Luke 8

1လိုၼ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ႁိုင် ဢမ်ႇ ၼၢၼ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႇ ၵႂႃႇ ၶဝ်ႈ ဝဵင်း ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ဝဵင်း ၼိုင်ႈ၊ဝၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ဝၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈ၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ လွင်ႈ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ သိပ်း သွင် ပႃး ၵေႃႈ ၵႂႃႇ ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 2မႄႈယိင်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် ႁႂ်ႈလႆႈ ၶျၢမ်းသႃႇ သေ တၢင်း ဢၼ် ၽီ ၶဝ်ႈ ၽိူဝ်ႉ ၶဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ယေႃးၵႃႇ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈ ၵႂႃႇ ၸွမ်း ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် မႃႇရိ၊ (ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ၊မႃႇၵတလႃႉ၊) ဢၼ် ၽီႁၢႆႉ ၸဵတ်း တူဝ် ဢွၵ်ႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊- 3ယူဝ်းႁၢၼ်ႇၼႃႉ၊ၵေႃႉ ပဵၼ် မေး ၶုၸႃႉ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၶုၼ်လုမ်း ၼႂ်း လုမ်း ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တင်း သုသၼ်ႇၼႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း မႄႈယိင်း တၢင်ႇၵေႃႉ ၼမ်ၼႃႇ ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢဝ် ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၶဝ် မႃႉၸႃႉ ၸွႆႈထႅမ် တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တင်း တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 4မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ လုၵ်ႉ သေ ဝဵင်း ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ဝဵင်း ၼိုင်ႈ မႃး ၸူး ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ၸုတုမ် ၵၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ လူၺ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ လႄႈ ဝႃႈ။ 5"ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ဝၢၼ်ႇ ၽၼ်း ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ဝၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ မဵတ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တူၵ်း ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်တၢင်း လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ယဵပ်ႇ ပိူၼ်ႈ ၶၢမ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၼူၵ်ႉ တင်းလၢႆ ၵဵပ်း ၵိၼ် ပႅတ်ႈ သေ ဢေႃႈ။- 6မဵတ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တူၵ်း ၵႃႈတီႈ လိၼ် ဢၼ် မီး ႁိၼ် ၼမ် လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် တႅၵ်ႇ ငွၵ်ႈ ဢွၵ်ႇ မႃး ၸိုင်၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် လိၼ် ဢမ်ႇ ယမ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶိုၼ်း ႁဵဝ်ႇ ႁႅင်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 7မဵတ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တူၵ်း ၵႃႈၼႂ်း ယုမ်းၼၢမ် လႄႈ တူၼ်ႈၼၢမ် ယႂ်ႇ ၸွမ်း ၵၼ် မႃး သေယဝ်ႉ၊ႁတ်ႉ တူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁဵဝ်ႇ ႁႅင်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 8မဵတ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တူၵ်း ၵႃႈတီႈ လိၼ် လီ လႄႈ မၢၵ်ႇ မၼ်း မၢၵ်ႇ မႃး ပၢၵ်ႇ ပုၼ်ႈ ဢေႃႈ။ ပေႃး မီး ႁူ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ငိၼ်း ၸိုင်၊ထွမ်ႇငိၼ်း ဢဝ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် လဝ်ႈလၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လွင်ႈ ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ ၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ သင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ၶႆႈၼႄ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် ႁု လွင်ႈ ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵိုတ်း ဢၼ် ၵျၢၼ်ႇ တင်းလၢႆ ၸမ်ႉ၊တူၺ်း ယူႇ သေၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁၼ်၊ထွမ်ႇ ယူႇ သေၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ငိၼ်း၊ၸင်ႇ လႆႈ ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။ 11"ဢၼၢၵ်ႈ ဢထိၵ်ႈပႄႇ ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊မဵတ်ႉ ၽၼ်း ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ၊ၵႂၢမ်း တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 12မဵတ်ႉ ၽၼ်း ဢၼ် တူၵ်း ၸွမ်း ၵၢင်တၢင်း ၸမ်ႉ၊ၶႂ်ႈဝႃႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် တေ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၸိုင်၊မႃႇၼၢတ်ႈ၊မႃး