John 9

1မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယင်း တိုၵ်ႉ ပႆ ၵႂႃႇ ၸွမ်း တၢင်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ႁူပ်ႉ ထူပ်း ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် တႃမွတ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵိူတ်ႇ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2တပႄး မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လဝ်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ၸဝ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၽႂ် လႄႈ ၵေႃႉ ၼႆႉ တႃမွတ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵိူတ်ႇ မႃး ၼၼ်ႉ ၶႃႈ။ ပဵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢပျတ်ႈ မၼ်း ၶႃႈ ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢပျတ်ႈ ပေႃႈ မႄႈ မၼ်း ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 3ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်း ၼႆႉ၊တႃမွတ်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢပျတ်ႈ မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵွပ်ႈ ဢပျတ်ႈ ပေႃႈ မႄႈ မၼ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၼင်ႇ ႁိုဝ် မုၼ်ၽုင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ထၢင်ႇသႃး မႃး ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း ၸိုင်၊ၸင်ႇ ပဵၼ် ဢေႃႈ။- 4ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ဢၼ်လႅင်း ၵၢင်ဝၼ်း ယင်း မီး ယူႇ ၼႆႉ၊ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းႁဵတ်း ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶိင်ႇ ၵၢင်ၶိုၼ်း ဢၼ် ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ၵႃႈသင် လႆႈ ၼၼ်ႉ ယင်း မႃး ယူႇ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 5ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ယင်း မီး ယူႇ ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၸိုင်၊ၵဝ် ပဵၼ် ဢၼ်လႅင်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ထူမ်ႇ ၼမ်ႉလၢႆး သႂ်ႇ ၼိူဝ် လိၼ် လႄႈ ၼွၵ်း ႁဵတ်း ၵူမ်ႇ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ဢဝ် ၵူမ်ႇ ၼၼ်ႉ တႃး ပၼ် တီႈ တႃ မၼ်း သေလႄႈ၊- 7လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႂႃႇ သုၵ်ႈ ပႅတ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၼမ်ႉ ၼွင် သီးလွမ်ႇ၊ပုၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ (သီးလွမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈ၊ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။) မၼ်း ၵေႃႈ ၵႂႃႇ သုၵ်ႈ သေယဝ်ႉ၊မၢၵ်ႇတႃ မၼ်း ႁၼ် လႆႈ လႄႈ၊မၼ်း သမ်ႉ ၶိုၼ်း မႃး ဢေႃႈ။ 8ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၸမ် ၵၼ် တင်း မၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယၢမ်ႈ ႁၼ် မၼ်း ယွၼ်းၵိၼ် တီႈ ပိူၼ်ႈ မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ယၢမ်ႈ ၼင်ႈ သေလႄႈ ယွၼ်းၵိၼ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9ၵမ်ႈၽွင်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ၊ပဵၼ် မၼ်း ၼၼ်ႉ တႄႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ လႄႈ၊မၢင် ၵေႃႉ သမ်ႉ ဝႃႈ၊ "ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပဵၼ် ၵူၼ်း မိူၼ် ၵၼ် ၵူၺ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ ၸင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ်ၶႃႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 10ၶဝ် ၵေႃႈ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "မၢၵ်ႇတႃ မႂ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် လႄႈ ႁၼ် လႆႈ မႃး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 11မၼ်း ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ၵူမ်ႇ လႄႈ တႃး ပၼ် တီႈ မၢၵ်ႇတႃ ၵဝ်ၶႃႈ သေယဝ်ႉ။ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၼမ်ႉ ၼွင် သီးလွမ်ႇ၊လႄႈ သုၵ်ႈ တႃႉ၊' ဝႃႈၼႆ၊ၵဝ်ၶႃႈ ၵေႃႈ ၵႂႃႇ လႄႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် သုၵ်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တႃ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ႁၼ် မႃး ၵမ်းလဵဝ် ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12ၶဝ် ၵေႃႈ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ မီး ၵႃႈ လႂ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ "ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ႁု ၶႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ မၼ်း ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ 13မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ဢဝ် ၵူၼ်း ၵေႃႉ ဢၼ် တႃမွတ်ႇ လႄႈ ႁၼ် လႆႈ မႃး ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ သူင်ႇ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ဢေႃႈ။- 14ဝၼ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁဵတ်း ၵူမ်ႇ လႄႈ ၽုၺ်ႇ မၢၵ်ႇတႃ မၼ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ဢေႃႈ။- 15ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် သမ်ႉ တွင်ႈထၢမ် လွင်ႈ ဢၼ် မၢၵ်ႇတႃ မၼ်း ႁဵတ်း ႁိုဝ် ႁၼ် လႆႈ မႃး ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ လႄႈ၊မၼ်း ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢဝ် ၵူမ်ႇ တႃး သႂ်ႇ တႃ ၵဝ်ၶႃႈ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ သုၵ်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၢၵ်ႇတႃ ႁၼ် လႆႈ မႃး ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 16ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႂ်ႉ ဝၼ်းၵမ်သိၼ် လႄႈ မၼ်း လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႃး ဝႃႈၼႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လႆႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မၢင် ၵေႃႉ သမ်ႉ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ဢၼ် မီး ဢပျတ်ႈ တၵ်း တေ ႁဵတ်း ၼႄ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ မဵဝ်း ၼႆႉ လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ၶဝ် ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် ၸႂ်သၽေႃး တႅၵ်ႇ ၽႄ ၵၼ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 17ၶဝ် ၸင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် တႃ ၶိုၼ်း ႁၼ် လႆႈ မႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပိူဝ်ႈ ဝႃႈ မၼ်း ၽုၺ်ႇ မၢၵ်ႇတႃ မႂ်း လႄႈ၊မႂ်း ၶႂ်ႈဝႃႈ လွင်ႈ မၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ "မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ မၼ်း ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ 18ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ပႆႇ ၶႂ်ႈ ယုမ်ႇ လွင်ႈ ဢၼ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ၊တႃ မၼ်း ႁၼ် လႆႈ မႃး ၼၼ်ႉ၊တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၶဝ် ႁွင်ႉ ဢဝ် ပေႃႈ မႄႈ မၼ်း မႃး သေယဝ်ႉ၊- 19ထၢမ် ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး သူ ဢၼ် သူ ဝႃႈ၊တႃမွတ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵိူတ်ႇ မႃး ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႈ တႄႉ ႁိုဝ်း။ ပေႃး ၸႂ်ႈ ၸိုင်၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ မၢၵ်ႇတႃ မၼ်း ႁဵတ်း ႁိုဝ် ႁၼ် လႆႈ မႃး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 20ပေႃႈ မႄႈ မၼ်း ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်းၶႃႈ ႁု မၼ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ႁဝ်းၶႃႈ ဢေႃႈ။ မၼ်း တႃမွတ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵိူတ်ႇ မႃး ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ႁဝ်း ႁု ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 21ၵူၺ်းၵႃႈ၊ယၢမ်း ၼႆႉ မၢၵ်ႇတႃ မၼ်း ႁဵတ်း ႁိုဝ် ႁၼ် လႆႈ မႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇ ႁု ၶႃႈ။ ၽူႈလႂ် ၽုၺ်ႇ မၢၵ်ႇတႃ မၼ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇ ႁု ၶႃႈ။ ထၢမ် မၼ်း ၶႃႈ တႃႉ။ ဢသၢၵ်ႈ ဢရွႆႇ မၼ်း ပေႃး ထူၼ်ႈ ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ မၼ်း တၵ်း လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈ ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 22ပေႃႈ မႄႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ၵူဝ် တၢင်း ဢၼ် ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၽွမ်ႉၸႂ် ၵၼ် ဝႆႉ ဝႃႈ၊ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸိုင်၊ၶဝ် ၵူဝ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁေႃႈ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ သေ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 23ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ ပေႃႈ မႄႈ မၼ်း လႆႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဢသၢၵ်ႈ ဢရွႆႇ မၼ်း ပေႃး ထူၼ်ႈ ယဝ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ထၢမ် မၼ်း ၶႃႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 24ၶဝ် သမ်ႉ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵေႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ၊မႃး ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈ တီႈ သွင် သေယဝ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယွင်ႈယေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵူၺ်း တႃႉ။ ႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် မီး ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 25ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တွပ်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် မီး ဢပျတ်ႈ ႁိုဝ်၊ဢမ်ႇ မီး ဢပျတ်ႈ ႁိုဝ်၊ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ႁု ၶႃႈ။ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ႁု လွင်ႈ ၼိုင်ႈ ၸမ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ ၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်း