Jude 1

1ယုတႃႉ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၶႃႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၼွင်ႉၸၢႆး ယႃႇၵုပ်ႈ၊တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ဝႆႉ လႄႈ သူ လႆႈ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၼႂ်း တၢင်းႁၵ်ႉ ၽြႃး ပေႃႈၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ပႂ်ႉ လူ ပႂ်ႉ တူၺ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 2ႁႂ်ႈ ၵရုၼႃႇ ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၼိမ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းႁၵ်ႉ ၼမ် ၵိုၼ်း ၼႃႇ တီႈ သူ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 3ၵေႃႉသႄႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ယင်း တိုၵ်ႉ ဢၢင်ႈ တၵ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ သူ လွင်ႈ တြႃး တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မိူၼ် မိူၼ် ၵၼ် ၼၼ်ႉ ယူႇ ၸိုင်၊ၵဝ် ႁုႁၼ် ဝႃႈ၊မီး လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် လီ တႅမ်ႈ ၵမ်းလဵဝ် ႁႂ်ႈလႆႈ တိုၵ်းယူင်း ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း သူ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈ တြႃး တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် တီႈ ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ပွၵ်ႈလဵဝ် လႄႈ ၸုၼ်း ၵႂႃႇ တႃႇသေႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ၽြႃး တြႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈ လၵ်ႉ လွမ် ၶဝ်ႈ မႃး ၵႃႈၼႂ်း ၵႄႈ ႁဝ်း သေယဝ်ႉ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၸၢင်ႈ ၶွမ်ႈ ပိၼ်ႈ ပႅတ်ႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တြႃး လွင်ႈ ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ပိၼ်ႇ ပဵၼ် ၵိလေႇသႃႇ တၢင်း ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ယူႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸၢင်ႈ ထဵင် ပႅတ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၶုၼ် ႁဝ်း၊ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း သူႇလဵဝ် ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႆႉ ႁိုင် ၼႃႇ ယဝ်ႉ ဝႃႈ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ။ 5တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ ပေႃး လႆႈ ႁု လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဝႆႉ ယဝ်ႉ သေၵေႃႈ၊ၵဝ် ၶႂ်ႈ ပၼ် သတိ သူ လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ် ဢွၵ်ႇ မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊မႃး သေယဝ်ႉ၊ၵမ်းလိုၼ်း သမ်ႉ ယႃႉပႅတ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႂ်ႉထိင်း ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ ၶဝ် လီ လီ သေလႄႈ ၸုၼ်ႉပႅတ်ႈ တီႈ ယူႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ၊ယင်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် ၸိူၵ်ႈလဵၵ်း မတ်ႉၽုၵ်ႇ ဝႆႉ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ၶင် ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း လပ်းသိင်ႇ ပုၼ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇ ၼႂ်း မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၶႆႈၸႂ်ထူပ်း ဝဵင်း သေႃးတုမ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဝဵင်း ၵေႃးမေႃးရႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဝဵင်း ဢၼ် မီး ႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၵူၼ်း ဝဵင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၽိတ်း ပိူင်ႇ ၵႃႇမေႇသု ၵၼ်၊ၵူၼ်းၸၢႆး ၼင်ႇ ၵၼ် ႁဵတ်း လွင်ႈ ၵႃႇမၵုင်ႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် လႄႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် ၵေႃႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ၽႆး ထႃႇဝရႃႉ မႆႈ ၶႅမ်ႈ ပႅတ်ႈ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ပၼ် သတိ ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ 8မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်၊ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ ၶႆႈၸႂ် ၸဵၼ်းၸႃး ၼႂ်း ၽၼ် လႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တူဝ် ၶဝ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ဢပျတ်ႈ ယူႇ၊လူလၢႆ ဢႃႇၼႃႇ ၶုၼ် ယူႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း သႄႉသွမ်း ၸဝ်ႈ ဢၼ် တၼ်းၶူဝ်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 9တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် မိၵ်ႉၶေႇလႃႉ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၶုၼ်လူင် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ တေႃႈယင်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်။ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် မၼ်း ၽိတ်း ၵၼ် တင်း မႃႇၼၢတ်ႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် တွပ်ႇထဵင် ၵၼ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ ၽူႈလႂ် တၵ်း လႆႈ ဢဝ် တူဝ်ၵႃႇယႃႉ မူဝ်းသေႇ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မိၵ်ႉၶေႇလႃႉ၊ဢမ်ႇ ႁတ်း ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် သႄႉသွမ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ မႃႇၼၢတ်ႈ လႄႈ ၵူၺ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ၸီႇယၢင်ႇ မႂ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 10ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၸၢင်ႈ သႄႉသွမ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ဢမ်ႇ ပွင်ႇၸႂ် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ၊ၶဝ် ၸၢင်ႈ ဢဝ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁု ၸွမ်းၼင်ႇ ၺၢၼ်ႇ ၸႃႇတိ၊ဢၼ် မိူၼ် သတ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မေႃ ၶႆႈၸႂ် ၸဵၼ်းၸႃး ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ယႃႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လုလႅဝ် ဢေႃႈ။- 11ၶဝ် မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶဝ် ၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ၵႃႇဢိၼႃႉ၊ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸႂ်ၸပ်း ငိုၼ်း တွင်း ထၢၼ်ႈပေႃး ဢဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၢပ်ႈ ၼႂ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ပႃႇလၢမ်ႇ၊ဢၼ် ၽိတ်း ဢေႃႈ။ ၶဝ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵေႃးရႃႉ၊လႄႈ လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း လုလႅဝ် ဢေႃႈ။- 12ၶဝ် ပဵၼ် မဵဝ်း ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ပွႆး မႅတ်ႈတႃႇ သူ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵိၼ် ပျေႃႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် ယူႇ၊ဢမ်ႇ မီး တၢင်း ၵူဝ် တၢင်း ဢၢႆ လႄႈ တူၺ်း ပုၼ်ႈ တွင်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူၺ်း၊ၶဝ် ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မွၵ်ႇၵုမ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႃး ၼမ်ႉၽူၼ် လႄႈ လူမ်းထူဝ်း လႄႈ ပိဝ် ၵႂႃႇ၊မိူၼ် တူၼ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ မၢၵ်ႇ ၼႂ်း ၶိင်ႇ မၼ်း ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊မိူၼ် တူၼ်ႈ ဢၼ် ႁႅင်ႈ တၢႆ ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ ၶိင်ႇမႆႈ လႄႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ထူၺ်ႈ ပႃး ႁၢၵ်ႈ မၼ်း ပႅတ်ႈ လႄႈ၊- 13မိူၼ် လႅင်းၼမ်ႉ ပိူပ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ် ၵျၢမ်း ၼႃႇ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁႂ်ႈ တၢင်းလီ ဢူၵ်း လီဢၢႆ ၶဝ် ၶွၼ်ႈ ပဵၼ် ပူၵ်ႉ ၼမ်ႉ မႃး ၼၼ်ႉ ယူႇ၊လၢဝ် ပုင်ႈ သၢဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸတ်း ဝႆႉ၊တီႈ ယူႇ ပုၼ်ႈ မၼ်း ၵႃႈၼႂ်း လပ်းသိင်ႇ ထႃႇဝရႃႉ၊ဢၼ် လိုၵ်ႉ လမ်ႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ 14ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢေးၼွၵ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် သိုပ်ႇ လူင်း တီႈ ဢႃႇတမ်ႇ၊မႃး လႆႈ၊ၸဵတ်း သိုပ်ႇ ၼၼ်ႉ ႁေႃးလၢတ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း လူး။ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ပႃး ဢဝ် တင်း ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် မိုၼ်ႇ ပဵၼ် သႅၼ်၊- 15မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ၸီႇယၢင်ႇ ၵူၼ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ႁႂ်ႈလႆႈ ပၼ်တၢမ်ႇ ၶဝ် ၵႃႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁဵတ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ၽြႃး တြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် လိူင်း ၵျၢမ်း ဢၼ် ၵူၼ်း မီး ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ႁု ၽြႃး တြႃး၊လၢတ်ႈ ၶတ်းၵၼ် တင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 16ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ ပွင်ႉ မိုၼ်ႇ၊ၸၢင်ႈ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ပိူၼ်ႈ၊ၸၢင်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၵၢင်ၸႂ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ၽႅၼ်သုင် လူၺ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ၸၢင်ႈ ၶျေႃး ၵိၼ် ဝွၼ်း ၵိၼ် ပိူၼ်ႈ၊ပုၼ်ႈ ဢၵျူဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။ 17ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ ဢွၼ်ၵၼ် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၶႆႈၸႂ်ထူပ်း ၵႂၢမ်း တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊တႃႇ။ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ႁေႃးလၢတ်ႈ ဝႆႉ၊တီႈ သူ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊- 18"ၼႂ်း မိုဝ်ႉ ဝၼ်း လိုၼ်းသုတ်း ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၵၢင်ၸႂ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ပေႃႇမႃး လႄႈ ႁဵတ်းပျၢၵ်ႈ ၶူဝ် သူ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 19ၶဝ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၽႄ ၵိူင်း ၶႂၢႆး ၵိူင်း၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ သၽေႃး လေႃးၵီႇ လႄႈ ဢမ်ႇ မီး ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 20သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ ဢွၼ်ၵၼ် တႄႇႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ၼႂ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ယူႇ လႄႈ ႁဵတ်း သူးတွင်း ပထၼႃႇ ၼႂ်း ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ယူႇ၊- 21ပႂ်ႉထိင်း တူဝ် ၸဝ်ႈ ၵဝ် ၼႂ်း တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၼႂ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ၊မုင်ႈမွင်း ပႂ်ႉထႃႈ ၵရုၼႃႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ပၼ် ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ယူႇ တႃႉ။ 22တီႈ ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ် မီး ၸႂ် ဢၼ် ယုမ်ႇ ၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ ၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ တိုၵ်းယူင်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ယုမ်ႇ တႃႉ။- 23တီႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈ၊ၸၵ်ႉ ဢဝ် ၶဝ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၽႆး တႃႉ။ တီႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸမ်ႉ၊ဢဵတ်းလူ ၶဝ် လူၺ်ႈ ၸႂ် ဢၼ် ၵူဝ် ၼႃႇ လူင်လၢင် တႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊လီႁင်ႈ ဢဵတ်ႇသဵတ်ႇ ၶူဝ်းလဵင်း ၶဝ် ဢၼ် မီး ၵႂၢၵ်ႈ ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ဢပျတ်ႈ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 24ၶႅၼ်းတေႃႈ၊ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် တၢတ်ႈၼိူင်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ၵမ်ႉထွၵ်ႈ သူ သေ ၵႃႈတီႈ တၢင်း ဢၼ် ၶွင်ႈ လူမ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁႂ်ႈ သူ ၵၢင်းလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ လႄႈ ႁႂ်ႈ သူ ပျေႉၸုမ်ႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် သိူဝ်းပျေႃႇ ၽၢႆႇၼႃႈ မုၼ်သရေႇ ၸဝ်ႈ၊- 25ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် သူႇလဵဝ် ၽြႃး ဢၼ် ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ႁဝ်း ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၼၼ်ႉ၊မီး ၽုင်း တၼ်းၶူဝ်း ဢႃႇၼုၽေႃႇ၊မီး မုၼ်သရေႇ ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ တင်း ဢႃႇၼႃႇ ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ၊ၸႃႉၸဵမ် ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢွၼ်တၢင်း သုတ်း ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ မိူဝ်းၼႃႈ၊ၵမ်ႇၽႃႇ သိုပ်ႇ သိုပ်ႇ တၢမ် တၢမ် သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\