ တိဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\