တႃမွတ်ႇ ဢေႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ မၢၵ်ႇတႃ လႆႈ ႁၼ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 26ၶဝ် သမ်ႉ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်း ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ၵႃႈသင် ပၼ် တီႈ မႂ်း။ မၼ်း ႁဵတ်း ႁိုဝ် ၽုၺ်ႇ ပၼ် မၢၵ်ႇတႃ မႂ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 27မၼ်း ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ်ၶႃႈ ပေႃး လၢတ်ႈၼႄ သူ ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ။ သူ ဢမ်ႇ ထွမ်ႇ လူင် ပႄႇ။ ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ၶႂ်ႈ ထွမ်ႇ ထႅင်ႈ။ သူ ၵေႃႈ ၶႂ်ႈ ပဵၼ် တပႄး မၼ်းၸဝ်ႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 28ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပွင်ႉ လႃႇ မၼ်း လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ပဵၼ် တပႄး မၼ်း ယဝ်ႉ။ ႁဝ်း ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တပႄး မူဝ်းသေႇ၊ဢေႃႈ။- 29လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တေႃႇ မူဝ်းသေႇ၊ၸိုင်၊ႁဝ်း ႁု ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ပဵၼ် ၵႃႈတီႈလႂ် မႃး ႁဝ်း ဢမ်ႇ ႁု၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 30ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၸင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ၸိုင်၊သင် ပႄႉ မႃး လီဢၢမ်း။ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၽုၺ်ႇ မၢၵ်ႇတႃ ၵဝ်ၶႃႈ ယဝ်ႉ လႄႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈလႂ် ပဵၼ် မႃး ၼၼ်ႉ သူ ယင်း ဢမ်ႇ ႁု။- 31ႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ထွမ်ႇ ဢမ်ႇ ဢဝ် ၵူၼ်း ဢၼ် မီး ဢပျတ်ႈ လႄႈ၊ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၵေႃႉ ဢၼ် ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် မၼ်းၸဝ်ႈ သေ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 32ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵမ်ႇၽႃႇ ၸႃႉ တႄႇပဵၼ် မႃး ၼၼ်ႉ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း တၢတ်ႈၼိူင်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ၽုၺ်ႇ မၢၵ်ႇတႃ ၵူၼ်း ဢၼ် တႃမွတ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵိူတ်ႇ မႃး ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ လႆႈ ငိၼ်း သေပွၵ်ႈ။- 33ပေႃး ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် မႃး သေ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊မၼ်း ဢမ်ႇ တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 34ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ၼႆႉ မီး တုၸရိူၵ်ႈ တင်း တူဝ် တင်း ၶိင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵိူတ်ႇ မႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ၊ယင်း ၶႂ်ႈ မႃး သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ႁဝ်း လူးၵွၼ်ႇ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊ႁေႃႈ မၼ်း ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ သေ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 35ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁေႃႈ ဢွၵ်ႇ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပႅတ်ႈ သေယဝ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ႁႃ ႁႂ်ႈ ထူပ်း မၼ်း သေလႄႈ ထၢမ် ဝႃႈ၊ "မႂ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ 36ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လဝ်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၽူႈလႂ်၊လၢတ်ႈၼႄ ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 37ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် လၢတ်ႈ တေႃႇ မႂ်း ယူႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 38ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး တီႈၶႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ သေယဝ်ႉ၊ၶုပ်ႉမူပ်ႇ ဝႆႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။ 39မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ႁွတ်ႈမႃး ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း တႃမွတ်ႇ တၵ်း ႁၼ် လႆႈ မႃး လႄႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မၢၵ်ႇတႃ ႁၼ် ၼၼ်ႉ တႃမွတ်ႇ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 40ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ၶႂ်ႈဝႃႈ ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တႃမွတ်ႇ ယူႇ ဝႃႈၼႆ ႁိုဝ်း။" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 41ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး မၢၵ်ႇတႃ သူ မွတ်ႇ ယူႇ တႄႉ ၸိုင်၊သူ ဢမ်ႇ မီး ဢပျတ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ သူ ဝႃႈ၊ 'မၢၵ်ႇတႃ ႁဝ်း ႁၼ် ယူႇ၊' ဝႃႈၼႆ လႄႈ၊ဢပျတ်ႈ တႄႇ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း သူ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\