Luke 23

1ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢွၼ်ၵၼ် လုၵ်ႉ လႄႈ ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊သေယဝ်ႉ၊- 2တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်းၶႃႈ တိဢဝ် ၵေႃႉ ၼႆႉ မႃး၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်း ၽိတ်း ၵႂႃႇ ပိူင်ႈ ၵႂႃႇ ယင်း ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ထၢမ်းၶွၼ်ႇ တီႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊မၼ်း ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ဝႃႈ၊ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ပႃး ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 3ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ၵေႃႈ ထၢမ် တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸွင်ႇ မႂ်း ၸႂ်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ "မႅၼ်ႈ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ၼႆႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ 4မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊လၢတ်ႈ တီႈ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ လူင် ၶဝ် တင်း မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁၼ် ဢပျတ်ႈ တီႈ ၵေႃႉ ၼႆႉ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ မဵဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ တင်း သဵင် ဢၼ် ႁႅင်း ၼႃႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ သင်ႇ သွၼ် ႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၼႂ်း မိူင်း ယုတႃႉ၊ၵူႈတီႈ ၵူႇ လႅၼ် ဢေႃႈ။ မၼ်း တႄႇၸႃႉ တီႈ မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁွတ်ႈမႃး ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ၶႃႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 7မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁု ဝႃႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢိူင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႂႃႇ သူင်ႇ ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊ဢၼ် မႃး မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၶိင်ႇ ယၢမ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊ႁၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ၸူမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ငိၼ်း ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း လွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ၶႂ်ႈ ထူပ်း ၶႂ်ႈ ၺႃး မၼ်းၸဝ်ႈ ႁိုင် ၼႃႇ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊မုင်ႈမွင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၼႄ ဢၼ် လၢၵ်ႇလၢႆး လီဢၢမ်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ယူႇ ဢေႃႈ။- 9ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊ထၢမ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ သေ ၶေႃႈ သေၵမ်း။- 10ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၶဝ် တင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ တင်းလၢႆ လုၵ်ႉၸုၵ်း သေယဝ်ႉ၊တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ႁႅင်း ၼႃႇ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 11ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊တင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း မၼ်း တင်းလၢႆ၊ယင်း ဢမ်ႇ ၼပ်ႉ ဢမ်ႇ ၶၢၼ်း လႄႈ ႁဵတ်းပျၢၵ်ႈ သႄႉသွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် ၶူဝ်း ၽႄး ဢၼ် ႁၢင်ႈလီ ၼၼ်ႉ ၼုင်ႈ ပၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ ဢဝ် သူင်ႇ ၵႂႃႇ ပၼ် ၶိုၼ်း တီႈ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊သေ ဢေႃႈ။- 12ၼႂ်း ဝၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊တင်း ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ႁဵတ်းၵေႃႉႁဵတ်းသႄႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ၶဝ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇ ဢမ်ႇ မႅၼ်ႈ ၵၼ်။ 13မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ႁွင်ႉ ဢဝ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် လႂ်၊ၶုၼ် တီႈ လုမ်း လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၸုတုမ် ၵၼ် လႄႈ၊- 14လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "သူ ဢဝ် ၵေႃႉ ၼႆႉ မႃး ၸွႆး တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'မၼ်း ဢွၼ် ႁူဝ် ပိူၼ်ႈ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢေႃႈ' ဝႃႈၼႆ ယဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ၵဝ် ၸႅတ်ႈထၢမ် မၼ်း ၽၢႆႇၼႃႈ သူ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် သေၵေႃႈ၊ၵဝ် ဢမ်ႇ ထူပ်း ဢမ်ႇ ႁၼ် ဢပျတ်ႈ ဢၼ် သူ ၸွႆး တၢင်ႇ သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်း