John 2

1ဝၢႆး ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ သွင် ဝၼ်း၊မီး ပွႆး သွင်ႇ မၢင်ႇၵလႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၵႃႇၼႃႉ၊မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ပုၼ်ႉ လႄႈ မႄႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ၊ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း ပၢင် ၶႅၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ၊ၶဝ် ၽိတ်ႈပၢင်း ႁွင်ႉ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ပွႆး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ မူတ်း ၵႂႃႇ ၸိုင်၊မႄႈၸဝ်ႈ မႃး မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ၶဝ် မူတ်း ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 4ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႄႈ႟။ လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၵႃႈသင် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ လၢတ်ႈ ၶႃႈ။ ဢၶိင်ႇ ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁွတ်ႈထိုင် ၵူၺ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5မႄႈၸဝ်ႈ ၵေႃႈ၊လၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်း ၸႂ်ႉ သူ ႁဵတ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ၸွမ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6ပုၼ်ႈတႃႇ တေ သုၵ်ႈ ႁႂ်ႈ မူတ်းသႂ် ၸွမ်းၼင်ႇ ထုင်းၸၢမ်ႇ ၽႃႇသႃႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် မီး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ မီး မေႃႈ ႁိၼ် လူင် ႁူၵ်း လုၵ်ႈ၊ယေႈ လုၵ်ႈ သႂ်ႇ လႆႈ ၼမ်ႉ သွင် သၢမ် ႁၢပ်ႇ ၸမ် ၸမ် ၼၼ်ႉ တမ်း ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 7ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ၼမ်ႉ သႂ်ႇ မေႃႈ ႁႂ်ႈ တဵမ်တဵမ် ၵူႈ လုၵ်ႈ လႄႈ ၶဝ် ၵေႃႈ တၵ်း သႂ်ႇ တဵမ်တဵမ် ပဵင်း ၶွပ်ႇ မေႃႈ ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 8ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် တၵ်း ဢဝ် ၼမ်ႉ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ပၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ဢုပ်ႉ ထိင်း ၵႃႈၼႂ်း ပွႆး ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၵေႃႈ တၵ်း ဢဝ် ၼမ်ႉ လိပ်း ဢၼ် တိုၵ်ႉ ႁႃ ပိၼ်ႇ ပဵၼ် ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ပၼ် လႄႈ၊- 9ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၸိမ်းတူၺ်း ဢေႃႈ။ ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ဢဝ် ၵႃႈတီႈလႂ် မႃး ၸိုင်၊မၼ်း ဢမ်ႇ ႁု။ (ၵူၼ်း ၸွႆႈ ၵူၼ်း ထႅမ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၵ်း ဢဝ် ၼမ်ႉ မႃး ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ႁု လွင်ႈ ၼႆႉ ဢေႃႈ။) ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မၼ်း ႁွင်ႉ ဢဝ် လုၵ်ႈၶူၺ် မႂ်ႇ သေယဝ်ႉ၊- 10လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပိူၼ်ႈ ၸၢင်ႈ ဢဝ် ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢၼ် လီ လဵင်ႉလူ ဢွၼ်တၢင်း လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပီႈၼွင်ႉ ၶႅၵ်ႇ ၵိၼ်ဢိမ်ႇ တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ဢဝ် ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ပေႃး လီ ၼၼ်ႉ လဵင်ႉလူ ဢိူဝ်း။ မႂ်း ၸမ်ႉ၊ဢဝ် ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢၼ် လီ သိမ်း ဝႆႉ တေႃႇ ႁွတ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 11ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁဵတ်း ၼႄ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် ၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်း သေပိူၼ်ႈ တီႈ ၼႂ်း ဝဵင်း ၵႃႇၼႃႉ၊မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊လႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မုၼ်သရေႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ထၢင်ႇသႃး မႃး သေယဝ်ႉ၊တပႄး မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 12လိုၼ်း ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢိၵ်ႇတင်း မႄႈၸဝ်ႈ တင်း ၼွင်ႉၸၢႆး ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ တင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် လူင်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၵပိူဝ်ႇၼေႇဢုမ်ႇ၊လႄႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၸူဝ်ႈ ၶၢဝ်းၼိုင်ႈ သေ ဢေႃႈ။ 13ၵမ်း ၼႆႉ၊ၸမ် ၶိင်ႇ ပွႆး ပသၶႃႇ၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ဢေႃႈ။- 14ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ထူပ်း ႁၼ် ပိူၼ်ႈ ၶၢႆ ဝူဝ်း၊သူဝ်း၊ၵႃၵႄ တင်းလၢႆ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ၵူၼ်း ဢၼ် လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ၵိၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽိူၼ် ၶဝ် ဢေႃႈ။- 15မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် ၸိူၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ႁွမ်း ၵၼ် မတ်ႉ ၸပ်း ၶွၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ပေႃႉ ၽတ်ႉ လိုပ်ႈ ႁေႃႈ ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢွၵ်ႇ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ပႅတ်ႈ သေလႄႈ ဢီး ၽိူၼ် ၶဝ် ပိၼ်ႈ ပႅတ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 16လၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း ၶၢႆ ၵႃၵႄ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢဝ် ၶူဝ်းၶွင် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵႂႃႇ တႃႉ။ ယႃႇ ႁႂ်ႈ ႁိူၼ်း ပေႃႈ ၵဝ် ၼႆႉ ပဵၼ် ႁိူၼ်း တီႈ ၵႃႉၶၢႆ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 17တီႈ လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၵႂၢမ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ "တၢင်း ဢၼ် ၸႂ် ၵဝ်ၶႃႈ ၸပ်းၸွႆး လွင်ႈ ႁိူၼ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢၼ် မႆႈႁွၼ်ႉ ၵႃႈၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် ၵဝ်ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 18မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၵေႃႈ ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ထၢမ် လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "တီႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မႂ်း ႁတ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊မႂ်း တၵ်း ႁဵတ်း ၼႄ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် လႂ် တီႈ ႁဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 19ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႉပႅတ်ႈ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼႆႉ တႃႉ။ ၼႂ်း သၢမ် ဝၼ်း ၵဝ် တၵ်း ၶိုၼ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 20ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼႆႉ လႆႈ ႁဵတ်း သီႇ သိပ်း ပၢႆ ႁူၵ်း ပီ ဢေႃႈ။ မႂ်း သမ်ႉ တၵ်း ႁဵတ်း ပဵၼ် လႆႈ ၼႂ်း သၢမ် ဝၼ်း ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 21ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 22ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လုၵ်ႈ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ယဝ်ႉ ၸင်ႇ တပႄး မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၶိုၼ်း ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ၶဝ် ၸင်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 23ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မီး ယူႇ ၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၸူဝ်ႈ ၶၢဝ်း ပွႆး ပသၶႃႇ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ႁၼ် ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၼႄ ၼမ်ၼႃႇ တီႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢမ်ႇ ဢၢပ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈ ၶဝ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁု ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ။- 25လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ႁုႁၼ် တပ်း ပွတ်ႇ ႁူဝ်ၸႂ် ၵူၼ်း လႄႈ၊ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ သၢၵ်ႈသေႇ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း တႃႇ တေ လၢတ်ႈ လွင်ႈ ၵူၼ်း ၼႄ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\