Luke 1

1ၶုၼ်လူင် ထေႃးၽိလု၊ဢၼ် မျၢတ်ႈ ၼႃႇ တီႈၶႃႈ႟။ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ လႆႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ် မၢတ်ႈမၢႆ ဝႆႉ လွင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၵႃႈၼႂ်း ႁဝ်းၶႃႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 2ၶဝ် တႅမ်ႈ မၢႆ ဝႆႉ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ၵႂၢမ်း သၢၵ်ႈသေႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁူ ငိၼ်း တႃ ႁၼ် သိုဝ်ႈ ၼႃႈ တႂ်ႈတႃ ၸဵမ် ငဝ်ႈ ႁူဝ်ပိုင်း မၼ်း လႄႈ သမ်ႉ ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 3ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶုၼ်လူင် ဢၼ် မျၢတ်ႈ ၼႃႇ တီႈၶႃႈ႟။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ၸွမ်း ႁႃ ၸႅတ်ႈ တူၺ်း ၸေးၸေး ၸွတ်ႇ ၸွတ်ႇ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸဵမ် ငဝ်ႈ တေႃႇ ပၢႆ ယဝ်ႉ လႄႈ၊ၵဝ်ၶႃႈ ထၢင်ႇ တေ ပဵၼ် ဢၼ် သၢင်ႇထုၵ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ တႅမ်ႈ ၶပ်ႉ တၢမ်း ပၼ် ထိုင် တီႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 4ၵဝ်ၶႃႈ တႅမ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၸဝ်ႈႁဝ်း တၵ်း ႁု လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း သွၼ် ဢဝ် ယဝ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ 5လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် မိူဝ်ႈ ၸူဝ်ႈပၢၼ် ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊ႁဵတ်း ၶုၼ် ၼႂ်း မိူင်း ယုတႃႉ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ၸႃႇၶရိ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း မုၵ်ႉၸိူဝ်း ဢၽိယႃႉ၊ၸုမ်း ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မေး မၼ်း ၸိုဝ်ႈ ဢေးလိသၽႅတ်ႈ၊ၼႂ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢႃႇရုၼ်ႇ၊ဢေႃႈ။- 6ၶဝ် ၽူဝ်မေး ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈ တေႃႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈ ဢုပတေႇ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တီႈ တၵ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ။- 7ဢေးလိသၽႅတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ပဵၼ် မႄႈယိင်း မၼ် လႄႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ မီး လုၵ်ႈ မီး လၢင်း။ ၶဝ် ၽူဝ်မေး ၵေႃႈ ထဝ်ႈ ၼႃႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 8ဝၼ်း ၼိုင်ႈ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ၸႃႇၶရိ၊ပဵၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ၊တႃႇဝုၼ်ႇ ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း တူၵ်း လႄႉ တူၵ်း ၵမ်း တီႈ မုၵ်ႉၸိူဝ်း ၶဝ် လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ပွင်ႁဵတ်း ၼႃႈၵၢၼ် တၢင်းလူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊- 9ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ထုင်းၸၢမ်ႇ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၶဝ် မီး ၼၼ်ႉ ၸႃႇၵွၵ်ႈ တူၵ်း တီႈ မၼ်း လႄႈ မၼ်း လႆႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ၽဝ်ၽႆး ၼၢမ်ႇသႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဵင်ႇ တၢင်းလူႇ ဢေႃႈ။- 10မိူဝ်ႈ ယၢမ်း ဢၼ် ၽဝ်ၽႆး ၼၢမ်ႇသႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် သူးတွင်း ယူႇ ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ ဢေႃႈ။- 11ၶိင်ႇ ၼၼ်ႉ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ပေႃႇမႃး ၵႃႈတီႈ မၼ်း လႄႈ ၸုၵ်း ယူႇ ၽၢႆႇၶႂႃ ၶဵင်ႇ ဢၼ် ၽဝ်ၽႆး ၼၢမ်ႇသႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ၸႃႇၶရိ၊ႁၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ တူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁႄ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 13ၵူၺ်းၵႃႈ၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸႃႇၶရိ၊႟။ ယႃႇပေ ၵူဝ်။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း သူးတွင်း မႂ်း ယဝ်ႉ လႄႈ မေး မႂ်း ဢေးလိသၽႅတ်ႈ၊တၵ်း ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆး တီႈ မႂ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ မႂ်း တၵ်း လႆႈ တၢင်ႇ ၸိုဝ်ႈ ပၼ် သဵင် ဝႃႈ၊ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢေႃႈ။- 