John 21

1ဝၢႆး ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼႄပျႃး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ၵႃႈတီႈ ၼွင် တိပေႇရိ၊ဢေႃႈ။ ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၼႄး လၢႆး ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႄပျႃး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2သိမုၼ်ႇ ပေႇတရု၊ဢိၵ်ႇတင်း ထူဝ်းမႃႉ၊ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ တိတုမု၊ (ပွင်ႇဝႃႈ လုၵ်ႈ ၽႃၽႄ) ဢိၵ်ႇတင်း ၼႃႇႀၼေႇလႃႉ၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၵႃႇၼႃႉ၊မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈၸၢႆး ၸေႇပေႇတႄး၊ၶဝ်၊တင်း တပႄးၸဝ်ႈ ထႅင်ႈ သွင် ၵေႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶဝ် ၸုတုမ် ၵၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 3ပေႇတရု၊လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် တေ ၵႂႃႇ ႁႃပႃ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ လႄႈ၊ ၶဝ် ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း ၵေႃႈ တေ ၵႂႃႇ ၸွမ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶဝ် ၶီႇႁိူဝ်း ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ လႄႈ ႁႃပႃ တင်းၶိုၼ်း သေၵေႃႈ ဢမ်ႇ လႆႈ ပႃ သေ တူဝ် ဢေႃႈ။- 4မိူဝ်ႈ ဢၼ် ထိုင် ၶိင်ႇ လႅတ်ႇ ဢွၵ်ႇ မႃး ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ႁိမ်း ၽင်ႇ ၼွင် ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု။- 5မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ထၢမ် ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉသႄႈ ၶဝ်႟။ ပႃ တႃႇ တေ ၵိၼ် ဢမ်ႇ မီး သေ တူဝ် ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ ၶဝ် ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢမ်ႇ မီး ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဝၢၼ်ႇ ၶႄ တူၵ်း ၽၢႆႇ ၶႂႃ ႁိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ သူ တေ လႆႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ၊ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၶဝ် ဝၢၼ်ႇ ၶႄ တူၵ်း လႄႈ တိုတ်ႉၸၼ် ဢဝ် ၶႄ ယင်း ဢမ်ႇ ပႄႉ လႆႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁူမ်ႇ မႅၼ်ႈ ပႃ ၼမ်ၼႃႇ လူင်လၢင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 7မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တပႄးၸဝ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁၵ်ႉ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ပေႇတရု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပေႇတရု၊လႆႈ ငိၼ်း ဝႃႈ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ (ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ထွတ်ႇ ၶူဝ်းၼုင်ႈ မၼ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ) ဢဝ် သိူဝ်ႈ မၼ်း ဝဵၼ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေလႄႈ ဝႅၼ် တူၵ်း ၵႃႈၼႂ်း ၼမ်ႉ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 8တပႄးၸဝ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ယၢၼ် ၽင်ႇ သေ ပၢၵ်ႇ ဝႃး ၼိုင်ႈ ၵူၺ်း လႄႈ ၽၢႆး ႁိူဝ်း ၶဝ် တိုတ်ႉ လၢၵ်ႈ ပႃး ၶႄ ၶဝ် ဢၼ် တဵမ် ဝႆႉ တင်း ပႃ ၼၼ်ႉ မႃး ၸူး တီႈ ၽင်ႇ ၼွင် ဢေႃႈ။- 9မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈၼိူဝ် ၵွင်း ၸိုင်၊ၶဝ် လႆႈ ႁၼ် ၵွင် ထၼ်ႇ ၽႆး ဢၼ် ဢဝ် ပႃ ပိင်ႈ ၽႆး ဝႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း မီး ၶဝ်ႈမုၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢေႃႈ။- 10ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ဝႃႈ၊ "ပႃ ဢၼ် သူ လႆႈ မႃး တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ဢဝ် မႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 11သိမုၼ်ႇ ပေႇတရု၊ၶိုၼ်ႈ ႁိူဝ်း ၵႂႃႇ လႄႈ တိုတ်ႉၸၼ် ၶႄ ဢၼ် တဵမ် ဝႆႉ တင်း ပႃ တူဝ် ယႂ်ႇ ၼၼ်ႉ တၢင်ႇ ၶိုၼ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ၵွင်း ဢေႃႈ။ ပႃ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီး ပၢၵ်ႇ ပၢႆ ႁႃႈ သိပ်း သၢမ် တူဝ် ဢေႃႈ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၼမ် ထၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ ၶႄ ယင်း ဢမ်ႇ သိၵ်ႇ ဢမ်ႇ ၶၢတ်ႇ သေ ဢိတ်း ဢေႃႈ။- 12ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႃး ၵိၼ် ၶဝ်ႈၼႂ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁု ပဵၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ လႄႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ် ၽူႈလႂ်၊" ဝႃႈၼႆ ဢမ်ႇ ႁတ်း တွင်ႈ ႁတ်း ထၢမ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။- 13ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မႃး လႄႈ ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း တင်း ပႃ မႅင်ႇ ပၼ် ၶဝ် ဢေႃႈ။ 14တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼႄပျႃး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပွၵ်ႈ ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ဝၢႆးသေ မၼ်းၸဝ်ႈ လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ပွၵ်ႈ ဢၼ် ၼႄပျႃး တူဝ် ထူၼ်ႈ ထိုင် ပွၵ်ႈ တီႈ သၢမ် ဢေႃႈ။ 15ဝၢႆးသေ ၵိၼ် ၶဝ်ႈၼႂ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ထၢမ် သိမုၼ်ႇ ပေႇတရု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "သိမုၼ်ႇ၊လုၵ်ႈၸၢႆး ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊႟။ ၸွင်ႇ မႂ်း ႁၵ်ႉ ၵဝ် ၼႃႇ သေ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ႁၵ်ႉ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈၼႆ လႄႈ၊ မၼ်း ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပဵၼ် ဢၼ် ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၶႃႈ ယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ႁၵ်ႉ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လဵင်ႉ ထိင်း သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၵဝ် တင်းလၢႆ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 16မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ ထၢမ် ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈ တီႈ သွင် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သိမုၼ်ႇ၊လုၵ်ႈၸၢႆး ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊႟။ ၸွင်ႇ မႂ်း ႁၵ်ႉ ၵဝ် ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈၼႆ လႄႈ၊ မၼ်း သမ်ႉ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပဵၼ် ဢၼ် ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ တီႈၶႃႈ ယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ႁၵ်ႉ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပႂ်ႉ သူဝ်း ၵဝ် တင်းလၢႆ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 17မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ ထၢမ် ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈ တီႈ သၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သိမုၼ်ႇ၊လုၵ်ႈၸၢႆး ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊႟။ ၸွင်ႇ မႂ်း ႁၵ်ႉ ၵဝ် ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈၼႆ လႄႈ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ထၢမ် ထူၼ်ႈ ထိုင် သၢမ် ပွၵ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸွင်ႇ မႂ်း ႁၵ်ႉ ၵဝ် ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈၼႆ ၼၼ်ႉ၊ ပေႇတရု၊ၸႂ်လု လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး တီႈၶႃႈ။ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ႁု လွင်ႈတၢင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ႁၵ်ႉ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လဵင်ႉ ထိင်း သူဝ်း ၵဝ် တင်းလၢႆ တႃႉ။- 18ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈ တီႈ ၸႂ်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် မႂ်း ယင်း ၼုမ်ႇ ယင်း ၵမ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မႂ်း ၸၢင်ႈ ႁတ်ႉ သၢႆ ဢႅဝ် မႂ်း လႄႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် မႂ်း ၶႂ်ႈ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် မႂ်း ထဝ်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊မႂ်း တၵ်း ယဵတ်ႇ မိုဝ်း မႂ်း တင်း သွင် ၶွၼ် လႄႈ ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ တၵ်း မတ်ႉ ဢႅဝ် မႂ်း သေလႄႈ ဢဝ် မႂ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် မႂ်း ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ ၵႂႃႇ လႃးလႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 19မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ႁႂ်ႈလႆႈ လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈ ဢၼ် ပေႇတရု၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ ႁႂ်ႈ မုၼ်ၽုင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ထၢင်ႇသႃး မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸွမ်း ၵဝ် မႃး တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 20ပေႇတရု၊ဝၢႆႇ တူၺ်း လႄႈ ႁၼ် တပႄးၸဝ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ မီး ယူႇ ၽၢႆႇလင် မၼ်း ဢေႃႈ။ တပႄးၸဝ်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁၵ်ႉ၊ဢၼ် ယၢမ်ႈ ယူႇ ႁိမ်း ၶၢင်ႈ ၽၢႆႇ ၶႂႃ ၸဝ်ႈ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵိၼ် ၶဝ်ႈၶမ်ႈ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ လဝ်ႈထၢမ် ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး တီႈၶႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢၢပ်ႈ ၼႂ်း မိုဝ်း ရၢၼ်ႇသူႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၽူႈလႂ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပေႇတရု၊ႁၼ် တပႄးၸဝ်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း လဝ်ႈထၢမ် တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး တီႈၶႃႈ။ တီႈ ၵေႃႉ ၼႆႉ သမ်ႉ တၵ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ၵဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ၼႆႉ လႆႈ ယူႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း ၶိုၼ်း မႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း မႂ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ မႂ်း ၸမ်ႉ၊ၸွမ်း ၵဝ် မႃး ၵူၺ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23ႁဵတ်း ၼၼ် လႄႈ၊ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈ ၶေႃႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊တပႄးၸဝ်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ တၢႆ ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၼႂ်း ပီႈၼွင်ႉ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈဝႃႈ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ လႆႈ တၢႆ ဝႃႈၼႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈဝႃႈ၊ "ပေႃး ၵဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႆႈ ယူႇ တေႃႇထိုင် ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း မႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း မႂ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ 24တပႄးၸဝ်ႈ ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ လႄႈ၊တႅမ်ႈ ဝႆႉ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း ႁု ဝႃႈ၊ၵႃႈ ဢၼ် မၼ်း ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ ဢေႃႈ။ 25လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁဵတ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇဢၼ် ယင်း မီး ၼမ်ၼႃႇ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။ ပေႃး တေ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လွင်ႈတၢင်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢၼ် လႂ် ဢၼ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ် ထၢင်ႇ ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တၵ်း ၼမ်ၼႃႇ လူင်လၢင် ထၢၼ်ႈပေႃး တၵ်း လူၼ်ႉ လိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\