Luke 24

1ၼႂ်း ဝၼ်းတၼၢင်းၼူၺ်ႇ ႁူဝ်ၼႂ် ၸဝ်ႉ ၸဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊မႄႈယိင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပႃး ဢဝ် ၼမ်ႉမၼ်း ႁွမ် ဢၼ် ၶဝ် မႄးႁႅၼ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ပိုင်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 2ၶဝ် ထူပ်း ႁၼ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ၼၼ်ႉ ၵိင်ႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ပၢၵ်ႇ ပိုင်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဝႆႉ ယဝ်ႉ လႄႈ၊- 3ၶဝ် ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ။- 4ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ယင်း တိုၵ်ႉ ၵႂင်ၸႂ် လႄႈ ဢၢမ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း သွင် ၵေႃႉ ဢၼ် ၼုင်ႈ ၶူဝ်း ဢၼ် ႁိူဝ်ႈလႅင်း ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ပေႃႇမႃး ၸုၵ်း ယူႇ တီႈ ႁိမ်း ၶဝ် ဢေႃႈ။- 5ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၵူဝ်ႁႄ ၼႃႇ လႄႈ ၵူမ်ႈ ၼႃႈ ၸပ်း လိၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ သွၵ်ႈႁႃ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ၵႃႈၼႂ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၢႆ ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 6မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ မီး ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ လုၵ်ႉၶိုၼ်းလိပ်း ယဝ်ႉ။ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ သူ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊- 7'လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢၢပ်ႈ ၼႂ်း မိုဝ်း ၵူၼ်းႁၢႆႉ တင်းလၢႆ လႄႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း သေယဝ်ႉ၊တၵ်း လုၵ်ႉၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် ထူၼ်ႈ ထိုင် သၢမ် ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မႄႈယိင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၶႆႈၸႂ်ထူပ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ၊- 9လုၵ်ႉ တီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ပွၵ်ႈ မိူဝ်း ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တီႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ သိပ်း ဢဵတ်း ပႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း တၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10မႄႈယိင်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵႂႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် မႃႇရိမႃႇၵတလႃႉ၊ယူဝ်းႁၢၼ်ႇၼႃႉ၊မႃႇရိ၊ဢၼ် ပဵၼ် မႄႈ ယႃႇၵုပ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း မႄႈယိင်း တၢင်ႇၵေႃႉ ၸိူဝ်း ဢၼ် ပႃး ၸွမ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ထၢင်ႇ ၵႂၢမ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵႂၢမ်း လၢႆ လၢႆ လွၵ်ႇ လွၵ်ႇ လႄႈ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ ၶဝ်။- 12ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ပေႇတရု၊လုၵ်ႉ လႄႈ လႅၼ်ႈ ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ပိုင်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ၵူမ်ႈ တူၺ်း ၸိုင်၊လိူဝ် သေ ၽႃႈ ပၢၼ်ႇ ၶျေႃး ဢၼ် ၶဵၼ်း ႁေႃႇ တူဝ်တၢႆ ၼၼ်ႉ မၼ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ႁၼ် သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင်။ လိုၼ်း ၼၼ်ႉ ပႃး တင်း ၸႂ် ဢၼ် ဢၢမ်း လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း မၼ်း သေ ဢေႃႈ။ 13ၼႂ်း ဝၼ်း ၼၼ်ႉ၊တပႄး သွင် ၵေႃႉ ဢၼ် ၸွမ်းလင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပႆ တၢင်း ၵႂႃႇ တီႈ ဝၢၼ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈ ဢေးမွၵ်ႉ၊ဢၼ် ယၢၼ် ၵႆ ၵၼ် တင်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၸဵတ်း လၵ်း ၸမ် ၸမ် ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 14ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇ ၵၼ် လၢတ်ႈၸႃ ၵၼ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် မႃး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 15ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ယင်း တိုၵ်ႉ ဢုပ်ႇ ၵၼ် လၢတ်ႈၸႃ ၵၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႂႃႇ ၸမ် ၶဝ် လႄႈ ပႆ ၸွမ်း ၶဝ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 16ၶဝ် ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ သေၵေႃႈ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢမ် တႃ ၶဝ် ဝႆႉ လႄႈ ဢမ်ႇ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ။- 17မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တေႃႇ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "တၢင်း ဢၼ် သူ မီး ၵႂၢမ်း ဢၼ် တွင်ႈထၢမ် လၢတ်ႈၸႃ ၵၼ် ၸွမ်း တၢင်း မႃး ၼႆႉ ပဵၼ် လွင်ႈ ၵႃႈသင်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၵေႃႈ မီး ၼႃႈ တႃ ဢၼ် လု လႄႈ ၵိုတ်း ၸုၵ်း ယူႇ ဢေႃႈ။- 18ၼႂ်း သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ၵလေႃးၽႃႉ၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼႂ်း ၶႅၵ်ႇ ၵႃႈ ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊လႄႈ ဢမ်ႇ ႁု လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ယူႇ ၼႂ်း ဝဵင်း သွင် သၢမ် ဝၼ်း ၼႆႉ ၼၼ်ႉ တေ မီး မႂ်း ၵေႃႉလဵဝ် ၵူၺ်း ယူဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 19"ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း ၵႃႈသင်၊" ဝႃႈၼႆ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း ထၢမ် လႄႈ၊ ၶဝ် ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် မႃး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢိူဝ်း။ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢိူဝ်း။ ၸႃႉၸဵမ် ၶေႃႈၵႂၢမ်း မၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းႁဵတ်း မၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မီး ႁႅင်း တၼ်းၶူဝ်း ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ။- 20ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ လူင် ႁဝ်း ၶဝ် တင်း ၶုၼ် ႁဝ်း တင်းလၢႆ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ၸီႇယၢင်ႇ ဢဝ်တၢႆ လႄႈ ဢဝ် တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ဢေႃႈ။- 21ၵူၺ်းၵႃႈ၊ႁဝ်း မုင်ႈမွင်း ဝႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် တၵ်း ထုတ်ႇၼုၵ်ႈ ဢဝ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ဢေႃႈ။ လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး၊လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ပဵၼ် မႃး ၸဵမ် မိူဝ်ႈသိုၼ်း ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 22ၼႆႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊မႄႈယိင်း ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း ၸုမ်း ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ၵႂင်ၸႂ် ယုင်ႈၸႂ် လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ပိုင်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၶိင်ႇၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႉ ၸဝ်ႉ ၼႆႉ လႄႈ၊- 23မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ လႆႈ ႁၼ် တူဝ်တၢႆ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ၶိုၼ်း မႃး မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈ ႁဝ်း လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် လႆႈ ႁၼ် ရူႇပႃႇရူင်ႇ ဢၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ ပေႃႇမႃး လႄႈ ဝႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24ၵူၼ်း ႁဝ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈ ၵႂႃႇ တူၺ်း ၵႃႈတီႈ ပိုင်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ လႄႈ ထူပ်း ႁၼ် မႅၼ်ႈ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မႄႈယိင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 25ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ငိူဝ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇ မီး ၺၢၼ်ႇ။ ႁူဝ် ၸႂ် သူ ၼၵ်း ထိူင်း ၼႃႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် တၵ်း ယုမ်ႇ ၵႂၢမ်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ ႁေႃးလၢတ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 26ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ သေယဝ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ၶဝ်ႈ ၸၢမ်ႇၸႃး ၵႃႈၼႂ်း မုၼ်သရေႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊- 27မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် ၸႃႉၸဵမ် ၵျၢမ်း မူဝ်းသေႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵျၢမ်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ ၽုၺ်ႇဢွၵ်ႇ လၢတ်ႈၼႄ တြႃး ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ လွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ တီႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။ 28ၶဝ် ၸမ် ႁွတ်ႈထိုင် ဝၢၼ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁၢင်ႈ တၵ်း ပူၼ်ႉ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 29ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ႁၢမ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶဝ်ႈ မႃး လႄႈ ယူႇသဝ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ႁဝ်းၶႃႈ သေၵမ်း။ ၵၢင်ဝၼ်းတူၵ်း ယဝ်ႉ လႄႈ လပ်းသိင်ႇ မႃး ၶႃႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ၊ဝႄႈ လိုဝ်ႈ သဝ်း တီႈ ၶဝ် သေ ဢေႃႈ။- 30ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽိူၼ်ၶဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း လႄႈ ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ဝိတ်း ၶဝ်ႈမုၼ်း လႄႈ မႅင်ႇ ပၼ် ၶဝ် ဢေႃႈ။- 31မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၢၵ်ႇတႃ ၶဝ် ၽုၺ်ႇ လႅင်း မႃး လႄႈ ႁု ဝႃႈ ပဵၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လပ်ႉ ႁၢႆ သေ ပႃႈၼႃႈ ၶဝ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 32ၶဝ် ၵေႃႈ လၢတ်ႈၸႃ ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၽုၺ်ႇ လၢတ်ႈၼႄ ၵျၢမ်း တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တီႈ ႁဝ်း ၵႃႈၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်း ၼၼ်ႉ ၵႃႈၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် ႁဝ်း ၼၼ်ႉ တိုၼ်ႇ တဵၼ်ႈ ၼႃႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 33ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် လႄႈ ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၸူး တီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊သေယဝ်ႉ၊တီႈ ၼၼ်ႈ လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ သိပ်း ဢဵတ်း ပႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃႉသႄႈ ၶဝ် တၢင်ႇၵေႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸုတုမ် မီး ဝႆႉ ယူႇ လႄႈ၊- 34လၢတ်ႈ တေႃႇ ၵၼ် ယူႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး လုၵ်ႉၶိုၼ်းလိပ်း တႄႉ ယဝ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ပေႃႇမႃး ထူပ်းၺႃး သိမုၼ်ႇ၊ယဝ်ႉ၊" မိူဝ်ႈ ဢၼ် ယင်း တိုၵ်ႉ ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်။ 35ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၵႃႈၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်း ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁု ဝႃႈ၊ပဵၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝိတ်း