Luke 13

1ၼႂ်း ၶိင်ႇ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ် မီး ယူႇ တီႈ ၼၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လွင်ႈ ဢၼ် ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ဢဝ် လိူတ်ႈ ၵူၼ်း ၵႃႇလိလႄး၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ လေႃး ၵၼ် တင်း တူဝ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် သၢၵ်ႈလူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵႃႇလိလႄး၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ သူ ထၢင်ႇ ၶဝ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း မီး ဝူတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ယႂ်ႇ ၼႃႇ သေၵူၼ်း မဵဝ်း ၵႃႇလိလႄး၊တၢင်ႇၵေႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဝႃႈၼႆ ႁိုဝ်း။- 3ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၵူၺ်း။ ပေႃး သူ ယင်း ဢမ်ႇ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် သူ ၸိုင်၊သူ တၵ်း လႆႈ လု သုမ်း မိူၼ် မိူၼ် ၵၼ် ဢေႃႈ။- 4လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း သိပ်း ပႅတ်ႇ ၵေႃႉ ဢၼ် သဝ်လၢင်း သီးလွမ်ႇ၊လူမ်ႉ တဵင် တၢႆ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊သူ ထၢင်ႇ ၶဝ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း မီး ဝူတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ယႂ်ႇ ၼႃႇ သေၵူၼ်း ဢၼ် ယူႇ ၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၵႃႈမီး တင်းလၢႆ ဝႃႈၼႆ ႁိုဝ်း။- 5ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၵူၺ်း။ ပေႃး သူ ယင်း ဢမ်ႇ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် သူ ၸိုင်၊သူ တၵ်း လု သုမ်း မိူၼ် မိူၼ် ၵၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မီး ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မၼ်း ၽုၵ်ႇ ဝႆႉ တူၼ်ႈ မၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း သူၼ် မၼ်း ဢေႃႈ။ မၼ်း ၵႂႃႇၸူး တီႈ တူၼ်ႈ မၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁႃ တူၺ်း မၢၵ်ႇ မၼ်း သေၵေႃႈ ဢမ်ႇ ႁၼ် သေ ႁူၺ်ႇ။- 7မၼ်း ၸင်ႇ ၵႂႃႇ လၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'တူၺ်း လူး။ ၵဝ် မႃး ႁႃ တူၺ်း မၢၵ်ႇ မၼ်း ၵႃႈတီႈ တူၼ်ႈ မၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ ၼႆႉ ထူၼ်ႈ ထိုင် သၢမ် ပီ ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ဢမ်ႇ ႁၼ် သေ ႁူၺ်ႇ။ ပွမ်ႈ ပႅတ်ႈ တႃႉ။ ႁဵတ်းသင် လႄႈ ႁႂ်ႈ မၼ်း ႁူၵ်ႉ လိၼ် ၼႆႉ ယူႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊' ဝႃႈၼႆ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊- 8ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ် ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ယိူၼ်ႉ ထႅင်ႈ ပီ ၼိုင်ႈ သေၵမ်း ၶႃႈၸဝ်ႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ တေ ၶုတ်း ယူင်း ငဝ်ႈ မၼ်း လႄႈ သႂ်ႇ ၽုၼ်ႇ လူးၵွၼ်ႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 9သင် ဝႃႈ ပီၼႃႈ မၼ်း ဢွၵ်ႇ မၢၵ်ႇ မႃး ၸိုင်၊လီ ယဝ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ပေႃး မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ ဢွၵ်ႇ မႃး ၸိုင်၊ၸင်ႇ ၵွႆႈ ပွမ်ႈ ပႅတ်ႈ သေၵမ်း ၶႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ မၼ်း ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 10ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ပၼ် ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး လင် ၼိုင်ႈ ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 11တီႈ ၼၼ်ႈ မီး မႄႈယိင်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၽီ ၶဝ်ႈ မၼ်း သိပ်း ပႅတ်ႇ ပီ လႄႈ ၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ဢၼ် လင်ၵွင်ႇ ယူႇ၊ဢမ်ႇ ယဵတ်ႇ တူဝ် မၼ်း လႆႈ သေ ဢိတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 12မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁၼ် မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ မၼ်း မႃး လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႄႈယိင်း႟။ မႂ်း ၵၢင်းလွတ်ႈ သေ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈၼႆ သေယဝ်ႉ၊- 13ယိုၼ်း မိုဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ တၢင်ႇ ၼိူဝ် မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၼႂ်း ၶိင်ႇ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ယဵတ်ႇ တူဝ် မၼ်း လႆႈ သေလႄႈ ယွင်ႈယေႃး ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 14မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် လႄႈ ၵူၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး ၶႂ်ႈၸႃႉ ၼႃႇ သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈ တီႈ မူႇ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်း တေ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိုင်၊မီး