ၼၼ်ႉ သေ မဵဝ်း။- 15ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ထူပ်း လႄႈ ၸင်ႇ ဢဝ် သူင်ႇ မၼ်း မႃး ၵႃႈတီႈ ၵဝ် ၶိုၼ်း ယဝ်ႉ။ မၼ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ႁဵတ်း ၽိတ်း မဵဝ်း ဢၼ် ထိူၵ်ႈ တေ လႆႈ ဢဝ်တၢႆ။- 16ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ် တၵ်း သုင်းမႃႉ ပၼ်တၢမ်ႇ မၼ်း သေလႄႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 17ၼႂ်း ပွႆး ပသၶႃႇ၊ၼၼ်ႉ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊လႆႈ ပွႆႇ ၵူၼ်းထွင်ႇ သေၵေႃႉၵေႃႉ ပၼ် တီႈ ၶဝ် ၵူႈ ပီ ဢေႃႈ။ 18ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၽွမ်ႉၵၼ် ပၢဝ်ႇ သႅၼ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢဝ် ၵေႃႉ ၼႆႉ တၢႆ ပႅတ်ႈ သေၵမ်း။ ပွႆႇ ပႃႇရပ်ႉပႃႉ၊ပၼ် ႁဝ်းၶႃႈ သေၵမ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 19ပႃႇရပ်ႉပႃႉ၊ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်း သေယဝ်ႉ၊လႆႈ ဢဝ် ၵူၼ်းတၢႆ လႄႈ တူၵ်းထွင်ႇ ယူႇ ဢေႃႈ။ 20ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ၸမ်ႉ၊ၶႂ်ႈ ပွႆႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လွတ်ႈ လႄႈ သမ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ ဢေႃႈ။- 21ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် ၶိုၼ်း ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဢဝ် ၵေႃႉ ၼႆႉ တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း သေၵမ်း။ ဢဝ် တွၵ်ႇ တၢႆ ပႅတ်ႈ သေၵမ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊သမ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ပွၵ်ႈ ထူၼ်ႈ သၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵွပ်ႈ လွင်ႈ သင် လႄႈ တၵ်း ဢဝ် မၼ်း တွၵ်ႇ တၢႆ ပႅတ်ႈ။ မၼ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၽိတ်း ဢပျတ်ႈ ဢၼ် လႂ် ယဝ်ႉ။ ၵဝ် ဢမ်ႇ ထူပ်း ဢမ်ႇ ႁၼ် ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ၵိုင်ႇ ဢဝ် မၼ်း တၢႆ။ ၵဝ် တၵ်း သုင်းမႃႉ ပၼ်တၢမ်ႇ မၼ်း သေလႄႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23ၶဝ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၵိဝ်သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ ပၢဝ်ႇ သႅၼ်ႇ ႁႂ်ႈ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တွၵ်ႇ တၢႆ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း သေလႄႈ သဵင် ၶဝ် ၼၼ်ႉ ပႄႉၼႅင်ႇ ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။- 24ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ၊ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် ယွၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ၊- 25ပွႆႇလွတ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၶဝ် ယွၼ်း ဢဝ် ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း တူၵ်းထွင်ႇ ဢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈ ဢဝ် ၵူၼ်းတၢႆ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ၶဝ်၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် မီး ဢလူဝ်ႇ ၼၼ်ႉ သေ ဢေႃႈ။ 26ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶဝ် ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ လႄႈ ၵႃႈတီႈ ၵၢင်တၢင်း ၶဝ် ထူပ်းၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၵုရေႇၼေႇ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ သိမုၼ်ႇ၊လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၶဝ်ႈ ဝဵင်း မႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် တိဢဝ် မၼ်း သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း တၢင်ႇ သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း မႅၵ်ႇ ၸွမ်း ၽၢႆႇလင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 27မူႇၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၸွမ်းလင် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ၵႃႈၼႂ်း မူႇၵူၼ်း ၼၼ်ႉ မီး မႄႈယိင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ် ႁွင်ႉႁႆႈ လႄႈ ၸႂ်လဵၵ်ႉ ပုၼ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 28ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဝၢႆႇ တူၺ်း ၶဝ် လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မႄႈယိင်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊တင်းလၢႆ ၶဝ်႟။ ယႃႇပေ ႁွင်ႉႁႆႈ ပုၼ်ႈ ၵဝ်။ ဢွၼ်ၵၼ် ႁွင်ႉ ႁႆႈ ပုၼ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပုၼ်ႈ လုၵ်ႈ သူ လၢင်း သူ တႃႉ။- 29လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ဝၼ်း ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဝၼ်း ၵူၼ်း တင်းလၢႆ တၵ်း ဝႃႈ၊ 'မႄႈယိင်း မၼ် လႄႈ ဢမ်ႇ မီး လုၵ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ တွင်ႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ပႃး