14မႂ်း တၵ်း လႆႈ ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၼမ်ၼႃႇ ၵေႃႈ တၵ်း လႆႈ မူၼ်ႈပျေႃႇ ၵွပ်ႈ မၼ်း ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15မၼ်း တၵ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး လႄႈ တၵ်း ဢမ်ႇ ၵိၼ် ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ တင်း လဝ်ႈ လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၸႃႉၸဵမ် မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း မီး ၼႂ်း တွင်ႉ မႄႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ မၼ်း တၵ်း ပျေႉၸုမ်ႇ တင်း ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 16မၼ်း တၵ်း ဢဝ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၼမ်ၼႃႇ ၶိုၼ်း မႃး ၸူး တီႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။- 17မၼ်း တၵ်း တဵမ် ဝႆႉ တင်း ဢဵၼ်ႁႅင်း တင်း တၼ်းၶူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပရေႃးၽႅတ်ႈဢေးလိယႃႉ၊လႄႈ ၵႂႃႇ ဢွၼ်တၢင်း ၸဝ်ႈၽြႃး သေယဝ်ႉ၊တၵ်း ႁႂ်ႈ ပေႃႈ တင်း လုၵ်ႈ ၶိုၼ်း ထုၵ်ႇၵၼ် တၵ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ထဵင် ပႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ပိၼ်ႇၸႂ် လႄႈ ၵႂႃႇၸူး ၼႂ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ပိင်ႇၺႃႇ ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၵ်း ႁႂ်ႈ ပဵၼ် မဵဝ်း ၵူၼ်း ဢၼ် မႄးႁႅၼ်း ဝႆႉ ပုၼ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 18ၸႃႇၶရိ၊ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ တီႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း ပဵၼ် မႃး ဢမၢၼ်ႇ ၸိုင်၊ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း လႆႈ ႁၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၽူဝ်မေး ပေႃး ထဝ်ႈ ၼႃႇ ယဝ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 19တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ပဵၼ် ၵႃႇပရေႇလႃႉ၊ဢၼ် ၸုၵ်း လႄႈ ၶႃးၸႃး တီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ လၢတ်ႈ တေႃႇ ၵၼ် တင်း မႂ်း လႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢၼ် လီ ၸူမ်း ၼႆႉ တီႈ မႂ်း ယဝ်ႉ။- 20ၵူၺ်းၵႃႈ၊မႂ်း ယင်း ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၵဝ် ဢၼ် တၵ်း ပဵၼ် ၸွမ်း ဢမၢၼ်ႇၶၼ်ပဵၼ် မိူဝ်ႈ ၶိင်ႇ မၼ်း ႁွတ်ႈထိုင် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မႂ်း ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ၊မႂ်း တၵ်း ဢႃႉ ယူႇ ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း လႆႈ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ဝၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၸွမ်း ၵႂၢမ်း ၵဝ် လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 21ၽွင်းယၢမ်း ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ပႂ်ႉထႃႈ ၸႃႇၶရိ၊ယူႇ လႄႈ ဢၢမ်း လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ႁိုင် ၼႃႇ လူင်လၢင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 22မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ဢွၵ်ႇ မႃး လႄႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း တေႃႇ ၶဝ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ႁု လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း လႆႈ ႁၼ် ရူႇပႃႇရူင်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၸႃႇၶရိ၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ယဝ်ႉ လႄႈ ဢဝ် မိုဝ်း ၼႄ ပၼ် လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ 23ဝၢႆးသေ ၸူဝ်ႈ ၶၢဝ်း ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ် မၼ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၸႃႇၶရိ၊ပွၵ်ႈ မိူဝ်း ႁိူၼ်း ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။- 24ဢမ်ႇ ႁိုင် ဢမ်ႇ ၼၢၼ်း မေး မၼ်း ဢေးလိသၽႅတ်ႈ၊ပႃး ပတိၵ်ႈသၼ်ႇထေႇ မႃး လႄႈ ဢမ်ႇ ဢွၵ်ႇ ႁိူၼ်း ႁႃႈ လိူၼ် တဵမ်တဵမ် သေယဝ်ႉ၊- 25လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ၸွႆႈထႅမ် မႃႉၸႃႉ ၵဝ် ယဝ်ႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ၵဝ် ၵၢင်းလွတ်ႈ သေ တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ သႄႉသွမ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 26ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢေးလိသၽႅတ်ႈ၊ပႃး ပတိၵ်ႈသၼ်ႇထေႇ ႁူၵ်း လိူၼ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၵႃႇပရေႇလႃႉ၊ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊ၼႂ်း ဢိူင်ႇ ၵႃႇလိလႄး၊ၸူး ၵႃႈတီႈ ၼၢင်း သၢဝ် ၵၼ်ႇၺႃႇ၊- 27ဢၼ် လႆႈ မၢႆ မၼ်ႈ ၵၼ် ဝႆႉ တင်း ၵူၼ်းၸၢႆး ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တႃႇဝိတ်ႈ၊ဢေႃႈ။ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၼၢင်းယိင်း သၢဝ် ၵၼ်ႇၺႃႇ ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ဝႃႈ၊မႃႇရိ၊ဢေႃႈ။- 28တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပေႃႇမႃး ၵႃႈတီႈ မၼ်း သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼၢင်းယိင်း ဢၼ် မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ၼႆႉ႟။ ႁႂ်ႈ တၢင်းၼိမ် မီး ၵႃႈၼိူဝ် မႂ်း သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မႂ်း လႄႈ သွၼ်းလေႃႇ ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ တီႈ မႂ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 29မႃႇရိ၊ၵႂၢင်ၸႂ် ယုင်ႈၸႂ် လူၺ်ႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢၢမ်း လွင်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ သင် ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ 30တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႃႇရိ၊႟။ ယႃႇပေ ၵူဝ် ပေ ႁႄ။ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ထုၵ်ႇၸႂ် ၵျိူၵ်ႈၸႂ် မႂ်း ယဝ်ႉ။- 31မႂ်း တၵ်း ပႃး ပတိၵ်ႈသၼ်ႇထေႇ သေယဝ်ႉ၊ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆး မႃး လႄႈ တၵ်း လႆႈ ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ၸိုဝ်ႈ မၼ်း ဝႃႈ၊ယေႇသု၊ဢေႃႈ။- 32မၼ်း ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ လႄႈ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် သုင် မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး တၵ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပူႇမွၼ်ႇ မၼ်း တႃႇဝိတ်ႈ၊ပဵၼ် ၼၼ်ႉ လႄႈ၊- 33တၵ်း လႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ယႃႇၵုပ်ႈ၊ယူႇ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢေႃႈ။ ဝၢၼ်ႈမိူင်း မၼ်း ၵေႃႈ တၵ်း ဢမ်ႇ မီး တီႈသုတ်း တီႈ သဵင်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 34မႃႇရိ၊ၵေႃႈ လဝ်ႈထၢမ် တီႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ်ၶႃႈ ၼႆႉ ပဵၼ် သၢဝ် ၵၼ်ႇၺႃႇ ၸႅတ်ႈ ဢေႃႈ။ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ တၵ်း ပဵၼ် မႃး လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 35တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ တၵ်း လူင်း မႃး ၵႃႈၼိူဝ် မႂ်း လႄႈ မုၼ် တၼ်းၶူဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် သုင် မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁူမ်ႇ သုမ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် မႂ်း ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈ တီႈ ႁႅင်း ၼႆႉ လႄႈ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 36တူၺ်း လူး၊ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ဢေးလိသၽႅတ်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မႂ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ပိူၼ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊မၼ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ မီး လုၵ်ႈ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ မၼ်း ထဝ်ႈ ၼႃႇ ယဝ်ႉ သေၵေႃႈ မၼ်း ယင်း ပႃး ပတိၵ်ႈသၼ်ႇထေႇ လႆႈ ႁူၵ်း လိူၼ် ယဝ်ႉ။- 37ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 38မႃႇရိ၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ်ၶႃႈ ၼႆႉ ပဵၼ် ၶႃႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း လူၺ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ မႃႇရိ၊ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 39လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊မႃႇရိ၊ႁႅၼ်း ၶူဝ်း မၼ်း သေယဝ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဝဵင်း ၼိုင်ႈ ဢၼ် မီး ယူႇ ၼိူဝ် လွႆ မိူင်း ယုတႃႉ၊ပုၼ်ႉ ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း ဢေႃႈ။- 40မၼ်း ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ၸႃႇၶရိ၊ယဝ်ႉ ၸင်ႇ တၵ်ႉလၢတ်ႈ တီႈ ဢေးလိသၽႅတ်ႈ၊လႄႈ၊- 41ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢေးလိသၽႅတ်ႈ၊ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် တူင်ႉတၵ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တူင်ႉၼိုင် ၵႃႈၼႂ်း တွင်ႉ မၼ်း ႁႅင်း ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ဢေးလိသၽႅတ်ႈ၊ၵေႃႈ တဵမ် ဝႆႉ တင်း ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ သေလႄႈ၊- 42မၼ်း ဢဝ် တင်း သဵင် ဢၼ် ႁႅင်း ၼႃႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼႂ်း မႄႈယိင်း တင်းလၢႆ မႂ်း ၼႆႉ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢၼ် မျၢတ်ႈ ၼႃႇ ဢေႃႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်း တွင်ႉ မႂ်း ၵေႃႈ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢၼ် မျၢတ်ႈ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 43တၢင်း ဢၼ် မႄႈၸဝ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ မႃး လႄႇ တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၼႆႉ ပဵၼ် တၢင်းလီ မၢင်ႇၵလႃႇ ပုၼ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ယဝ်ႉ။- 44တူၺ်း လူး။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း တူင်ႉတၵ်ႉ မႂ်း ၼႆႉ ၵမ်းလဵဝ်၊လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ် မီး ၼႂ်း တွင်ႉ ၵဝ်ၶႃႈ ၼႆႉ ၸူမ်းသိူဝ်း လႄႈ တူင်ႉၼိုင် ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 45ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မႂ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး မီး ဢမိင်ႉ တီႈ မႂ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ တၵ်း ပျေႉၸုမ်ႇ ပဵၼ် ၸွမ်း ဢမၢၼ်ႇၶၼ်ပဵၼ် လႄႈ မႂ်း မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 46မႃႇရိ၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁူဝ်ၸႂ် ၵဝ် ဢၢမ်း ဢေႃး ယွင်ႈယေႃး ၸဝ်ႈ မျၢတ်ႈ ၽြႃး၊ 47ဢိၵ်ႇ ပႃး ဝိၺိၺ်ႇ ၵဝ် လႆႈ ၸူမ်းသိူဝ်း လူၺ်ႈ ၶိူဝ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 48မၼ်းၸဝ်ႈ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၶႆႈၸႂ်ထူပ်း ၵဝ်ၶႃႈ ၼၢင်းယိင်း ဢၼ် ၶျႃးတႅမ်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် ၶႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ၊ တႄႇၸႃႉ ဢဝ် ဝၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵႂႃႇ ပိူၼ်ႈ လႆႈ ႁွင်ႉ ၵဝ် ဝႃႈ၊ 'မၢင်ႇၵလႃႇ' လူၺ်ႈ သဵင် ပၼ်း။ 49ၸဝ်ႈ ဢၼၼ်ႇတႃႉ တၼ်းၶူဝ်း ႁဵတ်း လွင်ႈ ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ ပုၼ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ၊ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ လႅင်း ပၢင်ႇ၊မူတ်းၸၢင်ႇ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ မူတ်းၸၢင်ႇ တီႈၶႃႈ ၼေႃ။ 50မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႄပျႃး ၸႂ် ၵရုၼႃႇ ထၢင်ႇသႃး တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵူဝ်ယမ် ဢႃးလႃး၊ တၢမ်း သိုပ်ႇ ၼိုင်ႈ လႄႈ လၢမ်း သိုပ်ႇ ၼိုင်ႈ ထႅင်ႈ ဢေႃႈ။ 51မၼ်းၸဝ်ႈ ယဵတ်ႇ ယိုၼ်း ပႅၼ် ၶႅၼ် မိုဝ်း ဢၼ် ပျေႉၸုမ်ႇ လူၺ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း၊ တမ် တႅင်း ယႃႉ ၵဝ်း၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း လႆႈ ၽၢတ်ႇ သဝ်း ယၢၼ်၊လူၺ်ႈ ၺၢၼ်ႇ ၶဝ် ၵႃႈမီး ယဝ်ႉ။ 52မၼ်းၸဝ်ႈ တိုတ်ႉၸၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တင်းလၢႆ ၶျႃး လူင်း တမ်း တႂ်ႈ ပလၢင်ႇ၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈ တၢင်ႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တႅမ်ႇ ယေႃႈ ၼင်ႇ ၼၼ် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 53မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႅၼ်း တႄႇ ႁႅၼ်း တမ်း လွင်ႈ လီ လွင်ႈ ငၢမ်း တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢိုပ်းယၢၵ်ႈ၊ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ မၢၵ်ႈ ၸၢင်ႈ မီး ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ၽိုတ်ႉ ဢီး ၶဝ် ပႅတ်ႈ ၵႂႃႇ လူၺ်ႈ တူဝ် လၢႆ မိုဝ်း ပဝ်ႇ ဢေႃႈ။ 54မၼ်းၸဝ်ႈ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ ၵတိ ဢၼ် ဝႆႉ တီႈ ပူႇမွၼ်ႇ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ဢွၼ် ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဵတ်းလူ၊ ၸွႆႈထႅမ် မႃႉၸႃႉ တီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 55ယင်း ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၶႆႈၸႂ် ပႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ၼႄပျႃး ၵရုၼႃႇ တီႈ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ပေႃႈၸဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ဢိၵ်ႇတင်း တင်း ၸိူဝ်ႉ တင်း ၶိူဝ်း၊ဢၼ် သိုပ်ႇ လၢမ်း တၢမ်း မႃး ၵူႈ ၸူဝ်ႈ ပၢၼ် ယၢမ်း ယဝ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 56မႃႇရိ၊ယူႇ တီႈ ဢေးလိသၽႅတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ သၢမ် လိူၼ် ၸမ် ၸမ် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ၶိုၼ်း မိူဝ်း ႁိူၼ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။ 57ဢေးလိသၽႅတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပတိၵ်ႈသၼ်ႇထေႇ ထူၼ်ႈ ၵႄႇ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆး မႃး ဢေႃႈ။- 58ၵူၼ်း ႁိမ်း ႁေႃ ႁိမ်း ႁိူၼ်း မၼ်း တင်း ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မၼ်း တင်းလၢႆ၊လႆႈ ႁု လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း တၢင်းလီ ဢၼ် လီဢၢမ်း ၼႃႇ ပုၼ်ႈ မၼ်း လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် သိူဝ်း ၸူမ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်း ဢေႃႈ။ 59မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႆႈ မႃး ပႅတ်ႇ ဝၼ်း ၸိုင်၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း မၢင်ႇၵလႃႇ တၢင်း ဢၼ် ပၢတ်ႇပၢႆၼင် တီႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢၢင်ႈ တၵ်း ပၼ် ၸိုဝ်ႈ ဝႃႈ၊ၸႃႇၶရိ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၸိုဝ်ႈ ပေႃႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 60ၵူၺ်းၵႃႈ၊မႄႈ မၼ်း ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၺ်း။ တၵ်း လႆႈ ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ဝႃႈ၊ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 61ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼႂ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း သူ ၼႆႉ ယင်း ဢမ်ႇ မီး ၸိုဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 62ၶဝ် ၸင်ႇ ၼႄ တိၼ် ၼႄ မိုဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ထၢမ် တူၺ်း လွင်ႈ ဢၼ် ပေႃႈ မၼ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 63ၸႃႇၶရိ၊ၵေႃႈ ယွၼ်း ဢဝ် ၸေႈ သေလႄႈ တႅမ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸိုဝ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢေႃႈ၊" မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢၢမ်း ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 64ၽွင်းယၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸႃႇၶရိ၊ၽုၺ်ႇ ဢႃႈ ပၢၵ်ႇ မၼ်း လႄႈ ဢဵၼ် လိၼ်ႉ မၼ်း လဵတ်း မႃး ၵမ်းလဵဝ် သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ယွင်ႈယေႃး ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 65ၵူၼ်း ႁိမ်း ႁေႃ ႁိမ်း ႁိူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵူဝ်ႁႄ ၼႃႇ လႄႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ ၸွတ်ႇ သႃႇ ႁူင်ႁၢင်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ တူၼ်းလွႆ မိူင်း ယုတႃႉ၊ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 66ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ငိၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢွၼ်ၵၼ် ၶႆႈၸႂ်ဝူၼ်ႉၸႂ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ မၼ်း လႄႈ တွင်ႈထၢမ် လၢတ်ႈၸႃ တီႈ ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႆႉ တၵ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် မႃး ၼေႃ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် ထၢင်ႇသႃး လွင်ႈ ဢၼ် တၼ်းၶူဝ်း ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 67ပေႃႈ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၸႃႇၶရိ၊ၼၼ်ႉ တဵမ် ဝႆႉ တင်း ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ယူႇ သေလႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် တေ ပဵၼ် မႃး မိူဝ်းၼႃႈ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ။ 68"ဢွၼ်ၵၼ် ယုၵ်ႉယွင်ႈ ယွင်ႈယေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ၼၼ်ႉ ၵၼ် တႃႉ ႁဝ်း။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၵျွ လူင်း မႃး ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ လွတ်ႈ လႅဝ်း ဢေႃႈ။ 69မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် ၸဝ်ႈ တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၼၼ်ႉ ပေႃႇ ဢွၵ်ႇ မႃး သေ ၵႃႈၼႂ်း၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တႃႇဝိတ်ႈ၊ၶႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ဢေႃႈ။ 70လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် ပျႃႇတိၵ်ႈ ဝႆႉ ယဝ်ႉ ၵႃႈၼႂ်း သူပ်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ၊ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ။ 71မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႆႉၵတိ ဢၼ် တၵ်း ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ႁဝ်း ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ရၢၼ်ႇသူႇ ႁဝ်း တင်းလၢႆ၊ ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၼႂ်း တၼ်းၶူဝ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ငိၼ်းၸင်း ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 72မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ၼႄပျႃး ၵရုၼႃႇ ၵႃႈတီႈ ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း တင်းလၢႆ လႄႈ၊ တၵ်း ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁေႃး ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 73မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႆႉၵတိ ဢၼ် မၢၼ်ႇ ဢၼ် မႅၼ်ႈ ၵႃႈတီႈ ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊လႄႈ တိူင်ႇ ဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈ၊ ၵႄႇသႄႇ ထုတ်ႇၼုၵ်ႈ ဢဝ် ႁဝ်း ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ရၢၼ်ႇသူႇ ႁဝ်း သေယဝ်ႉ။ 74ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တၢင်း ဢၼ် ၵူဝ်ႁႄ လႄႈ၊ လႆႈ ပွင် ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး။ 75ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ မူတ်းၸၢင်ႇ သိုဝ်ႈ တေႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ၊ ၼႂ်း ၸူဝ်ႈ တႃႇ ဢသၢၵ်ႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 76မႂ်း ဢၼ် ပဵၼ် လုၵ်ႈ ၵဝ် ၼႆႉ႟။ မႂ်း တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ႁွင်ႉဝႃႈ၊ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၸဝ်ႈ ၽြႃး၊ ဢၼ် သုင် ဢၼ် မျၢတ်ႈ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မႂ်း တၵ်း လႆႈ ၵႂႃႇ ပႃႈၼႃႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ႁႂ်ႈလႆႈ မႄးႁႅၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႆႉ။ 77ႁႂ်ႈလႆႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶႆႈၼႄ ၵူၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ်၊ တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ဢပျတ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ၊ပွႆႇ ၶႂၢင်း ပၼ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 78ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ၼႆႉ မီး ၸႂ် ၵရုၼႃႇ လႄႈ ၼိမ်သိမ်ႇ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ သၢႆ ဢရွင်ႇ ၵၢင်ဝၼ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၼၼ်ႉ၊ၶိုၼ်ႈ မႃး ၵႃႈၼိူဝ် ႁဝ်း သေလႄႈ။ 79လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် ထွင်ႇ ႁိူဝ်ႈလႅင်း ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယူႇ၊ ၼႂ်း လပ်းသိင်ႇ ႁူမ်ႈ တၢင်းတၢႆ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၼႄ ပၼ် သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵႂႃႇၸူး တၢင်း ၼိမ်သိမ်ႇ ၵႃႈတီႈ ႁဝ်း ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 80လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ မၼ်း ယႂ်ႇမႃး လႄႈ ၽၢႆႇ ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၵေႃႈ ၶိုၼ်း ယႂ်ႇ မႂ်ႇသုင် မႃး သေယဝ်ႉ၊မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇလႅင်ႉ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၶိင်ႇ ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ သဵင် ဢွၵ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\