John 13

1ၶိင်ႇ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဝၼ်းၽိတ်ႈ ပွႆး ပသၶႃႇ၊ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁု လွင်ႈ ၶိင်ႇ ယၢမ်း ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် မႃး ပုၼ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ဢွၵ်ႇ သေ လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ႁၵ်ႉ ၵူၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ယူႇ ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ လႄႈ၊ယင်း ႁၵ်ႉ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ တီႈသုတ်း တီႈ ၵွႆ ဢေႃႈ။- 2ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ယင်း တိုၵ်ႉ ၵိၼ် ၶဝ်ႈၶမ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မႃႇၼၢတ်ႈ ပေႃး သႂ်ႇ ဝႆႉ တၢင်းၵျၢမ်ႇတၢင်းပွင် ၵႃႈၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် ယုတႃႉ ဢိသၵႃႇရေႇဢုတ်ႈ၊လုၵ်ႈၸၢႆး သိမုၼ်ႇ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢၢပ်ႈ ၼႂ်း မိုဝ်း ရၢၼ်ႇသူႇ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈပၼ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၵႃႈတီႈ ၼႂ်း မိုဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႆႉ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ႁု လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႃး လႄႈ တၵ်း ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လုၵ်ႉ ဢွၵ်ႇ ၽိူၼ်ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ထွတ်ႇ သိူဝ်ႈယၢဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် ၽႃႈၸဵတ်ႉ တူဝ် ဝဵၼ်း ဢႅဝ် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 5ထွၵ်ႇ ၼမ်ႉ သႂ်ႇ ၼႂ်း ဢၢင်ႇ သုၵ်ႈ တိၼ် သေ သုၵ်ႈ ပၼ် တိၼ် တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ၊သမ်ႉ ဢဝ် ၽႃႈၸဵတ်ႉ တူဝ် ဢၼ် ဝဵၼ်း ဢႅဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸဵတ်ႉ ပၼ် ဢေႃႈ။- 6မိူဝ်ႈ ဢၼ် ထိုင် ၵႃႈတီႈ သိမုၼ်ႇ ပေႇတရု၊ၸိုင်၊သိမုၼ်ႇ ပေႇတရု၊လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး တီႈၶႃႈ။ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း တေ သုၵ်ႈ ပၼ် တိၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 7မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢၼ် ၵဝ် ႁဵတ်း ယူႇ ၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် မႂ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁု လွင်ႈ မၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ဝၢႆးလိုၼ်း မႂ်း တၵ်း ႁု ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8ပေႇတရု၊ၵေႃႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မိူဝ်ႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ သုၵ်ႈ တိၼ် ၵဝ်ၶႃႈ လႃးလႃး ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ၵဝ် ဢမ်ႇ လႆႈ သုၵ်ႈ တိၼ် မႂ်း ၸိုင်၊မႂ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ တပႄး ၵဝ် ၵူၺ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9သိမုၼ်ႇ ပေႇတရု၊ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး တီႈၶႃႈ၊ပေႃး ဝႃႈၼႆ ၸိုင်၊ယႃႇပေ သုၵ်ႈ တိၼ် ၵူၺ်း လႄႈ သုၵ်ႈ ပႃး ၸဵမ် မိုဝ်း ၸဵမ် ႁူဝ် ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 10ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ဢၼ် ဢၢပ်ႇၼမ်ႉ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ မူတ်းသႂ် တင်း တူဝ် တင်း ၶိင်း ယူႇ လႄႈ၊လိူဝ် သေ တၢင်း ဢၼ် သုၵ်ႈ တိၼ် ၵူၺ်း၊ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ သုၵ်ႈ ၵႃႈသင် ယဝ်ႉ။ ၼွၵ်ႈ သေ ၵေႃႉလဵဝ် ၵူၺ်း သူ ၵူႈ ၵေႃႉ မူတ်းသႂ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 11လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁု ၵေႃႉလႂ် တၵ်း ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ရၢၼ်ႇသူႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၸင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၼွၵ်ႈ သေ ၵေႃႉလဵဝ် ၵူၺ်း သူ ၵူႈ ၵေႃႉ မူတ်းသႂ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12ဝၢႆးသေ မၼ်းၸဝ်ႈ သုၵ်ႈ တိၼ် ၶဝ် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊သမ်ႉ ၶိုၼ်း ၼုင်ႈ သိူဝ်ႈယၢဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ၊ၶိုၼ်း ၼင်ႈ ၵႃႈတီႈ ၽိူၼ်ၶဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢၼ် ၵဝ် ႁဵတ်း တီႈ သူ ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၼႆႉ ၸွင်ႇ သူ ႁု လွင်ႈ မၼ်း ႁိုဝ်း။- 13ဢၼ် သူ ႁွင်ႉ ၵဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ 'သြႃႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း' ဝႃႈၼႆ ၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ တႄႉတႄႉ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈသင် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ ႁွင်ႉဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၵဝ် ပဵၼ် ဢေႃႈ။- 14ၵဝ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ သြႃႇ သူ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး သူ လႄႈ ယင်း သုၵ်ႈ ပၼ် တိၼ် သူ ယဝ်ႉ။ သူ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇလီ သုၵ်ႈ တိၼ် ပၼ် ၵၼ် ဢေႃႈ။- 15ၵဝ် ႁဵတ်း ၼႄ ပုင်ႇ သၢၵ်ႈသေႇ ဝႆႉ တီႈ သူ ယဝ်ႉ။ သူ ၵေႃႈ တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၶႃႈ ဢမ်ႇ ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေ ၸဝ်ႈ မၼ်း။ ၵေႃႉ ဢၼ် ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵႂႃႇ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေၵေႃႉ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ မၼ်း ၼၼ်ႉ။- 17တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ သူ ႁု တြႃး ၼႆႉ ယဝ်ႉ၊ႁဵတ်း ၸွမ်း တႃႉ။ သူ တၵ်း မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ 18"ၵဝ် လၢတ်ႈ လူၺ်ႈ လွင်ႈ သူ တင်းမူတ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵဝ် ႁုၸၵ်း သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵဝ် လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဝႆႉ ၼႆႉ ၵေႃႉလႂ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်း တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ၸွမ်း ပျေႉပျေႉၸုမ်ႇၸုမ်ႇ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵႂၢမ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၵေႃႉ ဢၼ် ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ ဢဝ် တိၼ် ပိတ်ႉ ၵဝ် ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 19ၸူဝ်ႈ ဢၼ် လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ဢမ်ႇ ပႆႇ ပဵၼ် မႃး ၸိုင်၊မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵဝ် လၢတ်ႈ ဝႆႉ တီႈ သူ လႄႈ၊ယၢမ်ႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် မႃး ၸင်ႇ သူ တေ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ်၊ 'ၵဝ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ပဵၼ်' ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈ တီႈ ၸႂ်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၵဝ် ယဝ်ႉ။ ၵေႃႉ ဢၼ် သမ်ႉ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 21ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၶေႃႈ ၼႆႉ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ႁူဝ်ၸႂ် မၼ်းၸဝ်ႈ မီး တၢင်း ဢၼ် ယၢပ်ႇၸႂ် ယုင်ႈၸႂ် ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈ တီႈ ၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း သူ ၼႆႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တၵ်း ဢဝ် ၵဝ် ဢၢပ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ရၢၼ်ႇသူႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 22တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊မီး တၢင်း ဢၼ် ၵႂင်ၸႂ် ယုင်ႈၸႂ် ၼႃႇ လူင်လၢင် လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၽူႈလႂ် လႄႈ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တူၺ်း ၵၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 23ၼႂ်း တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁၵ်ႉ ၼၼ်ႉ မီး ယူႇ ၸပ်း ၶၢင်ႈ ၽၢႆႇ ၶႂႃ ၸဝ်ႈ လႄႈ၊- 24သိမုၼ်ႇ ပေႇတရု၊ၸိ မၼ်း လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်းၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ် ၵေႃႉလႂ်၊လဝ်ႈထၢမ် တူၺ်း လူး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 25တပႄးၸဝ်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ယဵင်ႈၶႅၼ်း သုတ်ႉၸမ် ႁိမ်း ၶၢင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊လဝ်ႈထၢမ် ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး တီႈၶႃႈ၊ပဵၼ် ၵေႃႉလႂ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 26ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း တႃႇ ဢူမ် ၼိုင်ႈ ၼႆႉ ၸုမ်ႇ လႄႈ ပၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ သေယဝ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း တႃႇ ဢူမ် ၼိုင်ႈ ၸုမ်ႇ သေလႄႈ ယိုၼ်ႈ ပၼ် ယုတႃႉ၊လုၵ်ႈၸၢႆး သိမုၼ်ႇ ဢိသၵႃႇရေႇဢုတ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 27ယၢမ်း ဢၼ် ယုတႃႉ၊ႁပ်ႉ ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ၼၼ်ႉ၊မႃႇၼၢတ်ႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢၼ် မႂ်း