Luke 18

1မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ လၢတ်ႈၼႄ ၶဝ်၊ႁႂ်ႈလႆႈ သွၼ်ပၼ် လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ၸႂ်လု လႄႈ တၵ်း သူးတွင်း ယူႇ သေႇ သေႇ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊- 2"ၼႂ်း ဝဵင်း ၼိုင်ႈ မီး ၶုၼ် ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ ၶုၼ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ၵူဝ်ႁႄ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢမ်ႇ ၼပ်ႉ ဢမ်ႇ ၶၢၼ်း ၵူၼ်း လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 3မႄႈမၢႆႈ ဢၼ် မီး ယူႇ ၼႂ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၵမ်း ၵမ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၶုၼ် ၼၼ်ႉ လႄႈ တွင်းပၢၼ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၶႅၼ်းတေႃႈ ဢဝ် တင်း တြႃး တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ သေလႄႈ ၸီႇယၢင်ႇ ပၼ် ႁႂ်ႈ ၽၢႆႇ ၵဝ်ၶႃႈ ပႄႉ ဢမု ၼႆႉ သေၵမ်း ၶႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း ဢေႃႈ။- 4ၶုၼ် ၼၼ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ ဝႆႉ ဢမု လႄႈ ယူႇ ႁိုင် တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ သေယဝ်ႉ၊ၵမ်းလိုၼ်း မၼ်း ၵျၢမ်ႇပွင် ၵႃႈၼႂ်း ၸႂ် မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၵဝ် ဢမ်ႇ ၵူဝ်ႁႄ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇ ၼပ်ႉ ဢမ်ႇ ၶၢၼ်း ၵူၼ်း တင်းလၢႆ၊- 5ၵူၺ်းၵႃႈ၊မႄႈမၢႆႈ ၵေႃႉ ၼႆႉ မႃး ပၼ် တုၵ်ႉၶႃႉ တီႈ ၵဝ် ၼမ်ၼႃႇ လႄႈ ၵဝ် တၵ်း ဢဝ် တြႃး တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ၸီႇယၢင်ႇ ပၼ် ၽၢႆႇ မၼ်း ယဝ်ႉ။ ပေႃး ဢမ်ႇၼၼ် မၼ်း တၵ်း မႃး ၶိူဝ်းၶိူဝ်း ယႂ်းယႂ်း လႄႈ ႁႂ်ႈ ၵဝ် ယၢပ်ႇၸႂ် ၵူၺ်း ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6ၸဝ်ႈၽြႃး သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဝူၼ်ႉၸႂ် တူၺ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶုၼ် ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး ဢၼ် မၼ်း ၵျၢမ်ႇပွင် ၼၼ်ႉ လူး။- 7ၸွင်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ဢမ်ႇ ၸီႇယၢင်ႇ ၽၢႆႇ ၵူၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် လဝ်ႈ ယွၼ်း တၢင်း ဢၼ် ၸွႆႈထႅမ် မႃႉၸႃႉ ယူႇ ၵူႈဝၼ်း ၵူႈၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။ ၸွင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ၼၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ် မႃႉၸႃႉ ၶဝ် ႁိုဝ်း။- 8ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ယူႇ ၽၢႆႇ ၶဝ် လႄႈ ၸီႇယၢင်ႇ ပၼ် ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႈၵူၼ်း၊မႃး ၼၼ်ႉ၊ၸွင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ထူပ်း ႁၼ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ ႁိုဝ်း၊" ၸဝ်ႈၽြႃး ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ်၊ဢိင်ပိုင်ႈ ၵုသူဝ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ႁဵတ်း ဢမ်ႇ ၼပ်ႉ ဢမ်ႇ ၶၢၼ်း တီႈ ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊- 10"ၵူၼ်း သွင် ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ သူးတွင်း ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 11ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉၸုၵ်း ယူႇၶေႃၶေႃ မၼ်း သေယဝ်ႉ၊သူးတွင်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ဢူဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တီႈၶႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶႃႈၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် ဢၼ် ၵူတ်ႉ ၵိၼ် ပိူၼ်ႈ၊ဢမ်ႇ ၵမ်ၵျၢင်ႉ မဵဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး၊ဢမ်ႇ ၽိတ်း ၵႃႇမေႇသု မိူၼ် ပိူၼ်ႈ လႄႈ ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈႁဝ်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶႃႈၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တၢင်ႇၵျေးၸူး ၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 12ၼႂ်း ၼိုင်ႈ ပၢတ်ႈ ၶႃႈၸဝ်ႈ ၵမ်သိၼ် ဢမ်ႇ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် သွင် ပွၵ်ႈ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵႃႈၼႂ်း ငိုၼ်း ဢၼ် ၶႃႈၸဝ်ႈ လႆႈ မႃး ၼၼ်ႉ၊သိပ်း ပုၼ်ႈ လူႇ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။- 13ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸုၵ်း ယူႇ တီႈ ဢၼ် ၵႆ လႄႈ ယင်း ဢမ်ႇ ႁတ်း ႁႅၼ် တူၺ်း ၵႃႈၼိူဝ် ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ တူပ်း ႁူဝ်ဢူၵ်း ယူႇ သေယဝ်ႉ သူးတွင်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ဢူဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တီႈၶႃႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ဢဵတ်းလူ ၶႃႈၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ဢပျတ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ ၼႆႉ သေၵမ်း တီႈၶႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။- 14ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႆႉ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် လူင်း