Luke 2

1ၽွင်းယၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ မုၼ် ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇဢေႃးၵုၵ်ႉတု၊ပူင်ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ၵဵပ်း ဢဝ် ၸရၢင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၵႃႈၼႂ်း သိုင်ႇၸိုင်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ရူဝ်းမႃႉ၊ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ဢေႃႈ။- 2တၢင်း ဢၼ် ၵဵပ်း ဢဝ် ၸရၢင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆႉ ပဵၼ် ပွၵ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း သုတ်း ၼႂ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် ၵုရေႇၼေႇ၊ပဵၼ် ၶုၼ် တီႈ မိူင်း သီးရီးယႃး၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵူၼ်း ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈ ၵဝ်ႇ မိူင်းလင် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ သႂ်ႇ ၸရၢင်း ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ဢေႃႈ။ 4ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ၵေႃႈ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တႃႇဝိတ်ႈ၊လႄႈ လုၵ်ႉ တီႈ ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈ ၵဝ်ႇ မိူင်းလင် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တႃႇဝိတ်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် ဝဵင်း ပႅတ်ႉလႁႅမ်ႇ၊မိူင်း ယုတႃႉ၊ပုၼ်ႉ၊- 5ႁႂ်ႈလႆႈ သႂ်ႇ ပႃး ၸရၢင်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မေး မၢႆ မၼ်း မႃႇရိ၊ဢေႃႈ။ ၶိင်ႇ ၼၼ်ႉ ပတိၵ်ႈသၼ်ႇထေႇ မႃႇရိ၊ပဵၼ် ဢၼ် ၵႄႇထူၼ်ႈ ဝႆႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 6မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်း ပႅတ်ႉလႁႅမ်ႇ၊ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၽွင်းယၢမ်း ဢၼ် မႃႇရိ၊တၵ်း ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ လုၵ်ႈ ၵေႃႈ ထိုင် ယဝ်ႉ လႄႈ၊- 7ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆး တူၼ်ႈ မႃး ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဢဝ် ၽႃႈဢွမ်ႈ ပူၵ်ႉႁေႃႇ သေယဝ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇ မီး တီႈ ယူႇ တီႈ သဝ်း ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ၶႅၵ်ႇ လႄႈ ဢဝ် ၶျႃးဝၢင်း ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ႁၢင်း ဝူဝ်း သေ ဢေႃႈ။ 8ၼႂ်း မိူင်း ၼၼ်ႉ မီး ၵူၼ်း လဵင်ႉ သူဝ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပႂ်ႉထိင်း သူဝ်း ၶဝ် ယူႇ ၵႃႈတီႈ ပၢင်ႇပဵင်း ၶိင်ႇ ၵၢင်ၶိုၼ်း ဢေႃႈ။- 9ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ပႃး ၼိုင်ႈ ပေႃႇမႃး ၵႃႈတီႈ ၶဝ် လႄႈ၊မုၼ်ၽုင်း တၼ်းၶူဝ်း ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ထွင်ႇ ႁိူဝ်ႈလႅင်း ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် လႄႈ ၶဝ် ၵူဝ်ႁႄ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။- 10တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ ၵူဝ် ပေ ႁႄ။ ၵဝ် မႃး မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢၼ် လီ ဢၼ် တၵ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႆႈ ၸူမ်းသိူဝ်း မူၼ်ႈပျေႃႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် ၼၼ်ႉ တီႈ သူ ဢေႃႈ။- 11ဝၼ်း မိူဝ်ႈ ၼႆႉ ၸဝ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ပုၼ်ႈ သူ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း တႃႇဝိတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 12ပုၼ်ႈတႃႇ တေ ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊သူ တၵ်း ထူပ်း ႁၼ် ၸဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ပူၵ်ႉႁေႃႇ တင်း ၽႃႈဢွမ်ႈ သေလႄႈ၊ၶျႃးဝၢင်း ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ႁၢင်း ဝူဝ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တပ်ႉ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၼမ်ၼႃႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽုတ်းပေႃႇ မႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပႃး ၼၼ်ႉ သေလႄႈ၊ႁဵတ်းၵႂၢမ်း ယွင်ႈယေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊- 14"ၵႃႈၼိူဝ် ပၢႆၸိၵ်း ၸွမ် ၵၢင်ႁၢဝ် သုင် သုတ်း ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ မုၼ်ၽုင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယႂ်ႇ ၼႃႇ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ ၵေႃႈ၊ႁႂ်ႈ တၢင်းၼိမ် မီး ၵႃႈၼိူဝ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ်၊ မၼ်းၸဝ်ႈ ထုၵ်ႇၸႂ် ၵျိူၵ်ႈၸႂ် ၼၼ်ႉ သေၵမ်း လူၺ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 15မိူဝ်ႈ ဢၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း လဵင်ႉ သူဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ပႅတ်ႉလႁႅမ်ႇ၊တႃႉ ႁဝ်း၊တူၺ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး မႃး မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ႁဝ်း ၼႆႉ ၵၼ် တႃႉ ႁဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ။ 16ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇ ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ထူပ်း ႁၼ် မႃႇရိ၊တင်း ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊လႄႈ လႆႈ ႁၼ် ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ၶျႃးဝၢင်း ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ႁၢင်း ဝူဝ်း ယူႇ ဢေႃႈ။- 17မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် လႆႈ ႁၼ် ၸဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် လၢတ်ႈၼႄ ၵႃႈ ဢၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် သင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႆႉ လွင်ႈ ၸဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 18ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵူၼ်း လဵင်ႉ သူဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢွၼ်ၵၼ် ဢၢမ်း ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ဢေႃႈ။- 19မႃႇရိ၊ၵေႃႈ မၢတ်ႈတွင်း ဝႆႉ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ ၶႆႈၸႂ်ဝူၼ်ႉၸႂ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 20ၵူၼ်း လဵင်ႉ သူဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ယွင်ႈယေႃး ဢၢမ်း ဢေႃး ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း လႆႈ ႁၼ် ဢၼ် မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ၵႃႈ ဢၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 21မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁွတ်ႈထိုင် ပႅတ်ႇ ဝၼ်း ပဵၼ် ဝၼ်း ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်း မၢင်ႇၵလႃႇ ဢၼ် ပၢတ်ႇပၢႆၼင် တီႈ ၸဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် တၢင်ႇ ၸိုဝ်ႈ ပၼ် သဵင် ဝႃႈ၊ယေႇသု၊ဢၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် သင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ တႄႇ ပတိၵ်ႈသၼ်ႇထေႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 22မိူဝ်ႈ ထိုင် ၶိင်ႇ ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ၊ႁႂ်ႈ တူဝ် လႆႈ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး မူဝ်းသေႇ၊မီး ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၸေး ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊တင်း မႃႇရိ၊ဢဝ် ၸဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ႁႂ်ႈလႆႈ သၢၵ်ႈၵၢပ်ႈ တီႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ဢေႃႈ။- 23လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼႂ်း ၵျၢမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈၸၢႆး တူၼ်ႈ ၵူႈ ၵေႃႉ တၵ်း လႆႈ မူတ်းၸၢင်ႇ ပုၼ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဝႆႉ လႄႈ၊- 24ၶဝ် ၸင်ႇ ၵႂႃႇ ႁႅၼ်း မႃး ပုၼ်ႈ ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ ဢၼ် ပဵၼ် ၼူၵ်ႉတူႈ ၵူႈ ၼိုင်ႈ၊ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ ၵႃၵႄ၊ၵူႈ ၼိုင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ မီး ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 25ၶိင်ႇ ၼၼ်ႉ၊ၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊မီး ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ သုမွင်ႇ၊ဢေႃႈ။ မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၵူၼ်း ဢၼ် ၵူဝ်ယမ် ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး လႄႈ မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊တၵ်း လႆႈ ႁွတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်း လႄႈ၊- 26မၼ်း လႆႈ ပျႃႇတိၵ်ႈ ၵႃႈတီႈ ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ "ပေႃး မႂ်း ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ ဢၼ် ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ဝႆႉၵတိ ၼၼ်ႉ မႂ်း ဢမ်ႇ လႆႈ တၢႆ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 27ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်း လႄႈ မၼ်း ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ၊ၺႃး မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပေႃႈ မႄႈၸဝ်ႈ ယင်း တိုၵ်ႉ ဢဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယေႇသု၊ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ထုင်းၸၢမ်ႇ တြႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 28သုမွင်ႇ၊ၵေႃႈ ႁွပ်ႇဢုမ်ႈ ဢဝ် ၸဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝၢင်ႈ ႁူဝ်ဢူၵ်း မၼ်း သေယဝ်ႉ၊ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊- 29"ၸဝ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး တီႈၶႃႈ။ ပျႃႇတိၵ်ႈ တေႃႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း ပျေႉၸုမ်ႇ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ယဝ်ႉ ၶႃႈ လႄႈ၊ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၶႃႈၸဝ်ႈႁဝ်း တၵ်း လႆႈ တၢႆ ၼိမ် ၼိမ် တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ 30မၢၵ်ႇတႃ ၶႃႈၸဝ်ႈႁဝ်း လႆႈ ႁၼ် တၢင်း ၵႄႇၶျွတ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း။ 31ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း မႄးႁႅၼ်း ဝႆႉ၊သိုဝ်ႈၼႃႈ တႂ်ႈတႃ ၵူၼ်း မဵဝ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်။ 32ဢၼ် ဝႃႈ၊ဢၼ် လႅင်း ဢၼ် ၼႄပျႃး ဢလူဝ်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈ ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း၊ ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် မုၼ်သရေႇ ပုၼ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢိသရေး၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 33ပေႃႈ မႄႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢၢမ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သုမွင်ႇ၊လၢတ်ႈ လွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 34သုမွင်ႇ၊ၵေႃႈ ပၼ်တၢင်းလီ တီႈ ၶဝ် လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ မႃႇရိ၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႆႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၶၢၼ်း ဝႆႉ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၼမ်ၼႃႇ တၵ်း တူၵ်း သုမ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် ၼမ်ၼႃႇ တၵ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ပဵၼ် ၼိမိၵ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ တၵ်း တွပ်ႇထဵင် လႄႈ၊တၵ်း ႁႂ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ လွမ် ၵျၢမ်ႇ လွမ် ပွင် ၼၼ်ႉ ပေႃႇ ဢွၵ်ႇ ထၢင်ႇသႃး ဢေႃႈ။- 35လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် မႆႈၸႂ် ၶီၸႂ် တၵ်း ပဵၼ် မိူၼ် လၢပ်ႇ မိူၼ် လႅဝ်း တႅင်း ႁူဝ်ၸႂ် မႂ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 36မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး ပရေႃးၽႅတ်ႈ မႄႈယိင်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ဢႃႇၼႃႉ၊လုၵ်ႈယိင်း ၽၼူၺ်ႇလႃႉ၊ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢႃႇသျႃႇ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း ပဵၼ် ၼၢႆး ထဝ်ႈ ဢၼ် ယၢမ်ႈ တႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်း လူၺ်ႈ ၽူဝ် မၼ်း ၸဵတ်း ပီ ၵူၺ်း သေယဝ်ႉ၊- 37ပဵၼ် မႄႈမၢႆႈ ယူႇ တေႃႇ ႁွတ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ ပႅတ်ႇ သိပ်း ပၢႆ သီႇ ပီ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ ယင်း ဢမ်ႇ ၽၢတ်ႇ ဢမ်ႇ ယၢၼ် ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ၊ၵမ်သိၼ် ဢမ်ႇ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် လႄႈ သူးတွင်း ယူႇ၊ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ တင်းဝၼ်း တင်းၶိုၼ်း တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢေႃႈ။- 38ၶိင်ႇ ၼႃႇရီႇ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် မၼ်း ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေလႄႈ လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈ ၸဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ထုတ်ႇၼုၵ်ႈ ဢဝ် ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 39ဝၢႆးသေ ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊တင်း မႃႇရိ၊ႁဵတ်း ၵႃႈ ဢၼ် တြႃး ၸဝ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈ မိူဝ်း တီႈ မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊ၶဝ် ၼၼ်ႉ သေ ဢေႃႈ။- 40ၸဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႈ ယႂ်ႇမႃး လႄႈ တၢင်း ႁု တၢင်း ႁၼ် ၽႄ ၵႂၢင်ႈ ၼမ် မႃး ယူႇ သေလႄႈ ပျေႉၸုမ်ႇ တင်း ၺၢၼ်ႇ ပိင်ႇၺႃႇ ဢေႃႈ။ ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵေႃႈ တႄႇ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်း ဢေႃႈ။ 41ပေႃႈ မႄႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၶဝ်ႈ ပွႆး ပသၶႃႇ၊ၵူႈ ပီ ၵူႈ ပီ ဢေႃႈ။- 42မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႆႈ သိပ်း သွင် ပီ ၼၼ်ႉ ၶဝ် ၵႂႃႇ ၶဝ်ႈ ပွႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူႈ ပီ ၼၼ်ႉ လႄႈ၊- 43မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆး ဝၢႆး ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း မိူဝ်း ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၸၢႆး ဢွၼ်ႇ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ၊ၵိုတ်း ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊သေၵေႃႈ ပေႃႈ မႄႈၸဝ်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ ႁု လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ။- 44ၶဝ် ထၢင်ႇ ၸၢႆး ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ပႃး ၸွမ်း ၼႂ်း ၽုင် ပီႈၼွင်ႉ ၵေႃႉသႄႈ တင်းလၢႆ ၵႂႃႇ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပႆ ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ သွၵ်ႈႁႃ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ပီႈ ၼႂ်း ၼွင်ႉ တင်း ၵူၼ်း ႁုၸၵ်း တင်းလၢႆ သေၵေႃႈ၊- 45ၶဝ် ဢမ်ႇ ထူပ်း ဢမ်ႇ ႁၼ်။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ ၶဝ် ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊လႄႈ သွၵ်ႈႁႃ မၼ်းၸဝ်ႈ၊- 46လႆႈ သၢမ် ဝၼ်း တဵမ်တဵမ် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ထူပ်း ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ၊ၼင်ႈ ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သြႃႇလူင် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ဢုပ်ႇၵုမ် တွင်ႈထၢမ် လၢတ်ႈၸႃ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 47ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢၢမ်း တၢင်း ၵတ်ႉ တၢင်း ၶၼ် ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႄႈလိတ်ႈ ၵူႈၶေႃႈၵူႈၵမ်း ၼၼ်ႉ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။- 48ပေႃႈ မႄႈၸဝ်ႈ ၵေႃႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ဢၢမ်း ၼႃႇ ဢေႃႈ။ မႄႈၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸၢႆး မႄႈ႟။ ႁဵတ်းသင် လႄႈ မႂ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ တီႈ ႁဝ်း။ ပေႃႈ တင်း မႄႈ ထၢၼ်ႈပေႃး မႆႈၸႂ် ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ သွၵ်ႈႁႃ မႂ်း ဢိူဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 49မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ သွၵ်ႈႁႃ ၵဝ်ၶႃႈ ထၢၼ်ႇ ၼႆႉ ၶႃႈ။ လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း လႆႈ ယူႇ ၼႂ်း ႁိူၼ်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ႁု ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 50ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁု ထွမ်ႇ ၵႂၢမ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ 51ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း ၵႂႃႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊သေယဝ်ႉ၊ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ပေႃႈ ၵႂၢမ်း မႄႈ လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ မႄႈၸဝ်ႈ ၵေႃႈ မၢတ်ႈ ဝႆႉ တွင်း ဝႆႉ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၵႃႈၼႂ်း ၸႂ် မၼ်း ယူႇ ဢေႃႈ။- 52ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ယႂ်ႇမႃး လႄႈ ၺၢၼ်ႇ ပိင်ႇၺႃႇ ၵေႃႈ ၼမ် ၵိုၼ်း မႃး သေယဝ်ႉ၊လႆႈၼႃႈလႆႈတႃ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\