Luke 6

1ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ဝၼ်း ၼိုင်ႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပႆ ၽႃႇ လတ်း ႁႆႈ ၶဝ်ႈၵျုင်ႇ ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ယၵ်း ႁူင်း ၶဝ်ႈၵျုင်ႇ သေယဝ်ႉ၊ၶိုတ်ႈ ပွတ်ႈ ၼႂ်း ဢူင်ႈ မိုဝ်း ၶဝ် လႄႈ ၵိၼ် သၢၼ်ၶဝ်ႈ ၵျုင်ႇ ဢေႃႈ။- 2ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် တၵ်ႉ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ပူၼ်ႉလိူဝ် တြႃး ပိင်းၺၢပ်ႈ ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ၼၼ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ 3ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း တွပ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "သူ ဢမ်ႇ ယၢမ်ႈ လႆႈ ၽတ်းဢၢၼ်ႇ လွင်ႈ ဢၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တႃႇဝိတ်ႈ၊ႁဵတ်း ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း တင်း ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ မၼ်း တင်းလၢႆ ဢိုပ်း တၢင်းၵိၼ် ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။- 4မၼ်း ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၼႂ်း ႁိူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ဢဝ် ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢၼ် တမ်း ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ဢၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၶဝ် ၵူၺ်း ထုၵ်ႇလီ ၵိၼ် ၼၼ် သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ ဢဝ် ပၼ် တီႈ ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ မၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵိၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ။ 5သမ်ႉ လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6ဝၢႆး ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ သိၼ် ၼိုင်ႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး လႄႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း တီႈ ၼၼ်ႈ မီး ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် မိုဝ်း ၶွၼ်ၶႂႃ မၼ်း ႁဵဝ်ႇ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7ၸွင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ တေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တၢင်းပဵၼ် မၼ်း ႁၢႆ ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ႁိုဝ်း၊ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ႁိုဝ်း ဝႃႈၼႆ၊သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ် တင်း ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် တင်းလၢႆ ႁႃ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း လႆႈ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လူၺ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊လွမ် ပႂ်ႉ တူၺ်း ယူႇ ဢေႃႈ။- 8ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁု လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ၵျၢမ်ႇ ၼႂ်း ၸႂ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း မိုဝ်းႁဵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႃး တႃႉ။ မႃး ၸုၵ်း ၵႃႈ ၼႆႈ တႃႉ၊" ဝႃႈၼႆ၊ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ဢမိင်ႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ဢေႃႈ။- 9မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ထၢမ် သူ လူး။ ပုၼ်ႈ ဢၼ် ထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်း ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ၼၼ်ႉ၊တြႃး ႁဝ်း ပိင်းၺၢပ်ႈ ဝႆႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်း ၵျေးၸူး ႁိုဝ်း။ ထုၵ်ႇလီ ယႃႉ ဢၵျူဝ်း ပိူၼ်ႈ ႁိုဝ်း။ ထုၵ်ႇလီ ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ႁိုဝ်း။ ထုၵ်ႇလီ ယႃႉပႅတ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊- 10မၼ်းၸဝ်ႈ ယႅၵ်ႉ တူၺ်း လဵပ်ႈႁွပ်ႈ ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊လၢတ်ႈ တီႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယဵတ်ႇ မိုဝ်း မႂ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ယဵတ်ႇ မိုဝ်း မၼ်း လႄႈ မိုဝ်း မၼ်း ၵေႃႈ လီ မႃး ဢေႃႈ။ 11ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ တေႃးသႃႉ ၶႂ်ႈၸႃႉ ၼႃႇ လႄႈ၊တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဝႃႈၼႆ ၶဝ် ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် တိူင်ႇပၢင်ႇ လၢတ်ႈၸႃ ၵၼ် ဢေႃႈ။ 12ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ၶိင်ႇ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် လွႆ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း သူးတွင်း ပထၼႃႇ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သူးတွင်း တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းၶိုၼ်း ဢေႃႈ။- 13မိူဝ်ႈ ဢၼ် မိူင်းလႅင်း မႃး ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ မႃး သေယဝ်ႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် သိပ်း သွင် ပႃး ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ႁွင်ႉ ၶဝ် ဝႃႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 14ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် သိမုၼ်ႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁွင်ႉဝႃႈ၊ပေႇတရု၊တင်း ၼွင်ႉ ၸၢႆး မၼ်း ဢၼ်ႇတရေႇ၊ယႃႇၵုပ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၽိလိပ်ႉပု၊ဢိၵ်ႇတင်း ပႃႇထေႃးလမႄး၊- 15မတ်ႈထႄႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ထူဝ်းမႃႉ၊ယႃႇၵုပ်ႈ၊လုၵ်ႈၸၢႆး ဢႃႇလၽေး၊ဢိၵ်ႇတင်း သိမုၼ်ႇ၊ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ၊ၸေႇလုတ်ႉ၊- 16ယုတႃႉ၊လုၵ်ႈၸၢႆး ယႃႇၵုပ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ယုတႃႉ ဢိသၵႃႇရေႇဢုတ်ႈ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ဝၢႆးလိုၼ်း မႃး ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈ ၵႃႈတီႈ ရၢၼ်ႇသူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 17မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လူင်း လွႆ မႃး ၸွမ်း ၵၼ် တင်း တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း သေလႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸုၵ်း ၵႃႈတီႈ ပၢင်ႇပဵင်း ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း တပႄးၸဝ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။ မူႇၵူၼ်း ဢၼ် ၼမ် ၵိုၼ်း ၼႃႇ ၸိူဝ်း ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ယုတႃႉ၊ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊တင်း ဝဵင်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ႁိမ်း သၢပ်ႇ ပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ် ပဵၼ် ဝဵင်း တုရု၊တင်း ဝဵင်း ၸိတုၼ်ႇ၊ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် မႃး မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ၊- 18ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ယုၵ်ႉ ယႃ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၶဝ် တင်းလၢႆ ႁႂ်ႈလႆႈ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ဢၼ် ၽီ ၶဝ်ႈ ၽိူဝ်ႉ ၶဝ်ႈ တၢင်း လၢႆ ၵေႃႈ မႃး လႄႈ လႆႈ ၵတ်းယဵၼ် ၶျၢမ်းသႃႇ ဢေႃႈ။- 19ပိူဝ်ႈ ဢၼ် တၼ်းၶူဝ်း ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၶဝ် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်း တၢင်း လၢႆ ၶတ်းၸႂ် ၵျၢမ်ႇ ဢၢင်ႈ ယိပ်း တိူဝ်ႉ တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 20ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယႅၵ်ႉ တူၺ်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ယၢၵ်ႈၽၢၼ် ၼၼ်ႉ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ လႄႈ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ် မိူင်း သူ ဢေႃႈ။ 21သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢိုပ်းယၢၵ်ႈ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၼၼ်ႉ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ လႄႈ၊ သူ တၵ်း လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ဢိမ်ႇ တဵမ် ဢေႃႈ။ သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁွင်ႉ ႁႆႈ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၼၼ်ႉ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ လႄႈ သူ တၵ်း လႆႈ ၶူဝ် ဢေႃႈ။ 22"ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ၸင်း သူ၊ပႄႇပႅတ်ႈ သူ၊ယႃႉယူၵ်ႉ သူ လႄႈ သႄႉသွမ်း ယႃႉသရေႇ သူ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။- 23ၼႂ်း ဝၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မီး တၢင်း ဢၼ် သိူဝ်းပျေႃႇ တႃႉ။ မီး ၸႂ် ဢၼ် သိူဝ်း ၸူမ်း လႄႈ ၵႃႈ ဝႅၼ် တႃႉ။ ၵွပ်ႈ လွင်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ဢၵျူဝ်း ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ သိမ်းပႅင်း ဝႆႉ ပုၼ်ႈ သူ ၵႃႈတီႈ မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ဢေႃႈ။ ပူႇမွၼ်ႇ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း တီႈ ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 24"ၵူၺ်းၵႃႈ၊သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ မၢၵ်ႈ ၸၢင်ႈ မီး တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၼၼ်ႉ မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သူ လႆႈ သၢၵ်ႈသႃႇ ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ။ 25သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၵိၼ်ဢိမ်ႇၵိၼ်တဵမ် တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၼၼ်ႉ မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သူ တၵ်း လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ဢိုပ်းယၢၵ်ႈ ဢေႃႈ။ သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶူဝ် တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၼၼ်ႉ မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သူ တၵ်း လႆႈ ၶၢင်းၶီ ၶၢင်းၽၢၼ် လႄႈ ႁွင်ႉႁႆႈ ဢေႃႈ။ 26"မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ယွင်ႈယေႃး သူ ၼၼ်ႉ သူ မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပူႇမွၼ်ႇ ၶဝ် ႁဵတ်း တီႈ မိၵ်ႉသႃႇ ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 27"ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၵဝ် ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ႁၵ်ႉ ရၢၼ်ႇသူႇ သူ တႃႉ။ ႁဵတ်း ၵျေးၸူး တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸင်း သူ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 28သူင်ႇ မႅတ်ႈတႃႇ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵိၼ်ႇလႃႇ သူ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ သူးတွင်း ပုၼ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယႃႉ ၵဝ်း သူ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 29ပေႃး သေၵေႃႉၵေႃႉ တူပ်းၵႅမ်ႈ မႂ်း ၽၢႆႇ ၼိုင်ႈ ၸိုင်၊ဝၢႆႇ ပၼ် ထႅင်ႈ ၵႅမ်ႈ ၽၢႆႇ ၼိုင်ႈ တီႈ မၼ်း တႃႉ။ ပေႃး သေၵေႃႉၵေႃႉ ႁိမ် ဢဝ် သိူဝ်ႈသွၼ်ႉ မႂ်း ၸိုင်၊ယင်း ဢမ်ႇ ႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇ ၶႅၼ် လႄႈ ထွတ်ႇ လွၼ်ႈ ပၼ် သိူဝ်ႈ တၢင်းၼႂ်း မႂ်း ထႅင်ႈ တႃႉ။- 30တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ယွၼ်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် တီႈ မႂ်း ၼၼ်ႉ ပၼ် တႃႉ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ႁိမ် ဢဝ် ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၶူဝ်းလဵင်း မႂ်း ၼၼ်ႉ ယႃႇပေ ယွၼ်း ဢဝ် ၶိုၼ်း။- 31မဵဝ်း ဢၼ် သူ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ ႁဵတ်း တီႈ သူ ၼၼ်ႉ၊သူ ၵႂႃႇ ႁဵတ်း တီႈ ပိူၼ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် တႃႉ။ 32"ပေႃး သူ ႁၵ်ႉ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁၵ်ႉ သူ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ၸိုင်၊တေ မီး ဢၵျူဝ်း ၵျေးၸူး