John 20

1ၼႂ်း ဝၼ်းတၼၢင်းၼူၺ်ႇ ၸဝ်ႉ ၸဝ်ႉ၊ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ယင်း တိုၵ်ႉ လပ်းသိင်ႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ မႃႇရိမႃႇၵတလႃႉ၊ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ပိုင်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ထူပ်း ႁၼ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ဢၼ် ဢိုတ်း ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ပၢၵ်ႇ ပိုင်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵိင်ႈ ၵႂႃႇ မီး ဝႆႉ တၢင်ႇတီႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 2မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၸင်ႇ လႅၼ်ႈ ၵႂႃႇၸူး တီႈ သိမုၼ်ႇ ပေႇတရု၊ဢိၵ်ႇတင်း တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁၵ်ႉ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ပိူၼ်ႈ ဢဝ် ၸဝ်ႈၽြႃး ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ပိုင်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ လႄႈ ၵႂႃႇ ဝႆႉ ၵႃႈတီႈလႂ် ႁဝ်း ဢမ်ႇ ႁု ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 3ပေႇတရု၊တင်း တပႄးၸဝ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ပိုင်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4ၶဝ် ၶုၼ်ႇလႅၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၸွမ်း ၵၼ် သေၵေႃႈ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် တပႄးၸဝ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႅၼ်ႈ ၽႂ်း သေပေႇတရု၊လႄႈ ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် ၵႂႃႇ တီႈ ပိုင်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ဢေႃႈ။- 5မၼ်း ၵူမ်ႈ တူၺ်း လႄႈ လႆႈ ႁၼ် ၽႃႈ ပၢၼ်ႇ ၶျေႃး ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ၵိုတ်းၵျၢၼ်ႇ မီး ဝႆႉ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 6သိမုၼ်ႇ ပေႇတရု၊ၵေႃႈ ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် မႃး ပႃႈလင် မၼ်း သေယဝ်ႉ၊ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ပိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် လႄႈ လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် ၽႃႈ ပၢၼ်ႇ ၶျေႃး ၵိုတ်းၵျၢၼ်ႇ မီး ဝႆႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 7သမ်ႉ လႆႈ ႁၼ် ၽႅၼ်ႇ ႁူမ်ႇၼႃႈ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ယင်း ဢမ်ႇ မီး လူၺ်ႈ တင်း ၽႃႈ ပၢၼ်ႇ ၶျေႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁမ်း ၵဵၼ် မီး ဝႆႉ ထႅင်ႈ တီႈ ၼိုင်ႈ ၵူၺ်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 8ၵမ်း ၼၼ်ႉ တပႄးၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် တီႈ ပိုင်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ႁၼ် သေယဝ်ႉ၊ယုမ်ႇ လွင်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၶိင်ႇ ၼၼ်ႉ ၶဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁု ၵႂၢမ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း လႆႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 10လိုၼ်း ၼၼ်ႉ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၶိုၼ်း မိူဝ်း ႁိူၼ်း ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။ 11မႃႇရိ၊ၸုၵ်း ယူႇ ပႃႈ ၼွၵ်ႈ ပိုင်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ လႄႈ ႁွင်ႉ ႁႆႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ယင်း ႁွင်ႉ ႁႆႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ မၼ်း ၵူမ်ႈ တူၺ်း ၵႃႈၼႂ်း ပိုင်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ၊- 12ႁၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် သွင် ပႃး ၼုင်ႈ ၶူဝ်း ဢၼ် ၽိူၵ်ႇၶၢဝ် သေလႄႈ ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ဝၢင်း တူဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ တၢင်း ႁူဝ်ၼွၼ်း ပႃး ၼိုင်ႈ ၽၢႆႇ တၢင်း ပၢႆ တိၼ် ပႃး ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။- 13ၶဝ် ၼၼ်ႉ ထၢမ် မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႄႈယိင်း႟။ မႂ်း ႁွင်ႉ ႁႆႈ ယူႇ ႁဵတ်းသင်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ မၼ်း ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပိူၼ်ႈ ဢဝ် ၸဝ်ႈၽြႃး ၵဝ်ၶႃႈ ၵႂႃႇ ဝႆႉ ၵႃႈတီႈလႂ် ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ႁု ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 14မၼ်း ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝၢႆႇ တူၺ်း ၸိုင်၊မၼ်း ႁၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇလင် မၼ်း ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ဢမ်ႇ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု။- 15ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ထၢမ် မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ "မႄႈယိင်း႟။ မႂ်း ႁွင်ႉ ႁႆႈ ယူႇ ႁဵတ်းသင်။ မႂ်း သွၵ်ႈႁႃ ၽူႈလႂ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မႃႇရိ၊သမ်ႉ ထၢင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ပႂ်ႉ သူၼ်ဢူးယဵၼ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ႟။ ပေႃး ၸဝ်ႈ လႆႈ ဢဝ် တူဝ်တၢႆ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊ဢဝ် ဝႆႉ ၵႃႈတီႈလႂ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပၼ် ၶႃႈ သေၵမ်း။ ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း ဢဝ် ၵႂႃႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 16ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႃႇရိ၊႟။" မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊မၼ်း ဝၢႆႇ တူၺ်း သေယဝ်ႉ၊ၶိုၼ်း တွပ်ႇ ၼႂ်း ၵႂၢမ်း ႁေႇပြႄး၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ရပ်ႉပုၼိ၊" (ဢၼ် ပွင် ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ သြႃႇလူင် တီႈၶႃႈ) ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 17ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ တိူဝ်ႉ ပေ ယိပ်း ၵဝ် လူးၵွၼ်ႇ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵဝ် ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ ၶိုၼ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ပုၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵႂႃႇ တီႈ ပီႈၼွင်ႉ ၵေႃႉသႄႈ ၵဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပုၼ်ႉ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ပၼ် လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ၶိုၼ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ်၊ဢၼ် ပဵၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ သူ၊သမ်ႉ ပဵၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵဝ် လႄႈ ပဵၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သူ ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 18ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ၊မႃႇရိမႃႇၵတလႃႉ၊ၵႂႃႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ပၼ် လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇ ဝႃႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ 19ၼႂ်း ဝၼ်း ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ထိုင် ၶိင်ႇ ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸိုင်၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၸုတုမ် ၵၼ် ယူႇ လႄႈ ဢိုတ်း ၶတ်း ၽၵ်းတူ ဝႆႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ၵူဝ် ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မႃး ၸုၵ်း ယူႇ ၵႄႈၵၢင် ၶဝ် သေယဝ်ႉ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ တၢင်းၼိမ် မီး တီႈ သူ သေၵမ်း လူၺ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 20ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႄ ၽႃႇမိုဝ်း ၸဝ်ႈ တင်း ပဵမ်ႉ ၸဝ်ႈ တီႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး သေယဝ်ႉ၊ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။- 21ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ တၢင်းၼိမ် မီး တီႈ သူ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ၵဝ် ပွႆႇၸႂ်ႉ သူ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ။- 22ဢဝ် လူမ်း ပဝ်ႇ သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ တႃႉ။- 23ပေႃး သူ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၸိုင်၊ၶဝ် တၵ်း လႆႈ လွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ။ ပေႃး သူ ဢမ်ႇ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၶဝ် ၸိုင်၊ၶဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ လွတ်ႈၵၢင်း တင်း ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 24ၼႂ်း တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ထူဝ်းမႃႉ၊ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ တိတုမု၊ (ပွင်ႇဝႃႈ လုၵ်ႈ ၽႃၽႄ) ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မႃး ၼၼ်ႉ။- 25ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပၼ် မၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ၊မၼ်း ယင်း ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ လႆႈ ႁၼ် ႁွႆး လဵၵ်းမၢႆႇၼႃး ၵႃႈတီႈ မိုဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇ လႆႈ ဢဝ် ၼိဝ်ႉမိုဝ်း သႄႇ တူၺ်း ႁွႆး လဵၵ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢမ်ႇ လႆႈ သႄႇ တူၺ်း ႁွႆး ႁွၵ်ႇ ၵႃႈတီႈ ပဵမ်ႉ ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ၵဝ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 26လိုၼ်းသေ ၼၼ်ႉ ပႅတ်ႇ ဝၼ်း၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ သမ်ႉ ၸုတုမ် ၵၼ် ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ထႅင်ႈ လႄႈ ထူဝ်းမႃႉ၊ၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃး ဢေႃႈ။ ၽၵ်းတူ ၶဝ် ဢိုတ်း ၶတ်း ဝႆႉ သေၵေႃႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မႃး ၸုၵ်း ယူႇ ၼႂ်း ၵႄႈၵၢင် ၶဝ် သေယဝ်ႉ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ တၢင်းၼိမ် မီး တီႈ သူ သေၵမ်း လူၺ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 27မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ထူဝ်းမႃႉ၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယိုၼ်ႈ ၼိဝ်ႉမိုဝ်း မႂ်း မႃး ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ သေလႄႈ တူၺ်း မိုဝ်း ၵဝ် ၼႆႉ တႃႉ၊သမ်ႉ သႄႇ တူၺ်း ပဵမ်ႉ ၵဝ် ၼႆႉ တႃႉ။ ယႃႇ ႁႂ်ႈ မီး ၸႂ် ဢၼ် ထၢင်ႇ ဢၼ် ထိူမ် သေၵမ်း၊မီး တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 28ထူဝ်းမႃႉ၊ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ၵဝ်ၶႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 29ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ၼႆႉ လႆႈ ႁၼ် ၵဝ် လႄႈ ၸင်ႇ ယုမ်ႇ ႁိုဝ်း။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ လႆႈ ႁၼ် ၵဝ် လႄႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 30ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇဢၼ် ၼမ်ၼႃႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ လႆႈ တႅမ်ႈ မၢႆ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၼႆႉ ၵေႃႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁဵတ်း ၼႄ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 31လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တႅမ်ႈ မၢႆ ဝႆႉ ထၢၼ်ႇ ၼႆႉ ၸိုင်၊ပဵၼ် ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း လႆႈ ယုမ်ႇ လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ယုမ်ႇ သေလႄႈ သူ တၵ်း တေ လႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\