John 15

1"ၵဝ် ပဵၼ် ၶိူဝ်း မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢၼ် ၸႅတ်ႈ လႄႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း သူၼ် မၢၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2မၼ်းၸဝ်ႈ ၽၼ်း ပႅတ်ႈ ၵူႈ ၵိင်ႇ ၵူႈ ၶႃႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ မၢၵ်ႇ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ တွၼ် ပႅတ်ႈ ၵူႈ ၵိင်ႇ ၵူႈ ၶႃႈ ဢၼ် ၸၢင်ႈ မၢၵ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ မၼ်း ပၢင်ႇ လီ ႁႂ်ႈ ယိင်း ၶႅၼ်း မၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇ မႃး ၼမ် ၼမ် ဢေႃႈ။- 3သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မူတ်းသႂ် လီ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼႆႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 4တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၵဝ် တႃႉ။ ၵဝ် ၵေႃႈ တၵ်း တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း သူ ဢေႃႈ။ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပေႃး ၵိင်ႇ မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢမ်ႇ ၸပ်း ယူႇ ၼႂ်း ၶိူဝ်း မၼ်း ၸိုင်၊မၼ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ မၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇ မၼ်း လႆႈ ၵူၺ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ၊သူ ၵေႃႈ ပေႃး ဢမ်ႇ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၵဝ် ၸိုင်၊သူ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ မၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇ လႆႈ။ 5"ၵဝ် ပဵၼ် ၶိူဝ်း မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ လႄႈ၊သူ ပဵၼ် ၵိင်ႇ မၼ်း ၶႃႈ မၼ်း ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် တႄႇ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵဝ် လႄႈ ၵဝ် ၵေႃႈ တႄႇ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ မၼ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ မၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇ မႃး ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ဝႃႈ၊ပေႃး သူ ၽၢတ်ႇ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ၸိုင်၊သူ ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ၵႃႈသင် လႆႈ လႃးလႃး။- 6ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး ယင်း ဢမ်ႇ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၵဝ် ၸိုင်၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ထိမ်ႈ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵိင်ႇ ၼင်ႇ ၶႃႈ လႄႈ ႁဵဝ်ႇ ႁႅင်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ပိူၼ်ႈ မႃး ၵဵပ်း သိမ်းဢဝ် ၵိင်ႇၶႃႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ တုတ်ႇ ပႅတ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၽႆး သေ ဢေႃႈ။- 7ပေႃး သူ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၵဝ် လႄႈ ၵႂၢမ်း တြႃး ၵဝ် ၵေႃႈ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း သူ ၸိုင်၊ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ မီး ဢလူဝ်ႇ လႄႈ ယွၼ်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ၼၼ်ႉ သူ တၵ်း လႆႈ ဢေႃႈ။- 8မုၼ်ၽုင်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် လႆႈ ထၢင်ႇသႃး မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ မၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇ ၼမ်ၼႃႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ၊သမ်ႉ လႆႈ ႁု ဝႃႈ သူ ပဵၼ် တပႄး ၵဝ် ဢေႃႈ။- 9ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁၵ်ႉ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၵဝ် ၵေႃႈ ႁၵ်ႉ သူ ဢေႃႈ။ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၵဝ် တႃႉ။- 10ပေႃး သူ ပႂ်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၵဝ် တင်းလၢႆ ၸိုင်၊သူ တၵ်း တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၵဝ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် ပႂ်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် တင်းလၢႆ လႄႈ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 11"လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ သူ ႁႂ်ႈ တၢင်း ဢၼ် သိူဝ်းပျေႃႇ ၵဝ် တၵ်း မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း သူ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ တၢင်း ဢၼ် သိူဝ်းပျေႃႇ သူ တၵ်း ပျေႉၸုမ်ႇ ဢေႃႈ။- 12ဢၼ် ၵဝ် ပိင်းၺၢပ်ႈ သူ ၸမ်ႉ၊သူ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ႁၵ်ႉ ၵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ သူ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 13ဢမ်ႇ မီး ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း မီး တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ သေ မႅတ်ႈတႃႇ ဢၼ် ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၶၢမ်ႇ ၸုၼ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပုၼ်ႈ ၵေႃႉသႄႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ။- 14ပေႃး သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် ပိင်းၺၢပ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ ပဵၼ် ၵေႃႉသႄႈ ၵဝ် ဢေႃႈ။- 15တႄႇၸႃႉ ဢဝ် မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵႂႃႇ ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁွင်ႉ သူ ဝႃႈ၊ၶႃႈ ယဝ်ႉ။ ၶႃႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ လႆႈ ႁု ၸွမ်း တၢင်းႁဵတ်း ၸဝ်ႈ မၼ်း။ ၵဝ် ႁွင်ႉ သူ ဝႃႈ၊ၵေႃႉသႄႈ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈသင် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၵႃႈ ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း တီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ၼၼ်ႉ ၵဝ် ၼႄပျႃး တီႈ သူ ဢေႃႈ။- 16သူ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် ၵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵဝ် လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် သူ လႄႈ ၶၢၼ်း ဝႆႉ ႁႂ်ႈ သူ မၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇ မႃး၊ႁႂ်ႈ မၢၵ်ႇ သူ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸပ်း မၼ်ႈ ယူႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၵႃႈ ဢၼ် သူ လဝ်ႈ ယွၼ်း ၵႃႈတီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ဢၼ် ၵဝ် ပၼ် တီႈ သူ ႁႂ်ႈ သူ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ႁၵ်ႉ ၵၼ် ဢေႃႈ။ 18"ပေႃး ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ၼႆႉ ၸင်း သူ ၸိုင်၊ဝႃႈ ဝႆႉ ဝႃႈ ၶဝ် သမ်ႉ ပေႃး လႆႈ ၸင်း ၵဝ် ယဝ်ႉ ဢွၼ်တၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႆႇ ၸင်း သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 19ပေႃး သူ ပဵၼ် ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ၼႆႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ၼႆႉ ၵေႃႈ တၵ်း ႁၵ်ႉ သူ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပဵၼ် ၶွင် မၼ်း ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ၼႆႉ လႄႈ ၶဝ် ၸင်း သူ ဢေႃႈ။- 20ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵဝ် လၢတ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၶႃႈ ဢမ်ႇ ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေ ၸဝ်ႈ မၼ်း၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ပေႃး ၶဝ် ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ၵဝ် ၸိုင်၊ၶဝ် တၵ်း ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး သူ ဢေႃႈ။ ပေႃး ၶဝ် ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၵဝ် ၸိုင်၊ၶဝ် တၵ်း ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း သူ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။- 21ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် တၵ်း ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း တီႈ သူ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 22ပေႃး ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ မႃး လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ၸိုင်၊ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး ဢပျတ်ႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁူမ်ႇ ဢပျတ်ႈ ၶဝ် ဝႆႉ လႆႈ။- 23ၵေႃႉ ဢၼ် ၸင်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၸင်း ပႃး ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။- 24ပေႃး ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇ ပႆႇ တွၼ်ႉ ႁဵတ်း သေပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵႃႈၼႂ်း ၶဝ် ၸိုင်၊ၶဝ် ၼၼ်ႉ ယင်း တၵ်း ဢမ်ႇ မီး ဢပျတ်ႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ၶဝ် လႆႈ ႁၼ် ယဝ်ႉ လႄႈ၊ၸင်း ၸႃႉၸဵမ် ၵဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ယဝ်ႉ။- 25ၵူၺ်းၵႃႈ၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼႆႉ၊မၼ်း တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ၸွမ်း မႅၼ်ႈ ၼင်ႇ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၶဝ် ဢၼ် ဝႃႈ၊ 'ယင်း ဢမ်ႇ မီး လွင်ႈ ၵႃႈသင် လႄႈ ၶဝ် ၸင်း ၵဝ် ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 26"ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸွႆႈထႅမ် ဢၼ် တၵ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ မၼ်း လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ တၵ်း ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ၵဝ် ဢေႃႈ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁွတ်ႈမႃး လႄႈ ၼႄပျႃး သမ်ႇမႃႇ တြႃး ဢေႃႈ။- 27သူ ၵေႃႈ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ၸဵမ် ဢၼ် မိူဝ်ႈ တႄႇၸႃႉ မႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ သူ တၵ်း ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ ၽၢႆႇ ၵဝ် ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\