Luke 11

1မီး ဝၼ်း ၼိုင်ႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယင်း သူးတွင်း ယူႇ တီႈ ၼိုင်ႈ လႄႈ ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊ၼႂ်း တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ၶႅၼ်းတေႃႈ သွၼ်ပၼ် ၵႂၢမ်း သူးတွင်း တီႈ ၶႃႈၸဝ်ႈႁဝ်း ၶဝ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊သွၼ်ပၼ် တီႈ တပႄး မၼ်း ၼၼ်ႉ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 2ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ သူးတွင်း ၼၼ်ႉ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ တႃႉ။ "'ပေႃႈၸဝ်ႈ တီႈၶႃႈ၊ ႁႂ်ႈ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈႁဝ်း မီး တၢင်း ဢၼ် ရူဝ်ႇ သေႇ ၵူဝ်ယမ် သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ႁႂ်ႈ မိူင်း ၸဝ်ႈႁဝ်း တႄႇပဵၼ် သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 3ၶႅၼ်းတေႃႈ ပၼ် တၢင်းၵိၼ် ဢၼ် ၵုမ်ႇ ၵိၼ် ဝၼ်း လႂ် ဝၼ်း ၼၼ်ႉ တီႈ ႁဝ်းၶႃႈ သေၵမ်း တီႈၶႃႈ။ 4ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ပိူၼ်ႈ ၵူႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၼၼ်ႉ၊ ၶႅၼ်းတေႃႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ သေၵမ်း တီႈၶႃႈ။ ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈ ၸွမ်း ၵႂႃႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၸူဝ်း ၵႂႃႇ လႄႈ ယႃႉယုၵ်ႉ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း တီႈၶႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ သူးတွင်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ ဝႃႈ ထႅင်ႈ ၸမ်ႉ၊ "ဢုပမႃႇ မၼ်း၊ၼႂ်း သူ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း ၵေႃႉသႄႈ မၼ်း ၶိင်ႇ ၵၢင်ၶိုၼ်း လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၵေႃႉ႟။ ယွၼ်း ၵူႈ ၶဝ်ႈမုၼ်း သၢမ် ႁူၺ်ႇ သေၵမ်း။- 6ၵေႃႉသႄႈ ၵဝ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မၼ်း ၵႂႃႇ တႃႈ ပႆ တၢင်း သေယဝ်ႉ၊ႁွတ်ႈမႃး ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း ၵဝ် လႄႈ ၵဝ် ဢမ်ႇ မီး သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် တႃႇ တေ လဵင်ႉလူ မၼ်း ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 7ဢူၺ်းၵေႃႉ မၼ်း ဢၼ် ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ၶိုၼ်း တွပ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ယႃႇပေ မႃး ယႃႉ ၵဝ်း ၵဝ်။ ၽၵ်းတူ လႆႈ ၶတ်း ဝႆႉ ယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈလၢင်း ၵဝ် တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ၼွၼ်း ယူႇ လူၺ်ႈ ၵဝ် ယဝ်ႉ။ ၵဝ် ဢမ်ႇ လုၵ်ႉ ပၼ် မႂ်း လႆႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 8လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၼႆႉ၊ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ် ၵေႃႉသႄႈ ၵၼ် လႄႈ၊ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း တေ ဢမ်ႇ လုၵ်ႉ ပၼ် မၼ်း သေၵေႃႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ ဢူၵ်း ဢမ်ႇ ဢၢႆ လႄႈ သိုပ်ႇ ယွၼ်း ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်း တၵ်း တေ လုၵ်ႉ လႄႈ ပၼ် ၵႃႈ ဢၼ် မၼ်း လူဝ်ႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ် လၢတ်ႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ယွၼ်း တႃႉ။ သူ တၵ်း လႆႈ ဢေႃႈ။ ႁႃ တႃႉ။ သူ တၵ်း ထူပ်း ႁၼ် ဢေႃႈ။ တွႆႇ တႃႉ။ တၵ်း ၽုၺ်ႇ ၽၵ်းတူ ပၼ် ဢေႃႈ။- 10လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ယွၼ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁႃ ၵေႃႈ ထူပ်း ႁၼ် ဢေႃႈ။ တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် တွႆႇ ၽၵ်းတူ ၵေႃႈ တၵ်း ၽုၺ်ႇ ပၼ် ဢေႃႈ။- 11သူ ဢၼ် ပဵၼ် ပေႃႈ ၼႆႉ သင် ဝႃႈ လုၵ်ႈ သူ ယွၼ်း ပႃ ၸိုင်၊ၸွင်ႇ တေ ဢဝ် ငူး ပၼ် ႁိုဝ်း။- 12ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ သင် ဝႃႈ ယွၼ်း ၶႆႇၵႆႇ ၸိုင်၊တေ ဢဝ် မႅင်းငေႃး ပၼ် ႁိုဝ်း။- 13သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ထၢၼ်ႇ ၼႆႉ ယင်း ၸၢင်ႈ ဢဝ် မဵဝ်း ဢၼ် လီ ၵူၺ်း ပၼ် တီႈ လုၵ်ႈလၢင်း သူ ၸိုင်၊ပေႃႈၸဝ်ႈ သူ ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း