Luke 10

1လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် တပႄးၸဝ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ထႅင်ႈ ၸဵတ်း သိပ်း ပၢႆ သွင် ၵေႃႉ သေယဝ်ႉ၊ပွႆႇၸႂ်ႉ ၶဝ် ယေႈ ၸုမ်း သွင် ၵေႃႉ သွင် ၵေႃႉ၊ၵႂႃႇ ဢွၼ်တၢင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈ ဝဵင်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ တေ ၵႂႃႇ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ "ၶဝ်ႈ ဢၼ် လီ ပၢတ်ႇ မီး ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵူၼ်း ပၢတ်ႇ ၶဝ်ႈ မီး ၵေႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ လဝ်ႈ ယွၼ်း တီႈ ၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်း ပၢတ်ႈ ၶဝ်ႈ မႃး ၼမ် ၼမ် တႃႉ။- 3ၵႂႃႇ တႃႉ။ ၵဝ် ပွႆႇၸႂ်ႉ သူ ၵႂႃႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၽုင် သူဝ်း ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၽုင် မႃၼႆး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4ယႃႇပေ ပႃး ထူင်ငိုၼ်း၊ထူင်ပႃး၊ၶႅပ်းတိၼ် သေ ၸိူဝ်ႉ သေ မဵဝ်း။ ယႃႇပေ ၵိုတ်း လႄႈ တၵ်ႉလၢတ်ႈ တေႃႇ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ၸွမ်း တႃႈ ၸွမ်း တၢင်း သူ ၼၼ်ႉ။- 5မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း လႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ 'ႁႂ်ႈ ႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ သေၵမ်း လူၺ်ႈ၊' ဝႃႈၼႆ သူင်ႇ ပၼ် မႅတ်ႈတႃႇ ဢွၼ်တၢင်း တႃႉ။- 6ပေႃး ၵူၼ်း ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ပၼ် တၢင်းၼိမ် တၢင်းလီ ၸိုင်၊မၢင်ႇၵလႃႇ ဢၼ် သူ ပၼ် တီႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ၊တၵ်း တႄႇ ယူႇ ၼိူဝ် မၼ်း ဢေႃႈ။ ပေႃး မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊မၢင်ႇၵလႃႇ ၼၼ်ႉ တၵ်း ၶိုၼ်း မႃး ၸူး သူ ဢေႃႈ။- 7ယူႇသဝ်း ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ဢၼ် ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ဢဝ် သူ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ဢၼ် ၸဝ်ႈႁိူၼ်း လဵင်ႉလူ သူ ယူႇ တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼၼ်ႉ ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵႃႈႁႅင်း ဢၼ် မၼ်း ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ယႃႇပေ လႄႇ ၵႂႃႇ ႁိူၼ်း ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ႁိူၼ်း ၼိုင်ႈ။- 8တီႈ ၼႂ်း ဝဵင်း လႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ၶဝ် ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ဢဝ် သူ ၼၼ်ႉ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ဢၼ် ၶဝ် တမ်း ပၼ် တီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ သူ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 9ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ယေႃးၵႃႇ ၵူၼ်းၶႆႈၵူၼ်းပဵၼ် ၼႂ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ သေယဝ်ႉ၊ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွတ်ႈမႃး ၸမ် ႁိမ်း သူ ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ တႃႉ။- 10ၵူၺ်းၵႃႈ၊တီႈ ၼႂ်း ဝဵင်း လႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ တွၼ်ႈႁပ်ႉ ဢဝ် သူ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၵၢင်တၢင်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊- 11လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'မုၼ်ႈလိၼ် ဝဵင်း သူ ဢၼ် ၸပ်း တိၼ် ႁဝ်း ၼႆႉ တၵ်း သၼ်ႇ ၽႅတ်း ပႅတ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၶတ်းၵၼ် တင်း သူ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွတ်ႈမႃး ၸမ် ႁိမ်း သူ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ တႃႉ၊' ဝႃႈၼႆ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် တႃႉ။- 12ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း ဝၼ်း သုတ်း ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၼႃႇ သေ ဝဵင်း သေႃးတုမ်ႇ၊ဢေႃႈ။ 13"ဝဵင်း ၶေႃးရၸႅၼ်ႇ၊႟။ မႂ်း မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ ဝဵင်း ပႅတ်ႉၸေးတႃႉ၊႟။ မႂ်း မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ တၼ်းၶူဝ်း မဵဝ်း လၢၵ်ႇလၢႆး ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ႁဵတ်း ၼႄ ယဝ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ တီႈ မႂ်း ၼႆႉ၊သင် ၵဝ် လႆႈ ႁဵတ်း ၼႄ တီႈ ဝဵင်း တုရု၊တင်း ဝဵင်း ၸိတုၼ်ႇ၊ၸိုင်၊ၵူၼ်း တင်း သွင် ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ တၵ်း ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ သေ၊တေ ပိၼ်ႇၸႂ် မႃး လႄႈ ၼုင်ႈ ႁူမ်ႇ ၼင်ပေႃ သေ ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၽုၼ်ႇ တဝ်ႈ မႃး ႁိုင် ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 14ၼႂ်း ဝၼ်း ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ သူ တေ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ၊ၼႃႇ သေ ဝဵင်း တုရု၊တင်း ဝဵင်း ၸိတုမ်ႇ၊ဢေႃႈ။- 15ဝဵင်း ၵပိူဝ်ႇၼေႇဢုမ်ႇ၊႟။ မႂ်း ၶႂ်ႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ တူဝ် မႂ်း တေႃႇ ႁွတ်ႈထိုင် ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ ႁိုဝ်း။ မႂ်း တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ထိမ်ႈ တူၵ်း တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ မိူင်း မရၼႃႉ ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 16မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း သူ ၼၼ်ႉ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ပႄႇပႅတ်ႈ သူ ၼၼ်ႉ ပႄႇပႅတ်ႈ ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ပႄႇပႅတ်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ပႄႇပႅတ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 17တပႄးၸဝ်ႈ ၸဵတ်း သိပ်း သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း မႃး ၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်း လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၽီႁၢႆႉ တင်းလၢႆ လႂ် ၵေႃႈ ယင်း လႆႈ ထွမ်ႇဢဝ် ဢမိင်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 18မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ႁၼ် ၸႃႇတၢၼ်ႇ လုၵ်ႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် တူၵ်း လူင်း မႃး မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၽႃႉမႅပ်ႈ ဢေႃႈ။- 19ထွမ်ႇ တႃႉ။ ၵဝ် ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ ဢၼ် ပႄႉ ဢၼ် ၼႅင်ႇ ငူးႁဝ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း မႅင်းငေႃး လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢႃႇၼႃႇ ဢၼ် ပႄႉၼႅင်ႇ ရၢၼ်ႇသူႇ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ တီႈ သူ ယဝ်ႉ။ ၽေး ဢၼ် လႂ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ လႆႈ တိူဝ်ႉ လႆႈ ထုၵ်ႇ သူ။- 20ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ယႃႇပေ မီး တၢင်း သိူဝ်းပျေႃႇ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ပႄႉၼႅင်ႇ ၽီႁၢႆႉ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ။ သိူဝ်းပျေႃႇ လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ သူ လႆႈ တႅမ်ႈ ပႃး ၼႂ်း ၸရၢင်း မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 21ၽွင်းယၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မီး ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႂ်း ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဢူဝ်း ပေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ၽုင်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်း လိၼ်မိူင်း တီႈၶႃႈ။ ၶႃႈၸဝ်ႈ တၢင်ႇၵျေးၸူး တီႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢဝ် ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် သိူင်ႇ ဝႆႉ လပ်ႉ ဝႆႉ တီႈ ၵူၼ်း ႁု ၵူၼ်း ၸႅင်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တီႈ ၵူၼ်းလၵ်းၵူၼ်းလႅမ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၽုၺ်ႇၼႄ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ လႆႈ ႁၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၸႂ်ႈ တႄႉ တီႈၶႃႈ ယဝ်ႉ၊ပေႃႈ။ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ၊ပဵၼ် ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ ၸဝ်ႈ မီး ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ ယဝ်ႉ။ 22"ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ဢဝ် ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ ယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၽူႈလႂ် ဝႃႈၼႆ၊လိူဝ် သေ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵူၺ်း ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢမ်ႇ ႁု။ ပေႃႈၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၽူႈလႂ် ဝႃႈၼႆ၊လိူဝ် သေ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃႉ ဢၼ် လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ႁု ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း၊ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢမ်ႇ ႁု၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဝၢႆႇ တူၺ်း တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ သေလႄႈ လွမ် လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် တဵတ်ႇတဵတ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸိူဝ်း သူ ဢၼ် လႆႈ ႁၼ် ၵႃႈ ဢၼ် သူ ႁၼ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼႆႉ သူ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။- 24ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊လွင်ႈ ဢၼ် သူ လႆႈ ႁၼ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ တင်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တင်းလၢႆ ၶႂ်ႈ ႁၼ် သေၵေႃႈ ဢမ်ႇ လႆႈ ႁၼ်။ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သူ လႆႈ ငိၼ်း ၼၼ်ႉ ၶဝ် ၶႂ်ႈ ငိၼ်း သေၵေႃႈ ဢမ်ႇ လႆႈ ငိၼ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 25မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း လႆႈ ၵၢင် ဢဝ် ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸိုင်၊လုၵ်ႉၸုၵ်း လႄႈ လဝ်ႈထၢမ် ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ၸဝ်ႈ။ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵဝ်ၶႃႈ တေ လႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၸိုင်၊ၵဝ်ၶႃႈ တေ လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ 26မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဝႃႈ ဝႆႉ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ်။ မႂ်း ၽတ်းဢၢၼ်ႇ မႅၼ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 27ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ၽတ်းဢၢၼ်ႇ မႅၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ဝႃႈ၊ 'ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႂ်း ၸဝ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ၼၼ်ႉ၊မႂ်း တၵ်း လႆႈ ပႃး တင်း ႁူဝ်ၸႂ် မႂ်း သဵင်ႈ သဵင်ႈ၊တင်း ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ မႂ်း သဵင်ႈ သဵင်ႈ၊တင်း ဢဵၼ်ႁႅင်း မႂ်း သဵင်ႈ သဵင်ႈ၊တင်း ၵတ်ႉ ၶၼ် လႄႈ ၺၢၼ်ႇ မႂ်း သဵင်ႈ သဵင်ႈ သေလႄႈ ႁၵ်ႉ ဢေႃႈ၊' ဢိၵ်ႇတင်း၊ 'ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း မႂ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ မႂ်း တၵ်း လႆႈ ႁၵ်ႉ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ မီး ဝႆႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 28"ဢၼ် မႂ်း လၢတ်ႈ ၼႆႉ ၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ။ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း တႃႉ။ မႂ်း တၵ်း လႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ 29ၵူၺ်းၵႃႈ၊သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၼၼ်ႉ မၢတ်ႈ ၼင်ႇ ႁၢင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇ မီး ဢပျတ်ႈ လႄႈ သမ်ႉ လဝ်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ၵဝ်ၶႃႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၽူႈလႂ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 30ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မီး ၽဝ်ႇ ၼိုင်ႈ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊လူင်း ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ယေႇရိၶူဝ်း၊လႄႈ ထူပ်း ၸူၼ် ဢေႃႈ။ ၸူၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ထွတ်ႇ လွၼ်ႈ ဢဝ် ၶူဝ်းၼုင်ႈ မၼ်း သေယဝ်ႉ၊ပေႃႉ ထုပ်ႉ မၼ်း ထၢၼ်ႈပေႃး တၢႆလိုမ်း ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ပႅတ်ႈ ဝႆႉ သေယဝ်ႉ၊မိူဝ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 31ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ထၢင်ႇ ဢမ်ႇ ထိူမ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ပႆ ၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ လႄႈ လႆႈ ႁၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ထူပ်းၺႃး ၸူၼ် ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ၊ဝႄႈ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ ၵႂႃႇ တၢင်ႇ ၽၢႆႇ သေ ဢေႃႈ။- 32မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း လေႇဝိ၊ၶဝ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၵေႃႈ ၽႅဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ လႄႈ ဝႄႉ တူၺ်း သေယဝ်ႉ၊ဝႄႈ ၵႂႃႇ ပႅတ်ႈ တၢင်ႇ ၽၢႆႇ သေ ဢေႃႈ။- 33မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း မဵဝ်း သမႃႇရိ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၵေႃႈ ပႆ ၸွမ်း တၢင်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ထူပ်းၺႃး ၸူၼ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ဢဵတ်းလူ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 34မၼ်း ၸင်ႇ ၵႂႃႇၸူး ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢဝ် ၼမ်ႉမၼ်း တင်း ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ လေႃႇ သႂ်ႇ တႃး ပၼ် ႁွႆး ၸဵပ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ လုမ်းလႃး ပူၵ်ႉႁေႃႇ ပၼ် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ဢဝ် တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် မႃႉလီႈ ဢွၼ်ႇ မၼ်း လႄႈ ၵႂႃႇ သူင်ႇ ၵႃႈတီႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈ သဝ်း ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊လုမ်းလႃး ပၼ် ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ဢေႃႈ။- 35ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ မၼ်း ဢဝ် ငိုၼ်း တေႇၼႃႇရီႇ သွင် ၶႅပ်း ပၼ် တီႈ ၸဝ်ႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈ သဝ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'လုမ်းလႃး ၵေႃႉ ၼႆႉ သေၵမ်း။ ၵႃႈ ဢၼ် သဵင်ႈ ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ပွၵ်ႈ မႃး ၸိုင်၊တေ တႅၼ်း ပၼ် ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ။ 36မၼ်းၸဝ်ႈ သိုပ်ႇ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼႂ်း ၶဝ် သၢမ် ၵေႃႉ ၼႆႉ မႂ်း ထၢင်ႇ ၵေႃႉလႂ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ထူပ်းၺႃး ၸူၼ် ၼၼ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 37"ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈႁၵ်ႉ ဢဵတ်းလူ ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ၸိုင်၊မႂ်း ၵႂႃႇ လႄႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 38မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ သိုပ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မႄႈယိင်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ မႃႇထႃႉ၊ၼၼ်ႉ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ မႃး ပဵၼ် ၶႅၵ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 39မၼ်း မီး ၼွင်ႉ ယိင်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ မႃႇရိ၊ၼၼ်ႉ လႄႈ ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ႁိမ်း တိၼ် ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်းသင်ႇ ၵႂၢမ်း သွၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 40မႃႇထႃႉ၊ၸမ်ႉ၊ယၢပ်ႇၸႂ် လူၺ်ႈ တၢင်း လဵင်ႉ တၢင်း လူ ၼၼ်ႉ လႄႈ မႃး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ၸဝ်ႈႁဝ်း ယင်း ဢမ်ႇ ႁၼ် ထိုင် တီႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၼွင်ႉယိင်း ၵဝ်ၶႃႈ ပွႆႇ ပႅတ်ႈ ႁႂ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် လဵင်ႉလူ ယူႇ ၵေႃႉလဵဝ် ၵူၺ်း ၼႆႉ ၶႃႈ ႁိုဝ်း။ လၢတ်ႈ ႁႂ်ႈ မၼ်း မႃး ၸွႆႈထႅမ် ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 41ၵူၺ်းၵႃႈ၊ယေႇသု၊ၸဝ်ႈၽြႃး ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႃႇထႃႉ၊႟။ မႃႇထႃႉ။ မႂ်း ယၢပ်ႇၸႂ် လူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼမ်ၼႃႇ လႄႈ မႆႈၸႂ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 42မႂ်း လူဝ်ႇ ထႅင်ႈ ဢၼ် ၼိုင်ႈ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။ မႃႇရိ၊ၸိုင်၊လိူၵ်ႈ ဢဝ် လွင်ႈ လီ ဝႆႉ ယဝ်ႉ။ လွင်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢမ်ႇ ႁိမ် ဢဝ် တီႈ မၼ်း လႆႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\