ဢၢင်ႈ တၵ်း ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ၽႂ်း ၽႂ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 28ၼႂ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽိူၼ်ၶဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၵေႃႈ ယင်း ဢမ်ႇ ႁု ပွင်ႇလွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်းသင် လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် တီႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။- 29ၸွမ်းၼင်ႇ ယုတႃႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ထိင်း ထူင်ငိုၼ်း လႄႈ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸႂ်ႉ မၼ်း ၵႂႃႇ သိုဝ်ႉ ပုၼ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် တၵ်း လူဝ်ႇ ၼႂ်း ပွႆး ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ ထၢင်ႇ ဝႃႈ ႁႂ်ႈ မၼ်း ၽေးၸွၼ်း မႅင်ႇ ပၼ် သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် တီႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 30ယုတႃႉ၊ၵေႃႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း တႃႇ ဢူမ် ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။ ၶိင်ႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၶိင်ႇ ၵၢင်ၶမ်ႈ ဢေႃႈ။ 31ဝၢႆးသေ ယုတႃႉ၊ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵမ်း ၼႆႉ မုၼ်ၽုင်း လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ထၢင်ႇသႃး မႃး ယဝ်ႉ။ မုၼ်ၽုင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ထၢင်ႇသႃး မႃး ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 32ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ပေႃး မုၼ်ၽုင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ထၢင်ႇသႃး မႃး ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ႁႂ်ႈ မုၼ်ၽုင်း လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ထၢင်ႇသႃး မႃး ၼႂ်း တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ တၵ်း ႁႂ်ႈ မုၼ်ၽုင်း လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ၼၼ်ႉ ထၢင်ႇသႃး မႃး ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။- 33လုၵ်ႈလၢင်း ၶဝ်႟။ ၵဝ် တေ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ၵမ်း ဢွၼ် ၼိုင်ႈ ၵူၺ်း ယဝ်ႉ။ သူ တေ သွၵ်ႈႁႃ ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် လၢတ်ႈ တီႈ ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ 'တီႈ ဢၼ် ၵဝ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ သူ ဢမ်ႇ ႁွတ်ႈထိုင် လႆႈ၊' ဝႃႈၼႆ ၼၼ်ႉ၊ၵမ်း ၼႆႉ ၵဝ် လၢတ်ႈ တီႈ သူ ဢေႃႈ။- 34ၵဝ် ပၼ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ဢၼ် မႂ်ႇ တီႈ သူ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊သူ ၼင်ႇ ၵၼ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ႁၵ်ႉ ၵၼ် တႃႉ။ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ သူ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ႁၵ်ႉ ၵၼ် တႃႉ။- 35ပေႃး သူ ႁၵ်ႉ ၵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၵ်း ႁု ဝႃႈ သူ ပဵၼ် တပႄး ၵဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 36သိမုၼ်ႇ ပေႇတရု၊လဝ်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး တီႈၶႃႈ၊ၸဝ်ႈ ႁဝ်း တေ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈလႂ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တီႈ ဢၼ် ၵဝ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ မႂ်း ဢမ်ႇ ၸွမ်း ၵႂႃႇ လႆႈ၊ၵမ်းလိုၼ်း ၸင်ႇ မႂ်း တၵ်း ၸွမ်း မႃး ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 37ပေႇတရု၊သမ်ႉ လဝ်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး တီႈၶႃႈ၊ႁဵတ်းသင် လႄႈ ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ၸွမ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ၵႂႃႇ လႆႈ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၶႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း ၸုၼ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ ပုၼ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 38ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸွင်ႇ မႂ်း တၵ်း ၸုၼ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ ပုၼ်ႈ ၵဝ် ႁိုဝ်း။ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈ တီႈ ၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ မႂ်း ၸမ်ႉ၊ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၵႆႇ ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ၶၼ် ၼၼ်ႉ မႂ်း တၵ်း ထဵင် ပႅတ်ႈ ၵဝ် ထူၼ်ႈ ထိုင် သၢမ် ပွၵ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\