John 6

1ဝၢႆးသေ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶၢမ်ႈ ၵႂႃႇ ၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၼွင် ၵႃႇလိလႄး၊ဢၼ် ဝႃႈ၊ၼွင် တိပေႇရိ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ႁၼ် ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ယေႃးၵႃႇ တင်းလၢႆ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် လွႆ လႄႈ ၼင်ႈ ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း တပႄး မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 4ၶိင်ႇ ယၢမ်း ၼၼ်ႉ၊ၶိင်ႇ ဢၼ် ပွႆး ပသၶႃႇ၊ဢၼ် ပဵၼ် ပွႆး ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၸမ် တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မုင်ႈ တူၺ်း လႄႈ ႁၼ် ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ မႃး ၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ သေယဝ်ႉ၊ထၢမ် ၽိလိပ်ႉပု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ ပေႃးၵုမ်ႇ လဵင်ႉ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ တင်းမူတ်း ၸိုင်၊တေ လႆႈ သိုဝ်ႉ တၢင်းၵိၼ် ၵႃႈတီႈလႂ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ၊- 6ႁႂ်ႈလႆႈ ၸၢမ်းၸႂ် ၽိလိပ်ႉပု၊ဢေႃႈ။ ဢၼ် တႄႉ မၼ်း၊မၼ်းၸဝ်ႈ တေ လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ပေႃး ႁု ဝႆႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 7ၽိလိပ်ႉပု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပုၼ်ႈ ၶဝ် တေ လႆႈ ၵိၼ် ယေႈ ၵေႃႉ ယေႈ ဢိတ်း ၵူၺ်း ၵေႃႈ၊ၶဝ်ႈမုၼ်း တႃႇ ငိုၼ်း တေႇၼႃႇရီႇ သွင် ပၢၵ်ႇ ၶႅပ်း ယင်း တေ ဢမ်ႇ ပေႃးၵုမ်ႇ လီ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8ၼႂ်း တပႄး မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် ဢၼ်ႇတရေႇ၊ၼွင်ႉ ၸၢႆး သိမုၼ်ႇ ပေႇတရု၊ၼၼ်ႉ လဝ်ႈလၢတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊- 9"ၵႃႈတီႈ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မီး ၶဝ်ႈမုၼ်း မုယေႃး ႁႃႈ ႁူၺ်ႇ တင်း ပႃဢွၼ်ႇ သွင် တူဝ် ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊တေ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင် ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ထၢၼ်ႇ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 10ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၼင်ႈ ယူႇ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် တီႈ ၼၼ်ႈ ပဵၼ် ပၢင်ႇ ယိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဵဝ် လီ ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၼင်ႈ လႄႈ၊ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ တူၺ်း မီး ႁႃႈ ႁဵင် ၸမ် ၸမ် ဢေႃႈ။- 11ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ၼၼ်ႉ ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၽႄမႅင်ႇ ပၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၼင်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပႃ ၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် သေယဝ်ႉ မႅင်ႇ ပၼ် ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ ၶဝ် လႆႈ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် ၶႂ်ႈလႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 12မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၵိၼ်ဢိမ်ႇ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼင်ႇ ႁိုဝ် တေ ဢမ်ႇ ပႅတ်ႈ လၢႆ သေ ဢိတ်း ၸိုင်၊ၵဵပ်း ဢဝ် ဢၼ် ယွႆႈ ဢၼ် ယႅမ်း ဢၼ် ၵိုတ်းၵျၢၼ်ႇ ယူႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 13ၶဝ် ၵေႃႈ ၵဵပ်း ဢဝ် ဢၼ် ယွႆႈ ဢၼ် ယႅမ်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ၵိၼ် လိူဝ် လႄႈ ၵိုတ်းၵျၢၼ်ႇ ဝႆႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၶဝ်ႈမုၼ်း မုယေႃး ႁႃႈ ႁူၺ်ႇ ၼၼ်ႉ၊လႆႈ သိပ်း သွင် ပဵတ်ႈ တဵမ်တဵမ် ဢေႃႈ။ 14ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ လႆႈ ႁၼ် ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁဵတ်း ၼႄ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ၵျွ မႃး ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႈ တႄႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 15ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ဢၢင်ႈ တၵ်း မႃး လႄႈ တဵၵ်း ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ လႄႈ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် လွႆ ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 16မိူဝ်ႈ ဢၼ် ထိုင် ၶိင်ႇ ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸိုင်၊တပႄး ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လူင်း ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ၼမ်ႉ ၼွင် လႄႈ၊- 17ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူဝ်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ၶၢမ်ႈ ၼွင် သေ မိူဝ်း ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၵပိူဝ်ႇၼေႇဢုမ်ႇ၊ဢေႃႈ။ လပ်းသိင်ႇ ယဝ်ႉ သေၵေႃႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁွတ်ႈထိုင် မႃး ၵႃႈတီႈ ၶဝ်။- 18မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊လူမ်းလူင် ထူဝ်း ပတ်ႉ မႃး ႁႅင်း ၼႃႇ လႄႈ လႅင်းၼမ်ႉ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 19မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၽၢႆး ႁိူဝ်း လႄႈ ႁွတ်ႈ ၵႂႃႇ သၢမ် သီႇ လၵ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ႁၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပႆ ၵႃႈၼိူဝ် ၽိဝ် ၼမ်ႉ မႃး ၸူး ႁိမ်း ႁိူဝ်း ၶဝ် ယူႇ လႄႈ ၶဝ် တူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁႄ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 20မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ ၵူဝ်။ ပဵၼ် ၵဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 21ၶဝ် ၵေႃႈ ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႃႇ၊ႁပ်ႉ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူဝ်း သေ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ႁိူဝ်း ၵေႃႈ သိူၵ်ႈ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ၶဝ် ၶႂ်ႈ ၵႂႃႇ ႁွတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။ 22ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸုတုမ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၽင်ႇ ၼွင် ၼၼ်ႉ လႆႈ ႁၼ် လွင်ႈ ဢၼ် ႁိူဝ်း ဢွၼ်ႇ လမ်း လဵဝ် ၵူၺ်း သိူၵ်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ လႄႈ ၶဝ် လႆႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယင်း ဢမ်ႇ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူဝ်း ၸွမ်း တပႄး မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 23ႁိူဝ်း ဢွၼ်ႇ တၢင်ႇ လမ်း ၼမ်ၼႃႇ ၵေႃႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း တိပေႇရိ၊မႃး သိူၵ်ႈ ၵႃႈတီႈ ႁိမ်း ၽင်ႇ ၼွင် တီႈ ဢၼ် ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၽြႃး ယွင်ႈယေႃး ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႆႈ ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁၼ် လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢမ်ႇ မီး ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ၵပိူဝ်ႇၼေႇဢုမ်ႇ၊ႁႂ်ႈလႆႈ သွၵ်ႈႁႃ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။ 25မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ထူပ်း ႁၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၽင်ႇ ၼမ်ႉ ၼွင် ၸိုင်၊ၶဝ် လဝ်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ႁဝ်း။ ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁွတ်ႈမႃး ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ မိူဝ်ႈလႂ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 26ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊သူ ၸွမ်း သွၵ်ႈ ၸွမ်း ႁႃ ၵဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ပွင်ႇ လႅင်းၸႂ် လွင်ႈ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ တင်းလၢႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ သူ ၸွမ်း ႁႃ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ လႆႈ ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢိမ်ႇ ဢိမ်ႇ တဵမ်တဵမ် ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 27ယႃႇပေ သၢင်ႈ ႁဵတ်း ပုၼ်ႈ တၢင်းၵိၼ် ဢၼ် ၸၢင်ႈ လု ၸၢင်ႈ လႅဝ် လႄႈ၊ၵႆႉ ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈလႆႈ တၢင်းၵိၼ် ဢၼ် ၸၢင်ႈ တႄႇ ယူႇ ထူၼ်ႈ ၸူဝ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ဢသၢၵ်ႈ တႃႉ။ တၢင်းၵိၼ် မဵဝ်း ၼႆႉ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း ပၼ် သူ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽြႃး ပေႃႈၸဝ်ႈ တွၵ်ႇၸုမ်ႈ ဢၼ် ႁု မၢတ်ႈ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 28ၶဝ် ၵေႃႈ လဝ်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ ပေႃး မႅၼ်ႈ ၵၼ် တင်း ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ႁဝ်းၶႃႈ တေ လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 29ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸမ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢိင်ပိုင်ႈ တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 30ၶဝ် သမ်ႉ လဝ်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈ ႁၼ် လႄႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၸိုင်၊ၸဝ်ႈႁဝ်း တေ ႁဵတ်း ၼႄ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ မဵဝ်း လႂ် ၶႃႈ။ ၸဝ်ႈႁဝ်း တၵ်း ႁဵတ်း ၼႄ ဢၼ် လႂ် ၶႃႈ။- 31ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း မၼ်ႇၼႃႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇလႅင်ႉ ၼၼ်ႉ မႃး မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢၼ် လႆႈ ၵႃႈတီႈ ၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ ပၼ် ၶဝ် ၵိၼ် ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 32ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢၼ် လႆႈ ၵႃႈတီႈ ၵၢင်ႁၢဝ် မႃး ပၼ် သူ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် မူဝ်းသေႇ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ၸင်ႇ ပၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၵႃႈတီႈ ၵၢင်ႁၢဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 33လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶဝ်ႈမုၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၵၢင်ႁၢဝ် မႃး လႄႈ ပၼ် ဢသၢၵ်ႈ တီႈ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 34ၶဝ် ၵေႃႈ လဝ်ႈ ယွၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး တီႈၶႃႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ပၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ၼၼ်ႉ တီႈ ႁဝ်းၶႃႈ သေႇ သေႇ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 35ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ပဵၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢသၢၵ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် မႃး တီႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ လႆႈ ဢိုပ်း တင်း ၵိၼ်။ ၵေႃႉ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ တၵ်း ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ လႆႈ တွင်ႉမႆႈ ၼမ်ႉ ယဝ်ႉ။- 36ၵူၺ်းၵႃႈ၊သူ လႆႈ ႁၼ် ၵဝ် ယဝ်ႉ သေၵေႃႈ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ ၵဝ် ဝႃႈ မႃး ယဝ်ႉ။- 37ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ပၼ် ၵဝ် ဝႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၵ်း မႃး ၵႃႈတီႈ ၵဝ် လႄႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ၸုၼ်ႉ ဢမ်ႇ ပႄႇပႅတ်ႈ မၼ်း လႃးလႃး။- 38လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵဝ် လႆႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် လူင်း မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 39ဢလူဝ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၸမ်ႉ၊တၵ်း ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် ၵဝ် ၼၼ်ႉ လႆႈ ႁၢႆလၢႆ ၵႂႃႇ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း လႄႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လုၵ်ႉၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼႂ်း ဝၼ်း ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 40ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် မီး ဢလူဝ်ႇ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ႁၼ် လုၵ်ႈၸဝ်ႈ လႄႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း တၵ်း လႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ၵေႃႈ တၵ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် လုၵ်ႉၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼႂ်း ဝၼ်း ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 41ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊တင်းလၢႆ ပွင်ႉ လၢတ်ႈ လွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ပဵၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢၼ် လုၵ်ႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် လူင်း မႃး ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ လႄႈ၊- 42ၶဝ် လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ယေႇသု၊လုၵ်ႈၸၢႆး ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်။ ပေႃႈ မႄႈ မၼ်း ၵေႃႈ ႁဝ်း ႁုၸၵ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ မၼ်း ဝႃႈ၊မၼ်း လုၵ်ႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် လူင်း မႃး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 43ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၼင်ႇ ၵၼ် ယႃႇပေ ထဵင် ၵၼ် မေႃး ၵၼ် ယဝ်ႉ။- 44ပေႃး ဝႃႈ၊ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ ဢဝ် ၶဝ် မႃး ၸူး ၵဝ် ၸိုင်၊ၽူႈလႂ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ မႃး ၵႃႈတီႈ ၵဝ် လႆႈ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။ ၵေႃႉ ဢၼ် မႃး ၸူး ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၵဝ် တၵ်း ႁႂ်ႈ လုၵ်ႉၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼႂ်း ဝၼ်း ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 45ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၶဝ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၵ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ထွမ်ႇငိၼ်း လႄႈ သွၼ် ဢဝ် တီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် မႃး တီႈ ၵဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ဢေႃႈ။- 46လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ၊ၶႂ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်း သေၵေႃႉသေၵူၼ်း လႆႈ ႁၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ မႃး ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၸဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ၊ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း လႆႈ ႁၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 47ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈ တီႈ ၸႂ်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵဝ် ၼႆႉ ၼၼ်ႉ လႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ဢေႃႈ။- 48- 49ၵဝ် ပဵၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢသၢၵ်ႈ ဢေႃႈ။- ပူႇမွၼ်ႇ သူ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း မၼ်ႇၼႃႉ ၵႃႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇလႅင်ႉ သေၵေႃႈ လႆႈ တၢႆ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 50ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် မႃး ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵူၼ်း တၵ်း ၵိၼ် လႄႈ ဢမ်ႇ လႆႈ တၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 51ၵဝ် ပဵၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ၊ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉလႂ် ၵူၼ်း လႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ၼႆႉ ၸိုင်၊တၵ်း ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ တႃႇသေႇ ဢေႃႈ။ ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢၼ် ၵဝ် ၸုၼ်ႉ ပၼ် ပုၼ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၼိူဝ်ႉ ၵဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 52မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၼင်ႇ ၵၼ် တွပ်ႇထဵင် ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်း ပၼ် ၼိူဝ်ႉ မၼ်း ပုၼ်ႈ ႁဝ်း တၵ်း ၵိၼ် ၼႆႉ တေ ႁဵတ်း ႁိုဝ် ပဵၼ် လႆႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 53ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် သမ်ႉ ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈ တီႈ ၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ပေႃး သူ ဢမ်ႇ ၵိၼ် ၼိူဝ်ႉ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ဢမ်ႇ ၵိၼ် လိူတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ဢသၢၵ်ႈ ဢမ်ႇ မီး ၼႂ်း သူ။- 54ၵေႃႉ ဢၼ် ၵိၼ် ၼိူဝ်ႉ တင်း လိူတ်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ လႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ၵေႃႈ တၵ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း လုၵ်ႉၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼႂ်း ဝၼ်း ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 55လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၼိူဝ်ႉ ၵဝ် ပဵၼ် တၢင်းၵိၼ် ဢၼ် ၸႅတ်ႈ ဢၼ် မၢၼ်ႇ ဢေႃႈ။ လိူတ်ႈ ၵဝ် ပဵၼ် ဢၼ် လီ ၵိၼ် ဢၼ် ၸႅတ်ႈ ဢၼ် မၢၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 56ၵေႃႉ ဢၼ် ၵိၼ် ၼိူဝ်ႉ ၵဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း လိူတ်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၵဝ် လႄႈ ၵဝ် ၵေႃႈ တႄႇ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 57ၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး လႄႈ ၵဝ် သမ်ႉ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၵိၼ် ၵဝ် ၼၼ်ႉ တၵ်း ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၵဝ် ဢေႃႈ။- 58ဢၼ် ၼႆႉ ၸင်ႇ ပဵၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် မႃး လႄႈ၊မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶဝ်ႈမုၼ်း မဵဝ်း ဢၼ် ပူႇမွၼ်ႇ သူ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵိၼ် ယူႇ သေလႄႈ လႆႈ တၢႆ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊တၵ်း ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ တႃႇသေႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 59ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ပၼ် ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၵပိူဝ်ႇၼေႇဢုမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 60မိူဝ်ႈ ဢၼ် တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ငိၼ်း ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ၼႂ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႂၢမ်း တြႃး ၼႆႉ ယၢပ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ ၽူႈလႂ် တၵ်း ႁု ထွမ်ႇ လႆႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 61တၢင်း ဢၼ် တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပွင်ႉ လၢတ်ႈ ယူႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁု ၵူၺ်း မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵႂၢမ်း ၼႆႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သူ ၸႂ်လု ႁိုဝ်း။- 62ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ သင် ဝႃႈ၊သူ လႆႈ ႁၼ် လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇၸူး တီႈ ယူႇ ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ၸႂ် သူ တၵ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉႁိုဝ်။- 63ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၵူၺ်း ႁႂ်ႈ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ဢေႃႈ။ တၼ်းၶူဝ်း ၵူၼ်း ၸမ်ႉ၊ဢမ်ႇ တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ လႃးလႃး။ ၵႂၢမ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵဝ် လၢတ်ႈ တီႈ သူ ၼႆႉ၊ပဵၼ် ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ တင်း ဢသၢၵ်ႈ ဢေႃႈ။- 64ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၼႂ်း သူ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁု ဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵေႃႇၸႃႉ ႁူဝ်ပိုင်း လွင်ႈ ဢၼ် ၽူႈလႂ် တၵ်း ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈလႂ် တၵ်း ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 65မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ 'ပေႃး ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ၸိုင်၊ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢမ်ႇ မႃး ၵႃႈတီႈ ၵဝ် လႆႈ၊' ဝႃႈၼႆ ၵဝ် လႆႈ လၢတ်ႈ သူ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 66တႄႇၸႃႉ ဢဝ် မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ လႄႈ တပႄး မၼ်းၸဝ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊ဢမ်ႇ ၶိုၼ်း မႃး ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ထႅင်ႈ သေပွၵ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 67ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ သိပ်း သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၵေႃႈ တေ ၶႂ်ႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 68သိမုၼ်ႇ ပေႇတရု၊ၵေႃႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး တီႈၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ တေ ၸၢင်ႈ ၵႂႃႇၸူး ၽူႈလႂ် ၶႃႈ။ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း မီး ၵႂၢမ်း ဢၼ် တၵ်း ပၼ် ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ဢေႃႈ။- 69ႁဝ်းၶႃႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ် ၸဝ်ႈ မူတ်းၸၢင်ႇ ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 70ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း တွပ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် သူ သိပ်း သွင် ၵေႃႉ ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၼႂ်း သူ ၼႆႉ ပႃး မႃႇၼၢတ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 71မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ လူၺ်ႈ လွင်ႈ ယုတႃႉ၊လုၵ်ႈၸၢႆး သိမုၼ်ႇ ဢိသၵႃႇရေႇဢုတ်ႈ၊ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မၼ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း သိပ်း သွင် ပႃး ၼၼ်ႉ ယူႇ လႄႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် တၵ်း ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈ ၼႂ်း မိုဝ်း ရၢၼ်ႇသူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\