Luke 5

1မီး ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၽင်ႇ ၼွင် ၵိၼ်ႇၼီႇၸရိတ်ႈ၊လႄႈ၊ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၽိုတ်ႉ ဢီး ၸူး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 2မၼ်းၸဝ်ႈ ႁၼ် ႁိူဝ်း သွင် လမ်း သိူၵ်ႈ ယူႇ တီႈ ၽင်ႇ ၼွင် ဝႆႉ လႄႈ ၵူၼ်းလႃႈၼမ်ႉ တင်းလၢႆ သုၵ်ႈ သၢႆႇ ၶႄ ၶဝ် ယူႇ ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ ႁိူဝ်း ဢေႃႈ။- 3ၼႂ်း ႁိူဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူဝ်း လမ်း ၼိုင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ႁိူဝ်း သိမုၼ်ႇ၊သေယဝ်ႉ၊ယွၼ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း ၽၢႆး ႁိူဝ်း ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ဢိတ်းဢွၼ်ႇ ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၼင်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ဢေႃးဝႃႇတႃႉ တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 4ဝၢႆးသေ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ သုတ်း ယဝ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ သိမုၼ်ႇ၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽၢႆး ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ၼမ်ႉ လိုၵ်ႉ ပုၼ်ႉ တႃႉ။ ဢွၼ်ၵၼ် ဝၢၼ်ႇ ၶႄ သူ တူၵ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ႁူမ်ႇ ပႃ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ 5သိမုၼ်ႇ၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ႟။ ႁဝ်းၶႃႈ ပေႃး လႆႈ ၶတ်းၸႂ် ၵျူဝ်းၸႃး တင်းၶိုၼ်း ယဝ်ႉ သေၵေႃႈ၊ဢမ်ႇ လႆႈ ပႃ သေ တူဝ် ၶႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ပေႃး ၸဝ်ႈႁဝ်း မီး ဢမိင်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း ဝၢၼ်ႇ ၶႄ လူင်း ၵႂႃႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 6ၶဝ် ၵေႃႈ ဝၢၼ်ႇ တူၵ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ႁူမ်ႇ မႅၼ်ႈ ပႃ ၼမ်ၼႃႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၶႄ ၶဝ် ထၢၼ်ႈပေႃး ၸမ် တေ သိၵ်ႇ တေ ၶၢတ်ႇ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 7ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶဝ် ၸင်ႇ ၵႂၵ်း မိုဝ်း ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵေႃႉသႄႈ ၶဝ် ဢၼ် ယူႇ ၵႃႈတီႈ ႁိူဝ်း တၢင်ႇ လမ်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ မႃး ၸွႆႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၵေႃႈ မႃး လႄႈ လႆႈ ပႃ ၼမ်ၼႃႇ တဵမ် ႁိူဝ်း တင်း သွင် လမ်း ထၢၼ်ႈပေႃး ၸမ် တၵ်း ၸူမ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 8မိူဝ်ႈ ဢၼ် သိမုၼ်ႇ၊ႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ၶုပ်ႉၶဝ်ႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈၶႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ဢပျတ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ လႄႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၵႂႃႇ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9ႁဵတ်း ႁိုဝ် လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝူၼ်ႉ တူၺ်း လွင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ပႃ ၼမ်ၼႃႇ ထၼ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ မၼ်း တင်း ၵူၼ်း ဢၼ် မီး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်း၊- 10ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႇၵုပ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လုၵ်ႈၸၢႆး ၸေႇပေႇတႄး၊ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ႁူမ်ႈ ၵၢၼ် ၵၼ် တင်း မၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢၢမ်း ဢေႃး ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ သိမုၼ်ႇ၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ ၵူဝ်။ တႄႇ ဢဝ် မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵႂႃႇ သူ တၵ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် တိဢဝ် ၵူၼ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 11ၶဝ် ၵေႃႈ ဢဝ် ႁိူဝ်း ၶဝ် ၸၼ် တၢင်ႇ ၵွင်း ဝႆႉ သေယဝ်ႉ၊ဝႆႉ ပႅတ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ ၸွမ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။ 12ၽဝ်ႇ ၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ဝဵင်း ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် တုတ်ႈ တင်း တူဝ် တင်း ၶိင်း မႃး လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ၶုပ်ႉမူပ်ႇ တွင်းပၢၼ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ႟။ ပေႃး ၸဝ်ႈႁဝ်း မီး ဢလူဝ်ႇ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ မူတ်းသႂ် လႆႈ ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 13မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ယိုၼ်း မိုဝ်း တိူဝ်ႉ သႂ်ႇ တီႈ မၼ်း လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် မီး ဢလူဝ်ႇ ယူႇ။ ႁႂ်ႈ မူတ်းသႂ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ တုတ်ႈ မၼ်း ၵေႃႈ ႁၢႆ ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။- 14ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸင်ႇ ႁၢမ်ႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ယႃႇပေ ၵႂႃႇ လၢတ်ႈ လွင်ႈ ၼႆႉ တီႈ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။ ၵူၺ်း ၵႂႃႇ၊ၼႄ တူဝ် မႂ်း တီႈ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ႁႂ်ႈ မၼ်း ၸႅတ်ႈ သေး တူၺ်း မႂ်း သေယဝ်ႉ၊လွင်ႈ ဢၼ် မႂ်း မူတ်းသႂ် ၼႆႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၸိုင်၊ႁဵတ်း တၢင်းလူႇ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် တြႃး မူဝ်းသေႇ၊ပိင်းၺၢပ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 15ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း လွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၸုတုမ် မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ထွမ်ႇဢဝ် တြႃး မၼ်းၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ဢေႃႈ။- 16ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ တီႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ၵူၼ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ သူးတွင်း ဢေႃႈ။ 17မီး ဝၼ်း ၼိုင်ႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယင်း တိုၵ်ႉ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈ တီႈ ဝဵင်း မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊မိူင်း ယုတႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မႃး ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ဢေႃႈ။ မုၼ်ၽုင်း တၼ်းၶူဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵေႃႈ တႄႇ ယူႇ ၼိူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ဢေႃႈ။- 18မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပိူၼ်ႈ ႁၢမ် ၵူၼ်းတၢႆၽၢၵ်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ၼွၼ်း ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် သၢတ်ႇ လႄႈ ၵျၢမ်ႇ ႁႃ တၢင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၽိုတ်ႉ ဢီး သေလႄႈ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၶျႃးဝၢင်း ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။- 19ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢႃးလႃး လႄႈ ၶဝ် ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ႁၼ် တၢင်း ဢၼ် တေ ဢဝ် မၼ်း ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ လႆႈ။ ၶဝ် ၸင်ႇ ႁၢမ် ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၼိူဝ် လင်ၶႃးႁိူၼ်း သေယဝ်ႉ၊ယႃႉ ၶႅပ်း ဢုတ်ႇ ဢၼ် မုင်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ဢဝ် တူဝ် မၼ်း ဢၼ် ၼွၼ်း ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် သၢတ်ႇ ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႇ လူင်း ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵႄႈ ၵူၼ်း သိုဝ်ႈ ၽၢႆႇၼႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 20မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁုႁၼ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၶဝ် ႁႅင်း ယႂ်ႇ ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ႟။ ဢပျတ်ႈ မႂ်း ၸိုင်၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 21သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ် တင်း ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ထၢင်ႇ ၼႂ်း ၸႂ် ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ဢၼ် လၢတ်ႈ ပူၼ်ႉ လၢတ်ႈ လိူဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ် ၽူႈလႂ်။ လိူဝ် သေ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵူၺ်း ၽူႈလႂ် ၸၢင်ႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ လႆႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 22ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ထၢင်ႇ ထိူမ် ၼႂ်း ၸႂ် ၶဝ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ထၢင်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 23ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ 'ဢပျတ်ႈ မႂ်း ၸိုင် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ယဝ်ႉ၊' သမ်ႉ တင်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ 'လုၵ်ႉ လႄႈ ပႆ ၵႂႃႇ တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼႂ်း သွင် ၶေႃႈ ၼႆႉ သူ ထၢင်ႇ ၶေႃႈ လႂ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း လၢတ်ႈ ငၢႆႈ။- 24ၵဝ် တၵ်း ၼႄပျႃး တီႈ သူ လွင်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႈၵူၼ်း၊မီး ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း ၼႂ်း လေႃး ၵႃႉ ၼႆႉ ပုၼ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်းတၢႆၽၢၵ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ မႂ်း ၸမ်ႉ၊လုၵ်ႉ သေလႄႈ ဢဝ် သၢတ်ႇ တီႈ ၼွၼ်း မႂ်း ပွၵ်ႈ မိူဝ်း ႁိူၼ်း ၵႂႃႇ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 25ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လုၵ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် သေ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၶဝ် လႄႈ ၵဵၼ် သၢတ်ႇ တီႈ ၼွၼ်း မၼ်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ယွင်ႈယေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ သေလႄႈ မိူဝ်း