တၵ်း ပၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လဝ်ႈ ယွၼ်း ၼၼ်ႉ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 14မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁေႃႈ ၽီႁၢႆႉ ဢၼ် ဢႃႉ ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ မၼ်း ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း လႆႈ မႃး ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ဢၢမ်း ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 15ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈ၊ "ၶုၼ်ၽီႁၢႆႉ ပေႇလႃႉၸေႇပုလႃႉ၊ပၼ် တၼ်းၶူဝ်း တီႈ မၼ်း ၵူၺ်း လႄႈ မၼ်း ၸင်ႇ ႁေႃႈ ၽီ တင်းလၢႆ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ လႆႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 16ၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉ ၶႂ်ႈ ၵၢင် ဢဝ် ၵႂၢမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ လဝ်ႈ ယွၼ်း ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၼႄ ဢၼ် လၢၵ်ႇ ဢၼ် လၢႆး ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁုၸႅင်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ၵျၢမ်ႇပွင် ယူႇ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး မိူင်း ၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇ ပဵၼ် လၢႆ မူႇ လၢႆ ၸုမ်း လႄႈ တိုၵ်းတေႃး ၵၼ် ၸိုင်၊မိူင်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ဢမ်ႇ တႄႇ ဢမ်ႇ မၼ်ႈ။ ၼႃႈႁိူၼ်း ဢၼ် ၽၢတ်ႇ ၵၼ် ၽႄ ၵၼ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တေ လုလႅဝ် ဢေႃႈ။- 18ပိူင်လဵဝ် ၵၼ်၊ပေႃး ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸႃႇတၢၼ်ႇ ၽၢတ်ႇၽႄ တိုၵ်းတေႃး ၵၼ် ၸိုင်၊မိူင်း ၼၼ်ႉ တေ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် မၼ်ႈၶိူင်ႇ လႆႈ။ သူ ဝႃႈ ၶုၼ်ၽီပေႇလႃႉၸေႇပုလႃႉ၊ပၼ် တၼ်းၶူဝ်း တီႈ ၵဝ် လႄႈ ၵဝ် ၸင်ႇ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႆႈ ဝႃႈၼႆ ယဝ်ႉ။- 19ပေႃး ပဵၼ် ၼၼ်၊တပႄး တပၢၼ်း သူ ဢိင် ၽူႈလႂ် သေယဝ်ႉ၊ႁေႃႈ ၽီႁၢႆႉ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ လႆႈ။ တပႄး တပၢၼ်း သူ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ဢၼ် သူ ၽိတ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 20ပေႃး ၵဝ် ႁေႃႈ ၽီႁၢႆႉ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ လူၺ်ႈ ၼိဝ်ႉမိုဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ၼႄပျႃး လွင်ႈ ဢၼ် မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွတ်ႈမႃး တီႈ သူ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ 21"ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ႁႅင်း လူင် ဢဝ် တင်း ၶိူင်ႈ လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ ၸေးၸုမ်ႇ လႄႈ ပႂ်ႉ ၶႄ ႁိူၼ်း မၼ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶူဝ်းႁိူၼ်း မၼ်း တၵ်း မီး ဝႆႉ လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း ဢေႃႈ။- 22ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ႁႅင်း ယႂ်ႇ သေ မၼ်း မႃး တိုၵ်းတေႃး မၼ်း လႄႈ ပႄႉၼႅင်ႇ မၼ်း ၸိုင်၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း သိမ်းဢဝ် လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ဢိင်ပိုင်ႈ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ႁိမ် ဢဝ် ၵႃႈ ဢၼ် မၼ်း ၸုသိမ်း ဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ၽႄမႅင်ႇ ၵၼ် ဢေႃႈ။ 23"ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ယူႇ ၽၢႆႇ ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ရၢၼ်ႇသူႇ ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸွႆႈ ၵဝ် ႁုပ်ႈ ၸုတုမ် ၵၼ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တႅၵ်ႇ ယၢႆႈ မၢၵ်ႇမိူဝ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 24"ၽီႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၸိုင်၊လႄႇ ၵႂႃႇလႄႇ မႃး ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ႁႅင်ႈ ဢၼ် ႁွင် တင်းလၢႆ၊ႁႃ တီႈ လိုဝ်ႈ တီႈ သဝ်း သေၵေႃႈ၊ပေႃး မၼ်း ဢမ်ႇ ထူပ်း ဢမ်ႇ ႁၼ် သေ တီႈ သေ လႅၼ် ၸိုင်၊မၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် တၵ်း ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၵႂႃႇၸူး ႁိူၼ်း ဢၼ် ၵဝ် ဢွၵ်ႇ မႃး ၼၼ်ႉ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 25မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁွတ်ႈထိုင် ၼၼ်ႉ မၼ်း ႁၼ် ႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ ပတ်း ၽဵဝ်ႈ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ဝႆႉ ၶႅမ်ႉ ၶႅမ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 26မၼ်း ၶိုၼ်း ၵႂႃႇ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၽီ ဢၼ် ႁၢႆႉ သေ မၼ်း ၸဵတ်း တူဝ်၊မႃး ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၵမ်းလိုၼ်း ပဵၼ် ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ႁၢႆႉ ၼႃႇ သေၵမ်း ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 27ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊မႄႈယိင်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လုၵ်ႉ ၵႃႈၼႂ်း ၵႄႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် ၵၼ် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ပၢဝ်ႇ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "တွင်ႉ မႄႈယိင်း ဢၼ် ပႃး ၸဝ်ႈႁဝ်း သေလႄႈ တိုၵ်း ၼူမ်း ပၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ၵိၼ် ၼၼ်ႉ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ တႄႉ ၼေႃ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 28မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ဢၼ် ထွမ်ႇဢဝ် ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ လႄႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ၼၼ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢၼ် မျၢတ်ႈ ၼႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 29မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် ၵၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၼမ် ၵိုၼ်း မႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ၵၢပ်ႈပၢၼ် တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ပဵၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ယွၼ်း ႁႂ်ႈ ႁဵတ်း ၼႄ တၼ်းၶူဝ်း ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊လိူဝ် သေ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ပရေႃးၽႅတ်ႈယူဝ်းၼႃႉ၊ၼၼ်ႉ တေ ဢမ်ႇ ၼႄ ပၼ် ၶဝ် ၵႃႈသင်။- 30မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ယူဝ်းၼႃႉ၊လႆႈ ပဵၼ် ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ တီႈ ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼိၼေႇဝူၺ်ႇ၊တင်းလၢႆ မႃး ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း ပဵၼ် တီႈ ၵူၼ်း ၵၢပ်ႈပၢၼ် တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 31ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ၊ၼၢင်း ႁေႃၶမ်း မိူင်း ၽၢႆႇ တၢင်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း လုၵ်ႉ လႄႈ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၵူၼ်း ၵၢပ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ၼၢင်း ၼၼ်ႉ လႆႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ လႅၼ်လိၼ် ဢၼ် ၵႆ ၶၢမ်ႈ ဝၢၼ်ႈ ၶၢမ်ႈ မိူင်း မၼ်း ၼၢင်း မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိင်ႇၺႃႇ ဢၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း သေႃးလမုၼ်ႇ၊သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေသေႃးလမုၼ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။- 32ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼိၼေႇဝူၺ်ႇ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း လုၵ်ႉ လႄႈ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ သူ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် လႆႈ ငိၼ်း တြႃး ဢၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ယူဝ်းၼႃႉ၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ သေလႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် ၶဝ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ မီး ၵေႃႉ ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ယူဝ်းၼႃႉ၊ဢေႃႈ။ 33"ၵူၼ်း ႁဝ်း ၼႆႉ ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊တႆႈ ၵွၵ်းၽႆး ယဝ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇ ဢဝ် သိူင်ႇ ဝႆႉ လပ်ႉ ဝႆႉ၊ဢမ်ႇ ဢဝ် ပဵတ်ႈ ႁူမ်ႇ သုမ်ႇ ဝႆႉ။ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၶဝ်ႈ မႃး တၵ်း လႆႈ ဢၼ်လႅင်း ၸိုင်၊ၸၢင်ႈ ဢဝ် တၢင်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဵင်ႇ တီႈ တႆႈၽႆး ဢေႃႈ။- 34မၢၵ်ႇတႃ သူ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵွၵ်းၽႆး ပုၼ်ႈ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ သူ ဢေႃႈ။ ပေႃး မၢၵ်ႇတႃ သူ လႅင်း ၸိုင်၊တၵ်း လႅင်း တင်း တူဝ် ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး မၢၵ်ႇတႃ သူ ဢမ်ႇလီ ၸိုင်၊တၵ်း လပ်းသိင်ႇ တင်း တူဝ် ဢေႃႈ။- 35ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ဢၼ်လႅင်း တၢင်းၼႂ်း သူ တၵ်း ဢမ်ႇ ပဵၼ် လပ်းသိင်ႇ ၸိုင်၊ႁဵတ်း သတိ တႃႉ။- 36ပေႃး လႅင်း ယူႇ တင်း တူဝ်၊ယင်း ဢမ်ႇ မီး ဢၢင်ႇၵႃႇ ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ သေ ဢၼ် ၸိုင်၊တၵ်း တေ လႅင်း ႁိူဝ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵွၵ်းၽႆး ႁိူဝ်ႈလႅင်း ၵႃႈၼိူဝ် သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 37ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ယဝ်ႉ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ၽိတ်ႈပၢင်း ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵိၼ် ၶဝ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်း လႄႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၼင်ႈ ၵႃႈတီႈ ၽိူၼ်ၶဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 38ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ သုၵ်ႈ မိုဝ်း လႄႈ ၵိၼ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢၢမ်း ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 39ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸဝ်ႈၽြႃး လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊သူ ၼႆႉ လၢင်ႉ ၵွၵ်း လၢင်ႉ ဢၢင်ႇ သူ ၽၢႆႇ တၢင်း ၼွၵ်ႈ ၵူၺ်း လႄႈ ၽၢႆႇ တၢင်းၼႂ်း သူ ၸမ်ႉ၊တဵမ် ဝႆႉ တင်း တၢင်း ဢၼ် မၢပ်ႇၵိၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ဢေႃႈ။- 40ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ၶဝ်႟။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ၽၢႆႇ တၢင်း ၼွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ တၢင်းၼႂ်း ၵေႃႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 41လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း လီ ၸမ်ႉ၊ဢဝ် ၵႃႈ ဢၼ် သူ မီး ၼႂ်း ၵွၵ်း ၼႂ်း ဢၢင်ႇ သူ ၼၼ်ႉ ၽေးၸွၼ်း ယိုၼ်ႈ မႅင်ႇ ပၼ် တီႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ၵႃႈ ဢၼ် မီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၵ်း မူတ်းသႂ် ပုၼ်ႈ သူ ဢေႃႈ။ 42"ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ်႟။ သူ မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ သူ လူႇတၢၼ်း ၸႃႉၸဵမ် ဢိမ်ၶိမ်း၊ၽၵ်းႁၢၼ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ယွတ်ႈ ယႃႈ တင်းလၢႆ လႂ် သိပ်း ပုၼ်ႈ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ သေလႄႈ သူ ဝႆႉ ၵိုတ်း ပႅတ်ႈ သဵတ်ႈၸႃႇ တင်း မႅတ်ႈတႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ သူ တၵ်း လႆႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း လႄႈ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ဝႄႈ ပိူင်ႈ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ၵူၺ်း။ 43"ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ်႟။ သူ မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ သူ ၵျိူၵ်ႈ တီႈ ၼင်ႈ ဢၼ် သုင် မျၢတ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ ၵူဝ်ယမ် သူ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၵ်ႉလၢတ်ႈ သူ ၵႃႈၼႂ်း ၵၢင် ၵၢတ်ႇ ဢေႃႈ။- 44သူ တင်းလၢႆ ၶဝ်႟။ သူ မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ သူ ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁု ဝႃႈ၊မၼ်း ပဵၼ် ၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ယဵပ်ႇ ၶၢမ်ႈ ၵႂႃႇ၊ယဵပ်ႇ ၶၢမ်ႈ မႃး ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 45ၵႃႈၼႂ်း သြႃႇ ဢၼ် မေႃ ဢုပတေႇ တြႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ႟၊ပေႃး ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် သြႃႇ သႄႉသွမ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ ႁဝ်း ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 46ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ မေႃ ဢုပတေႇ တြႃး ၶဝ်႟။ သူ ၵေႃႈ မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ သူ ဢဝ် ၶူဝ်း ဢၼ် ၼၵ်း တၢင်ႇ သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ပိူၼ်ႈ လႄႈ သူ ၸမ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ ဢဝ် တင်း ၼိဝ်ႉမိုဝ်း သူ သေ ၼိဝ်ႉ ၸွႆႈ ယွင်ႈ ပၼ် ပိူၼ်ႈ။- 47သူ ၸိူဝ်း ၼႆႉ႟။ သူ မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ သူ တႄႇႁဵတ်း ၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈ ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ ဢၼ် ပူႇမွၼ်ႇ သူ ဢဝ် ၶဝ် တၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 48ဢၼ် ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သူ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ဢၼ် သူ ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႂ်း တၢင်းႁဵတ်း တၢင်း သၢင်ႈ ပူႇမွၼ်ႇ သူ ယဝ်ႉ။ ပူႇမွၼ်ႇ သူ ဢဝ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ တၢႆ သေလႄႈ သူ သမ်ႉ တႄႇႁဵတ်း ၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈ ပၼ် ဢေႃႈ။- 49ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ၺၢၼ်ႇ တေႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႆႉ ၸမ်ႉ၊ 'ၵဝ် တၵ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၵဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တမၢၼ်ႇ ၵဝ် တင်းလၢႆ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ၶဝ် မီး ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ တၵ်း ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ တီႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢေႃႈ။ တၵ်း ဢဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ တၢႆ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဝႆႉ ယဝ်ႉ။- 50ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵူၼ်း ၵၢပ်ႈပၢၼ် တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၢႆ ၸႃႉၸဵမ် မိူဝ်ႈ ၵမ်ႇၽႃႇ ၸႃႉ တႄႇ၊- 51ဢၼ် ဝႃႈ၊တႄႇ ဢဝ် ဢႃႇပေႇလႃႉ၊တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၸႃႇၶရိ၊ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ်တၢႆ ၼႂ်း ၵႄႈ ဝူင်ႈၵၢင် ၶဵင်ႇ တၢင်းလူႇ တင်း ထႃႇၼႃႉ တီႈ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈ တီႈ ၸႂ်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်း ၵၢပ်ႈပၢၼ် တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပၼ်တၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ ပုၼ်ႈ လိူတ်ႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။ 52"သြႃႇ မေႃ ဢုပတေႇ တြႃး ၶဝ်႟။ သူ မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ သူ ယိပ်းၵမ် သေႃး ႁိူၼ်း ပိင်ႇၺႃႇ ၼၼ်ႉ ဝႆႉ လႄႈ တူဝ် သူ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၶဝ်ႈ၊တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶႂ်ႈ ၶဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ သူ ႁႄႉၶႅၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 53မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ တင်း ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ဢုမ်ႇ လွမ်ႈ ၵၼ် မႃး ၸူး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ထၢမ် ဢၼ် ႁႃ တၢင်းၽိတ်း ၼမ်ၼႃႇ တိုၵ်းတေႃး တွင်ႈထၢမ် လႄႈ၊- 54ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း လၢတ်ႈ ၽိတ်း လၢတ်ႈ ပိူင်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\