John 3

1မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ်၊ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ၼိၵေႃးတိၼ်ႇ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၶုၼ်လုမ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2မီး ၶိုၼ်း ၼိုင်ႈ၊မၼ်း မႃး ၸူး ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ၸဝ်ႈ၊ႁဝ်းၶႃႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ် ၸဝ်ႈ သြႃႇလူင် ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁဵတ်း ၼႄ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ ပႃး ၸွမ်း ၸိုင်၊ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ၼႄ လႆႈ ၶႃႈ ၵူၺ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 3ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈ တီႈ ၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ မႂ်း ၸမ်ႉ၊ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ၸိုင်၊တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ႁၼ် မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 4ၼိၵေႃးတိၼ်ႇ၊ၵေႃႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ ယႂ်ႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊တေ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶိုၼ်း ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ လႆႈ ထႅင်ႈ ၶႃႈ။ ၸွင်ႇ မၼ်း ၸၢင်ႈ ၶိုၼ်း ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း တွင်ႉ မႄႈ မၼ်း ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈ တီႈ သွင် လႄႈ ၶိုၼ်း ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ မႂ်း ၸမ်ႉ၊ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး လူၺ်ႈ ၼမ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ဢမ်ႇ လႆႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ။- 6ဢၼ် ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ၵႃႈတီႈ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ဢေႃႈ။ ဢၼ် ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ၵႃႈတီႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ဢေႃႈ။- 7လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵဝ် လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၶိုၼ်း ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ ထႅင်ႈ' ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ယႃႇပေ ဢၢမ်း။- 8လူမ်း ၸိုင်၊ထူဝ်း ၵႂႃႇ ထူဝ်း မႃး ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်း ၶႂ်ႈ ထူဝ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ မႂ်း လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ထူဝ်း မၼ်း သေၵေႃႈ၊မၼ်း လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈလႂ် ထူဝ်း မႃး လႄႈ ထူဝ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈလႂ် ၼၼ်ႉ မႂ်း ဢမ်ႇ ႁု။ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ၵႃႈတီႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9ၼိၵေႃးတိၼ်ႇ၊သမ်ႉ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တၵ်း ပဵၼ် လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 10ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ပဵၼ် သြႃႇလူင် ၼႂ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊တင်းလၢႆ ယူႇ လႄႈ၊ယင်း ဢမ်ႇ ႁု လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ႁိုဝ်း။- 11ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ မႂ်း ၸမ်ႉ၊ႁဝ်း လၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ႁု လႄႈ၊ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ႁၼ် ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊သူ ဢမ်ႇ ႁပ်ႉ ဢမ်ႇ ဢဝ် ၵႂၢမ်း သၢၵ်ႈသေႇ ႁဝ်း လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 12မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈ သူ လွင်ႈ ၶိူင်ႈပိူင် လေႃးၵႃႉ လႄႈ ပေႃး သူ ယင်း ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ ၸိုင်၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈ ၶိူင်ႈပိူင် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸိုင်၊သူ တေ ယုမ်ႇ လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 13ၼွၵ်ႈ သေလုၵ်ႈၵူၼ်း၊ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် လူင်း မႃး ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ မီး ၽူႈလႂ် ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၵႂႃႇ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢေႃႈ။ 14"ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် မူဝ်းသေႇ၊ယုၵ်ႉ ငူး ဝႆႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇ ၼၼ်ႉ၊လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ယုၵ်ႉ ဝႆႉ၊- 15ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵူႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 16လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁၵ်ႉ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ၼႃႇ လူင်လၢင် ထၢၼ်ႈပေႃး ၸုၼ်ႉပႅတ်ႈ လုၵ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉလဵဝ် ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ၼၼ်ႉ၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း၊တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း လု တၢင်း လႅဝ် လႄႈ တၵ်း လႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ မႃး ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၸီႇယၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပွႆႇၸႂ်ႉ မႃး ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် လူၺ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 18ၵေႃႉ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸမ်ႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ သူႇလဵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 19လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ဢၼ် လႅင်း ၶဝ်ႈ မႃး ၵႃႈၼႂ်း လေႃး ၵႃႉ ၼႆႉ ယဝ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢၼ် ႁၢႆႉ ဢၼ် ႁုၵ်း လႄႈ ယင်း ၵျိူၵ်ႈ ႁၵ်ႉ ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ ၼႃႇ သေ ဢၼ်လႅင်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢၼ် ႁၢႆႉ ဢၼ် ႁုၵ်း ၼၼ်ႉ၊ၸင်း ဢၼ်လႅင်း လႄႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ မႃး ၸူး ဢၼ်လႅင်း၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ၵူဝ် ဢၼ် ႁၢႆႉ ဢၼ် ႁုၵ်း ၶဝ် တၵ်း ပေႃႇ ဢွၵ်ႇ ထၢင်ႇသႃး မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ ၸမ်ႉ၊မႃး ၸူး ၵႃႈၼႂ်း ဢၼ်လႅင်း ယူႇ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၢင်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢၼ် မႅၼ်ႈ ၵၼ် တင်း ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊တၵ်း လႆႈ ပေႃႇ ဢွၵ်ႇ ထၢင်ႇသႃး မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 22ဝၢႆးသေ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တင်း တပႄး မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ မိူင်း ယုတႃႉ၊ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ လႄႈ ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ယူႇ ဢေႃႈ။- 23သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၵေႃႈ ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ဢေႇၼုၼ်ႇ၊တီႈ ဢၼ် ၸမ် ဝဵင်း သႃႇလိမ်း၊ၼၼ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တီႈ ၼၼ်ႈ မီး ၼမ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ မၼ်း လႄႈ၊မၼ်း ၵေႃႈ ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ တီႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။- 24ၽွင်းယၢမ်း ၼၼ်ႉ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ တူၵ်းထွင်ႇ။ 25တပႄး သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈ ထဵင် ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် မူတ်းသႂ် ၸွမ်းၼင်ႇ ထုင်းၸၢမ်ႇ ၽႃႇသႃႇ တြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 26ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶဝ် ၵႂႃႇၸူး သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ႁဝ်း။ ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သြႃႇ ႁဝ်း ၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၼမ်ႉ ယေႃးတၢၼ်ႇ၊လႄႈ သြႃႇ ႁဝ်း ၵႆႉ လၢတ်ႈ လွင်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ မႃး မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ သေ ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၵေႃႈ ႁွတ်ႈမႃး ၵႃႈတီႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 27သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉလႂ် ၵူၼ်း လႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး ဢမ်ႇ လႆႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ ပၼ် မႃး ၸိုင်၊မၼ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ လႆႈ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵႃႈသင် ဢေႃႈ။- 28သူ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ပၼ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵဝ် လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ၵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ မႃး ဢွၼ်တၢင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဝႃႈၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 29ၵေႃႉ ဢၼ် သွင်ႇ မၢင်ႇၵလႃႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း လုၵ်ႈပႂ်ႉ မႂ်ႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈၶူၺ် မႂ်ႇ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉသႄႈ ဢၼ် ယူႇ ၸမ် ႁိမ်း လုၵ်ႈၶူၺ် မႂ်ႇ လႄႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း မၼ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ လႆႈ သိူဝ်းပျေႃႇ ၼႃႇ လူင်လၢင်၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း သဵင် လုၵ်ႈၶူၺ် မႂ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ တၢင်း ဢၼ် သိူဝ်းပျေႃႇ ၵဝ် ၼႆႉ လႆႈ ပျေႉၸုမ်ႇ ဝႆႉ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ယဝ်ႉ။- 30ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မႃး လႄႈ၊ၵဝ် တႄႉ၊တၵ်း လႆႈ သုတ်ႉယွမ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 31ၸဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၵျွ လူင်း မႃး ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၸိၵ်း ပဵၼ် ၸွမ် ပိူၼ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ ၸိုင်၊ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း လိၼ်မိူင်း လႄႈ ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ လွင်ႈ လိၼ်မိူင်း ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၵျွ မႃး ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၸိၵ်း ပဵၼ် ၸွမ် ပိူၼ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ။- 32ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈတၢင်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ႁၼ် လႆႈ ငိၼ်း ၵႃႈမီး သေၵေႃႈ၊ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢမ်ႇ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၵႂၢမ်း သၢၵ်ႈသေႇ မၼ်းၸဝ်ႈ။- 33ၵေႃႉ ဢၼ် ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၵႂၢမ်း သၢၵ်ႈသေႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊လႆႈ တွၵ်ႇၸုမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၽြႃး ဢၼ် ပႂ်ႉ သဵတ်ႈၸႃႇ ဢေႃႈ။- 34ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ မႃး ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး တီႈ တႅၵ်ႈ တီႈ တိူင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 35ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁၵ်ႉ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ လႄႈ ဢဝ် ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢၢပ်ႈပၼ် ၼႂ်း မိုဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 36ၵေႃႉ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ထွမ်ႇဢဝ် လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၸမ်ႉ၊တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ထူပ်း ဢသၢၵ်ႈ ဢမ်ႇၵႃး၊ယင်း တၵ်း မီး ယူႇ တႂ်ႈ ဢပျတ်ႈ တၢမ်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ပၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\