ၵႃႈသင်။ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ် ၵေႃႈ ယင်း ၸၢင်ႈႁၵ်ႉ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁၵ်ႉ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 33ပေႃး သူ ႁဵတ်း ၵျေးၸူး တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ၵျေးၸူး ပၼ် တီႈ သူ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ၸိုင်၊တေ မီး ဢၵျူဝ်း ၵျေးၸူး ၵႃႈသင်။ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ် ၵေႃႈ ယင်း ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 34ပေႃး သူ ၵူႈ ပၼ် ယိမ် ပၼ် တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် သူ မုင်ႈမွင်း ဝႃႈ၊မၼ်း တၵ်း တႅၼ်း ၶိုၼ်း လႆႈ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ၸိုင်၊တေ မီး ဢၵျူဝ်း ၵျေးၸူး ၵႃႈသင်။ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ် ၵေႃႈ ယင်း ၸၢင်ႈ ပၼ် ၵူႈ ပၼ် ယိမ် တီႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ် ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢၵျူဝ်း ၵျေးၸူး တၢင်း ဢၼ် တႅၼ်း ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 35သူ ၸမ်ႉ၊ႁၵ်ႉ ရၢၼ်ႇသူႇ သူ လႄႈ ႁဵတ်း ၵျေးၸူး တီႈ ၶဝ် တႃႉ။ ယင်း ဢမ်ႇ မုင်ႈမွင်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် လႄႈ ၵူႈ ပၼ် ယိမ် ပၼ် တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊သူ တၵ်း လႆႈ ၵျေးၸူး ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ သူ တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် သုင် မျၢတ်ႈ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၵျေးၸူး တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ႁု ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ လႄႈ မီး သၽေႃး ဢၼ် ႁၢႆႉ ႁုၵ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 36ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ သူ ၸၢင်ႈႁၵ်ႉ ဢဵတ်းလူ ၼၼ်ႉ၊သူ ၵေႃႈ ၸၢင်ႈႁၵ်ႉ ဢဵတ်းလူ တႃႉ။ 37"ယႃႇပေ တႅပ်းတတ်း တြႃး တၢင်းၽိတ်း ပိူၼ်ႈ။ သူ တေ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ဢေႃႈ။ ယႃႇပေ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ ပိူၼ်ႈ။ သူ တေ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ။ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ပိူၼ်ႈ တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ဢပျတ်ႈ သူ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ဢေႃႈ။- 38ပၼ် တီႈ ပိူၼ်ႈ တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊သူ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ပၼ် ဢေႃႈ။ သူ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် တူင် တဵမ်တဵမ် ဢမ်ႇၵႃး၊တၢင်း ဢၼ် သတ်ႉ ဢၼ် တဵၵ်း သႂ်ႇ၊တၢင်း ဢၼ် ၶဝ်ႇ ဢၼ် ၶွၼ်း သႂ်ႇ၊တၢင်း ဢၼ် ပၼ် လူၼ်ႉ ပၼ် သူတ်ႇ၊ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ ႁွပ်ႇ ဢဝ် လႆႈ ၼႂ်း ဝၢင်ႈ ႁူဝ်ဢူၵ်း သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ တူင် ပၼ် တီႈ ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈ တၵ်း တူင် ပၼ် တီႈ သူ ၶိုၼ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 39ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ "ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၸုင် သူင်ႇ ၼႄ တၢင်း ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ တၢင်ႇၵေႃႉ ၵူၺ်း။ ပေႃး ၼႄ တၢင်း ၵၼ် ၸိုင်၊တင်း သွင် ၵေႃႉ တၵ်း တူၵ်း ၶုမ် တူၵ်း လုၵ်း ဢေႃႈ။- 40တပႄး ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ပူၼ်ႉ ပႅၼ် သေ သြႃႇ လႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊တပႄး ဢၼ် သွၼ် ဢဝ် ၸေးၸေး ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊တေ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သြႃႇ မၼ်း ဢေႃႈ။ 41"ယင်း ဢမ်ႇ ဝႆႉ ဢယေး သဵၼ်ႈမႆႉ ဢၼ် မီး ၼႂ်း မၢၵ်ႇတႃ မႂ်း လႄႈ၊ႁဵတ်းသင် မႂ်း တူၺ်း ႁၼ် မုၼ်ႈ ၽွင် ဢွၼ်ႇ ဢၼ် မီး ၼႂ်း မၢၵ်ႇတႃ ပီႈၼွင်ႉ မႂ်း ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 42ယင်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁၼ် သဵၼ်ႈမႆႉ ၵႃႈၼႂ်း မၢၵ်ႇတႃ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ၊တၵ်း လၢတ်ႈ တီႈ ပီႈၼွင်ႉ မႂ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၼွင်ႉ႟။ ႁႂ်ႈ ၵဝ် လႆႈ ဢဝ် မုၼ်ႈ ၽွင် ဢွၼ်ႇ ဢၼ် မီး ၼႂ်း မၢၵ်ႇတႃ မႂ်း ၼႆႉ ဢွၵ်ႇ သေၵမ်း၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ၵူၼ်း ဢၼ် ၼႃႈသိုဝ်ႈၸႂ်ၵူတ်ႉ ၼႆႉ႟။ ဢဝ် သဵၼ်ႈမႆႉ ၼႂ်း မၢၵ်ႇတႃ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢွၵ်ႇ ဢွၼ်တၢင်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊မႂ်း တၵ်း ၸၢင်ႈ ဢဝ် မုၼ်ႈ ၽွင် ဢၼ် မီး ၼႂ်း မၢၵ်ႇတႃ ပီႈၼွင်ႉ မႂ်း ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ လႆႈ ဢေႃႈ။ 43"တူၼ်ႈ ဢၼ် လီ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ မၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇလီ မႃး လႆႈ။ ၼႄး ၼိုင်ႈ ၸမ်ႉ၊တူၼ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇလီ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ မၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇ ဢၼ် လီ မႃး လႆႈ။- 44တူၼ်ႈ လႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ႁၼ် မၢၵ်ႇ မၼ်း လႄႈ ႁု လွင်ႈ တူၼ်ႈ မၼ်း ဢေႃႈ။ ၵႃႈတီႈ တူၼ်ႈၼၢမ် ၼၼ်ႉ၊တေ ဝိတ်း ဢဝ် မၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ လႆႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵႃႈတီႈ ၶိူဝ်း ၼၢမ် ၵေႃႈ တေ ဝိတ်း ဢဝ် မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ လႆႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။- 45ၵူၼ်းလီ ၸိုင်၊ၸၢင်ႈ ဢဝ် ဢၼ် လီ ဢၼ် မီး ၼႂ်း တိူၵ်ႈ ၽၼ်ႇတႃႇ ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် လီ မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ၼႄ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈသင် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊သူပ်း ၵူၼ်း ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ ဢွၵ်ႇ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မီး တဵမ် ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 46"ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ႁွင်ႉ ၵဝ် ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈ ႁဝ်း၊ၸဝ်ႈ ႁဝ်း' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ ဢမ်ႇ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း တြႃး ၵဝ် ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 47ၵေႃႉ ဢၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ၵဝ် လႄႈ ငိၼ်း တြႃး ၵဝ် သေယဝ်ႉ၊ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ၼၼ်ႉ မၼ်း မိူၼ် ၽူႈလႂ် ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊- 48မၼ်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁဵတ်း ႁိူၼ်း တိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶုတ်း လိုၵ်ႉ လိုၵ်ႉ သေလႄႈ ၶျႃး ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ တိူၵ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼမ်ႉ ၼွင်း လႄႈ ထိပ်ႇ ၽင်ႈ ႁိူၼ်း တိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် တင်ႈ ဝႆႉ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇ ၶွၼ်း ဢမ်ႇ ဝႆ လႃးလႃး။- 49ၵေႃႉ ဢၼ် ငိၼ်း တြႃး ၵဝ် သေယဝ်ႉ၊ဢမ်ႇ ၵမ် ဢမ်ႇ ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ႁိူၼ်း တိူၵ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ် ဢၼ် ယင်း ဢမ်ႇ မီး ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၼမ်ႉ ၼွင်း လႄႈ ထိပ်ႇ ၽင်ႈ ႁိူၼ်း တိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊လူမ်ႉ ပင်း ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။ တၢင်း ဢၼ် လူမ်ႉ ဢၼ် ပင်း ၼၼ်ႉ ႁႅင်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\