ပတိၵ်ႈသၼ်ႇထေႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တဝ်ႈၼူမ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႆႇ တွၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၸုပ်ႇ ၵိၼ် သေပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး ဢေႃႈ။- 30မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် တၵ်း လၢတ်ႈ တီႈ လွႆ တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵၢၼ်ႉ တဵင် ႁဝ်း တႃႉ၊' သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၵွင်း လွႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ႁူမ်ႇ တဵင် ႁဝ်း တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 31လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ၊မႆႉ လိပ်း ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁႅင်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သမ်ႉ တၵ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼေႃ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 32ၶဝ် ဢဝ် ၵူၼ်းႁၢႆႉ သွင် ၵေႃႉ ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ တွၵ်ႇ တၢႆ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။- 33မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ၊ၵွင်း ၵွၵ်းႁူဝ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တွၵ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း လႄႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉ သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၽၢႆႇၶႂႃ ၸဝ်ႈ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၽၢႆႇသၢႆႉ ၸဝ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 34ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢူဝ်း ပေႃႈ။ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ သေၵမ်း တီႈၶႃႈ။ ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၽႄမႅင်ႇ ဢဝ် ၶူဝ်းၼုင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်း ဢၼ် တူၵ်းၸႃႇၵွၵ်ႈ ဢေႃႈ။- 35ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၸုၵ်း ပႂ်ႉထႃႈ တူၺ်း ယူႇ လႄႈ ၶုၼ်လုမ်း ၶဝ် ၵေႃႈ၊ႁဵတ်းပျၢၵ်ႈ ႁဵတ်း ၶူဝ် တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်း ၸၢင်ႈ ၶျွတ်ႈ ပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ ယဝ်ႉ။ သင် ဝႃႈ မၼ်း ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် တႄႉ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ မၼ်း ၶျွတ်ႈ ဢဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 36ၵူၼ်းသိုၵ်း တင်းလၢႆ ၵေႃႈ မႃး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းပျၢၵ်ႈ ႁဵတ်း ၶူဝ် တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ၊ဢဝ် ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ သူမ်ႈ ယိုၼ်ႈ ပၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဝႃႈ၊- 37"ပေႃး မႂ်း ၸႂ်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸိုင်၊ၶျွတ်ႈ ဢဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 38လိၵ်ႈ ဢၼ် ၽုၺ်ႇၼႄ ဢပျတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ [တႅမ်ႈ တင်း ၵႂၢမ်း ႁေႇပြႄး၊ၵႂၢမ်း ၵရိၵ်ႉ၊တင်း ၵႂၢမ်း ရူဝ်းမႃႉ၊] ဢၼ် ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ တွၵ်ႇၸပ်း ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ႁူဝ် သဝ် ဢေႃႈ။ 39ၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ တွၵ်ႇ ဝႆႉ တီႈ ႁိမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ သႄႉသွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ ၶျွတ်ႈ ဢဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ႁဝ်း သွင် ၵေႃႉ ၼႆႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 40ၵူၼ်းႁၢႆႉ ထႅင်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ႁိုတ်း ႁၢတ်ႇ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ဢမ်ႇ ၵူဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁိုဝ်း။ မႂ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢမ်ႇတၢႆ မိူၼ် မိူၼ် ၵၼ် တင်း မၼ်း သေၵေႃႈ၊- 41ႁဝ်း သွင် ၵေႃႉ ၸမ်ႉ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢမ်ႇတၢႆ ဢၼ် ထိူၵ်ႈတၢၼ်ႇ ၵၼ် တင်း ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ႁဵတ်း မႅၼ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ တြႃး ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊- 42သမ်ႉ လဝ်ႈလၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တီႈၶႃႈ၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း မႃး ၼႂ်း မိူင်း ၸဝ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၶႆႈၸႂ်ထူပ်း ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း တီႈၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 43မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ မႂ်း ၸမ်ႉ၊ဝၼ်း မိူဝ်ႈ ၼႆႉ မႂ်း တၵ်း မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ၶျၢမ်းသႃႇ ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 44ၶိင်ႇ ယၢမ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၶိင်ႇ သိပ်း သွင် မွင်း ၸမ် ၸမ် လႄႈ ပဵၼ် ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ ၽိတ်း ၽိတ်း ၵႂႃႇ တင်း ဝၢၼ်ႈ တင်း မိူင်း တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၶိင်ႇ ဝၢႆးဝၼ်း သၢမ် မွင်း ဢေႃႈ။- 45ၽႃႈၵင်ႈ ဢၼ် ၽႅၼ် ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၵေႃႈ သိၵ်ႇ ၶၢတ်ႇ ပဵၼ် သွင် သိၵ်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 46ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ တင်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢူဝ်း ပေႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ ဢဝ် ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၵဝ်ၶႃႈ ဢၢပ်ႈ ၼႂ်း မိုဝ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ထွတ်ႇ ၸႂ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။ 47ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ယွင်ႈယေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ်ႈ တႄႉ။ ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ တႄႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 48ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸုၵ်း ပႂ်ႉထႃႈ တူၺ်း လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁၼ် ၵႃႈ ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢွၼ်ၵၼ် တူပ်း ႁူဝ်ဢူၵ်း ၶဝ် သေလႄႈ ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၵႂႃႇ လူၺ်ႈ တင်း ၸႂ် ဢၼ် လဵၵ်ႉ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 49ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁုၸၵ်း မိုတ်ႈၵိုဝ်း ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢိၵ်ႇတင်း မႄႈယိင်း ၸိူဝ်း ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ၊ၸုၵ်း ယူႇ တီႈ ဢၼ် ႁၢင်ႇ ၵႆ သေလႄႈ တူၺ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ 50မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး ၵူၼ်းမိူင်း ယုတႃႉ၊ဝဵင်း ဢရိမသႄး၊ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ မၼ်း ႁွင်ႉဝႃႈ ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်းလီ ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢၼ် ထိူၵ်ႈ ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် လႄႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 51ပိၵ်ႉသမ်ႉ မၼ်း ပဵၼ် ၶုၼ် တီႈ လုမ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ သေၵေႃႈ၊မၼ်း ဢမ်ႇ ၽွမ်ႉ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၸီႇယၢင်ႇ တႅပ်းတတ်း လႄႈ ႁဵတ်း ၵႂႃႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ။- 52မၼ်း ၸင်ႇ ၶဝ်ႈ ၸူး ၵႃႈတီႈ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊သေလႄႈ ယွၼ်း ဢဝ် တူဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။- 53လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ၶျႃး တူဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈ လူင်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဢဝ် ၽႃႈ ပၢၼ်ႇ ၶျေႃး ၶဵၼ်း ႁေႃႇ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် သႂၢင်းသႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ပိုင်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ မႂ်ႇ ဢၼ် ၶုတ်း မူင်ႇ ၽႃႁိၼ် လႄႈ ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ တွၼ်ႉ သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၽူႈလႂ် သေပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 54ဝၼ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဝၼ်းသွၵ်ႈၵျႃႇ ဝၼ်းၽိတ်ႈ လႄႈ ၸမ် ၶိင်ႇ ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ဢေႃႈ။ 55မႄႈယိင်း ၸိူဝ်း ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊မႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ၊ၸွမ်း ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ၵႂႃႇ လူတူၺ်း ပိုင်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တူဝ်တၢႆ မၼ်းၸဝ်ႈ ဝၢင်း ဝႆႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 56ၶဝ် ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၵႂႃႇ လႄႈ မႄးႁႅၼ်း ၼမ်ႉမၼ်း ႁွမ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼၢမ်ႇသႃႇ ဢၼ် တၵ်း တႃး တူဝ်တၢႆ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် လိုဝ်ႈ သဝ်း ယူႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး မီး ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\