John 19

1မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႂႃႇ ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ၵူၼ်းသိုၵ်း တင်းလၢႆ ဢဝ် ၶိူဝ်း ၼၢမ် ၶူၺ်ႇ ႁဵတ်း သရၽူႇ သေယဝ်ႉ၊သုပ်း တိုဝ်း ပၼ် ၵႃႈၼိူဝ် ႁူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ၊ဢဝ် သိူဝ်ႈယၢဝ်း ဢၼ် လႅင်ၵမ်ႇ ၼုင်ႈ ပၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 3ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် မႃး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ၊ၽွမ်ႉၵၼ် ဝႃႈ၊ "ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊႟။ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း မီး မၢင်ႇၵလႃႇ သေၵမ်း လူၺ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 4ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊သမ်ႉ ဢွၵ်ႇ ၸူး မူႇၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း တႃႉ။ ၵဝ် ဢဝ် ၵေႃႉ ၼႆႉ ဢွၵ်ႇ ၼႄ သူ ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ ၼိူဝ် မၼ်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 5ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ သုပ်း တိုဝ်း သရၽူႇ ၼၢမ် ယူႇ ၼုင်ႈ သိူဝ်ႈယၢဝ်း ဢၼ် လႅင်ၵမ်ႇ ယူႇ သေလႄႈ ဢွၵ်ႇ မႃး ဢေႃႈ။ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း တႃႉ။ ၵေႃႉ ၼႆႉ မီး တီႈ ၼႆႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6မိူဝ်ႈ ဢၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ လူင် တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းၸၢႆးၼုမ်ႇ ဢၼ် ပႂ်ႉ ၵျွင်း ၽြႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ပၢဝ်ႇ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဢဝ် မၼ်း တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း တႃႉ။ ဢဝ် တွၵ်ႇ ဝႆႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ၸိုင်၊သူ ဢဝ် မၼ်း တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း တႃႉ။ ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ ၼိူဝ် မၼ်း ၼႆႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 7မူႇၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်းၶႃႈ မီး ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵေႃႉ ၼႆႉ ႁဵတ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၼၼ်ႉ မၼ်း ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ တၢင်းတၢႆ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8မိူဝ်ႈ ဢၼ် ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၵူဝ် ၼႃႇ လႄႈ၊- 9သမ်ႉ ၶိုၼ်း ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁေႃ သေယဝ်ႉ၊ထၢမ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈလႂ် ပဵၼ် မႃး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေၵေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢမ်ႇ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ သေ ၶေႃႈ သေၵမ်း။- 10ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ တေႃႇ ၵဝ် ၼႆႉ မီး လွင်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ၵဝ် ပိူင်ႇ တၵ်း ပွႆႇ ႁႂ်ႈ မႂ်း လွတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵဝ် ပိူင်ႇ တၢင်း ဢၼ် တၵ်း ဢဝ် မႂ်း တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 11ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်၊ၶုၼ်လူင် ဢမ်ႇ ပိူင်ႇ ႁဵတ်း တီႈ ၵဝ် လႆႈ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင်။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ် ၵဝ် ဢၢပ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၶုၼ်လူင် ၼၼ်ႉ၊ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12မိူဝ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ၵျၢမ်ႇ ႁႃ လွင်ႈ ႁႃ တၢင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ပွႆႇ မၼ်းၸဝ်ႈ လွတ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၶိုၼ်း ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ၸဝ်ႈႁဝ်း ပွႆႇ ၵေႃႉ ၼႆႉ လွတ်ႈ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵေႃႉသႄႈ ၸဝ်ႈ မုၼ် ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၶႃႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝႃႈ၊ပဵၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸဝ်ႈ မုၼ် ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13မိူဝ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၼင်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ပလၢင်ႇ ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး တီႈ ဢၼ် မီး ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ဝႃႈ၊မၢၵ်ႇႁိၼ် သိူဝ်ႇ၊ဢၼ် ၼႂ်း ၵႂၢမ်း ႁေႇပြႄး၊ႁွင်ႉဝႃႈ၊ၵပ်ပထႃႉ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ၶိင်ႇ ယၢမ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၶိင်ႇ ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၸမ် ၸမ်၊ပဵၼ် ဝၼ်းၽိတ်ႈ ပွႆး ပသၶႃႇ၊ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊လၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း သူ မီး တီႈ ၼႆႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 15ၶဝ် ၶိုၼ်း ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဢဝ် မၼ်း တၢႆ တႃႉ။ ဢဝ် မၼ်း တၢႆ တႃႉ။ ဢဝ် မၼ်း တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ၵေႃႈ ၶိုၼ်း ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵဝ် ဢဝ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း သူ တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "လိူဝ် သေ ၸဝ်ႈ မုၼ် ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇ၊ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇ မီး ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း သေ ပႃး ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 16မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢၢပ်ႈပၼ် ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၶဝ် ႁႂ်ႈ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၼၼ်ႉ သေ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၵေႃႈ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၵေႃႈ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 17ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မႅၵ်ႇ သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေလႄႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ဝႃႈ၊ၵွင်း ၵွၵ်းႁူဝ် ဢၼ် ၼႂ်း ၵႂၢမ်း ႁေႇပြႄး၊ႁွင်ႉဝႃႈ၊ၵေႃးလႃႉၵေႃးထႃႉ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 18ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၶဝ် ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ဢေႃႈ။ ၶဝ် သမ်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်း သွင် ၵေႃႉ တွၵ်ႇ ဝႆႉ ယေႈ ၽၢႆႇ ယေႈ ၵေႃႉ လႄႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၶိုင်ႈၵၢင် ၶဝ် ဢေႃႈ။- 19ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ၵေႃႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ သေလႄႈ တွၵ်ႇၸပ်း ၵႃႈတီႈ ႁူဝ် သဝ် ဝႆႉ ဢေႃႈ။ လိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ယေႇသု၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 20ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢွၼ်ၵၼ် ၽတ်းဢၢၼ်ႇ လိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တီႈ ဢၼ် ၶဝ် ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ၵႆ ၵၼ် တင်း ဝဵင်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ႁေႇပြႄး၊လႄႈ ၵႂၢမ်း လႃႇတိၼ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႂၢမ်း ၵရိၵ်ႉ၊တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 21ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ်၊ၶဝ်ႈ ၸူး ၵႃႈတီႈ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊လႄႈ လဝ်ႈ ယွၼ်း ဝႃႈ၊ "ၶႅၼ်းတေႃႈ ယႃႇပေ တႅမ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေၵမ်း ၶႃႈ။ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႅၼ်းတေႃႈ တႅမ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၵေႃႉ ၼႆႉ ဝႃႈ ၵဝ် ပဵၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢၼ် ၵဝ် တႅမ်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ မႄး ၶိုၼ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23ဝၢႆးသေ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶဝ် ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၶဝ် ဢဝ် သိူဝ်ႈၶူဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၽႄ ႁဵတ်း သီႇ ပွတ်း သေလႄႈ မႅင်ႇ ၵၼ် ဢဝ် ယေႈ ၵေႃႉ ယေႈ ပွတ်း ဢေႃႈ။ သိူဝ်ႈ ႁွင်း ႁိူဝ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ မီး ႁွႆး ယဵပ်ႉ လႄႈ တေႃး ဝႆႉ ၸႃႉၸဵမ် ႁူဝ် တေႃႇ တိၼ် ဢေႃႈ။- 24ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶဝ် ၼင်ႇ ၵၼ် လၢတ်ႈ တီႈ ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သိူဝ်ႈ ၼႆႉ တႄႉ ႁဝ်း ယင်း ဢမ်ႇ သိၵ်ႇ လႄႈ၊ၵေႃႉလႂ် ထုၵ်ႇလီ လႆႈ ၸိုင်၊ႁဝ်း တူၵ်းၸႃႇၵွၵ်ႈ သေလႄႈ ဢဝ် တႃႉ ႁဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ပဵၼ် မႃး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵႂၢမ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ၶဝ် ဢဝ် သိူဝ်ႈၶူဝ်း ၵဝ်ၶႃႈ ၽႄမႅင်ႇ ပၼ် ၵၼ် လႄႈ ဢဝ် သိူဝ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ တူၵ်းၸႃႇၵွၵ်ႈ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ တၵ်း ပဵၼ် ၸွမ်း ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢေႃႈ။ 25ၵႃႈႁိမ်း သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ၊မီး မႄႈၸဝ်ႈ၊ၼွင်ႉယိင်း မႄႈၸဝ်ႈ၊မႃႇရိ၊ဢၼ် ပဵၼ် မေး ၵလေႃးၽႃႉ၊တင်း မႃႇရိမႃႇၵတလႃႉ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸုၵ်း ယူႇ ဢေႃႈ။- 26မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁၼ် မႄႈၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တပႄးၸဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁၵ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸုၵ်း ယူႇ ႁိမ်း ၵၼ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ မႄႈၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မၢတ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး မႄႈ ႁဝ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ။ 27သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မၢတ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် မႄႈ မႂ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ တႄႇၸႃႉ ဢဝ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉ ဢဝ် မႄႈၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း မၼ်း ဢေႃႈ။ 28လိုၼ်းၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁု လွင်ႈ ဢၼ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵႂၢမ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ တၵ်း ပဵၼ် ၸွမ်း ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ယၢၵ်ႇၼမ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 29ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ မီး ပုင်း ႁူၺ်ႇ ၼိုင်ႈ တဵမ် ဝႆႉ တင်း ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ သူမ်ႈ လႄႈ၊ၶဝ် ဢဝ် ၵုၺ် ၸုမ်ႇ သႂ်ႇ ၼႂ်း ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ သူမ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ တဵမ် သေယဝ်ႉ၊သဵပ်ႇ ပၢႆ တူၼ်ႈ ယိူဝ်ႈယႃႈ ႁုတ်ႉသူပ်ႉ လႄႈ ယိုၼ်ႈ ပၼ် တီႈ သူပ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 30ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ သူမ်ႈ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "လွင်ႈတၢင်း ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေလႄႈ၊ ႁူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵူမ်ႈ တူၵ်း ၵႂႃႇ လႄႈ ပူတ်းၸႂ် တၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 31မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ်၊ၶဝ်ႈ ၸူး ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊လႄႈ ယွၼ်း ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ပေႃႉ ႁၵ်း ၶႃ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢဝ် တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊ဢိၵ်ႇ တၢင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ် ၶျႃး လူင်း သေ ၵႃႈတီႈ သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဝၼ်းၽိတ်ႈ လႄႈ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ တူဝ်တၢႆ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁွႆႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ် ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 32မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ႁၵ်း ၶႃ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ သေလႄႈ၊သမ်ႉ ၵႂႃႇ ႁၵ်း ၶႃ တၢင်ႇၵေႃႉ ဢၼ် တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 33ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် မႃး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပူတ်းၸႂ် တၢႆ ယဝ်ႉ လႄႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁၵ်း ၶႃ ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ။- 34ၼႂ်း ၵူၼ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢဝ် ႁွၵ်ႇ တႅင်း သႂ်ႇ ပဵမ်ႉ ၸဝ်ႈ လႄႈ လိူတ်ႈ တင်း ၼမ်ႉ လႆ ဢွၵ်ႇ မႃး ဢေႃႈ။- 35ၵေႃႉ ဢၼ် ႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၼၼ်ႉ မၼ်း ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ ၵေႃႈ တၵ်း ယုမ်ႇ ဢေႃႈ။ တၢင်း ဢၼ် မၼ်း ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢၼ် မၢၼ်ႇ ဢၼ် မႅၼ်ႈ လႄႈ မၼ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵႂၢမ်း မၼ်း ၵေႃႈ ပဵၼ် ဢၼ် မၢၼ်ႇ ဢၼ် မႅၼ်ႈ ဢေႃႈ။- 36လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ၵႂၢမ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "လုပ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် ၼိုင်ႈ ၵေႃႈ တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ႁၵ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ လႄႈ သင်၊- 37ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တၢင်ႇတီႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း တင်းလၢႆ တၵ်း လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ် တူၺ်း ႁၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၶဝ် တႅင်း ပွင်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၸွမ်း ဢေႃႈ။ 38လိုၼ်းၼၼ်ႉ၊ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ဢရိမသႄး၊ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈ ၸူး ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊သေလႄႈ ယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ် တူဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ပဵၼ် တပႄး ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူဝ် ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် လႄႈ လွမ် ပဵၼ် တပႄးၸဝ်ႈ ယူႇတဵတ်ႇတဵတ်ႇ ဢေႃႈ။ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ၵေႃႈ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ လႄႈ မၼ်း ၸင်ႇ ဢဝ် တူဝ်တၢႆ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 39ၼိၵေႃးတိၼ်ႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၵႂႃႇၸူး ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိင်ႇ ၵၢင်ၶိုၼ်း ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ပႃး ဢဝ် တင်း ယႃ ႁွမ် ဢၼ် လေႃး ၵၼ် တင်း မုရၼ်ႇ တင်း ဢၵျေႃႇ ၼမ်ႉၼၵ်း မၼ်း မီး သၢမ် သိပ်း ၸွႆႉ ၸမ် ၸမ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵႂႃႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 40ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢဝ် တူဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် ယႃ ႁွမ် ၼၼ်ႉ သႂ်ႇ သေလႄႈ ဢဝ် ၽႃႈ ပၢၼ်ႇ ၶျေႃး ၶဵၼ်း ႁေႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ထုင်းၸၢမ်ႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် မႄးႁႅၼ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 41တီႈ ႁိမ်း ဢၼ် ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၼၼ်ႉ မီး သူၼ်ဢူးယဵၼ်ႇ ဢေႃႈ။ ၵႃႈၼႂ်း သူၼ် ဢူးယဵၼ်ႇ ၼၼ်ႉ မီး ပိုင်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ မႂ်ႇ ဢၼ် ၼိုင်ႈ ဢၼ် ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ တွၼ်ႉ သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၽူႈလႂ် သေပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 42ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပဵၼ် ဝၼ်းၽိတ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ပိုင်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ယင်း မီး ၸမ် ႁိမ်း ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း လႄႈ၊ၶဝ် ဢဝ် တူဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈ သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ သေ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\