ႁူၵ်း ဝၼ်း ဢေႃႈ။ မႃး ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၼႂ်း ဝၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ၼႆႉ ယႃႇပေ မႃး ၶၢမ်ႇ ဢဝ် လႃးလႃး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 15ၸဝ်ႈၽြႃး ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၵႄႇ ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ၼႃႈသိုဝ်ႈၸႂ်ၵူတ်ႉ ၼႆႉ႟။ ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် သူ ၸၢင်ႈ ပွႆႇ ဝူဝ်း ပွႆႇ မႃႉလီႈ လႂ် ဢွၵ်ႇ ၶွၵ်ႈ လႄႈ ဢွႆႇ ၼမ်ႉ ပၼ် ယူႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 16မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵေႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် လုၵ်ႈယိင်း ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် မႃႇၼၢတ်ႈ၊မတ်ႉ ဝႆႉ သိပ်း ပႅတ်ႇ ပီ ၼႆႉ၊ၸွင်ႇ မၼ်း ဢမ်ႇ ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ပၼ် ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ၼႆႉ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 17ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ၶတ်းၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႆႈ ဢူၵ်း လႆႈ ဢၢႆ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸမ်ႉ၊လႆႈ သိူဝ်း ၸူမ်း မူၼ်ႈပျေႃႇ ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီဢၢမ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၼမ်ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 18ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ ၸမ်ႉ၊ "မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မိူၼ် ၵႃႈသင်။ ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ဢဝ် ၵႃႈသင် လႄႈ တႅၵ်ႈတိူင်း မိူင်း ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ။- 19မိူင်း ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၽၼ်း ၽၵ်းၵၢတ်ႇ မဵတ်ႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဝၢၼ်ႇ ၼႂ်း သူၼ် မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ တူၼ်ႈ ၼုမ်ႇ မၼ်း ယႂ်ႇမႃး လႄႈ ပဵၼ် တူၼ်ႈ ပဵၼ် လမ်း မႃး သေယဝ်ႉ၊ၼူၵ်ႉ တင်းလၢႆ မႃး လိုဝ်ႈ မႃး သဝ်း ယူႇ ၼိူဝ် ၵိင်ႇ မၼ်း ၶႃႈ မၼ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 20ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ ၸမ်ႉ၊ "ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ဢဝ် ၵႃႈသင် လႄႈ တႅၵ်ႈၼိူင်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ။- 21မိူင်း ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၸိူဝ်ႉပႅင်ႈ ဢၼ် မႄႈယိင်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢဝ် သႂ်ႇ လႄႈ ၼူတ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၽွင် ၶဝ်ႈမုၼ်း သၢမ် ၵွၵ်း ပေႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ႁႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉပႅင်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ပွင်း ၶိုၼ်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႂႃႇ လႄႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ဝဵင်း ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ဝဵင်း ၼိုင်ႈ၊ဝၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ဝၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈ၊ၸွမ်း တၢင်း ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ယူႇ ဢေႃႈ။- 23ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လဝ်ႈထၢမ် တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၼၼ်ႉ တေ မီး ၵေႇ ၼႃႇ ၶႃႈ ယူဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 24မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶတ်းၸႂ် ၵျူဝ်းၸႃး ၶဝ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၽၵ်းတူ ၵႅပ်ႈ တႃႉ။ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၶတ်းၸႂ် ၵျူဝ်းၸႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ၶဝ်ႈ သေၵေႃႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၶဝ်ႈ လႆႈ။- 25မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁိူၼ်း လုၵ်ႉ လႄႈ ဢိုတ်း ၽၵ်းတူ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊သူ သမ်ႉ လႆႈ ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ ႁိူၼ်း သေယဝ်ႉ၊တွႆႇ ၽၵ်းတူ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈၶႃႈ။ ၽုၺ်ႇ ၽၵ်းတူ ပၼ် ႁဝ်းၶႃႈ သေၵမ်း ၶႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ သေၵေႃႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'သူ လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈလႂ် မႃး ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁု၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 26သူ တေ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈ ၵိၼ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ယဝ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈႁဝ်း ယင်း သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၵႃႈတီႈ ၼႂ်း ဝဵင်း ႁဝ်းၶႃႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ သေၵေႃႈ၊- 27မၼ်း ၼၼ်ႉ သမ်ႉ တေ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'သူ လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈလႂ် မႃး ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁု။ သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ တင်းလၢႆ ၶဝ်႟။ ဝႄႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၵဝ် ၼႆႉ ၵႂႃႇ တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 28ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁေႃႈ ဢွၵ်ႇ သေလႄႈ မီး ယူႇ ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ မိူင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊မုင်ႈ ႁၼ် ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ဢိၸၢၵ်ႈ၊ယႃႇၵုပ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တၵ်း ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် လီ ၶေႃးၶူမ် လႄႈ လႆႈ ႁွင်ႉႁႆႈ ၵတ်း ၶဵဝ်ႈ ၵတ်း ၽၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 29မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ တၢင်း ဝၼ်း ဢွၵ်ႇ၊တၢင်း ဝၼ်း တူၵ်း၊တၢင်းႁွင်ႇ၊တၢင်းၸၢၼ်း၊တၵ်း မႃး လႄႈ ၼင်ႈ ၵိၼ် ၵႃႈတီႈ ၽိူၼ်ၶဝ်ႈ၊ၼႂ်း ပွႆး မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 30တူၺ်း လူး၊ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မႃး တူၵ်းလိုၼ်း တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ တၵ်း တူၵ်း ဢွၼ်တၢင်း ၵေႃႈ မီး လႄႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မႃး တူၵ်းဢွၼ်တၢင်း တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ တၵ်း တူၵ်းလိုၼ်း ၵေႃႈ မီး ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 31ၶိင်ႇ လဵဝ် ၵၼ် ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ မႃး ၸူး ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သေယဝ်ႉ၊လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း ဝႄႈ သေ ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ တၢင်ႇတီႈ တႃႉ။ ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ဢဝ် ၸဝ်ႈႁဝ်း တၢႆ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 32မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၵႂႃႇ လႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ယႃႉ မိူၼ် မႃၼႆး ၼၼ်ႉ လူး။ 'ၵဝ် ႁေႃႈ ၽီႁၢႆႉ တင်းလၢႆ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ ယူႇ၊ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ယေႃးၵႃႇ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ယူႇ ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ တင်းဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ထူၼ်ႈ ထိုင် သၢမ် ဝၼ်း ၸိုင်၊ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵဝ် တၵ်း ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ယဝ်ႉ။- 33ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၵဝ် တၵ်း လႆႈ သိုပ်ႇၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း ၵဝ် ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ တင်း မိူဝ်ႈႁိုဝ်း လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၼွၵ်ႈ သေ ၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊လႄႈ ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ သုမ်း ဢသၢၵ်ႈ တၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇ လႅၼ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း၊' ဝႃႈၼႆ တႃႉ။ 34"ဢူဝ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊႟။ မႂ်း ဢဝ်တၢႆ ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ထိမ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ မႃး တီႈ မႂ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵႆႇမႄႈ ဢဝ် လုၵ်ႈ မႃး ငွမ်း ဝႆႉ တႂ်ႈ ပိၵ်ႇ မၼ်း ၼၼ်ႉ ၵဝ် ၶႂ်ႈ ဢဝ် မိုဝ်း ၵဝ် ၵွတ်ႇဢုမ်ႈ ဢဝ် မႂ်း ဝႆႉ လၢႆ ၽဝ်ႇ လၢႆ ပွၵ်ႈ ယဝ်ႉ သေၵေႃႈ မႂ်း ဢမ်ႇ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ တီႈ ၵဝ်။- 35တူၺ်း လူး။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ သူ ဝႆႉ ႁၢမ်း ပႅတ်ႈ ယဝ်ႉ။ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊သူ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ႁၼ် ၼႃႈ ၵဝ် ထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ဝၼ်း ဢၼ် သူ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ်တၢင်းလီ မၢင်ႇၵလႃႇ ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵျွ မႃး ၼႂ်း ၸိုဝ်ႈသဵင် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\