John 12

1ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႆႇ ၽႅဝ် ဝၼ်း ပွႆး ပသၶႃႇ၊ႁူၵ်း ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁွတ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈ ပေႇထၼိ၊ဝၢၼ်ႈ ဢၼ် လႃႇၸရု၊ယူႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁႂ်ႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2တီႈ ၼၼ်ႈ ၶဝ် ႁႅၼ်း ၽိူၼ်ၶဝ်ႈ ၶမ်ႈ ပုၼ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ မႃႇထႃႉ၊ႁဵတ်းလဵင်ႉ ႁဵတ်း လူ ပၼ် လႄႈ လႃႇၸရု၊ၵေႃႈ ၼင်ႈ ပႃး ၼႂ်း ဝႅင်း ၽိူၼ်ၶဝ်ႈ ၶဝ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 3မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မႃႇရိ၊ဢဝ် ၼမ်ႉမၼ်း ႁွမ် ဢၼ် မီး ၼမ်ႉၼၵ်း သၢမ် ၶၼ်၊ဢၼ် ပဵၼ် ၼမ်ႉမၼ်း ၼၢမ်ႇသႃႇ ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ ဢၼ် ထိူၵ်ႈၵႃႈ ၶၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ လေႃႇ သႂ်ႇ တိၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် ၶူၼ်ႁူဝ် မၼ်း ၸဵတ်ႉ ပၼ် ဢေႃႈ။ ဢၢႆႁွမ် မၼ်း ၼၼ်ႉ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ တင်း ႁိူၼ်း ဢေႃႈ။- 4မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၼႂ်း တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် ယုတႃႉ ဢိသၵႃႇရေႇဢုတ်ႈ၊လုၵ်ႈၸၢႆး သိမုၼ်ႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် တၵ်း ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈ ၼႂ်း မိုဝ်း ရၢၼ်ႇသူႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊- 5"ႁဵတ်းသင် လႄႈ ဢမ်ႇ ဢဝ် ၼမ်ႉမၼ်း ႁွမ် ၼႆႉ၊ၶၢႆ သေ ႁႂ်ႈလႆႈ ငိုၼ်း တေႇၼႃႇရီႇ သၢမ် ပၢၵ်ႇ ၶႅပ်း သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် ၽေးၸွၼ်း ပၼ် တီႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 6မၼ်း ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း မီး ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၼိူဝ် ၵူၼ်းၽၢၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ၽူႈလၵ်ႉ ဢၼ် ပႃး ထူင်ငိုၼ်း ယူႇ သေလႄႈ ၸၢင်ႈ ဢဝ် ၸူၵ်း ဢဝ် ၸၢႆႇ ပုၼ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႃႈ ဢၼ် ၸွမ်ႇ သႂ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ထူင် ၼၼ်ႉ လႄႈ မၼ်း ၸင်ႇ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 7ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တွပ်ႇ ၶိုၼ်း ယုတႃႉ၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇမၼ်းတႃႉ။ ပွႆႇ ႁႂ်ႈ မၼ်း ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ပုၼ်ႈ ဝၼ်း ဢၼ် တၵ်း သၢင်းၵျူဝ်ႇ တူဝ်တၢႆ ၵဝ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 8ၵူၼ်းၽၢၼ် ၸိုင်၊မီး ယူႇ တီႈ သူ တႃႇသေႇ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ၸမ်ႉ၊မီး ယူႇ တီႈ သူ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၼမ်ၼႃႇ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈ ပေႇထၼိ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လွင်ႈ လဵဝ် ၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ လႃႇၸရု၊ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁႂ်ႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ၶဝ် ၶႂ်ႈ ထူပ်း ႁၼ် ဢေႃႈ။- 10ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တေ လႆႈ ဢဝ် လႃႇၸရု၊တၢႆ ပႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ လူင် တင်းလၢႆ ဢုပ်ႇၵုမ် တိူင်ႇပၢင်ႇ ၵၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 11ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၼမ်ၼႃႇ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ လႄႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 12ထႅင်ႈ ဝၼ်း ၼိုင်ႈ မူႇၵူၼ်း ဢၼ် ၼမ်ၼႃႇ ၸိူဝ်း ဢၼ် မႃး ၶဝ်ႈ ပွႆး ပသၶႃႇ၊ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မႃး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13ၶဝ် ၸင်ႇ ၽၼ်း ဢဝ် ၵိင်ႇမႆႉ ၸုၼ်ႇပလုၼ်ႇ၊ ႁႂ်ႈလႆႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ႁပ်ႉ ႁူဝ် တၢင်း မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ ဝႃႈ၊ "ႁူဝ်းသၼ်ႇၼႃႉ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢၼ် ပႃး တင်း တၼ်းၶူဝ်း ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး မႃး ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ သေၵမ်း လူၺ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 14ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ထူပ်း မႃႉလီႈ ဢွၼ်ႇ လႄႈ ၶိုၼ်ႈ ၶီႇ ဢေႃႈ။ မၼ်း မႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ။ 15"လုၵ်ႈ ယိင်း ဝဵင်း ၸိဢုၼ်ႇ၊႟။ ယႃႇပေ မႆႈၸႂ်။ တူၺ်း လူး။ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မႂ်း ၼၼ်ႉ၊ ၶီႇ မႃႉလီႈ ဢွၼ်ႇ လႄႈ မႃး ယူႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 16မိူဝ်ႈ ၶိင်ႇ ၼၼ်ႉ၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ပွင်ႇၸႂ် လူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။ ဝၢႆးသေ မုၼ်ၽုင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ထၢင်ႇသႃး မႃး ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၶဝ် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၵႂၢမ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႆႈ ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 17မူႇၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် လႃႇၸရု၊သေ ၵႃႈၼႂ်း ထမ်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ႁႂ်ႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 18ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႆႈ ငိၼ်း ၶၢဝ်ႇ လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၼႄ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ၼၼ်ႉ ၸင်ႇ၊ၶဝ် ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ႁပ်ႉ ႁူဝ် တၢင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 19မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ၼင်ႇ ၵၼ် လၢတ်ႈၸႃ ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း လူး။ ႁဝ်း ဢမ်ႇ တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ လႃးလႃး ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၸွမ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ သဵင်ႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 20ၼႂ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁွတ်ႈမႃး ၶဝ်ႈ ပွႆး ႁႂ်ႈလႆႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၼၼ်ႉ၊ပႃး ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵရိၵ်ႉ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢေႃႈ။- 21ၶဝ် ၼၼ်ႉ မႃး ၸူး ၽိလိပ်ႉပု၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ပႅတ်ႉၸေးတႃႉ၊မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ၼၼ်ႉ လႄႈ ယွၼ်း ဢၶႂၢင်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈ ႁၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 22ၽိလိပ်ႉပု၊ၵေႃႈ ၵႂႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ဢၼ်ႇတရေႇ၊လႄႈ ၶဝ် လဝ်ႈလၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။ 23ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶိင်ႇ ယၢမ်း ဢၼ် မုၼ်ၽုင်း လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း ထၢင်ႇသႃး မႃး ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် ယဝ်ႉ။- 24ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈ တီႈ ၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊မဵတ်ႉ ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ပေႃး ယင်း ဢမ်ႇ တူၵ်း ၶဝ်ႈ ၼႂ်း လိၼ် လႄႈ လုလႅဝ် ၸိုင်၊ပဵၼ် မဵတ်ႉ လဵဝ် ယူႇ ၵူၺ်း မၼ်း ဢေႃႈ။ ပေႃး လုလႅဝ် ၸင်ႇ ၸၢင်ႈ ၽႄ ၵိုၼ်း မႃး လႄႈ မီး မဵတ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 25ၵေႃႉ ဢၼ် ႁၵ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ သုမ်း ဢသၢၵ်ႈ လႄႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸင်း ဢသၢၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊မၼ်း ၸၢင်ႈ သိမ်းပႅင်း ဝႆႉ ပုၼ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ဢေႃႈ။- 26ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး ၶႂ်ႈ ႁဵတ်း ၵူၼ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ ၵဝ် ၸိုင်၊မၼ်း တၵ်း လႆႈ ၸွမ်း ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ တီႈ ဢၼ် ၵဝ် မီး ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တၵ်း လႆႈ ယူႇ ၸွမ်း ဢေႃႈ။ ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ၵူၼ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် တၵ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈ မၼ်း ဢေႃႈ။ 27"တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ႁူဝ်ၸႂ် ၵဝ် မီး တၢင်း ဢၼ် ယၢပ်ႇၸႂ် မႆႈ ၸႂ် လႄႈ ၵဝ် တၵ်း လႆႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ၸွင်ႇ တၵ်း ဝႃႈ လႆႈ၊ 'ၵႃႈတီႈ ၶိင်ႇ ယၢမ်း ၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၶႃႈၸဝ်ႈ သေၵမ်း တီႈၶႃႈ ပေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လႆႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼႆႉ ၵူၺ်း ၵဝ် ႁွတ်ႈထိုင် ၶိင်ႇ ယၢမ်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 28ဢူဝ်း ပေႃႈ၊ၶႅၼ်းတေႃႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ယွင်ႈယေႃး ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈႁဝ်း သေၵမ်း တီႈၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊သဵင် ၵႂၢမ်း ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ယုၵ်ႉယွင်ႈ ယွင်ႈယေႃး ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၵဝ် သမ်ႉ တၵ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈ ယွင်ႈယေႃး ထႅင်ႈ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 29မူႇၵူၼ်း ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၼၼ်ႉ လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈ၊ "ပဵၼ် သဵင် ၽႃႉလင် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ လႄႈ၊မၢင် ၵေႃႉ သမ်ႉ ဝႃႈ၊ "တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် လၢတ်ႈ တေႃႇ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 30ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သဵင် ဢၼ် လၢတ်ႈ မႃး ၼႆႉ ပဵၼ် ပုၼ်ႈ ၵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပဵၼ် ပုၼ်ႈ သူ ဢေႃႈ။- 31ၶိင်ႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ပဵၼ် ၶိင်ႇ ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ လႄႈ၊ၶုၼ် ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢီး လူင်း ႁၢင်ႈ လူင်း ႁေႃ ဢေႃႈ။- 32ၵဝ် ၵေႃႈ၊ပေႃး လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ယူၵ်ႉ ဝႆႉ လႄႈ ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် ၵၼ် တင်း လိၼ်မိူင်း ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း တိုတ်ႉၸၼ် ဢဝ် ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် မႃး တီႈ ၵဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 33မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ႁႂ်ႈလႆႈ ၼႄပျႃး လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 34မူႇၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း လႆႈ သွၼ် ဢဝ် ၼႂ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တႄႇ ယူႇ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢေႃႈ။ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ယုၵ်ႉ ဝႆႉ ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ႁဵတ်း ႁိုဝ် လႄႈ မႂ်း ဝႃႈ လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၽူႈလႂ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 35ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸင်ႇ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢၼ်လႅင်း တၵ်း တေ မီး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ၸူဝ်ႈ ၶၢဝ်း ဢွၼ်ႇ ၼိုင်ႈ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ ၵႂႃႇ မႃး ၼႂ်း ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ဢၼ်လႅင်း ယင်း တိုၵ်ႉ မီး ယူႇ ၼႆႉ တႃႉ။ ပေႃး ဢမ်ႇၼၼ် ၸိုင်၊ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ တၵ်း ႁူမ်ႇ သုမ်ႇ သူ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ၵႂႃႇ မႃး ၼႂ်း ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇ တီႈ လႂ် ယူႇ ၼၼ်ႉ။- 36ၸူဝ်ႈ ဢၼ်၊ဢၼ်လႅင်း ယင်း တိုၵ်ႉ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ၼႆႉ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ်လႅင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢၼ်လႅင်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ယဝ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ လႄႈ တဵတ်ႇ မႅပ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။- 37ပိၵ်ႉသမ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၼႄ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ၼမ်ၼႃႇ ထၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႈ ၼႃႈ တႂ်ႈတႃ ၶဝ် သေၵေႃႈ၊ၶဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ။- 38မၼ်း ပဵၼ် မႃး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ၵႂၢမ်း