John 4

1ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၶဝ်ႈ ပဵၼ် တပႄးၸဝ်ႈ မႃး လႄႈ ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼမ်ၼႃႇ သေ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢေႃႈ။- 2(ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸိုင်၊တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ တီႈ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။ တပႄး မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ပၼ် ဢေႃႈ)။- 3မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ငိၼ်း လွင်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ယုတႃႉ၊သေလႄႈ မိူဝ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ၶိုၼ်း သေ ဢေႃႈ။- 4ၼႂ်း သဵၼ်ႈတၢင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႆႈ လတ်း ၶဝ်ႈ မိူင်း သမႃႇရိ၊ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 5ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း သမႃႇရိ၊ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၼိုင်ႈ ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ၊ဝဵင်း သုၶႃႇ၊ဝဵင်း ဢၼ် ၸမ် ၵၼ် တင်း ၵႂၢၵ်ႈလိၼ် ဢၼ် ယႃႇၵုပ်ႈ၊ပၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး မၼ်း ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ၊မီး ၼမ်ႉမေႃႇ ယႃႇၵုပ်ႈ၊ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁိူဝ်ႉ ၼႃႇ ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်း လႄႈ ၼင်ႈ ယူႇ ႁိမ်း ၼမ်ႉမေႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၽွင်းယၢမ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၶိင်ႇ ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ဢေႃႈ။ 7မႄႈယိင်း သမႃႇရိ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မႃး တဵၵ်းၼမ်ႉ လႄႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "တၵ်း ၼမ်ႉ ပၼ် ၵဝ် ၵိၼ် သေၵမ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 8မိူဝ်ႈ ယၢမ်း ၼၼ်ႉ၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ယင်း တိုၵ်ႉ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ႁႂ်ႈလႆႈ သိုဝ်ႉ တၢင်းၵိၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။ 9မႄႈယိင်း သမႃႇရိ၊ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊လႄႈ ယွၼ်း ၼမ်ႉ ၵိၼ် တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ ဢၼ် ပဵၼ် မႄႈယိင်း သမႃႇရိ၊ၼႆႉ၊တေ ပဵၼ် လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ဢမ်ႇ မီး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်းၵေႃႉႁဵတ်းသႄႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း သမႃႇရိ၊ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 10ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး မႂ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ၵျေးၸူး ဢၼ် လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃႉ ဢၼ် ယွၼ်းၵိၼ် ၼမ်ႉ တီႈ မႂ်း ၼႆႉ၊ပဵၼ် ၽူႈလႂ် ၸိုင်၊မႂ်း တေ ယွၼ်း တီႈ မၼ်း လႄႈ မၼ်း ၵေႃႈ တၵ်း ပၼ် ၼမ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ တီႈ မႂ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 11မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ။ တီႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼႆႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ မီး ၵႃႈသင် ပုၼ်ႈတႃႇ တေ တၵ်း ၼမ်ႉ။ ၼမ်ႉမေႃႇ ၼႆႉ ၵေႃႈ လိုၵ်ႉ ၼႃႇ ဢေႃႈ။ တေ ဢဝ် ၼမ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ ၵႃႈတီႈလႂ် မႃး လႆႈ ၶႃႈ။- 12ပူႇ ပေႃႈ ႁဝ်း ယႃႇၵုပ်ႈ၊ၶုတ်း ၼမ်ႉမေႃႇ ၼႆႉ၊ပၼ် ႁဝ်းၶႃႈ လႄႈ ၸႃႉၸဵမ် တူဝ် မၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈလၢင်း မၼ်း၊တင်း ၽုင် သူဝ်း ၽုင် ဝူဝ်း မၼ်း တင်းလၢႆ လႆႈ ၵိၼ် ၼမ်ႉ ၵႃႈၼႂ်း ၼမ်ႉမေႃႇ ၼႆႉ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼႆႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေယႃႇၵုပ်ႈ၊ဝႃႈၼႆ၊ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႂ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ဢၼ် ၵိၼ် ၼမ်ႉ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ၶိုၼ်း တွင်ႉမႆႈ ၼမ်ႉ ထႅင်ႈ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 14ၵေႃႉ ဢၼ် ၵိၼ် ၼမ်ႉ ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း ပၼ် ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊တၵ်း ဢမ်ႇ ၶိုၼ်း တွင်ႉမႆႈ ၼမ်ႉ ထႅင်ႈ သေပွၵ်ႈ။ ၼမ်ႉ ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း ပၼ် ၼႆႉ၊ၵႃႈတီႈ တူဝ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း ပဵၼ် ၼမ်ႉ ဢၼ် ပုၼ်း ဢွၵ်ႇ ယူႇ၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ပဵၼ် ထႃႇဝရႃႉ ဢသၢၵ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 15မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ယွၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ။ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵဝ်ၶႃႈ တေ ဢမ်ႇ တွင်ႉမႆႈ ၼမ်ႉ ထႅင်ႈ လႄႈ ၵဝ်ၶႃႈ တေ ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ မႃး တၵ်း ၼမ်ႉ ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ထႅင်ႈ ၸိုင်၊ပၼ် ၼမ်ႉ ၼၼ်ႉ တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 16ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႂႃႇ ႁွင်ႉ ၽူဝ် မႂ်း လႄႈ ၶိုၼ်း မႃး ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 17မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ မီး ၽူဝ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢၼ် မႂ်း ဝႃႈ၊မႂ်း ဢမ်ႇ မီး ၽူဝ် ဝႃႈၼႆ ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႈ တႄႉ ယဝ်ႉ။- 18မႂ်း ပေႃး လႆႈ ဢဝ်ၽူဝ် မႃး ႁႃႈ ၵေႃႉ ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၸၢႆး ဢၼ် မႂ်း ႁူမ်ႈ ပွင်း ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵေႃႈ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၽူဝ် မႂ်း ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ။ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ၊မႂ်း လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် မၢၼ်ႇ ဢၼ် မႅၼ်ႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 19မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 20ပူႇမွၼ်ႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း သမႃႇရိ၊ႁဝ်းၶႃႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် လွႆ ၼႆႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊သူ ၸဝ်ႈ ၸမ်ႉ၊လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ပဵၼ် တီႈ ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ တၵ်း လႆႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ 21ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႄႈယိင်း႟။ ယုမ်ႇ ၵႂၢမ်း ၵဝ် တႃႉ။ ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် သူ ၵူၺ်း တၵ်း လႆႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် လွႆ ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၵူၺ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း တေ ႁွတ်ႈမႃး ယူႇ ဢေႃႈ။- 22သူ ၼႆႉ၊ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽြႃး သူႇ လႂ် သူ ဢမ်ႇ ႁု ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ၸမ်ႉ၊ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽြႃး သူႇ လႂ် ႁဝ်း ႁု ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊တြႃး တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ႁဝ်း ဢေႃႈ။- 23ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၶိင်ႇ ဢၼ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၸိုဝ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၸႂ်ႈ တင်းလၢႆ၊တၵ်း ပႃး တင်း ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ တင်း သဵတ်ႈၸႃႇ တြႃး လႄႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ် မႃး ယဝ်ႉ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵေႃႈ ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈမႃး ယဝ်ႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁႃ ဢဝ် ၵေႃႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ႁႂ်ႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 24ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ပႃး တင်း ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ တင်း သဵတ်ႈၸႃႇ တြႃး လႄႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 25မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ မေႇသိ၊ဢၼ် ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တၵ်း မႃး ၼၼ်ႉ၊ဝႃႈၼႆ ၵဝ်ၶႃႈ ႁု ယူႇ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွတ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ႁဵတ်း ၼႄ လွင်ႈတၢင်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တီႈ ႁဝ်းၶႃႈ၊ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ 26ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဢၼ် လၢတ်ႈ တေႃႇ ၵၼ် တင်း မႂ်း ယူႇ ၼႆႉ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ မေႇသိ၊ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 27မိူဝ်ႈ ယၢမ်း ၼၼ်ႉ၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၶိုၼ်း ႁွတ်ႈမႃး လႄႈ ၶဝ် ဢၢမ်း လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တေႃႇ မႄႈယိင်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ "လၢတ်ႈ လွင်ႈ ဢီႈသင် တေႃႇ ၵၼ်၊" ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ လၢတ်ႈ တေႃႇ မႄႈယိင်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊" ဝႃႈၼႆ ၽူႈလႂ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ လဝ်ႈ ဢမ်ႇ ထၢမ် လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ 28မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊တမ်း ပႅတ်ႈ မေႃႈ ၼမ်ႉမၼ်း ဝႆႉ လႄႈ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း သေယဝ်ႉ၊မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊- 29"မႃး လႄႈ တူၺ်း ၵေႃႉ ဢၼ် ၽုၺ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႄပျႃး လွင်ႈတၢင်း ၵႃႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ႁဵတ်း မႅၼ်ႈ မႃး ယဝ်ႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸွင်ႇ ပဵၼ် လႆႈ ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 30ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇ ဝဵင်း မႃး ၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 31ၽွင်းယၢမ်း ၼၼ်ႉ၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ တွင်းပၢၼ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ႁဝ်း။ ၵိၼ် သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 32ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် မီး တၢင်းၵိၼ် ဢၼ် သူ ဢမ်ႇ ႁု လွင်ႈ မၼ်း သေ ဢိတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 33မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၼင်ႇ ၵၼ် လၢတ်ႈ တီႈ ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸွင်ႇ သေၵေႃႉၵေႃႉ ပၼ် တၢင်းၵိၼ် တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 34ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "တၢင်းၵိၼ် ၼႆႉ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈ ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 35'ဢဝ် ၼႆႉ ၵႂႃႇ ထႅင်ႈ သီႇ လိူၼ် ပဵၼ် ၶိင်ႇ ပၢတ်ႇ ၶဝ်ႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ သူ ၸၢင်ႈ ဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ ဢၼ် ၵဝ် ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊မုင်ႈ တူၺ်း တူင်ႈၼႃး ဢၼ် ၶဝ်ႈ လိူင် ယူႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၶိင်ႇ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ပဵၼ် ၶိင်ႇ ပၢတ်ႇ ၶဝ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 36ၵေႃႉ ဢၼ် ပၢတ်ႈ ၶဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ၵႃႈႁႅင်း မၼ်း လႄႈ လႆႈ ၸုသိမ်း ဢဝ် မၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈ ႁူင်းၶဝ်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇ တေ ပဵၼ် ထႃႇဝရႃႉ ဢသၢၵ်ႈ ဢေႃႈ။ ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဝၢၼ်ႇ ပိုၼ် တင်း ၵေႃႉ ဢၼ် ပၢတ်ႇ ဢဝ် ၼၼ်ႉ၊တေ လႆႈ သိူဝ်းပျေႃႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် ဢေႃႈ။- 37ထုင်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ 'ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဝၢၼ်ႇ ပိုၼ် လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ပၢတ်ႇ ဢဝ် ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ယဝ်ႉ။- 38ၵဝ် ပွႆႇၸႂ်ႉ၊ႁႂ်ႈ သူ ၵႂႃႇ ပၢတ်ႇ ဢဝ် တီႈ ဢၼ် သူ ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁဵတ်း ငၢၼ်း လႄႈ သူ လႆႈ ၶဝ်ႈ ၸူး ၵႃႈၼႂ်း ၼႃႈၵၢၼ် တၢင်းႁဵတ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႈ ၼႆ ဢေႃႈ။ 39ၵူၼ်း မဵဝ်း သမႃႇရိ၊ၼမ်ၼႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ၊ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ဝႃႈ၊ "မၼ်း ၽုၺ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႄပျႃး လွင်ႈတၢင်း ၵႃႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ႁဵတ်း မႅၼ်ႈ မႃး ယဝ်ႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 40ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း သမႃႇရိ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊မႃး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၶဝ် ယွၼ်း ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ သွင် ဝၼ်း ဢေႃႈ။ 41ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၼမ်ၼႃႇ ၵေႃႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 42ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် လၢတ်ႈ တီႈ မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢၼ် ႁဝ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵႂၢမ်း မႂ်း ၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ။ ႁဝ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တူဝ် ႁဝ်း လႆႈ ထွမ်ႇငိၼ်း ၵႂၢမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ်၊ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ တႄႉတႄႉ ဝႃႈ ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 43ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ သွင် ဝၼ်း ယဝ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊သေ ဢေႃႈ။- 44လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢမ်ႇ မီး သရေႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 45ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၸိုင်၊ၵူၼ်းမိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ႁပ်ႉတွၼ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တူဝ် ၶဝ် လႆႈ ၵႂႃႇ ၶဝ်ႈ ပွႆး ပသၶႃႇ၊ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊လႄႈ လႆႈ ႁၼ် ၵႃႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼႂ်း ပွႆး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 46ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈ ၵႃႇၼႃႉ၊ၼႂ်း မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊တီႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ၼမ်ႉ၊ပိၼ်ႇ ပဵၼ် ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး ၶုၼ် ပွင်ၵၢၼ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၵပိူဝ်ႇၼေႇဢုမ်ႇ၊လႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆး မၼ်း ၸပ်း တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 47မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း လႆႈ ငိၼ်း ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ယုတႃႉ၊ႁွတ်ႈမႃး ၵႃႈတီႈ မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶုၼ် ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ သေ လဝ်ႈ ယွၼ်း ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ယႃ ပၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး မၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် တၢင်းပဵၼ် ယူႇ ၸမ် တၵ်း တၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 48ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး သူ ဢမ်ႇ လႆႈ ႁၼ် ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီဢၢမ်း ၸိုင်၊သူ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ယုမ်ႇ ၵူၺ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 49ၶုၼ် ၼၼ်ႉ၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ႟။ ၸူဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ပႆႇ တၢႆ ၼၼ်ႉ၊ၶႅၼ်းတေႃႈ မႃး ပၼ် သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 50ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႂႃႇ တႃႉ။ လုၵ်ႈၸၢႆး မႂ်း လႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ၵတ်းယဵၼ် ၶျၢမ်းသႃႇ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ယုမ်ႇ ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈ လႄႈ မိူဝ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 51ၼႂ်း ၵၢင်တၢင်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း တိုၵ်ႉ မိူဝ်း ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ မၼ်း တင်းလၢႆ မႃး ႁူပ်ႉ ႁူဝ် တၢင်း မၼ်း လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈႁဝ်း လႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ၶျၢမ်းသႃႇ ယဝ်ႉ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 52မၼ်း ၵေႃႈ၊ထၢမ် ဢၶိင်ႇ ယၢမ်း ဢၼ် တၢင်းပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး မၼ်း လႆႈ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ မႃး ၶိင်ႇ ယၢမ်း လႂ် ၼၼ်ႉ လႄႈ၊ၶဝ် ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "တၢင်းပဵၼ် မၼ်း ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ၼိုင်ႈ မွင်း ဝၢႆးဝၼ်း ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 53ပေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ႁု ဝႃႈ ၶိင်ႇ ယၢမ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၶိင်ႇ ယၢမ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈၸၢႆး မႂ်း လႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ၶျၢမ်းသႃႇ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸႃႉၸဵမ် တူဝ် မၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး မၼ်း ဢွၼ်ၵၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။ 54ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁဵတ်း ၼႄ ပွၵ်ႈ တီႈ သွင်၊ဝၢႆးသေ မၼ်းၸဝ်ႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ယုတႃႉ၊မႃး ၵႃႈတီႈ မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\