Luke 9

1ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁွင်ႉ ဢဝ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ သိပ်း သွင် ပႃး ၼၼ်ႉ ၸုတုမ် ၵၼ် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ပၼ် ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် ပႄႉ ၽီ ပႄႉ ၽိူဝ်ႉ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢၶႂၢင်ႉ တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် တင်းလၢႆ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ လႆႈ ၼၼ်ႉ တီႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။- 2လိုၼ်း ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ပွႆႇ ၶဝ် ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး လွင်ႈ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ပိူၼ်ႈ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ဢေႃႈ။- 3မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပုၼ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း သူ ၼၼ်ႉ ယႃႇပေ ပႃး ၵႃႈသင် သေ ၸိူဝ်ႉ သေ မဵဝ်း။ ၸႃႉၸဵမ် ၶွၼ်ႉတဝ်ႉ၊ထူင်ပႃး၊တၢင်းၵိၼ်၊ငိုၼ်း တွင်း၊ဢိၵ်ႇတင်း သိူဝ်ႈ၊တႃႇ တေ ထႆႇ တေ လၢႆႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ယႃႇပေ ဢဝ် ပႃး ၸွမ်း။- 4တီႈ လႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး ပိူၼ်ႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ဢဝ် သူ ၸိုင်၊ၶဝ်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ ႁိူၼ်း လဵဝ် ၵူၺ်း တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ သူ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ တႃႉ။- 5တီႈ လႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ဢဝ် သူ ၸိုင်၊သၼ်ႇ ၽႅတ်း ပႅတ်ႈ မုၼ်ႈလိၼ် ဢၼ် ၸပ်း တိၼ် သူ ၼၼ်ႉ ပႅတ်ႈ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ် ၶတ်းၵၼ် တင်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ တႃႉ။" 6တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ လႄႈ လႄႇ လဵပ်ႈ ၵူႈ ဝၢၼ်ႈ ၵူႈ ဝဵင်း လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇ သိူဝ်းပျေႃႇ ယူႇ၊ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် တင်းလၢႆ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ယူႇ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ဢေႃႈ။ 7မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊ဢၼ် ၽွင်းငမ်း မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ၼၼ်ႉ လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် မႃး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ၵႂၢင်ၸႂ် ယုင်ႈၸႂ် ၼႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပိူၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢၼ် ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉၶိုၼ်းလိပ်း ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ လႄႈ သင်၊- 8ၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉ ဝႃႈ၊ "ဢေးလိယႃႉ၊ပေႃႇမႃး ယဝ်ႉ၊" ၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉ ယင်း ဝႃႈ၊ "ပရေႃးၽႅတ်ႈ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ သေ ပႃး ပႃး လုၵ်ႉၶိုၼ်းလိပ်း ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႈ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် လႆႈ တႅပ်း ႁူဝ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း ၶၢဝ်ႇ လွင်ႈ မၼ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၽူႈလႂ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊သွၵ်ႈႁႃ ႁႂ်ႈလႆႈ ထူပ်းၺႃး ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။ 10တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း မႃး လႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶဝ် လႆႈ ႁဵတ်း မႃး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ပႃး ဢဝ် ၶဝ် ၵႂႃႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵူၺ်းၶေႃ ၶဝ် ၸူး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢၼ် လႆႈ ႁွင်ႉဝႃႈ၊ပႅတ်ႉၸေးတႃႉ၊ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ငိၼ်း ၸိုင်၊ၶဝ် ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ဢဝ် ၶဝ် သေယဝ်ႉ၊ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ဢေႃႈ။ 12မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵၢင်ဝၼ်း ၸမ် တၵ်း တူၵ်း ၸိုင်၊တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ သိပ်း သွင် ပႃး ၼၼ်ႉ သုတ်ႉ ၸူး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ႁိမ်းႁွမ်း တင်း ၵႃႈတီႈ တူင်ႈႁႆႈ တူင်ႈၼႃး ႁိမ်းႁွမ်း ၼႆႉ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၵႂႃႇ ႁႃ ၵိၼ် ႁႃ ယႅမ်ႉ လႄႈ လိုဝ်ႈ ႁိူဝ်း တႃႉ။ တီႈ ၼႆႈ ပဵၼ် ထိူၼ်ႇ ပဵၼ် ၶိူဝ်း ၵူၺ်း ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ဢဝ် တၢင်းၵိၼ် သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ပၼ် ၶဝ် ၵိၼ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ ၶဝ် ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶႃႈၸဝ်ႈႁဝ်း ၶဝ် မီး ၶဝ်ႈမုၼ်း ႁႃႈ ႁူၺ်ႇ တင်း ပႃ သွင် တူဝ် ၵူၺ်း ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၸွင်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇ သိုဝ်ႉ တၢင်းၵိၼ် ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် ၼႆႉ ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 14ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆး ၵူၺ်းၵူၺ်း မီး မွၵ်ႈ ႁႃႈ ႁဵင် ၸမ် ၸမ် ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၼင်ႈ ယူႇ ယေႈ မူႇ မွၵ်ႈ ႁႃႈ သိပ်း ၵေႃႉ ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 15တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ၊ႁဵတ်း ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၼင်ႈ ဢေႃႈ။- 16မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ႁႃႈ ႁူၺ်ႇ တင်း ပႃ သွင် တူဝ် ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ႁႅၼ် ၶိုၼ်း ၵႃႈၼိူဝ် ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဝိတ်း မႅင်ႇ ပၼ် တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၵႂႃႇ တမ်း ပၼ် တီႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ၼင်ႈ ယူႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵိၼ်ဢိမ်ႇၵိၼ်တဵမ် ၵူႈၵေႃႉ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၶိုၼ်း ၵဵပ်းတွမ် ၵဵပ်းႁွမ် ဢၼ် ၵိုတ်း ဢၼ် ၵျၢၼ်ႇ လႆႈ သိပ်း သွင် ပဵတ်ႈ တဵမ်တဵမ် ဢေႃႈ။ 18မီး ဝၼ်း ၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁဵတ်း ပထၼႃႇ တၢင်း ဢၼ် သူးတွင်း ယူႇ ၵူၺ်းၶေႃ မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ မႃး ၸူး ႁိမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ထၢမ် တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဝႃႈ ၵဝ် ပဵၼ် ၽူႈလႂ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 19ၶဝ် ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢၼ် ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉ ဝႃႈ၊ပဵၼ် ဢေးလိယႃႉ၊ဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉ ယင်း ဝႃႈ၊ပဵၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ သေ ပႃး ပႃး လုၵ်ႉၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ဢေႃႈ၊ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 20မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ ထၢမ် ၶဝ် ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸိူဝ်း သူ ၼႆႉ ဝႃႈ၊ၵဝ် ပဵၼ် ၽူႈလႂ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ ပေႇတရု၊ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 21မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ တီႈ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ၶဝ် ဝႆႉ ဢေႃႈ။ 22ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ ၼမ်ၼႃႇ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပႄႇပႅတ်ႈ သေ ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ လူင် တင်းလၢႆ တင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ်တၢႆ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် ထူၼ်ႈ ထိုင် သၢမ် ဝၼ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း လုၵ်ႉၶိုၼ်းလိပ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ၶႂ်ႈ ၸွမ်း ၵဝ် ၸိုင်၊မၼ်း တၵ်း လႆႈ ပႄႇပႅတ်ႈ ဢၵျူဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေလႄႈ မႅၵ်ႇ သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူႈမိူဝ်ႈ ၵူႈဝၼ်း လႄႈ ၸွမ်း ၵဝ် ဢေႃႈ။- 24လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၶႂ်ႈ ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း သုမ်း ဢသၢၵ်ႈ လႄႈ ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် သုမ်း ဢသၢၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပုၼ်ႈ ဢၵျူဝ်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။- 25ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ လေႃး ၵႃႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သုမ်း ၸိုင်၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တေ မီး ဢၵျူဝ်း ၵႃႈသင်။- 26ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း လႆႈ ဢူၵ်း လႆႈ ဢၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တြႃး ၵဝ် ၸိုင်၊လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း ဢူၵ်း ဢၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပႃး တင်း မုၼ်ၽုင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊တင်း မုၼ်ၽုင်း ပေႃႈၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း မုၼ်ၽုင်း တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ တင်းလၢႆ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 27ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ ႁၼ် မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊တၵ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ တၢႆ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 28ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ပႅတ်ႈ ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁွင်ႉ ဢဝ် ပေႇတရု၊ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႇၵုပ်ႈ၊လႄႈ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် လွႆ ႁႂ်ႈလႆႈ သူးတွင်း ဢေႃႈ။- 29ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း တိုၵ်ႉ သူးတွင်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၼႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ လၢၵ်ႇလၢႆး မႃး ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ၽိူၵ်ႇၶၢဝ် ႁိူဝ်ႈႁိူင်း ယူႇ ဢေႃႈ။- 30မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် ၵူၼ်း သွင် ၵေႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် မူဝ်းသေႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢေးလိယႃႉ၊ပေႃႇမႃး လၢတ်ႈ တေႃႇ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 31ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပႃး တင်း မုၼ်သရေႇ သေလႄႈ လၢတ်ႈၸႃ တေႃႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၸမ် တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 32ပေႇတရု၊တင်း ၵေႃႉသႄႈ မၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၼွၼ်းလပ်း ယူႇ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် တိုၼ်ႇ မႃး ၼၼ်ႉ လႆႈ ႁၼ် မုၼ်သရေႇ မၼ်းၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း သွင် ၵေႃႉ ၸုၵ်း ယူႇ ႁိမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 33ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ တိုၵ်ႉ တေ ယၢၼ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ပေႇတရု၊လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ မီး ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ၼႆႉ ၸိုင်၊လီ ၼႃႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်း သုမ်ႉ သၢမ် လင်၊ပုၼ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း လင် ၼိုင်ႈ၊ပုၼ်ႈ မူဝ်းသေႇ၊လင် ၼိုင်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပုၼ်ႈ ဢေးလိယႃႉ၊လင် ၼိုင်ႈ ၵၼ် တႃႉ ႁဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁု တူဝ် လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 34ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ယင်း တိုၵ်ႉ လၢတ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊မွၵ်ႇၵုမ်ႈ ပေႃႇမႃး ႁူမ်ႇ သုမ်ႇ ၶဝ် ဝႆႉ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် လပ်ႉ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ငဝ်း ႁူမ်ႈ မွၵ်ႇၵုမ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၵူဝ်ႁႄ ဢေႃႈ။- 35မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သဵင် ပေႃႇမႃး ၵႃႈၼႂ်း မွၵ်ႇၵုမ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈ ၵဝ် ဢၼ် ၵဝ် လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် ဢေႃႈ။ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း မၼ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 36မိူဝ်ႈ ဢၼ် သဵင် ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မီး ယူႇ ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း ၶိင်ႇ မိူဝ်ႈ ဝၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ယင်း ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် လႆႈ ႁၼ် လႆႈ ငိၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵႃႈတီႈ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ 37ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တင်း တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ သၢမ် ပႃး လူင်း လွႆ မႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ မႃး ႁပ်ႉ ႁူဝ် တၢင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 38ၼႂ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ၸဝ်ႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ လဝ်ႈ ယွၼ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း၊ၶႅၼ်းတေႃႈ မႃး တူၺ်း ပၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ၵဝ်ၶႃႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉလဵဝ် ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း ၶႃႈ။- 39ၽီႁၢႆႉ ၽၢမ်း သႂ်ႇ မၼ်း သေလႄႈ ၸၢင်ႈ ၵိဝ် သႅၼ်ႇ ၵမ်းလဵဝ် လႄႈ ၸၵ်ႉ ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ထၢၼ်ႈပေႃး ပူၵ်ႇ ၼမ်ႉလၢႆး ဢွၵ်ႇ သူပ်း မႃး ဢေႃႈ။ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁိူဝ်ႉ ဢူၼ်ႈ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ ၽီ ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ယၢပ်ႇ ဢွၵ်ႇ ယဵၼ်း ၼႃႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 40ၵဝ်ၶႃႈ လဝ်ႈ ယွၼ်း ႁႂ်ႈ တပႄး ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶဝ် လိုပ်ႈ ႁေႃႈ ပႅတ်ႈ သေၵေႃႈ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ပွင် ပဵၼ် လႆႈ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 41ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ၸၢင်ႈ မီး ၸႂ် ဢၼ် ဢမ်ႇ သိုဝ်ႈ ဢမ်ႇ ယူဝ်း ၶဝ်႟။ ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ယူႇ လူၺ်ႈ သူ ႁိုင် ထၼ်ႇ ႁိုဝ်။ ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ သူ ႁိုင် ထၼ်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢဝ် လုၵ်ႈၸၢႆး မႂ်း မႃး ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 42ၽွင်းယၢမ်း ဢၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ပႆ မႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၽီႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ မၼ်း လူမ်ႉ တူၵ်း ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ် လႄႈ ၸၵ်ႉ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပူင်ဢမိင်ႉ တီႈ ၽီႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ လီ မႃး ၶိုၼ်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ပေႃႈ မၼ်း သေ ဢေႃႈ။- 43ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢွၼ်ၵၼ် ဢၢမ်း မႁႃႇ တၼ်းၶူဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢုပ်ႇၵုမ် လၢတ်ႈၸႃ လူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁဵတ်း ယဝ်ႉ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇ သွၼ် တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊- 44"ယႃႇပေ လူင်လိုမ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵဝ် တေ လၢတ်ႈ သူ ၼႆႉ။ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢၢပ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 45ၵူၺ်းၵႃႈ၊ဢထိၵ်ႈပႄႇ မၼ်း သိူင်ႇ ဝႆႉ ဢမ် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ႁု ထွမ်ႇ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၶဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ႁတ်း လဝ်ႈ ႁတ်း ထၢမ် လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ 46တၢင်း ဢၼ် တွပ်ႇထဵင် ၵၼ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၽူႈလႂ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပေႃႇ ပဵၼ် မႃး ၵႃႈၼႂ်း တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 47မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁု လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ၵျၢမ်ႇပွင် ယူႇ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မႃး ၸုၵ်း ၽႃ ၶၢင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ၊- 48လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵဝ် ၸိုင်၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် လဵၵ်ႉ သေပိူၼ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း သူ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 49ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ႁဝ်းၶႃႈ ထူပ်း ႁၼ် ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢိင်ပိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈႁဝ်း လႄႈ ႁေႃႈ ၽီႁၢႆႉ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်း ႁဝ်း လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ မၼ်း ယႃႇ ႁႂ်ႈ မၼ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 50ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇမၼ်းတႃႉ။ ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၶတ်းၵၼ် တင်း သူ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း သူ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 51ၸွမ်းၼင်ႇ ၶိင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ ၸမ် ႁွတ်ႈထိုင် မႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ တႅပ်းတတ်းၸႂ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေလႄႈ ၵႂႃႇ ၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ဢေႃႈ။- 52မၼ်းၸဝ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်း ၵႂႃႇ ဢွၼ်တၢင်း တီႈ ဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း သမႃႇရိ၊ၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈ မႄးႁႅၼ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ပုၼ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 53ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၸွမ်း တၢင်း ၸူး ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ထၢင်ႇသႃး ဝႆႉ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ။- 54မိူဝ်ႈ ဢၼ် တပႄးၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ယႃႇၵုပ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လႆႈ ႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ၸွင်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ယွၼ်း ႁႂ်ႈ ၽႆး တူၵ်း သေ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် လူင်း မႃး မႆႈ ပႅတ်ႈ ၶဝ် [မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢေးလိ ယႃႉ၊ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ] ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 55ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဝၢႆႇ တူၺ်း ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် သေယဝ်ႉ၊ [လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ဢမ်ႇ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် သူ ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ပႃး လႂ် ၼၼ်ႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊လုၵ်ႈၵူၼ်း၊မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ယႃႉ ဢသၢၵ်ႈ ၵူၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ၵႄႇသႄႇ ၶျွတ်ႈ ဢဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ။]- 56ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇၸူး တၢင်ႇ ဝၢၼ်ႈ သေ ဢေႃႈ။ 57ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ယင်း တိုၵ်ႉ ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း ၵႂႃႇ ၸွမ်း တီႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 58ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႃလိၼ် တင်းလၢႆ ယင်း မီး ႁူး ဢေႃႈ။ ၼူၵ်ႉ တင်းလၢႆ မီး ႁင်း ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ဢမ်ႇ မီး တီႈ တၵ်း ဝၢင်းႁူဝ် လႄႈ လိုဝ်ႈ သဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 59မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ တၢင်ႇၵေႃႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႃး ၸွမ်း ၵဝ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ တီႈၶႃႈ။ ႁႂ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ မိူဝ်း သၢင်းၵျူဝ်ႇ ပေႃႈ ၵဝ်ၶႃႈ လူးၵွၼ်ႇ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 60ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပွႆႇ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ တင်းလၢႆ သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၵူၼ်းတၢႆ ၶဝ် တႃႉ။ မႂ်း ၸမ်ႉ၊ၵႂႃႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး လွင်ႈ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 61ၵူၼ်း တၢင်ႇၵေႃႉ သမ်ႉ လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ တီႈၶႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း ၵႂႃႇ ၸွမ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ မိူဝ်း ၵႂႃႇ သင်ႇ လၢတ်ႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၵဝ်ၶႃႈ ဢွၼ်တၢင်း လူးၵွၼ်ႇ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ 62မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ယိပ်း ၵၼ်း ထႆ ယူႇ လႄႈ ဝၢႆႇ တူၺ်း ၶိုၼ်း တၢင်းလင် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ထိူၵ်ႈ ဢမ်ႇ တၢၼ်ႇၵၼ် တင်း မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\