John 7

1လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႇ လဵပ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ လႄႇ လဵပ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ယုတႃႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶိင်ႇ ပွႆး ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ဢၼ် ဝႃႈ၊ပွႆး သုမ်ႉထဵင် ၼၼ်ႉ၊ၸမ် မႃး ယဝ်ႉ လႄႈ၊- 3ၼွင်ႉၸၢႆး ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ တပႄး ပီႈ ႁဝ်း တင်းလၢႆ ႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မႂ်း ႁဵတ်း ယူႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ လႄႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ယုတႃႉ၊ပုၼ်ႉ တႃႉ။- 4ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် ဢွၵ်ႇ ၸိုင်၊မၼ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ လၵ်ႉ လွမ် ႁဵတ်း ၵူၺ်း။ ပေႃး မႂ်း ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸိုင်၊ၼႄပျႃး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး ၵႃႈၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 5ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၼွင်ႉၸၢႆး ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ၶဝ် ၸင်ႇ ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶိင်ႇ ၵဝ် ဢၼ် သၢင်ႇထုၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်။ ၶိင်ႇ သူ ၸမ်ႉ၊သၢင်ႇထုၵ်ႇ ယူႇ တႃႇသေႇ ဢေႃႈ။- 7ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ဢမ်ႇ ၸင်း သူ၊ၸင်း ၵဝ် ၵူၺ်း၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ဢၼ် တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ၶဝ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8သူ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇ ၶဝ်ႈ ပွႆး ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶိင်ႇ ၵဝ် ဢမ်ႇ ပႆႇ ပျေႉၸုမ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵဝ် တၵ်း တေ ဢမ်ႇ ၶဝ်ႈ ပွႆး ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊-" 9ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေလႄႈ၊ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ယူႇ ဢေႃႈ။ 10လိုၼ်းသေ ၼွင်ႉၸၢႆး ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ၶဝ်ႈ ပွႆး ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ယင်း ဢမ်ႇ ၵႂႃႇ ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး လႄႈ လွမ် ၵႂႃႇ တဵတ်ႇတဵတ်ႇ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 11ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် သွၵ်ႈႁႃ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ပွႆး လႄႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်း မီး ၵႃႈ လႂ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ထၢမ်ႁႃ ဢေႃႈ။ 12မူႇၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊သွပ်ႉသႅပ်ႉ ၵၼ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်းလီ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ၊မၢင် ၵေႃႉ သမ်ႉ ဝႃႈ၊ "ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၺ်း။ မၼ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ဢွၼ် ႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ ၽိတ်း တၢင်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 13ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ၵူဝ် ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် လႄႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁတ်း လၢတ်ႈ ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး ဢေႃႈ။ 14မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶၢဝ်း ပွႆး ၸမ် တူၵ်း ၶိုင်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ သေလႄႈ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ပၼ် ဢေႃႈ။- 15ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ဢၢမ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်း ၼႆႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ ယၢမ်ႈ လႆႈ သွၼ် ဢဝ် လႄႈ ႁဵတ်းသင် သမ်ႉ ပႄႉ ႁု လွင်ႈ တြႃး ထၢၼ်ႇ ၼႆႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 16ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တြႃး ဢၼ် ၵဝ် သွၼ်ပၼ် ၼႆႉ ပဵၼ် တြႃး ၵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပဵၼ် တြႃး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ၶႂ်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊မၼ်း ၸၢင်ႈ ႁုၸႅင်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် တြႃး ၼႆႉ၊ပဵၼ် တြႃး ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႃး ႁိုဝ်၊ပဵၼ် တြႃး ဢၼ် ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ ၵဝ် ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 18ၵေႃႉ ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ၸၢင်ႈ ႁႃ မုၼ်သရေႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁႃ မုၼ်သရေႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ မၼ်း မႃး ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် လီ ယုမ်ႇ လႄႈ၊တၢင်းၽိတ်း တၢင်း ပိူင်ႈ ဢမ်ႇ မီး ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း။- 19မူဝ်းသေႇ၊ပၼ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး တီႈ သူ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၼႂ်း သူ ၼႆႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း တြႃး ၼၼ်ႉ။ ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ဢဝ် ၵဝ် တၢႆ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 20ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽီႁၢႆႉ ၶဝ်ႈ မႂ်း ယဝ်ႉ။ ၽူႈလႂ် ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ဢဝ် မႂ်း တၢႆ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 21ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ႁဵတ်း ၼႄ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် ၼိုင်ႈ ၵူၺ်း လႄႈ သူ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢၢမ်း ဢေႃႈ။- 22မူဝ်းသေႇ၊ပၼ် တြႃး တၢင်း ဢၼ် ပၢတ်ႇပၢႆၼင် တီႈ သူ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊တြႃး ၼႆႉ ပဵၼ် တြႃး ဢၼ် မူဝ်းသေႇ၊ပၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵူၺ်း ပဵၼ် တြႃး ဢၼ် ပူႇမွၼ်ႇ သူ တႄႇၸႃႉ ႁဵတ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊သူ ယင်း ႁဵတ်း မၢင်ႇၵလႃႇ တၢင်း ဢၼ် ပၢတ်ႇပၢႆၼင် တီႈ ၵူၼ်းၸၢႆး သူ ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ဢေႃႈ။- 23ပေႃး ၵူၼ်းၸၢႆး ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ တၢင်း ဢၼ် ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ပူၼ်ႉလိူဝ် တြႃး မူဝ်းသေႇ၊ၸိုင်၊ၸွင်ႇ သူ မီး လွင်ႈ ဢၼ် တၵ်း ဢွၵ်ႇ တေႃးသႃႉ ၼိူဝ် ၵဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း တင်း တူဝ် တင်း ၶိင်း လီ မႃး ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ၼၼ်ႉ လူးၵွၼ်ႇ ႁိုဝ်း။- 24ယႃႇပေ တႅပ်းတတ်း ၸွမ်းၼင်ႇ တၢင်း ၼွၵ်ႈ ၽိဝ် မၼ်း ၵူၺ်း လႄႈ တႅပ်းတတ်း ၸွမ်းၼင်ႇ တြႃး တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 25မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ ၶဝ် သွၵ်ႈႁႃ ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ်တၢႆ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 26တူၺ်း လူး။ မၼ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး လႄႈ၊ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ ႁႄႉ လၢတ်ႈ ၶႅၼ် ၵႃႈသင်။ ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ တင်းလၢႆ ႁု မၢတ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တႄႉတႄႉ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 27ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊မႃး ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈလႂ် မႃး ဝႃႈၼႆ၊ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ လႆႈ ႁု။ ၵေႃႉ ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈလႂ် မႃး ဝႃႈၼႆ၊ႁဝ်း ႁု ယူႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 28မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယင်း သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ယူႇ ၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ တိုင်ႈ သဵင် လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸွင်ႇ သူ ႁုၸၵ်း ၵဝ်၊လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈလႂ် မႃး ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။ ၵဝ် ပဵၼ် မႃး ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ သဵတ်ႈၸႃႇ လႄႈ သူ ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း။- 29ၵဝ် ၸမ်ႉ၊ႁုၸၵ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မႃး ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 30မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ၵျၢမ်ႇ ႁႃ တိဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽူႈလႂ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ႁတ်း ဢဝ် မိုဝ်း တိူဝ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶိင်ႇၶႃႇ မၼ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁွတ်ႈ ပႆႇ ထိုင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 31ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊မႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸွင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ႁဵတ်း ၼႄ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ၼမ်ၼႃႇ သေ ၵႃႈ ဢၼ် ၵေႃႉ ၼႆႉ ႁဵတ်း ၼႄ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ လႆႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 32မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ငိၼ်း မူႇၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သွပ်ႉသႅပ်ႉ ၵၼ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ၽွမ်ႉၸႂ် ၵၼ် တင်း ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ လူင် တင်းလၢႆ သေလႄႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်း ပႂ်ႉ ယၢမ်း ၼႂ်း ၵျွင်း ၽြႃး ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ တိဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 33ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ၼႆႉ ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ႁိုင် ၵမ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ ၵူၺ်း သေယဝ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 34သူ တၵ်း သွၵ်ႈႁႃ ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊သူ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ထူပ်း လႆႈ ႁၼ် ၵဝ်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တီႈ ဢၼ် ၵဝ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ သူ ဢမ်ႇ ႁွတ်ႈ ဢမ်ႇ ထိုင် လႆႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 35မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၼင်ႇ ၵၼ် လၢတ်ႈ တီႈ ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁဝ်း တၵ်း ဢမ်ႇ ထူပ်း ဢမ်ႇ ႁၼ် မၼ်း လႆႈ ၸိုင်၊မၼ်း ဢၢင်ႈ တၵ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈလႂ်။ မၼ်း ဢၢင်ႈ တၵ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း ႁဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ယူႇ ၽၢတ်ႇၽႄ ၵၼ် ၼႂ်း ၵႄႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵရိၵ်ႉ၊ၶဝ် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ပၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵရိၵ်ႉ၊ၶဝ် ယူဝ်း။- 36ၵႂၢမ်း ဢၼ် မၼ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'သူ တၵ်း သွၵ်ႈႁႃ ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊သူ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ထူပ်း လႆႈ ႁၼ် ၵဝ်၊' ဢိၵ်ႇတင်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ 'တီႈ ဢၼ် ၵဝ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ သူ ဢမ်ႇ ႁွတ်ႈ ဢမ်ႇ ထိုင် လႆႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 37ၼႂ်း ဝၼ်း လိုၼ်းလင် သုတ်း ပွႆး ဢၼ် ပဵၼ် ဝၼ်း ထွတ်ႈ ဝၼ်း မျၢတ်ႈ သေပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လုၵ်ႉၸုၵ်း သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် တင်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း တွင်ႉမႆႈ ၼမ်ႉ ၸိုင်၊မႃး တီႈ ၵဝ် လႄႈ ၵိၼ် တႃႉ။- 38ၵေႃႉ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ 'ၼမ်ႉႁွင်ႈ ဢၼ် ပၼ် ၼမ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ တင်းလၢႆ၊တၵ်း ဢွၵ်ႇ ၵႃႈတီႈ ႁူဝ်ၸႂ် မၼ်း မႃး လႄႈ လႆ ၵႂႃႇ ယူႇ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 39လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တင်းလၢႆ၊တၵ်း လႆႈ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ယၢမ်း ၼၼ်ႉ ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ ပၼ်၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မုၼ်ၽုင်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢမ်ႇ ပႆႇ ပေႃႇ ပႆႇ ဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 40မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢၼ် တၵ်း မႃး ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႈ တႄႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 41မၢင် ၵေႃႉ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉ ဝႃႈ၊ "ၸွင်ႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တၵ်း ပေႃႇမႃး ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ႁိုဝ်း။- 42ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တၵ်း ပေႃႇ ဢွၵ်ႇ မႃး ၵႃႈၼႂ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တႃႇဝိတ်ႈ၊လႄႈ တၵ်း ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ပႅတ်ႉလႁႅမ်ႇ၊တီႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၸႃႇတိ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တႃႇဝိတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 43ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ၽွမ်ႉၸႂ် ၵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 44ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶႂ်ႈ တိဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ႁတ်း ဢဝ် မိုဝ်း တိူဝ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ 45မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ပႂ်ႉ ယၢမ်း ၶဝ် ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၵႂႃႇ ၸိုင်၊ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၶဝ် တင်း ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊တင်းလၢႆ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵွပ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ သူ ဢမ်ႇ ဢဝ် မၼ်း မႃး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 46ၵူၼ်း ဢၼ် ပႂ်ႉ ယၢမ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ တွၼ်ႉ ႁေႃးလၢတ်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ သေပွၵ်ႈ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 47ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵေႃႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပႅတ်ႉလႅၼ် ယဝ်ႉ ႁိုဝ်း။- 48ၼႂ်း ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ တင်းလၢႆ တင်း ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊တင်းလၢႆ ၵေႃႉ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ မီး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ႁိုဝ်း။- 49မူႇၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁု တြႃး လႄႈ ၶဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵိၼ်ႇ ဝႃႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 50ၼိၵေႃးတိၼ်ႇ၊ဢၼ် မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း လႆႈ မႃး ၵႃႈတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႂ်း ၶိင်ႇ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း ၶဝ် လႄႈ မၼ်း ၸင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊- 51"တြႃး ႁဝ်း ၼႆႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ ၸႅတ်ႈ သေး တူၺ်း ၵူၼ်း ဢွၼ်တၢင်း လႄႈ ႁု ဢမု မၼ်း ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇ ထုၵ်ႇလီ ၸီႇယၢင်ႇ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 52ၶဝ် ၵေႃႈ တွပ်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ၵေႃႈ ပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ႁိုဝ်း။ လွင်ႈ ဢၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ သေ ၸဝ်ႈ သေ ပႃး ဢမ်ႇ ပေႃႇ ဢမ်ႇ ဢွၵ်ႇ မႃး ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း ၵႃႇလိလႄး၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁႃ တူၺ်း လႄႈ သွၼ် ဢဝ် ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လူးၵွၼ်ႇ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ၊- 53ၶဝ် မိူဝ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း ၽႂ် ႁိူၼ်း မၼ်း သေ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\