ႁိူၼ်း ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် မၢတ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼႃႇ သေ ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ယုၵ်ႉယွင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၶျႃးတူၵ်း ၵႃႈတီႈ တႅမ်ႇ လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၶျႃးတႅမ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 15မီး ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶဝ် ၶဝ်ႈ မႃး ၸူး ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် မိုဝ်း တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် ဢေႃႈ။ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁၼ် ၶဝ် လႄႈ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ၶဝ် ယႃႇ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢေႃႈ။- 16ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မႃး ၵႃႈတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မႃး ၵႃႈတီႈ ၵဝ် တႃႉ။ ယႃႇပေ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ၶဝ်။ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ် မိူင်း ပုၼ်ႈ မဵဝ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 17ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တင်းလၢႆ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ လႆႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 18မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်းၵႄႇ ၵူၼ်း ႁူဝ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လဝ်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် မျၢတ်ႈ လီ ၶႃႈ႟။ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵဝ်ၶႃႈ တေ လႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၸိုင်၊ၵဝ်ၶႃႈ ထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်း တၢင်းလီ ဢၼ် လႂ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 19ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ မႂ်း ႁွင်ႉ ၵဝ် ဝႃႈ၊ဢၼ် မျၢတ်ႈ လီ ဝႃႈၼႆ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ လိူဝ် သေ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵူၺ်း ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ မျၢတ်ႈ လီ သေၵေႃႉ။- 20မႂ်း ႁု ပိင်းၺၢပ်ႈ ၸဝ်ႈ ယူႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ 'ယႃႇပေ ၽိတ်း ၵႃႇမေႇသု၊ယႃႇပေ ဢဝ် ၵူၼ်းတၢႆ၊ယႃႇပေ လၵ်ႉ ပေ လိူတ်ႇ၊ယႃႇပေ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း မုသႃႇ၊ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် တီႈ ပေႃႈ မႄႈ မႂ်း တႃႉ၊' မီး ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 21ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပိင်းၺၢပ်ႈ ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵဝ်ၶႃႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း လူဝ်ႇ ထႅင်ႈ ဢၼ် ၼိုင်ႈ ၵူၺ်း ယဝ်ႉ။ ၶၢႆ ၵႃႈ ဢၼ် မႂ်း မီး တင်းမူတ်း သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် ငိုၼ်း ၼၼ်ႉ ပၼ် တီႈ ၵူၼ်းယၢၵ်ႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် တင်းလၢႆ တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊မႂ်း တေ လႆႈ မၢၵ်ႈမီး လီ ပဵၼ် ၵႃႈၼႂ်း မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လိုၼ်း ၼၼ်ႉ ၸင်ႇ မႃး ၸွမ်း ၵဝ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 23ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မီး ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ငိူဝ်ႈငဝ် ၵႂႃႇ သေလႄႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် မၢၵ်ႈမီး ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 24ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁၼ် ၼႃႈ မၼ်း ငိူဝ်ႈငဝ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ မၢၵ်ႈ ၸၢင်ႈ မီး ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယၢပ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 25ၵလႃႇဢုၵ်ႈ လၼ်ႈ ၶဝ်ႈ ႁူး ၶဵမ် ငၢႆႈ သေ ၵူၼ်းမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီး ၶဝ်ႈ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 26ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ငိၼ်း ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ၸိုင်၊ၽူႈလႂ် တေ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် လႆႈ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ 27ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မဵဝ်း ဢၼ် ၵူၼ်း ဢမ်ႇ တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 28မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပေႇတရု၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း ၶႃႈ လူး။ ႁဝ်းၶႃႈ ၼႆႉ ၸုၼ်ႉပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ႁဝ်းၶႃႈ သေလႄႈ ၸွမ်းလင် ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 29ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ။ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸုၼ်ႉပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းယေး၊လုၵ်ႈ မေး၊ပေႃႈ မႄႈ ပီႈၼွင်ႉ မၼ်း တင်းလၢႆ ပုၼ်ႈ ဢၵျူဝ်း မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊- 30ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢၵျူဝ်း ၼမ်ၼႃႇ ၼႂ်း ၸၢတ်ႈၼႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၵ်း လႆႈ ထႃႇဝရႃႉ ဢသၢၵ်ႈ ၼႂ်း ၸၢတ်ႈၼႃႈ ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 31ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸင်ႇ ႁွင်ႉ ဢဝ် သိပ်း သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၽၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ထွမ်ႇ လူး။ ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇ တီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လွင်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ၼၼ်ႉ တၵ်း ပျေႉၸုမ်ႇ ပဵၼ် ၸွမ်း ဢေႃႈ။- 32မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢၢပ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ သေယဝ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ႁဵတ်းပျၢၵ်ႈ ႁဵတ်း ၶူဝ်၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး၊ဢိၵ်ႇတင်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ထူမ်ႇ ၼမ်ႉလၢႆး သႂ်ႇ ဢေႃႈ။- 33ၶဝ် တၵ်း ပေႃႉ ထုပ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ်တၢႆ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ထူၼ်ႈ ထိုင် သၢမ် ဝၼ်း ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 34ၵူၺ်းၵႃႈ၊တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ႁု ထွမ်ႇ သေ ဢိတ်း၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼၢၵ်ႈ ဢထိၵ်ႈပႄႇ မၼ်း သိူင်ႇ ဝႆႉ ဢမ် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶႂ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ပွင်ႇၸႂ် လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ 35ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸမ် ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်း ယေႇရိၶူဝ်း၊မႃး ၼၼ်ႉ၊မီး ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၼင်ႈ ယူႇ ႁိမ်း တၢင်း လႄႈ ယွၼ်းၵိၼ် ၶေႃ ၵိၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 36မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ငိၼ်း သဵင် မုၵ်ႉၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၵူၼ်း ပႆ ၵၢႆ ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ မၼ်း ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပဵၼ် ၵႃႈသင် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ 37"ယေႇသု၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊ပႆ ၵၢႆ ၵႂႃႇ ယူႇ ဢိူဝ်း၊" ဝႃႈၼႆ ၶဝ် ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ ပၼ် မၼ်း ဢေႃႈ။ 38မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မၼ်း ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယေႇသု၊လုၵ်ႈ တႃႇဝိတ်ႈ၊႟။ ဢဵတ်းလူ ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 39ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပႆ ၵႂႃႇ ပႃႈၼႃႈ ၼၼ်ႉ ႁိုတ်း ႁၢတ်ႇ သႂ်ႇ မၼ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း ယူႇတဵတ်ႇတဵတ်ႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း ပၢဝ်ႇ လႄႈ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈ တႃႇဝိတ်ႈ၊တီႈၶႃႈ႟။ ဢဵတ်းလူ ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယူႇ ဢေႃႈ။ 40ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸင်ႇ ၵိုတ်းသဝ်း သေယဝ်ႉ၊မီး ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸုင် ဢဝ် ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ ၼၼ်ႉ မႃး ၵႃႈႁိမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁွတ်ႈမႃး ၸမ် ၸမ် ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ထၢမ် မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊- 41"ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵဝ် ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တီႈ မႂ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊မၼ်း ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ။ "ၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈၶႃႈ၊ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မၢၵ်ႇတႃ ၵဝ်ၶႃႈ ႁၼ် လႆႈ မႃး သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 42ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ မၢၵ်ႇတႃ မႂ်း လႆႈ ဢၼ်လႅင်း တႃႉ။ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မႂ်း ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မႂ်း လီ ၸႂ် ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 43မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် မၢၵ်ႇတႃ မၼ်း ႁၼ် လႆႈ မႃး သေယဝ်ႉ၊ၸွမ်းလင် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ႁၼ် သေယဝ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် ယွင်ႈယေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\