Luke 19

1ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶဝ်ႈ ဝဵင်း ယေႇရိၶူဝ်း၊သေယဝ်ႉ၊ပႆ ၸွမ်း တၢင်း ၵႂႃႇ ယူႇ ဢေႃႈ။- 2ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ၊မီး ၶုၼ် ၵႄႇ ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ဝႃႈ၊ၸၢၵ်ႈၶႄး၊လႄႈ မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်းမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီး ဢေႃႈ။- 3မၼ်း ၶတ်းၸႂ် ၽိုတ်ႉ ဢီး ႁႂ်ႈလႆႈ ႁၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ လူင်လၢင် မၼ်း ၵေႃႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ပွတ်း ၵူၼ်း တႅမ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇ ႁၼ် လႆႈ။- 4မၼ်း ၸင်ႇ လႅၼ်ႈ ၵႂႃႇ ပႃႈၼႃႈ မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ သေယဝ်ႉ၊ၶိုၼ်ႈ တူၼ်ႈ မၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ ဢၼ် မီး ႁိမ်း တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပႆ မႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ပႂ်ႉ တူၺ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 5မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႅၼ် တူၺ်း လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၸၢၵ်ႈၶႄး၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸၢၵ်ႈၶႄး၊႟။ လူင်း မႃး ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း တႃႉ။ ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵဝ် တၵ်း ၵႂႃႇ ဝႄႉ လိုဝ်ႈ ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း မႂ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6မၼ်း ၼႅတ်ႈ လူင်း ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း သေလႄႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း မၼ်း ၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်း ဢေႃႈ။- 7ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ႁၼ် လွင်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ သႄႉသွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ယင်း ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ႁဵတ်း ၶႅၵ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၼႆႉ လူင် ပႄႇ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8ၸၢၵ်ႈၶႄး၊လုၵ်ႉၸုၵ်း သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ ဝႃႈ၊ "ထွမ်ႇငိၼ်း သေၵမ်း ၶႃႈၸဝ်ႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း ဢဝ် ၵႃႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၶူဝ်းၶွင် ၵဝ်ၶႃႈ ၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ၽေးၸွၼ်း ယိုၼ်ႈ မႅင်ႇ ပၼ် ၵူၼ်းယၢၵ်ႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် တင်းလၢႆ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ပေႃး ၵဝ်ၶႃႈ မၢပ်ႇၵိၼ် ၶူဝ်းၶွင် သေ မဵဝ်း မဵဝ်း တီႈ သေၵေႃႉၵေႃႉ ၸိုင်၊ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း ၶိုၼ်း တႅၼ်း ပၼ် သီႇ ပုၼ်ႈ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "တြႃး တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် တူၵ်း ႁွတ်ႈ တူၵ်း ထိုင် ၵႃႈၼိူဝ် ႁိူၼ်း ၼႆႉ ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈ ၼႆႉ ယဝ်ႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼႆႉ ၵေႃႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ဢေႃႈ။- 10လုၵ်ႈၵူၼ်း၊မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ သွၵ်ႈႁႃ လႄႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵႂၢင် တၢင်း ႁၢႆ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 11ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ယင်း တိုၵ်ႉ ထွမ်ႇငိၼ်း တြႃး ၸိူဝ်း ၼႆႉ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁွတ်ႈ ၸမ် မႃး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ယဝ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ထၢင်ႇ ဝႃႈ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တေ ၸဵဝ်း တႄႇပဵၼ် မႃး ၵမ်းလဵဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊- 12"မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး ၶုၼ်လူင် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႈ ၵႆ မိူင်း ယၢၼ် ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢရႃႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ၵျၢမ်ႇ ဢၢင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း မိူဝ်း ဢေႃႈ။- 13ၸူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ မၼ်း ႁွင်ႉ ဢဝ် လုၵ်ႈၸၢင်ႈ မၼ်း သိပ်း ၵေႃႉ မႃး သေလႄႈ ဢၢပ်ႈပၼ် ၶမ်း ယေႈ ၵေႃႉ ယေႈ ၶႅပ်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ သင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇ ၼႆႉ ဢဝ် ႁဵတ်း တၢင်း ၵႃႉ တၢင်း ၶၢႆ တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 14ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း မၼ်း ၸင်း မၼ်း လႄႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်း ၵႂႃႇ ၸွမ်း ႁႂ်ႈလႆႈ လၢတ်ႈ ထိုင် လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇ မီး ဢလူဝ်ႇ ၵေႃႉ ၼႆႉ ႁႂ်ႈ မၼ်း မႃး ပဵၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ႁဝ်း၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 15"ၶုၼ်လူင် ၼၼ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢရႃႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း သေယဝ်ႉ၊ၶိုၼ်း မိူဝ်း ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် မၼ်း ႁွင်ႉ ဢဝ် လုၵ်ႈၸၢင်ႈ မၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မႃး ၶဝ်ႈ ၸူး ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ မၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ႁု လွင်ႈ ၵေႃႉလႂ် လႆႈ ၼမ်ႉမျၢတ်ႈ မၼ်း ၵႃႈႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16ၵေႃႉ တီႈ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ မႃး လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈ႟။ ၼႂ်း ၶမ်း ၶႅပ်း ၼိုင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢၢပ်ႈ ဝႆႉ တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၼႆႉ လႆႈ ၼမ်ႉမျၢတ်ႈ မႃး သိပ်း ၶႅပ်း ၶႃႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ လႄႈ၊- 17မၼ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'လီ ယဝ်ႉ၊ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ ဢၼ် လီ ၼႆႉ႟။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မႂ်း မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် ဢၼ် လဵၵ်ႉ ဢၼ် ၵေႇ ၼႆႉ လႄႈ ႁဵတ်း ၶုၼ် ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ သိပ်း ဝဵင်း တႃႉ၊' ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။- 18ၵေႃႉ တီႈ သွင် မႃး လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ၼႂ်း ၶမ်း ၶႅပ်း ၼိုင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢၢပ်ႈ ဝႆႉ တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၼႆႉ လႆႈ ၼမ်ႉမျၢတ်ႈ မႃး ႁႃႈ ၶႅပ်း ၶႃႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ လႄႈ၊- 19မၼ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊လၢတ်ႈ တီႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'မႂ်း ႁဵတ်း ၶုၼ် ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ႁႃႈ ဝဵင်း တႃႉ၊' ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။- 20တၢင်ႇၵေႃႉ မႃး လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈ႟။ ၶႅပ်းၶမ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈ ဢဝ် ၽႃႈ ပူၵ်ႉႁေႃႇ ဝႆႉ လီ လီ လႄႈ ၵဵပ်း သိမ်း ဝႆႉ ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 21ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁဵတ်း ယၢပ်ႇ ႁဵတ်း ယဵၼ်း လႄႈ ၸၢင်ႈ ၵဵပ်း သိမ်းဢဝ် ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်း၊ၸၢင်ႈ ပၢတ်ႇ ဢဝ် ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇ ၽုၵ်ႇ ဢမ်ႇ သွမ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၵူဝ် ၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ လႄႈ၊- 22မၼ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၼႆႉ႟။ ၵဝ် တၵ်း ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း မႂ်း လႄႈ ၸီႇယၢင်ႇ ဢမု မႂ်း ဢေႃႈ။ ပေႃး မႂ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁဵတ်း ယၢပ်ႇ ႁဵတ်း ယဵၼ်း လႄႈ ၸၢင်ႈ ၵဵပ်း သိမ်းဢဝ် ဢၼ် ၵဝ် ဢမ်ႇ လႆႈ ႁဵတ်း၊ၸၢင်ႈ ပၢတ်ႇ ဢဝ် ဢၼ် ၵဝ် ဢမ်ႇ ၽုၵ်ႇ ဢမ်ႇ သွမ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊- 23ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵဝ် တေ လႆႈ ၶီႈ မၼ်း ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈသင် လႄႈ ဢမ်ႇ ဢဝ် ၵႂႃႇ ဝႆႉ တီႈ ၼႂ်း ၿၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 24မၼ်း သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸုၵ်း ယူႇ ႁိမ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'သိမ်းဢဝ် ၶႅပ်းၶမ်း ၼၼ်ႉ တီႈ မၼ်း သေလႄႈ ပၼ် တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ လႆႈ သိပ်း ၶႅပ်း မႃး ၼၼ်ႉ တႃႉ၊' ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။- 25ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈ႟။ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပေႃး လႆႈ ၶမ်း သိပ်း ၶႅပ်း ယဝ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ လႄႈ၊- 26မၼ်း ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊တီႈ ၵူႈ ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း ပၼ် ထႅင်ႈ လႄႈ၊တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ၼၼ်ႉ တၵ်း ၼုၵ်ႈ ဢဝ် ၵႃႈ ဢၼ် မၼ်း မီး ၼၼ်ႉ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။ 27"'တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ႁွင်ႉ ဢဝ် ရၢၼ်ႇသူႇ ၵဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵဝ် ႁဵတ်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ မႃး ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ သေလႄႈ ဢဝ်တၢႆ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶႆႈၼႄ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 28ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊ဢွၼ် ႁူဝ် ၵႂႃႇ ဢွၼ်တၢင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ယူႇ ဢေႃႈ။- 29မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၸမ် တၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ဝၢၼ်ႈ ပိတ်ႉၽႃႇၵေး၊ဢိၵ်ႇတင်း ဝၢၼ်ႈ ပေႇထၼိ၊ၵႃႈတီႈ လွႆ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ၊လွႆ သၢၼ်ႇလုၼ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ပွႆႇ တပႄးၸဝ်ႈ သွင် ၵေႃႉ ၵႂႃႇ ဢွၼ်တၢင်း၊- 30တင်း ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ် သင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈ ဢၼ် မီး တၢင်း ၼႃႈ ပုၼ်ႉ တႃႉ။ ပေႃး သူ ၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊တၵ်း ထူပ်း ႁၼ် မႃႉလီႈ ဢွၼ်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႆႇ တွၼ်ႉ ၽိုၵ်း ၶီႇ မၼ်း သေပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ မတ်ႉ ဝႆႉ ဢေႃႈ။ ၵႄႈ ၸိူၵ်ႈ မၼ်း သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် မႃး ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ တႃႉ။- 31ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ 'သူ ၵႄႈ ဢဝ် မႃႉလီႈ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ႁဵတ်းသင်၊' ဝႃႈၼႆ ၸိုင်၊ 'ၸဝ်ႈ မီး ဢလူဝ်ႇ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 32ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၵေႃႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ထူပ်း ႁၼ် ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႆႉ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 33မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၵႄႈ ၸိူၵ်ႈ မႃႉလီႈ ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ယူႇ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ မၼ်း ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ၵႄႈ ၸိူၵ်ႈ မႃႉလီႈ ၼၼ်ႉ၊" ဝႃႈၼႆ လႄႈ ၶဝ် ၶိုၼ်း တွပ်ႇ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ မီး ဢလူဝ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် မႃး ၸူး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။ 34ၵမ်း ၼၼ်ႉ ၶဝ် ဢဝ် သိူဝ်ႈယၢဝ်း ၶဝ် သိူဝ်ႇ ၼိူဝ် လင် မႃႉလီႈ ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ပၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်ႈ ၶီႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၼင် မႃႉလီႈ ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 35ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း တိုၵ်ႉ ၶီႇ ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢဝ် သိူဝ်ႈယၢဝ်း ၶဝ် ပူ သိူဝ်ႇ ပၼ် ၵႃႈၼိူဝ် ၶူဝ် တၢင်း ဢေႃႈ။- 36ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၸမ် ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊တီႈ ဢၼ် ၸွမ်း တၢင်း လေႃႇ လူင်း လွႆ သၢၼ်ႇလုၼ်ႇ၊မႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်။ 37တပႄးၸဝ်ႈ တင်း မူႇ တင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ႁၼ် တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၼႄ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ လႄႈ မီး ၸႂ် ဢၼ် သိူဝ်းသႂၢင်ႇ ၼႃႇ ဢွၼ်ၵၼ် ယွင်ႈယေႃး ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လူၺ်ႈ တင်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ ဝႃႈ၊- 38"ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ တၢင်းလီ တီႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢၼ် မႃး ၼႂ်း ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈၽြႃး ၼႆႉ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ႁႂ်ႈ တၢင်းၼိမ် မီး ၵႃႈၼႂ်း ၽုင်ႇၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ မုၼ်ၽုင်း မီး ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 39မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈၼႂ်း ၵႄႈ မူႇၵူၼ်း သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇလူင် ၶႃႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ပူင်ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ တပႄး သြႃႇ ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယူႇတဵတ်ႇတဵတ်ႇ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 40မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ပေႃး ၶဝ် တဵတ်ႇ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊မၢၵ်ႇႁိၼ် တင်းလၢႆ တေ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 41ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် ၸမ် ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မုင်ႈ ႁၼ် ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉႁႆႈ လူၺ်ႈ ဝဵင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ၊- 42လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၼႂ်း ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဝၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ သင် မႂ်း လႆႈ ႁုႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ပေႃႇ ပဵၼ် တၢင်းၼိမ် မႃး ၼၼ်ႉ တေ လီ ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ သိူင်ႇ လပ်ႉ ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ မၢၵ်ႇတႃ မႂ်း ယဝ်ႉ။- 43လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မႂ်း ဢမ်ႇ မၢတ်ႈ ဢမ်ႇ တွင်း ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွတ်ႈမႃး ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် မႂ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶိင်ႇ ဝၼ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ရၢၼ်ႇသူႇ မႂ်း တင်းလၢႆ တၵ်း တႄႇႁဵတ်း တပ်ႉ ႁဵတ်း တႃႇ လွမ်ႉ ၶင် မႂ်း ဝႆႉ ၵူႈပႃႈ ၵူႈၽၢႆႇ သေယဝ်ႉ၊- 44ၶဝ် တၵ်း ၵိူၼ်ႇ ယႃႉ မႂ်း ပႃး ၸဵမ် ၵူၼ်း ဝဵင်း ဢၼ် ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း လမ်း ဝဵင်း မႂ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တူၵ်း လႄႈ မၢၵ်ႇႁိၼ် ဢၼ် ၵေႃႇ ၵၼ် ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ မႂ်း ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ဢမ်ႇ ၵိုတ်း ဝႆႉ သေ ႁူၺ်ႇ ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး တီႈ မႂ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 45ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ လိုပ်ႈ ႁေႃႈ ပႅတ်ႈ ၵူၼ်းၵႃႉ ၵူၼ်း ၶၢႆ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 46မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ 'ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၵဝ် ပဵၼ် ႁိူၼ်း တီႈ ဢၼ် သူးတွင်း ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဝႆႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊သူ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ထမ်ႈ ၸူၼ် ယဝ်ႉ ၼေႃ၊" ဝႃႈ ၼင် ၼႆ ဢေႃႈ။ 47ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ပၼ် ၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယူႇ ၵူႈဝၼ်း ဢေႃႈ။ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ လူင်၊ဢိၵ်ႇတင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းၵႄႇ ၵူၼ်း ႁူဝ် ၶဝ် တင်းလၢႆ ၶႂ်ႈ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၢႆ ဢေႃႈ။- 48ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် ထွမ်ႇဢဝ် တြႃး မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ၊ယင်း ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ တူၵ်း ႁူင်ႈ သေ ၶေႃႈ သေၵမ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁၼ် လွင်ႈ ႁၼ် တၢင်း ပုၼ်ႈ တေ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\