ၶဝ်ႈမုၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 36ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ယင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶႆႈၼႄ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊တူဝ် ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵႄႈၵၢင် ၶဝ် သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ တၢင်းၼိမ် တႄႇ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် သူ သေၵမ်း လူၺ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 37ၶဝ် တူၵ်းၸႂ် လႄႈ ၵူဝ်ႁႄ သၼ်ႇဝႆ ၼႃႇ ထၢင်ႇ ဝႃႈ လႆႈ ႁၼ် ၽဵတ်ႇ ၽီ ဢေႃႈ။- 38မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ တူၵ်းၸႂ် ထၢၼ်ႇ ၼႆႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သင် လႄႈ သူ ထၢင်ႇ ၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် သူ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ။- 39တူၺ်း မိုဝ်း ၵဝ် တင်း တိၼ် ၵဝ် သေလႄႈ ႁုႁၼ် လွင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် တူဝ် ၵဝ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ယိပ်းၵမ် ၵဝ် တူၺ်း တႃႉ။ ၽဵတ်ႇ ဢမ်ႇ မီး ၼိူဝ်ႉ မီး လုပ်ႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵဝ် မီး ၼႆႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ။ 40ၼႄပျႃး မိုဝ်း ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တိၼ် ၸဝ်ႈ တီႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။ 41ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် လီ ၸႂ် ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း လီဢၢမ်း ၼႃႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ပႆႇ ၸၢင်ႈ ယုမ်ႇ လႆႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ ထၢမ် ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸွင်ႇ သူ မီး တၢင်းၵိၼ် သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ႁိူဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 42ၶဝ် ဢဝ် ပႃ ပိင်ႈ ပွတ်း ၼိုင်ႈ တင်း ႁူင်းၽိုင်ႈ ပၼ် တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 43မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ဢဝ် ၵိၼ် ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။ 44မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ "လွင်ႈတၢင်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢၼ် ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ သူ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ယင်း တိုၵ်ႉ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵႃႈ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ လွင်ႈ ၵဝ် ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး မူဝ်းသေႇ၊ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်း ဢၼႃႇၵတ်ႉတိ ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ႁဵတ်းၵႂၢမ်း သႃႇလၢမ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ပျေႉၸုမ်ႇ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 45မၼ်းၸဝ်ႈ ၽုၺ်ႇ မၢၵ်ႇတႃ ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ်၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ႁု ထွမ်ႇ ပွင်ႇလႅင်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 46သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်းတၢႆ လႄႈ ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် ထူၼ်ႈ ထိုင် သၢမ် ဝၼ်း ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ လုၵ်ႉၶိုၼ်းလိပ်း ဢေႃႈ။- 47လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊တြႃး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တြႃး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸႃႉၸဵမ် ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၵႃႈၼႂ်း ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 48သူ ၵေႃႈ ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ တီႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 49ၵဝ် ၸမ်ႉ၊တၵ်း သူင်ႇ ပၼ် ၵတိ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ဢၼ် မီး ဝႆႉ ၼၼ်ႉ တီႈ သူ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပႂ်ႉထႃႈ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် လုၵ်ႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ လူင်း မႃး တီႈ သူ ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 50လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢွၼ် ၶဝ် ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ လႄႈ ၸမ် တေ ႁွတ်ႈထိုင် ဝၢၼ်ႈ ပေႇထၼိ၊ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ယုၵ်ႉမိုဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ တင်း သွင် ၶွၼ် သေယဝ်ႉ၊ပၼ်တၢင်းလီ မၢင်ႇၵလႃႇ တီႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။- 51ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ်တၢင်းလီ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၵႂႃႇ [လႄႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ] သေ ဢေႃႈ။- 52ၶဝ် ၵေႃႈ ၶုပ်ႉဝႆႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ မၼ်းၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၸူး ၵႂႃႇ တီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊လူၺ်ႈ တင်း ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် သိူဝ်းပျေႃႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။- 53ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇ မီး ယူႇ ၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ သေလႄႈ ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ သေႇ သေႇ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\