ႁိူၼ်း ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။- 26ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢၢမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ယွင်ႈယေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်း လႆႈ ႁၼ် တၢင်း ဢၼ် လီဢၢမ်း ၼႃႇ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 27လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ လႄႈ ႁၼ် ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ လေႇဝိ၊ၼၼ်ႉ၊ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း လုမ်း မၼ်း ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸွမ်း ၵဝ် မႃး တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 28လေႇဝိ၊ၵေႃႈ လုၵ်ႉ လႄႈ ပႅတ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် သေယဝ်ႉ၊ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။ 29မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊လေႇဝိ၊ႁႅၼ်း ပွႆး ၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇ ဢၼ် ၵိုၼ်း ၼႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း မၼ်း ပုၼ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ၊ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼမ်ၼႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ပႃး ၼႂ်း ပၢင်ပွႆး ဢေႃႈ။- 30ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် တင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵိူင်း လဵဝ် ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊သႄႉသွမ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ၵိၼ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းႁၢႆႉ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 31ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း တွပ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယူႇ လီ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ သြႃႇ မေႃယႃ။ ၵူၼ်းၶႆႈၵူၼ်းပဵၼ် ၵူၺ်း လူဝ်ႇ သြႃႇ မေႃယႃ ဢေႃႈ။- 32ၵဝ် မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵဝ် မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်း ဢၼ် မီး ဢပျတ်ႈ တင်းလၢႆ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် ၶဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 33ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "တပႄး သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၵႆႉ ၵမ်သိၼ် ဢမ်ႇ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် လႄႈ သူးတွင်း ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ၵေႃႈ၊ၵႆႉ ႁဵတ်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊တပႄး ၸဝ်ႈႁဝ်း ၸိုင်၊ၵိၼ် ယူႇ သူတ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 34မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၶႅၵ်ႇ ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ယူႇ ၼႂ်း ပွႆး သွင်ႇ မၢင်ႇၵလႃႇ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႈၶူၺ် မႂ်ႇ ယင်း မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊သူ ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊တေ ပွႆႇ ႁႂ်ႈ ၶႅၵ်ႇ ဢိုပ်း ဝႆႉ လႆႈ ႁိုဝ်း။- 35ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶိင်ႇ ဢၼ် တေ လႆႈ ဢဝ် လုၵ်ႈၶူၺ် မႂ်ႇ ၽၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇ သေ ၶဝ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး လႄႈ ၶိင်ႇ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ၶဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 36မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊မၼ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ သိၵ်ႇ ဢဝ် ၽႃႈ ၽႅၼ်ႇ ဢၼ် မႂ်ႇ မႃး ၽုင် ၵုပ်း တီႈ သိူဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ပေႃး မၼ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊မၼ်း တၵ်း သိၵ်ႇ သိူဝ်ႈမႂ်ႇ ယွၵ်း ၶၢတ်ႇ ပႅတ်ႈ လၢႆ လၢႆ သေလႄႈ၊ၽႅၼ်ႇ မႂ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တၵ်း ဢမ်ႇ လႅပ်ႈ ၵၼ် တင်း သိူဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ။- 37ပိူင်လဵဝ် ၵၼ် ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ဢဝ် ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢၼ် မႂ်ႇ သႂ်ႇ ၼႂ်း ထူင်ၼင် ၵဝ်ႇ။ ပေႃး သႂ်ႇ ၸိုင်၊ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ထူင်ၼင် ၵဝ်ႇ တႅၵ်ႇ သေယဝ်ႉ၊ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ တၵ်း ႁူဝ်ႈ ပႅတ်ႈ လၢႆ လၢႆ လႄႈ ထူင်ၼင် ၵေႃႈ တၵ်း တႅၵ်ႇ လုလႅဝ် ဢေႃႈ။- 38ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢၼ် မႂ်ႇ ၸိုင်၊တၵ်း လႆႈ သႂ်ႇ ၼႂ်း ထူင်ၼင် ဢၼ် မႂ်ႇ ဢေႃႈ။- 39ပေႃး ၵိၼ် ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢၼ် ၵဝ်ႇ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ ၵိၼ် ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢၼ် မႂ်ႇ ယဝ်ႉ။ မၼ်း ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ၵဝ်ႇ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ဝၢၼ်၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\