ထူၺ်ႈ ထွၼ် ဢဝ် ၵႂၢမ်း တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13မဵတ်ႉ ဢၼ် တူၵ်း ၵႃႈတီႈ လိၼ် ဢၼ် မီး ႁိၼ် ၼမ် ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် ၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ႁၢၵ်ႈ တြႃး ဢမ်ႇ ယင်ႇ လိုၵ်ႉ ၵႃႈၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် လႄႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸူဝ်ႈၼိုင်ႈ ၵႅပ်ႈ ၼိုင်ႈ ၵူၺ်း သေယဝ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် တၢင်း ၸၢမ်းတူၺ်း ယႃႉ ၵဝ်း ႁွတ်ႈထိုင် မႃး ၸိုင်၊ၶဝ် လူမ်ႉ ၵႂႃႇ ပင်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 14မဵတ်ႉ ဢၼ် တူၵ်း ၵႃႈၼႂ်း ယုမ်းၼၢမ် ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ယင်း တိုၵ်ႉ ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် တၢင်းမႆႈ ၶီၸႂ်၊တၢင်း ဢၼ် လေႃးၽႃႉ ပူၼ်ႉလိူဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၸၢမ်ႇၸႃး ၸေးၸိမ်ႇ လေႃးၵႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႇ သုမ်ႇ ႁတ်ႉ ဝႆႉ လႄႈ မၢၵ်ႇ မၼ်း ဢမ်ႇ သုၵ်း လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15မဵတ်ႉ ဢၼ် တူၵ်း ၵႃႈတီႈ လိၼ် လီ ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပႃး တင်း ၸႂ်လီ ၸႂ်ဝၢၼ် သေလႄႈ သိမ်းပႅင်း ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း မၢၵ်ႇလၼ်း ႁူဝ်ၸႂ် သေယဝ်ႉ၊ၸႂ်ၸပ်း ၸႂ်ၸွႆး ယူႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ မၢၵ်ႇ မၼ်း မၢၵ်ႇ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 16"ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး တႆႈ ၵွၵ်းၽႆး ၸိုင်၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ တွၼ်ႉ ဢဝ် ပဵတ်ႈ ႁူမ်ႇ ဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ တွၼ်ႉ ဢဝ် ဝႆႉ တႂ်ႈ ၵူႇ။ ၸၢင်ႈ ဢဝ် တၢင်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၶူင်ႇ တီႈ တႆႈၽႆး ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶဝ်ႈ မႃး လႆႈ ႁၼ် ဢၼ်လႅင်း ဢေႃႈ။ 17"လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လပ်ႉ ဝႆႉ သိူင်ႇ ဝႆႉ၊တေ ဢမ်ႇ ပေႃႇ ဢွၵ်ႇ ထၢင်ႇသႃး မႃး ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး သေ ၸိူဝ်ႉ သေ မဵဝ်း၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သိူင်ႇ ဝႆႉ၊ဢမ် ဝႆႉ တေ ဢမ်ႇ ပိုတ်ႇ ၼႄ ထၢင်ႇသႃး မႃး ၼႂ်း ဢၼ်လႅင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ မီး သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင်။ 18"ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ သူ လႆႈ ထွမ်ႇ လႆႈ ငိၼ်း ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် ၸိုင်၊ႁဵတ်း သတိ တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ မီး ၼၼ်ႉ တေ ထၢပ်ႈ ပၼ် ထႅင်ႈ လႄႈ တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ မီး ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊တၵ်း ၼုၵ်ႈ ဢဝ် သေ ၵႃႈၼႂ်း ၵႃႈ ဢၼ် မၼ်း ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊မၼ်း မီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 19မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မႄႈၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၼွင်ႉၸၢႆး ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ မႃး ၵႃႈတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် ၼမ်ၼႃႇ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၶဝ်ႈ ၸူး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ။- 20ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸင်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႄႈၸဝ်ႈ ႁဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၼွင်ႉ ၸၢႆး ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶဝ် ၶႂ်ႈ ထူပ်း ႁၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း လႄႈ ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 21ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေလႄႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် မႄႈ ၵဝ် ပဵၼ် ၼွင်ႉ ၵဝ် တင်းလၢႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22ဝၼ်း ၼိုင်ႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူဝ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၶၢမ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽင်ႇ ၼွင် ၽၢႆႇပုၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ပွႆႇ ႁိူဝ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 23မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ယင်း တိုၵ်ႉ ၽၢႆး ႁိူဝ်း ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼွၼ်းလပ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ယၢမ်း ၼၼ်ႉ မီး ၽူၼ် လူင် လူမ်းလူင် ထူဝ်း ပတ်ႉ မႃး ၵႃႈၼႂ်း ၼွင် ၼၼ်ႉ လႄႈ ၼမ်ႉ ထိပ်ႇ ၶဝ်ႈ မႃး ၵႃႈၼႂ်း ႁိူဝ်း ထၢၼ်ႈပေႃး ႁွတ်ႈ ၽေး ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 24တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ပူၵ်း မၼ်းၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း၊ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ႁဝ်းၶႃႈ ၸမ် တၵ်း ႁွတ်ႈ ၽေး တၢင်းတၢႆ ၶႃႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ လုၵ်ႉ လႄႈ ပူင်ဢမိင်ႉ တီႈ လူမ်း တင်း လႅင်းၼမ်ႉ ဢၼ် လုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ထၢတ်ႇယဵၼ် ၼိမ် လီ မႃး ဢေႃႈ။- 25မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ သူ မီး ၵႃႈ လႂ် ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၵူဝ် ၼႃႇ ဢၢမ်း ၼႃႇ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၽူႈလႂ် ၼေႃ။ မၼ်း ပူင်ဢမိင်ႉ တီႈ ၽူၼ် လူမ်း တင်း လႅင်းၼမ်ႉ လႄႈ၊ဢၼ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵေႃႈ ထွမ်ႇဢဝ် ဢမိင်ႉ မၼ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 26ၶဝ် ၶၢမ်ႈ ၼမ်ႉ ႁွတ်ႈ ၵႂႃႇ ထိုင် တီႈ မိူင်း ၵေႇရႃႇသႃႇ၊ဢၼ် မီး ၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၼွင် တေႃႇၼႃႈ မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 27မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈ ၽင်ႇ ၵႂႃႇ ယူႇ ၸိုင်၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ၽီႁၢႆႉ ၶဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မႃး ႁူပ်ႉ ထူပ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ ယင်း ဢမ်ႇ ၼုင်ႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈ လဵင်း၊ဢမ်ႇ ယူႇ ၼႂ်း ႁိူၼ်း ၼႂ်း ယေး၊ၵူၺ်း ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ပႃႇႁဵဝ်ႈ ဝႆႉ ႁိုင် ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 28မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁူပ်ႉ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁွင်ႉႁႆႈ လႄႈ ၶုပ်ႉမူပ်ႇ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် တင်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ယေႇသု၊လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ တီႈၶႃႈ႟။ ၸဝ်ႈႁဝ်း လူဝ်ႇ ၵႃႈသင် တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ တွင်းပၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢေႃႈ။ ယႃႇပေ ပၼ် တုၵ်ႉၶႃႉ တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 29မၼ်း လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ပူင်ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ ၽီႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽီႁၢႆႉ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း ပွၵ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ ယဝ်ႉ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ ဢဝ် ၸိူၵ်ႈလဵၵ်း တင်း ၶူၺ်ႇတိၼ် မတ်ႉၽုၵ်ႇ ဝႆႉ သေၵေႃႈ၊မၼ်း ၸၢင်ႈ တိုတ်ႉ ၶၢတ်ႇ သေယဝ်ႉ၊ၽီႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ ဢွၼ် မၼ်း ၶဝ်ႈ ထိူၼ်ႇ ၶဝ်ႈ ၶိူဝ်း ၵႂႃႇ ယူႇ ဢေႃႈ။ 30ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ထၢမ် တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸိုဝ်ႈ မႂ်း ၸိုဝ်ႈ သင်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၽီ ၽုင် ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း လႄႈ မၼ်း ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸိုဝ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ပဵၼ် ၽီ ၽုင် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 31ၽီ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တၵ်း တေ ဢမ်ႇ ႁေႃႈ ၶဝ် ပႅတ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ငရၢႆး ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တွင်းပၢၼ်ႇ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 32ၵႃႈတီႈ ႁိမ်း ၼၼ်ႉ မီး ၽုင် မူ ၽုင် ၼိုင်ႈ ဢၼ် မီး မူ ၼမ်ၼႃႇ လဵင်ႉ ယူႇ ၵႃႈတီႈ တူၼ်းလွႆ ဢေႃႈ။ ၽီႁၢႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယွၼ်း ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မူ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢေႃႈ။- 33ၽီႁၢႆႉ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မူ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၽုင် မူ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၶုၼ်ႇလႅၼ်ႈ လူင်း ၽင်ႇ ႁိုၵ်း ၸၼ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၼမ်ႉ ၼွင် လႄႈ ၵႅၼ်ႉၼမ်ႉ တၢႆ သဵင်ႈ ဢေႃႈ။ 34မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း လဵင်ႉ မူ ၶဝ် ႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢွၼ်ၵၼ် ၶုၼ်ႇလႅၼ်ႈ ၵႂႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း တင်း ၵႃႈတီႈ တူင်ႈၼႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 35ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢွၵ်ႇ မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ တူၺ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင် တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ၶဝ် လႆႈ ႁၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၽီႁၢႆႉ ဢွၵ်ႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ သမ်ႉ ပေႃး ၼုင်ႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈ လဵင်း ဝႆႉ ယဝ်ႉ လႄႈ မီး တင်း ၸႂ် ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း သေယဝ်ႉ၊ၼင်ႈ ယူႇ ႁိမ်း တိၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ၵူဝ်ႁႄ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 36ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢဝ် တင်း တႃ ၶဝ် ႁၼ် ၼၼ်ႉ ၶႆႈၼႄ တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ၊လွင်ႈ ဢၼ် ၽီႁၢႆႉ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႆႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ လႄႈ မၼ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႆႈ ၶျၢမ်းသႃႇ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 37မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း၊မိူင်း ၵႃႇရႃႉ၊တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်တိုၼ်ႇ ၸႂ်ၽၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူဝ်ႁႄ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် တွင်းပၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ၶဝ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူဝ်း လႄႈ မိူဝ်း ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။- 38ၵေႃႉ ဢၼ် ၽီႁၢႆႉ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လဝ်ႈ ယွၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ၵႂႃႇ ၸွမ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေၵေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပွႆႇၸႂ်ႉ မၼ်း ၵႂႃႇ တင်း ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ် သင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊- 39"ၶိုၼ်း မိူဝ်း ႁိူၼ်း မႂ်း လႄႈ ၶႆႈၼႄ လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၵျေးၸူး တီႈ မႂ်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၵႂႃႇ လႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶႆႈၼႄ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁဵတ်း ၵျေးၸူး တီႈ မၼ်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း တင်း ဝဵင်း ဢေႃႈ။ 40မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း ၶၢမ်ႈ ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် မႃး ၽၢႆႇ ၼႆႈ ၼမ်ႉ ၼွင် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ပႂ်ႉ မွင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်း ဢေႃႈ။- 41မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ယႃႇဢိရု၊ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး ၼၼ်ႉ၊မႃး ၶုပ်ႉမူပ်ႇ ႁိမ်း တိၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ၽိတ်ႈပၢင်း ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 42ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း မီး လုၵ်ႈယိင်း ၵေႃႉလဵဝ် ၵူၺ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ လႆႈ သိပ်း သွင် ပီ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၶႆႈ ပဵၼ် ၼၢဝ် ႁႅင်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ထၢၼ်ႈပေႃး ၸမ် တၵ်း တၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း တိုၵ်ႉ ပႆ ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၽိုတ်ႉ ဢီး ၸူး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ ၵူႈၽၢႆႇ ၵူႈပႃႈ ဢေႃႈ။- 43ၵမ်း ၼၼ်ႉ မီး မႄႈယိင်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ၸပ်း တၢင်းပဵၼ် လိူတ်ႈ တူၵ်း ယူႇ လႆႈ သိပ်း သွင် ပီ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ယူတ်း ယႃႇ တီႈ သြႃႇ မေႃယႃ ၶဝ်၊လူၺ်ႈ ငိုၼ်း ၶမ်း ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၵႃႈမီး ထၢၼ်ႈပေႃး မူတ်း ၵႂႃႇ သေၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၶႅၼ်း ဢမ်ႇ ႁၢႆ လႆႈ။- 44မၼ်း ၸင်ႇ ၽိုတ်ႉ ဢီး မူႇၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မႃး ၽၢႆႇလင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ယိပ်း တိူဝ်ႉ ပၢႆ သိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ယေႃးၵႃႇ လိူတ်ႈ တူၵ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ထၢတ်ႇ ယူတ်း ႁၢႆ ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။- 45ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽူႈလႂ် ယိပ်း တိူဝ်ႉ ၵဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၶိုၼ်း တွပ်ႇ လၢတ်ႈ ႁႄႉ ၵႂၢမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ပေႇတရု၊ၸင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း၊ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ထၢၼ်ႇ ၼႆႉ လွမ်ႉႁွပ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း လႄႈ ၽိုတ်ႉ ဢီး တိူဝ်ႉ မႅၼ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 46ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၺ်း။ သေၵေႃႉၵေႃႉ ယိပ်း တိူဝ်ႉ ၵဝ် ယဝ်ႉ။ ၵဝ် ႁု လွင်ႈ ဢၼ် တၼ်းၶူဝ်း ဢွၵ်ႇ တူဝ် ၵဝ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 47မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း ဢမ်ႇ သိူင်ႇ ဝႆႉ ဢမ် ဝႆႉ လႆႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ၽုၺ်ႇဢွၵ်ႇ လၢတ်ႈၼႄ ၵွပ်ႈသင် လႄႈ မၼ်း လႆႈ ယိပ်း တိူဝ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် တၢင်းပဵၼ် မၼ်း ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် ၼၼ်ႉ၊ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ 48ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈယိင်း ၵဝ်႟။ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မႂ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တၢင်းပဵၼ် မႂ်း ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ယဝ်ႉ။ ၵႂႃႇ ၼိမ် ၼိမ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 49ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယင်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး မႃး လၢတ်ႈ တီႈ ယႃႇဢိရု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈ ယိင်း ၸဝ်ႈႁဝ်း တၢႆ ယဝ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ပၼ် တုၵ်ႉၶႃႉ တီႈ ၸဝ်ႈ သြႃႇ ၶႃႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 50ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ငိၼ်း လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ ယႃႇဢိရု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ မႆႈၸႂ်၊မီး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵူၺ်း တႃႉ။ မၼ်း တၵ်း ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း ၽေး တၢင်းတၢႆ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 51မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင် တီႈ ႁိူၼ်း ၵႂႃႇ ၸိုင်၊လိူဝ် သေပေႇတရု၊ယႃႇၵုပ်ႈ၊တင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈ မႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈ ၽူႈလႂ် ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၸွမ်း သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။- 52ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ႁွင်ႉႁႆႈ မႆႈၸႂ် ၵွပ်ႈ လုၵ်ႈယိင်း ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ယူႇ လႄႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ ႁႆႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႆႉ တၢႆ ယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မၼ်း ၼွၼ်းလပ်း ယူႇ ၵူၺ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 53ၶဝ် ၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁု လွင်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႆႉ တၢႆ ယဝ်ႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၶႂ်ႈ ၶူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 54မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၵူႈ ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊ယိပ်း မိုဝ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ႁွင်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈယိင်း ဢွၼ်ႇ႟။ လုၵ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 55ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ မၼ်း ၶိုၼ်း မႃး သေလႄႈ လုၵ်ႉ ၼင်ႈ ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။ လိုၼ်း ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ဢဝ် တၢင်းၵိၼ် ပၼ် မၼ်း ၵိၼ် ဢေႃႈ။- 56ပေႃႈ မႄး လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢၢမ်း ဢေႃး ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸင်ႇ သင်ႇ လၢတ်ႈ ႁၢမ်ႈ ၶဝ် ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ တီႈ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\