Luke 7

1ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး ၸိူဝ်း ၼႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၼႂ်း ဝဵင်း ၵပိူဝ်ႇၼေႇဢုမ်ႇ၊ဢေႃႈ။- 2ၶုၼ်သိုၵ်း ရူဝ်းမႃႉ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မၼ်း မီး ၶႃႈ ဢၼ် မၼ်း ႁၵ်ႉ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶႃႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၶႆႈ ပဵၼ် ၼၢဝ် ႁႅင်း ၼႃႇ ထၢၼ်ႈပေႃး ၸမ် တၵ်း တၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶုၼ်သိုၵ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸိုင်၊မၼ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၵႂႃႇ တွင်းပၢၼ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ မႃး ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၶႃႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ဢေႃႈ။- 4ၶဝ် ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈမႃး ၵႃႈတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ႁွင်ႉ ပၢင်း မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶုၼ်သိုၵ်း ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း တေ ႁဵတ်း ပၼ် ၼၼ်ႉ တႄႉ ဢေႃႈ။- 5မၼ်း ႁၵ်ႉ ၵူၼ်း မဵဝ်း ႁဝ်းၶႃႈ လႄႈ ႁဵတ်း ပၼ် ဝႆႉ ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး ပုၼ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ၸွမ်း ၶဝ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸမ် တေ ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် ႁိူၼ်း ၸိုင်၊ၶုၼ်သိုၵ်း ၼၼ်ႉ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵေႃႉသႄႈ မၼ်း မႃး ၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ႁႂ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈၶႃႈ။ ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ယၢပ်ႇၸႂ် ၸဝ်ႈႁဝ်း သေၵမ်း ၶႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ၵိုင်ႇ ဢမ်ႇ တၢၼ်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း တေ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁူမ်ႈၽူၺ်း ႁိူၼ်း ၵဝ်ၶႃႈ လႄႈ၊- 7ၵဝ်ၶႃႈ ထၢင်ႇ တူဝ် ၵဝ်ၶႃႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၵိုင်ႇ ထူပ်းၺႃး ၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ပူင်ဢမိင်ႉ ၶေႃႈ လဵဝ် ၵူၺ်း ၵေႃႈ၊တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၶႃႈ ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 8ၵဝ်ၶႃႈ ၼႆႉ လႆႈ ထၢမ်းၵၢၼ် တႂ်ႈ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် တင်းလၢႆ လႄႈ သမ်ႉ လႆႈ ဢုပ်ႉ ထိင်း လုၵ်ႈသိုၵ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ပေႃး ၵဝ်ၶႃႈ ပၼ် ဢမိင်ႉ တီႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵႂႃႇ တႃႉ' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊မၼ်း လႆႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ပေႃး သမ်ႉ ပၼ် ဢမိင်ႉ တီႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း တၢင်ႇၵေႃႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'မႃး တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊မၼ်း လႆႈ မႃး ဢေႃႈ။ ပေႃး ၵဝ်ၶႃႈ ၸႂ်ႉ ၶႃႈ ၵဝ်ၶႃႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ႁဵတ်း ဢၼ် ၼႆႉ တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊မၼ်း လႆႈ ႁဵတ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ထိုင် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 9ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ဢၢမ်း ၼႃႇ လႄႈ ဝၢႆႇ တူၺ်း ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ မႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ် ႁႅင်း ယႂ်ႇ ထၢၼ်ႇ ၼႆႉ ၵဝ် ဢမ်ႇ ပႆႇ တွၼ်ႉ ႁၼ် ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၼႆႉ သေပွၵ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 10မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶုၼ်သိုၵ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ မႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၶိုၼ်း ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် ႁိူၼ်း ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် ၶႃႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ သမ်ႉ ပေႃး ယူႇ လီ ဝႆႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 11ဝၢႆး ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ဝႃႈ၊ၼႃႇဢိၼႃႉ၊ပုၼ်ႉ လႄႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 12မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း တိုၵ်ႉ ၽႅဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽၵ်းတူ ဝဵင်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း ဢၼ် သူင်ႇ မႃႇသႃႇ ၽုင် ၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇ ဝဵင်း မႃး ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းတၢႆ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး လဵဝ် တီႈ မႄႈမၢႆႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၸွမ်း သူင်ႇ မႃႇသႃႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မႄႈမၢႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ႁၼ် မႄႈမၢႆႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မီး ၸႂ် ဢၼ် ဢဵတ်းလူ ၼႃႇ လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ ႁွင်ႉႁႆႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊- 14ၵႂႃႇ လႄႈ ဢဝ် မိုဝ်း ယိပ်း တိူဝ်ႉ ၵွမ်ႇ ၸုင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ႁၢမ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၵိုတ်းသဝ်း လႄႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸၢႆး ၼုမ်ႇ ဢွၼ်ႇ႟။ ၵဝ် မီး ဢမိင်ႉ တီႈ မႂ်း ၸမ်ႉ၊လုၵ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 15ၵူၼ်းတၢႆ ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉ ၼင်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း မႃး သေယဝ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸင်ႇ ဢဝ် ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ မႄႈ မၼ်း သေ ဢေႃႈ။ 16ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵူဝ်ႁႄ ၼႃႇ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ယွင်ႈယေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ ပေႃႇမႃး ၵႃႈၼႂ်း ႁဝ်း ယဝ်ႉ။ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ၵျွ မႃး လႄႇ မႃး ၸႂ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 17ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ႁူင်ႁၢင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၼႂ်း မိူင်း ယုတႃႉ၊တင်း မိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း မိူင်း ႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 18တပႄး သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တီႈ သြႃႇ ၶဝ် ဢေႃႈ။- 19သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၸင်ႇ ႁွင်ႉ ဢဝ် တပႄး မၼ်း သွင် ၵေႃႉ သေယဝ်ႉ၊ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵႂႃႇၸူး ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် လဝ်ႈထၢမ် ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ၵျွ မႃး ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇၼၼ် လႄႈ ၶႃႈၸဝ်ႈႁဝ်း ၶဝ် တၵ်း လႆႈ မုင်ႈမွင်း တၢင်ႇ ၸဝ်ႈ တၢင်ႇ ပႃး ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 20မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸိုင်၊ၶဝ် လဝ်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢၼ် ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼၼ်ႉ ပွႆႇၸႂ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ သွင် ၵေႃႉ မႃး တီႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁႂ်ႈ လဝ်ႈထၢမ် တူၺ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ၵျွ မႃး ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇၼၼ် လႄႈ ၶႃႈၸဝ်ႈႁဝ်း ၶဝ် တၵ်း လႆႈ မုင်ႈမွင်း တၢင်ႇ ၸဝ်ႈ တၢင်ႇ ပႃး ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 21ၽွင်းယၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပၼ် ၶျၢမ်းသႃႇ တၢင်း ဢၼ် ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ယေႃးၵႃႇ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် တင်းလၢႆ တင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ၽိူဝ်ႉ ၶဝ်ႈ ၽီ ၶဝ်ႈ တင်းလၢႆ ယူႇ လႄႈ၊ပၼ် ဢၼ်လႅင်း မၢၵ်ႇတႃ တီႈ ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ တင်းလၢႆ ယူႇ ဢေႃႈ။- 22မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပွၵ်ႈ ၵႂႃႇ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၵႃႈ ဢၼ် သူ လႆႈ ငိၼ်း လႆႈ ႁၼ် တင်းလၢႆ ဢၼ် ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ ႁၼ် လႆႈ မႃး လႂ်၊ဢၼ် ၵူၼ်း ၶႃႁၵ်း ၶႃၵႅင်ႉ ပႆ တၢင်း လႆႈ မႃး လႂ်၊ဢၼ် ၵူၼ်းတုတ်ႈ မူတ်းသႂ် မႃး လႂ်၊ဢၼ် ၵူၼ်း ႁူၼူၵ်ႇ ငိၼ်း လႆႈ မႃး လႂ်၊ဢၼ် ၵူၼ်းတၢႆ လႆႈ လုၵ်ႉၶိုၼ်းလိပ်း မႃး လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တြႃး သိူဝ်းပျေႃႇ လႆႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ထိုင် တီႈ ၵူၼ်းယၢၵ်ႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် တင်းလၢႆ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 23ၵေႃႉ ဢၼ် ၸႂ် ဢမ်ႇ လု ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 24ဝၢႆးသေ တပႄး သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပွၵ်ႈ မိူဝ်း ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ လွင်ႈ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊တီႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် ၵၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၵႂႃႇၸူး သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊တီႈ ၼႂ်း ထိူၼ်ႇလႅင်ႉ ပုၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ တူၺ်း ၵႃႈသင်။ ၵႂႃႇ လူတူၺ်း မႂ် ယိူဝ်ႈယႃႈ ဢၼ် လူမ်းထူဝ်း လႄႈ ၸၢႆႉ ၵႂႃႇ ၸၢႆႉ မႃး ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။- 25ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ သူ ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ တူၺ်း ၵႃႈသင်။ ၵႂႃႇ လူတူၺ်း ၵူၼ်း ဢၼ် ၼုင်ႈ ၶူဝ်းလၢႆႈ ၶူဝ်း ၽႄး ႁိုဝ်း။ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵိၼ် လီ ၼုင်ႈ လီ လႄႈ မီး ၸေးၸိမ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁၢင်ႈ ၼႂ်း ႁေႃ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 26ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ သူ ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ တူၺ်း ၵႃႈသင်။ ၵႂႃႇ လူတူၺ်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ ႁိုဝ်း။ လၢတ်ႈ လူး။ ၸႂ်ႈ တႄႉ။ ၵဝ် ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊သူ ထူပ်း ႁၼ် လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း ၼၼ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢေႃႈ။- 27လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'တူၺ်း လူး။ ၵဝ် ပွႆႇၸႂ်ႉ တမၢၼ်ႇ ၵဝ် ၵႂႃႇ ပႃႈၼႃႈ သူ ႁႂ်ႈ မၼ်း ၽုၺ်ႇ ပၼ် သဵၼ်ႈတၢင်း ပုၼ်ႈ သူ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 28ၵဝ် ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵိူတ်ႇ ပဵၼ် ၵူၼ်း မႃး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼႆႉ ၵေႃႉ ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် လဵၵ်ႉ သေပိူၼ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ယင်း ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 29ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တင်းလၢႆ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၵႃႈတီႈ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ႁပ်ႉ ဝႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢေႃႈ။- 30ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် တင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် ပႄႇပႅတ်ႈ ၵျေးၸူး တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 31ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တေႃႈလဵဝ် ၵဝ် တေ လႆႈ ဢဝ် ၵူၼ်း ၵၢပ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ တႅၵ်ႈၼိူင်း ၵၼ် တင်း ၵႃႈသင်။ ၶဝ် မိူၼ် ၵႃႈသင် ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊- 32ၶဝ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တင်းလၢႆ ဢၼ် လဵၼ်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၵၢင် ၵၢတ်ႇ၊ဢၼ် ၸုမ်း ၼိုင်ႈ ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ တီႈ တၢင်ႇ ၸုမ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ႁဝ်း ပဝ်ႇပီႇ ပဝ်ႇ ၼႄး သေၵေႃႈ သူ ဢမ်ႇ ၵႃႈ ဢမ်ႇ ဝႅၼ်။ ႁဝ်း ႁွင်ႉႁႆႈ သေၵေႃႈ သူ ဢမ်ႇ ၶၢင်း ဢမ်ႇ ၶီႇ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 33မိူဝ်ႈ ဢၼ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢၼ် ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၵမ်သိၼ် ဢမ်ႇ ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ ဝႃႈ၊ 'ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၽီ ၶဝ်ႈ ဢိူဝ်း၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 34လုၵ်ႈၵူၼ်း၊သမ်ႉ မႃး ၵိၼ် ယူႇ၊သူတ်ႉ ယူႇ ၸိုင်၊သူ သမ်ႉ ဝႃႈ၊ 'တူၺ်း လူး၊ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၵိၼ် ၼမ်ႉလဝ်ႈ မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ပူၼ်ႉလိူဝ် ဢေႃႈ။ မၼ်း ၸၢင်ႈ ႁဵတ်းၵေႃႉႁဵတ်းသႄႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းႁၢႆႉ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။- 35ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁပ်ႉ ဢဝ် ပိင်ႇၺႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸၢင်ႈ ႁုႁၼ် ဝႃႈ ပိင်ႇၺႃႇ ၼၼ်ႉ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 36ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၽိတ်ႈပၢင်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ မႃး ၵိၼ် ၶဝ်ႈၶမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်း ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း မၼ်း လႄႈ ၼင်ႈ ၵႃႈတီႈ ၽိူၼ်ၶဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 37ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ မီး မႄႈယိင်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် ယၢမ်ႈ ပဵၼ် မႄႈယိင်း ဢၼ် ဢမ်ႇလီ မႃး ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵိၼ် ၶဝ်ႈၶမ်ႈ ယူႇ ၼႂ်း ႁိူၼ်း ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢဝ် တဝ်ႈ ႁိၼ် ၶၢဝ် လုၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ဢၼ် တဵမ် ဝႆႉ တင်း ၼမ်ႉမၼ်း ႁွမ် ၼၼ်ႉ မႃး ဢေႃႈ။- 38မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၸုၵ်း ယူႇ ၽၢႆႇလင် ႁိမ်း တိၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ႁွင်ႉႁႆႈ ယူႇ ႁႂ်ႈ ၼမ်ႉတႃ ယွတ်ႇ သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် တိၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် ၶူၼ်ႁူဝ် မၼ်း ၸဵတ်ႉ ပၼ် တိၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ ၸုပ်ႇ ၼူမ် တိၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဢဝ် ၼမ်ႉမၼ်း ႁွမ် ၼၼ်ႉ လေႃႇ သႂ်ႇ တႃး ပၼ် တိၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 39ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၽိတ်ႈပၢင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁၼ် ၸိုင်၊မၼ်း ထၢင်ႇ ၼႂ်း ၸႂ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ တႄႉ ၸိုင်၊မၼ်း တၢၼ်ႇ လီ ႁု လွင်ႈ မႄႈယိင်း ၵေႃႉ ဢၼ် တိူဝ်ႉ တိၼ် မၼ်း ၼႆႉ ပဵၼ် မႄႈယိင်း ဢၼ် မီး ဢၵျၢင်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ယူႇ။ မၼ်း ၼႆႉ ပဵၼ် မႄႈယိင်း ဢမ်ႇလီ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 40မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်ႉလၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "သိမုၼ်ႇ၊႟။ ၵဝ် ၶႂ်ႈ လၢတ်ႈ မႂ်း မဵဝ်း ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ သိမုၼ်ႇ၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢေႃႈ တီႈၶႃႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ လၢတ်ႈ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ 41မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မီး ၵူၼ်း သွင် ၵေႃႉ ၵူႈ ဢဝ် ငိုၼ်း တီႈ ၸဝ်ႈ ငိုၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၵူႈ ဢဝ် ငိုၼ်း ႁႃႈ ပၢၵ်ႇ ၶႅပ်း ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၸမ်ႉ၊ၵူႈ ဢဝ် ငိုၼ်း ႁႃႈ သိပ်း ၶႅပ်း ဢေႃႈ။- 42ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉလႂ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၶိုၼ်း တႅၼ်းၼီႈ ၶဝ် လႆႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸဝ်ႈ ငိုၼ်း ၸင်ႇ ပွႆႇ ၶႂၢင်း ပၼ်ၼီႈ ၶဝ် လၢႆ လၢႆ သေ ဢေႃႈ။ ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ၸိုင်၊ၼႂ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႉလႂ် တေ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ႁၵ်ႉ ၸဝ်ႈ ငိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ထၢမ် လႄႈ။ 43"ၵဝ်ၶႃႈ ထၢင်ႇ ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ပွႆႇ ၶႂၢင်း ပၼ်ၼီႈ ၼမ် ၼမ် ၼၼ်ႉ တေ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ႁၵ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ သိမုၼ်ႇ၊ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မႂ်း လၢတ်ႈ ၼႆႉ ၸႂ်ႈ တႄႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 44ဝၢႆႇ တူၺ်း မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ သိမုၼ်ႇ၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸွင်ႇ မႂ်း ႁၼ် မႄႈယိင်း ၼႆႉ ႁိုဝ်း။ ၵဝ် ၶဝ်ႈ မႃး ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း မႂ်း သေၵေႃႈ၊မႂ်း ယင်း ဢမ်ႇ ပၼ် ၼမ်ႉ ပုၼ်ႈတႃႇ တေ သုၵ်ႈ တိၼ် ၵဝ်။ မႄႈယိင်း ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ဢဝ် ၼမ်ႉတႃ မၼ်း သုၵ်ႈ ပၼ် တိၼ် ၵဝ် သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် ၶူၼ်ႁူဝ် မၼ်း ၸဵတ်ႉ ပၼ် ယဝ်ႉ၊- 45မႂ်း ယင်း ဢမ်ႇ ဢဝ် တင်း တၢင်း ဢၼ် ၼူမ် လႄႈ ႁပ်ႉတုင်း တုင်း ဢဝ် ၵဝ်။ မႄႈယိင်း ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵဝ် ၸင်ႇ ၶဝ်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ ၸုပ်ႇ ၼူမ် တိၼ် ၵဝ် ယူႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢေႃႈ။- 46မႂ်း ယင်း ဢမ်ႇ ဢဝ် ၼမ်ႉမၼ်း သွၼ်းလေႃႇ တီႈ ႁူဝ် ၵဝ်။ မႄႈယိင်း ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ဢဝ် ၼမ်ႉမၼ်း သွၼ်းလေႃႇ သႂ်ႇ တိၼ် ၵဝ် ယဝ်ႉ။- 47ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ် ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် မႄႈယိင်း ၼႆႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ ၼၼ်ႉ မၼ်း ၼႄပျႃး တၢင်းႁၵ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ဢိတ်းဢွၼ်ႇ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈႁၵ်ႉ ဢိတ်းဢွၼ်ႇ ၼိုင်ႈ ၵူၺ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 48တီႈ မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢပျတ်ႈ မႂ်း ၸိုင် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 49ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽိူၼ်ၶဝ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ထၢင်ႇ ၼႂ်း ၸႂ် ၽႂ် ၼႂ်း ၸႂ် မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ လႆႈ ၼႆႉ ပဵၼ် ၽူႈလႂ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 50ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မႂ်း ၼၼ်ႉ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် မႂ်း ယဝ်ႉ။ ၵႂႃႇ ၼိမ် ၼိမ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\