ပရေႃးၽႅတ်ႈဢိသႃႇယႃႉ၊ဢၼ် ႁေႃး ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး တီႈၶႃႈ၊ၽူႈလႂ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇ တြႃး ဢၼ် ႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၶႃႈ။ ၶႅၼ် မိုဝ်း ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ထၢင်ႇသႃး ၵႃႈတီႈ ၽူႈလႂ် ယဝ်ႉ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ လႄႈ။ 39ၶဝ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢိသႃႇယႃႉ၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ ဝႆႉ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ။ 40"ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တႃ ၶဝ် မွတ်ႇ၊ ႁႂ်ႈ ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် ၵႅၼ်ႇၶႅင်၊ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တႃ ၶဝ် တေ ဢမ်ႇ ႁၼ်၊ ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် တေ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁု ၸၢင်ႈ ပွင်ႇ၊ တေ ဢမ်ႇ ဝၢႆႇ ႁူဝ် မႃး ၸူး ၵဝ်၊ ႁႂ်ႈ ၵဝ် လႆႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၶဝ် ႁၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 41ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢိသႃႇယႃႉ၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း လႆႈ ႁၼ် မုၼ်ၽုင်း ဢႃႇၼုၽေႃႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ သမ်ႉ လၢတ်ႈ လွင်ႈ မၼ်း တၢင်း မၼ်း ဢေႃႈ။ 42ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ မႃး ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၵူဝ် ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊တင်းလၢႆ တၵ်း ႁေႃႈ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ သေ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး လႄႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး။- 43လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶဝ် ၵျိူၵ်ႈ ႁၵ်ႉ သရေႇ ၼႃႈ တႃ ဢၼ် လႆႈ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း ၼၼ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၼႃႇ သေ သရေႇ ၼႃႈ တႃ ဢၼ် လႆႈ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 44ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢဝ် တင်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵဝ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ပႃး တင်း ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 45ၵေႃႉ ဢၼ် တူၺ်း ႁၼ် ၵဝ် ၼၼ်ႉ တူၺ်း ႁၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 46ၵဝ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ်လႅင်း သေလႄႈ မႃး ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း၊တၵ်း တေ ဢမ်ႇ လႆႈ မီး ယူႇ ၼႂ်း တီႈ ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ ဢေႃႈ။- 47ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ငိၼ်း ၶၢဝ်ႇ တြႃး ၵဝ် လႄႈ ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ၸွမ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ် ဢမ်ႇ ၸီႇယၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ မၼ်း။ ၵဝ် မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ၸီႇယၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ လေႃး ၵႃႉ ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၵူၼ်း လေႃး ၵႃႉ ဢေႃႈ။- 48ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ထဵင် ပႅတ်ႈ ၵဝ် လႄႈ ဢမ်ႇ ထွမ်ႇဢဝ် ၶၢဝ်ႇ တြႃး ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊မီး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ ပႃး ၼိုင်ႈ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼႆႉ တၵ်း ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ မၼ်း ၼႂ်း ဝၼ်း ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 49လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈ ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈ ၵဝ် ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊ႁႂ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 50ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ၵဝ် ႁု ဝႃႈ ပိင်းၺၢပ်ႈ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ဢေႃႈ။ ၵႃႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵေႃႈ ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\