John 8

1[ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် လွႆ သၢၼ်ႇလုၼ်ႇ၊ပုၼ်ႉ သေ ဢေႃႈ။- 2ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႉ ၸဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ၊ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် မႃး ၵႃႈတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼင်ႈ ယူႇ လႄႈ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ၶဝ် ဢေႃႈ။- 3မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊တင်းလၢႆ ဢဝ် မႄႈယိင်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် ထူပ်း ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၽိတ်း ၵႃႇမေႇသု လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်းၸၢႆး ၼၼ်ႉ မႃး သေယဝ်ႉ၊ႁႂ်ႈ မၼ်း ၸုၵ်း ယူႇ ၼႂ်း ဝူင်ႈၵၢင် ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊- 4ၶဝ် လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ၸဝ်ႈ။ မႄႈယိင်း ၵေႃႉ ၼႆႉ လႆႈ ထူပ်း မႅၼ်ႈ တၢင်းၽိတ်း မၼ်း ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း တိုၵ်ႉ ႁဵတ်း ၽိတ်း ၵႃႇမေႇသု ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ၼႂ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၼၼ်ႉ၊မႄႈယိင်း မဵဝ်း ၼႆႉ ၸိုင်၊တၵ်း လႆႈ ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ပိုဝ်ႈ သႂ်ႇ ႁႂ်ႈ တၢႆ ဝႃႈၼႆ မူဝ်းသေႇ၊ပိင်းၺၢပ်ႈ ဝႆႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႂ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 6ၶဝ် လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸၢမ်းတူၺ်း မၼ်းၸဝ်ႈ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် တေ မီး တၢင်း ဢၼ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵူမ်ႈ သေလႄႈ ဢဝ် ၼိဝ်ႉမိုဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိတ်ႇ တႅမ်ႈ ၵႃႈတီႈ လိၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 7မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် သိုပ်ႇ ထၢမ် ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လုၵ်ႉၸုၵ်း သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၼႂ်း သူ ၼႆႉ ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ယၢမ်ႈ ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ သေပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ပိုဝ်ႈ သႂ်ႇ မၼ်း ဢွၼ်တၢင်း ပိူၼ်ႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊- 8သမ်ႉ ၶိုၼ်း ၵူမ်ႈ လႄႈ ၶိတ်ႇ တႅမ်ႈ ၵႃႈတီႈ လိၼ် ဢေႃႈ။- 9မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ႁု တၢင်းၽိတ်း တူဝ် ၸဝ်ႈ ၵဝ် ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း လႄႈ၊ၸႃႉၸဵမ် ၵေႃႉ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ ယႂ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ပၢႆႈ ၵႂႃႇ ဢွၼ်တၢင်း လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇ ပၢႆႈ ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၵိုတ်းၵျၢၼ်ႇ ဝႆႉ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၸုၵ်း ယူႇ ၽၢႆႇၼႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 10မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လုၵ်ႉၸုၵ်း သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈ တီႈ မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႄႈယိင်း႟။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ မႂ်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈလႂ် မူတ်း ယဝ်ႉ။ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢမ်ႇ ၸီႇယၢင်ႇ ဢမု မႂ်း ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 11မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽူႈလႂ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၸီႇယၢင်ႇ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၸီႇယၢင်ႇ ဢမု မႂ်း ယဝ်ႉ။ ၵႂႃႇ တႃႉ။ ၵမ်းလိုၼ်း ယႃႇပေ ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ ထႅင်ႈ၊]" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ပဵၼ် ဢၼ်လႅင်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ၸပ်းၸွမ်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ပႆ ၼႂ်း ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ။ မၼ်း တၵ်း လႆႈ ဢၼ်လႅင်း ဢသၢၵ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။ သၢၵ်ႈသေႇ မႂ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၵူၺ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 14ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၺ်း။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၵဝ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေၵေႃႈ၊သၢၵ်ႈသေႇ ၵဝ် ၼႆႉ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ယူႇ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈလႂ် မႃး လႄႈ တေ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈလႂ် ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ သူ ၸမ်ႉ၊ဢမ်ႇ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈလႂ် မႃး လႄႈ တေ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈလႂ် ၼၼ်ႉ။- 15သူ ၼႆႉ၊ၸီႇယၢင်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ ၸႂ် ၵူၼ်း ဢေႃႈ။ ၵဝ် ၸမ်ႉ၊ဢမ်ႇ ၸီႇယၢင်ႇ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။- 16ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ပေႃး ၵဝ် ၸီႇယၢင်ႇ ၸိုင်၊တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ၸီႇယၢင်ႇ ၼၼ်ႉ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ၸီႇယၢင်ႇ ႁင်း ၵဝ် ၵေႃႉလဵဝ် ၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵဝ် တင်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ၊ၽွမ်ႉၵၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ဢေႃႈ။- 17လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်း သွင် ၵေႃႉ ၽွမ်ႉၵၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၼၼ်ႉ၊မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ဢေႃႈ၊ဝႃႈၼႆ တြႃး ပိင်းၺၢပ်ႈ သူ ၵေႃႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ မီး ယူႇ ဢေႃႈ။- 18ၵဝ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယဝ်ႉ လႄႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ၊သမ်ႉ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ၵဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 19ၶဝ် ၵေႃႈ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃႈ မႂ်း မီး ၵႃႈ လႂ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း ၵဝ်။ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ၵေႃႈ သူ ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း။ ပေႃး သူ ႁုၸၵ်း ၵဝ် ၸိုင်၊ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ သူ တၵ်း ႁုၸၵ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 20ၵႂၢမ်း တြႃး ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း လုၵ်း ဢၼ် မီး တိူၵ်ႈ ၽၼ်ႇတႃႇ ငိုၼ်းလူႇ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ပၼ် ၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶိင်ႇ ယၢမ်း မၼ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁွတ်ႈထိုင် လႄႈ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႈ ဢမ်ႇ တိဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ 21ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် တၵ်း ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ သူ တၵ်း ၸွမ်း ႁႃ ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊သူ တၵ်း တၢႆ ၵႃႈၼႂ်း ဢပျတ်ႈ သူ ဢေႃႈ။ တီႈ ဢၼ် ၵဝ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ ဢမ်ႇ ႁွတ်ႈထိုင် လႆႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တၢင်း ဢၼ် မၼ်း ဝႃႈ၊ 'တီႈ ဢၼ် ၵဝ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ သူ ဢမ်ႇ ႁွတ်ႈထိုင် လႆႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ၊မၼ်း တေ ဢဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တၢႆ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ပဵၼ် ၵူၼ်း လိၼ်မိူင်း ဢၼ် မီး ၵႃႈတႂ်ႈ ၼႆႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ၸမ်ႉ၊လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈ ၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် မႃး ဢေႃႈ။ သူ ပဵၼ် ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ၸမ်ႉ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ။- 24ၵွပ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ၊ၵဝ် ၸင်ႇ ဝႃႈ သူ တၵ်း တၢႆ ၵႃႈၼႂ်း ဢပျတ်ႈ သူ ဝႃႈၼႆ ယဝ်ႉ။ ပေႃး သူ ယင်း ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ်၊ 'ၵဝ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ပဵၼ်' ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ တၵ်း တၢႆ ၵႃႈတီႈ ၼႂ်း ဢပျတ်ႈ သူ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 25ၶဝ် ၵေႃႈ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ပဵၼ် ၽူႈလႂ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ်ပဵၼ်ယူႇ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် လၢတ်ႈ တီႈ သူ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁူဝ်ပိုင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 26တီႈ ဢၼ် ၵဝ် လူဝ်ႇ လၢတ်ႈ လူဝ်ႇ ဝႃႈ လႄႈ ၸီႇယၢင်ႇ လွင်ႈ သူ ၸိုင်၊မီး ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ လႄႈ၊ၵဝ် ၵေႃႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ၊ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း တီႈ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 27ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈၼႄ ၶဝ် လွင်ႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 28ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ယုၵ်ႉယွင်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ဝႆႉ ၸိုင်၊သူ တၵ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ပဵၼ် ၼၼ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ၵႃႈသင် ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ၵဝ် ၵူၺ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် သွၼ်ပၼ် တီႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 29ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ပွႆႇ ပႅတ်ႈ ၵဝ် ႁႂ်ႈ ယူႇ ၵေႃႉလဵဝ် ၵူၺ်း၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ထုၵ်ႇၸႂ် မၼ်းၸဝ်ႈ တႃႇသေႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 30ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ မႃး ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။ 31မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ တြႃး ၵဝ် ၸိုင်၊သူ ပဵၼ် တပႄး ၵဝ် ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ ဢေႃႈ။- 32သူ တၵ်း လႆႈ ႁု သမ်ႇမႃႇ တြႃး လႄႈ၊သမ်ႇမႃႇ တြႃး ၼႆႉ တၵ်း ပွႆႇ သူ လွတ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 33ၶဝ် ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ပဵၼ် ၶႃႈ ပိူၼ်ႈ သေပွၵ်ႈ။ 'တၵ်း ပွႆႇ သူ လွတ်ႈ ဢေႃႈ' ဝႃႈၼႆ ၼၼ်ႉ မႂ်း ၶႂ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 34ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈ တီႈ ၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၶႃႈ ဢပျတ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 35ၶႃႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး ၸဝ်ႈ မၼ်း သေႇ သေႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ လုၵ်ႈၸၢႆး ၵူၺ်း ၸင်ႇ ပဵၼ် ၵူၼ်းႁိူၼ်း တႃႇသေႇ ဢေႃႈ။- 36ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပေႃး လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ပွႆႇ သူ လွတ်ႈ ၸိုင်၊သူ တၵ်း လႆႈ လွတ်ႈ တႄႉတႄႉ ဢေႃႈ။- 37သူ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၸိုင်၊ၵဝ် ႁု ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ သူ ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ဢဝ် ၵဝ် တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တြႃး ၵဝ် ဢမ်ႇ မီး တီႈ တၵ်း တႄႇ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း သူ ဢေႃႈ။- 38ၵဝ် ၼႆႉ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ႁၼ် ၵႃႈတီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ သူ ၸမ်ႉ၊ႁဵတ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း တီႈ ပေႃႈ သူ သင်ႇ လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 39ၶဝ် ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃႈ ႁဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ တွပ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး သူ ၸႂ်ႈ လုၵ်ႈ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊တႄႉ ၸိုင်၊သူ တၵ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 40တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၵဝ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈ သဵတ်ႈၸႃႇ တြႃး ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေၵေႃႈ၊သူ ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ဢဝ် ၵဝ် တၢႆ ဢေႃႈ။ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။- 41သူ ၼႆႉ၊ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပေႃႈ သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သူႇလဵဝ် ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း ပဵၼ် ပေႃႈ ႁဝ်း ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ၵေႃႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ဢၼ် ၸႅတ်ႈ ဢၼ် မၢၼ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 42ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸႂ်ႈ ပေႃႈ သူ ၸိုင်၊သူ တေ ႁၵ်ႉ ၵဝ် ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵဝ် ပေႃႇ ပဵၼ် ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႃး ဢေႃႈ။ ၵဝ် မႃး ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ဢေႃႈ။- 43ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ဢမ်ႇ ႁု ထွမ်ႇ ၵႂၢမ်း ၵဝ် ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ ဢမ်ႇ ဢဝ် ၵႂၢမ်း တြႃး ၵဝ် လႆႈ လႄႈ သူ ဢမ်ႇ ပွင်ႇၸႂ် လႆႈ ဢေႃႈ။- 44သူ ၼႆႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ပေႃႈ သူ ဢၼ် ဝႃႈ၊မႃႇၼၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ သူ ၶႂ်ႈ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၵၢင်ၸႂ် ပေႃႈ သူ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၽူႈ ဢၼ် ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁူဝ်ပိုင်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ မၼ်း ဢမ်ႇ မီး လွင်ႈ ဢၼ် ပႂ်ႉၵမ် သဵတ်ႈၸႃႇ တြႃး၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သဵတ်ႈၸႃႇ တြႃး ဢမ်ႇ မီး ၼႂ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ပႅတ်ႉ ၵႂၢမ်း လႅၼ် ၸိုင်၊မၼ်း လၢတ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸႃႇတိ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ပႅတ်ႉ ၵူၼ်း လႅၼ် ဢေႃႈ။ ပေႃႈ ဢၼ် ပႅတ်ႉ ဢၼ် လႅၼ် ၵေႃႈ ပဵၼ် ဢေႃႈ။- 45ၵဝ် ၸမ်ႉ၊လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ ၵူၺ်း လႄႈ သူ ၸင်ႇ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵဝ် ဢေႃႈ။- 46ၵဝ် မီး ဢပျတ်ႈ ဝႃႈၼႆ၊ၼႂ်း သူ ၼႆႉ ၽူႈလႂ် တေ ၽုၺ်ႇ လၢတ်ႈၼႄ လႆႈ။ ပေႃး ၵဝ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ ယူႇ ၸိုင်၊ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵဝ်။- 47ၵေႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ၊ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ သူ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 48ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် လၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႂၢမ်း ဢၼ် ႁဝ်း ဝႃႈ၊ 'မႂ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း သမႃႇရိ၊ဢေႃႈ။ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၽီႁၢႆႉ ၶဝ်ႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇ ႁဝ်း ဢမ်ႇ ၵိုင်ႇ ဝႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 49ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၽီႁၢႆႉ ၶဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵဝ် ယွင်ႈယေႃး မုၼ်သရေႇ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ဢေႃႈ။ သူ သမ်ႉ ယႃႉသရေႇ ၵဝ် ဢေႃႈ။- 50ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁႃ ဢဝ် မုၼ်သရေႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁႃ မုၼ်သရေႇ ၵဝ် လႄႈ ၸီႇယၢင်ႇ ၽၢႆႇ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ယင်း မီး ယူႇ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 51ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ပႂ်ႉၵမ် ပႂ်ႉ ၸွမ်း ၵႂၢမ်း တြႃး ၵဝ် ၼၼ်ႉ တၵ်း ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ လႆႈ ထူပ်း တၢင်းတၢႆ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 52ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵမ်း ၼႆႉ ႁဝ်း ႁု ဝႃႈ ၽီ ၶဝ်ႈ ၼႂ်း မႂ်း လီ လီ ယဝ်ႉ။ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊တၢႆ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ။ ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ၊လႆႈ တၢႆ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ။ မႂ်း သမ်ႉ ယင်း တိုၵ်ႉ ဝႃႈ၊ 'ၵေႃႉ ဢၼ် ပႂ်ႉၵမ် ပႂ်ႉ ၸွမ်း ၵႂၢမ်း တြႃး ၵဝ် ၼၼ်ႉ တၵ်း ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ လႆႈ ထူပ်း တၢင်းတၢႆ၊' ဝႃႈၼႆ ယူႇ လူင် ပႄႇ။- 53မႂ်း ၼႆႉ ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ဢၼ် တၢႆ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ လူးၵွၼ်ႇ ႁိုဝ်း။ ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ တၢႆ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ။ မႂ်း ဢၢင်ႈ ဝႃႈ မႂ်း သမ်ႉ ပဵၼ် ၽူႈလႂ် လူးၵွၼ်ႇ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 54ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ၵဝ် ယုၵ်ႉယွင်ႈ မုၼ်သရေႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိုင်၊မုၼ်သရေႇ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢၼ် ပႅတ်ႈ လၢႆ လၢႆ ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင် ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ယုၵ်ႉယွင်ႈ မုၼ်သရေႇ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ်၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် သူ ဝႃႈ၊ပဵၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သူ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 55ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ သူ ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း မၼ်းၸဝ်ႈ။ ၵဝ် ၸမ်ႉ၊ႁုၸၵ်း ဢေႃႈ။ သင် ၵဝ် ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း မၼ်းၸဝ်ႈ၊' ဝႃႈၼႆ ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ပႅတ်ႉ ၵူၼ်း လႅၼ် မိူၼ် သူ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵဝ် ႁုၸၵ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ လႄႈ၊ၵဝ် ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 56ပေႃႈ သူဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ၊ၸူမ်းသိူဝ်း လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း တၵ်း လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ဢၼ် ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ထူပ်း ႁၼ် ၼၼ်ႉ မၼ်း သိူဝ်းပျေႃႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 57ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢသၢၵ်ႈ မႂ်း ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ ႁႃႈ သိပ်း ပီ လႄႈ၊မႂ်း လႆႈ ႁၼ် ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ယဝ်ႉ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 58ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈ တီႈ ၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ဢမ်ႇ ပႆႇ ၵိူတ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵဝ် ပဵၼ် ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 59မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၵဵပ်း ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ႁႂ်ႈလႆႈ ပိုဝ်ႈ သႂ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဝႄႈ ပၢႆႈ လႄႈ ဢွၵ်ႇ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\