John 18

1ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သူးတွင်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၵႂႃႇ ၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၼမ်ႉ ၵေႇတရုၼ်ႇ၊ဢေႃႈ။ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ မီး သူၼ်ဢူးယဵၼ်ႇ လႄႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တင်း တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 2ယုတႃႉ ဢိသၵႃႇရေႇဢုတ်ႈ၊ဢၼ် ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈ ၼႂ်း မိုဝ်း ရၢၼ်ႇသူႇ ၼၼ်ႉ ႁု တီႈ ၼၼ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႆႉ ဢွၼ် ၶဝ် ၵႂႃႇ လၢႆ ပွၵ်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ယုတႃႉ၊ဢွၼ် ပႃး ၵူၼ်းသိုၵ်း ရူဝ်းမႃႉ၊မူႇ ၼိုင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းႁၢၼ်ဢွၼ်ႇ ဢၼ် ပႂ်ႉ ၵျွင်း ၽြႃး ၶဝ် ဢၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ လူင် ၶဝ် တင်း ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊တင်းလၢႆ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵႂႃႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မႃး ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယိပ်းၵမ် လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ ၸေး မိုဝ်း လႄႈ ပႃး ဢဝ် တင်း ႁူင်းၽႆးမၢၼ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵၢၼ်ႈၶႄႈ လႂ် မႃး ဢေႃႈ။- 4ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁု လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း ပဵၼ် မႃး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵႂႃႇၸူး သေယဝ်ႉ၊ထၢမ် ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ သွၵ်ႈႁႃ ၽူႈလႂ်" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5ၶဝ် ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း သွၵ်ႈႁႃ ယေႇသု၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပဵၼ် ၵဝ် ၼႆႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ယုတႃႉ၊ဢၼ် ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ၸုၵ်း ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ဢေႃႈ။- 6မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ပဵၼ် ၵဝ် ၼႆႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ၶဝ် သုတ်ႉ ႁူၼ် တၢင်းလင် လႄႈ ပိၼ်ႈ လူမ်ႉ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ် ဢေႃႈ။- 7ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ ထၢမ် ၶဝ် ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ သွၵ်ႈႁႃ ၽူႈလႂ်" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ ၶဝ် ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း သွၵ်ႈႁႃ ယေႇသု၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပဵၼ် ၵဝ် ၼႆႉ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ၵဝ် ပေႃး မွၵ်ႇလၢတ်ႈ သူ ယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပေႃး သူ သွၵ်ႈႁႃ ၵဝ် ၸိုင်၊ပွႆႇ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၵဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵႂႃႇ သေတႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 9မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢူဝ်း ပေႃႈၸဝ်ႈ တီႈၶႃႈ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၼၼ်ႉ ၶဝ် ဢမ်ႇ လႆႈ ႁူင်ႈ လႆႈ ႁၢႆ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ တၵ်း ပဵၼ် ၸွမ်း ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 10သိမုၼ်ႇ ပေႇတရု၊ပႃး လႅဝ်း ဝႆႉ လႄႈ၊မၼ်း ထွတ်ႇ လႅဝ်း ၽၼ်း သႂ်ႇ ၶႃႈ ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၽၼ်း မႅၼ်ႈ ဝၢၼ်ႁူ မၼ်း ၽၢႆႇ ၶႂႃ ၶၢတ်ႇ တူၵ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈ၊မႃႇလၶု၊ဢေႃႈ။- 11ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ ပေႇတရု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢဝ် လႅဝ်း မႂ်း ၶိုၼ်း သႂ်ႇ ၵပ်း မၼ်း ဝႆႉ တႃႉ။ မႂ်း ထၢင်ႇ ၵဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ၵိၼ် ၵွၵ်း ဝူၺ်ႇတၼႃႇ ဢၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ပၼ် ၵဝ် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း ရူဝ်းမႃႉ၊မူႇ ၼၼ်ႉ ပႃး ၸဵမ် ႁူဝ်သိုၵ်း ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းႁၢၼ်ဢွၼ်ႇ ဢၼ် ပႂ်ႉ ၵျွင်း ၽြႃး ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တိ ၺွပ်း ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ မတ်ႉၽုၵ်ႇ သေယဝ်ႉ၊- 13ဢဝ် ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ၶုၼ် ဢၼ်ႇၼတ်ႉ၊ဢွၼ်တၢင်း ဢေႃႈ။ ၶုၼ် ဢၼ်ႇၼတ်ႉ၊ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ပေႃႈ ၼၢႆး ၵႃႇယၽႃႉ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၼႂ်း ပီ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ၵႃႇယၽႃႉ၊ၼႆႉ ယဝ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ပၼ် တၢင်းၵျၢမ်ႇတၢင်းပွင် တီႈ ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်း ၵေႃႉလဵဝ် တၢႆ တၢင် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း လီ ၼႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 15ပေႇတရု၊တင်း တပႄးၸဝ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၸွမ်း တၢင်းလင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႂႃႇ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် တပႄးၸဝ်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊မိုတ်ႈၵိုဝ်း ၵၼ် တင်း ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ လႄႈ မၼ်း ၸင်ႇ ၶဝ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၼႂ်း ပၢင်ႇ ဝၢင်း ႁိူၼ်း ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16ပေႇတရု၊ၸမ်ႉ၊ၸုၵ်း ယူႇ ၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ၵႃႈတီႈ ႁိမ်း ၽၵ်းတူ ဢေႃႈ။ တပႄးၸဝ်ႈ ဢၼ် မိုတ်ႈၵိုဝ်း ၵၼ် တင်း ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ လၢတ်ႈ တီႈ မႄႈယိင်း ဢၼ် ပႂ်ႉ ၽၵ်းတူ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ဢွၼ် ဢဝ် ပေႇတရု၊ၶဝ်ႈ မႃး ဢေႃႈ။- 17ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ပေႇတရု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း တပႄး ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ ပေႇတရု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဢမ်ႇ ၶဝ်ႈပႃး ၵူၺ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 18မိူဝ်ႈ ယၢမ်း ၼၼ်ႉ ၵတ်း ၼႃႇ လႄႈ ၶႃႈၸႂ်ႉ လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းၸၢႆးၼုမ်ႇ ဢၼ် ပႂ်ႉ ၵျွင်း ၽြႃး ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် သုမ် ထၢၼ်ႇၽႆး သေလႄႈ ဢွမ်ႇၽႆး ၸုၵ်း လွမ်ႉႁွပ်ႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ ပေႇတရု၊ၵေႃႈ ၵႂႃႇ ၸုၵ်း ဢွမ်ႇၽႆး ၸွမ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ယူႇ ဢေႃႈ။ 19မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၸႅတ်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လွင်ႈ တပႄး မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ တြႃး ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ယၢမ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ တႃႇသေႇ လႄႈ၊ၵႃႈ ဢၼ် ၵဝ် သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၼၼ်ႉ ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ တီႈ ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸုတုမ် ၵၼ် ၼၼ်ႉ သေႇ သေႇ ယဝ်ႉ။ ၵဝ် ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼႂ်း တီႈ ဢၼ် လပ်ႉ ဢၼ် သိူင်ႇ ၼၼ်ႉ လႃးလႃး။- 21ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သင် လႄႈ တွင်ႈထၢမ် ၵဝ် ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ တွင်ႈထၢမ် တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ထွမ်ႇ လႆႈ ငိၼ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၸိုင်၊ၶဝ် ႁု ထွမ်ႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင် ၼႆ ဢေႃႈ။ 22မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်းႁၢၼ်ဢွၼ်ႇ ဢၼ် ပႂ်ႉ ၵျွင်း ၽြႃး ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ႁိမ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ပေႃႉ ထုပ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း တၵ်း လႆႈ တွပ်ႇထဵင် ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵဝ် လၢတ်ႈ ၼႆႉ ၽိတ်းပိူင်ႈ ၸိုင်၊လၢတ်ႈၼႄ ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း။ ပေႃး ၵဝ် လၢတ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ယူႇ ၸိုင်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သင် လႄႈ မႂ်း ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ၵဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 24ၶုၼ် ဢၼ်ႇၼတ်ႉ၊ပၼ် ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၽုၵ်ႇ မတ်ႉ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ သူင်ႇ ၵႃႈတီႈ ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၵႃႇယၽႃႉ၊သေ ဢေႃႈ။ 25မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပေႇတရု၊ယင်း ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ လႄႈ ဢွမ်ႇၽႆး ယူႇ ဢေႃႈ။ ပိူၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ထၢမ် မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း တပႄး ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ပေႇတရု၊ထဵင် ပႅတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဢမ်ႇ ၶဝ်ႈပႃး ၵူၺ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 26ၶႃႈ ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လဵဝ် ၵၼ် တင်း ၵေႃႉ ဢၼ် ပေႇတရု၊ၽၼ်း ဝၢၼ်ႁူ မၼ်း ၶၢတ်ႇ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ႁၼ် မႂ်း မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ယေႇသု၊ၵႃႈၼႂ်း သူၼ် ဢူးယဵၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 27ပေႇတရု၊သမ်ႉ ထဵင် ပႅတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၺ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၵႆႇ ၵေႃႈ ၶၼ် မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။ 28မိူဝ်ႈ ဢၼ် ထိုင် ၶိင်ႇ ႁူဝ်ၼႂ် ၸဝ်ႉ ၸဝ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း ၵႃႇယၽႃႉ၊လႄႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ႁေႃ ၸဝ်ႈၽႃႉ ဢေႃႈ။ ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ တူဝ် ၶဝ် မူတ်းသႂ် လႄႈ တေ လႆႈ ၵိၼ် ပွႆး ပသၶႃႇ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႃႇသႃႇ တြႃး ၶဝ် မီး ၼၼ်ႉ လႄႈ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁေႃ လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 29ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ ၸူး ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ၶဝ် မီး ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ထၢမ် ဝႃႈ၊ "သူ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ဢၼ် လႂ် တီႈ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼႆႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 30ၶဝ် ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ဢၼ် ႁၢႆႉ ဢၼ် မိူၵ်ႈ ၸိုင်၊ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇ ဢဝ် မၼ်း မႃး ဢၢပ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 31ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ၸိုင်၊သူ ဢဝ် မၼ်း ၵႂႃႇ ၸီႇယၢင်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ထုင်းတြႃး ၽႃႇသႃႇ သူ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇ ပိူင်ႇ တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ ႁႂ်ႈ ဢဝ် ၽူႈလႂ် တၢႆ လႆႈ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 32လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း လႆႈ တၢႆ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ပဵၼ် ၸွမ်း ၸိုင်၊ၸင်ႇ လၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ 33ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ၶိုၼ်း ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁေႃ လႄႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သေယဝ်ႉ၊ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ပဵၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸႂ်ႈ တႄႉ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 34ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ၶိုၼ်း ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႂၢမ်း ထၢမ် ၼႆႉ ၸွင်ႇ ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ၶုၼ်လူင် ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ ပဵၼ် မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပိူၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈ ၵဝ် တီႈ မႂ်း ဝႆႉ ယဝ်ႉ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 35ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ထၢင်ႇ ၵဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ႁိုဝ်း။ ၵူၼ်း မဵဝ်း မႂ်း တင်း ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢဝ် မႂ်း ဢၢပ်ႈ တီႈ ၵဝ် ယဝ်ႉ။ မႂ်း ႁဵတ်း မႅၼ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၵႃႈသင်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ 36ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မိူင်း ၵဝ် ၼႆႉ ဢမ်ႇ ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ။ ပေႃး မိူင်း ၵဝ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၸိုင်၊တပႄး ၵဝ် တင်းလၢႆ တၵ်း တိုၵ်းတေႃး ႁႄႉၶႅၼ် ႁႂ်ႈ ၵဝ် လႆႈ လွတ်ႈ သေ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ဢၢပ်ႈ ၼႂ်း မိုဝ်း ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ မဵဝ်း ၵျူး၊တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ မိူင်း ၵဝ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 37ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊သမ်ႉ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ၸိုင်၊မႂ်း ပဵၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တႄႉ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶုၼ်လူင် လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၵဝ် ပဵၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ယဝ်ႉ။ ၵဝ် ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ တိုၼ်း ပဵၼ် ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ သမ်ႇမႃႇ တြႃး ယဝ်ႉ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း သမ်ႇမႃႇ တြႃး ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၵဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 38ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ၵေႃႈ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သမ်ႇမႃႇ တြႃး ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢီႈသင်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊သမ်ႉ ဢွၵ်ႇ ၸူး ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ ၼိူဝ် ၵေႃႉ ၼႆႉ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင်။- 39ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မီး ထုင်းၸၢမ်ႇ ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ပၼ် တီႈ သူ ၼႂ်း ဝၼ်း ပွႆး ပသၶႃႇ၊လႄႈ၊သူ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵဝ် ပွႆႇလွတ်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၼႆႉ ပၼ် တီႈ သူ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 40ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ၵေႃႉ ၼႆႉ ၶႃႈ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ပႃႇရပ်ႉပႃႉ၊ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ပႃႇရပ်ႉပႃႉ၊ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸူၼ် ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\