Mark 1

1ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ တြႃး ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း သိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 2တြႃး ၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ၵျၢမ်း ဢၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈဢိသႃႇယႃႉ၊တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း လူး။ ၵဝ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ် ၵဝ် ၵႂႃႇ ပႃႈၼႃႈ မႂ်း၊ ပုၼ်ႈ တၵ်း လႆႈ မႄးႁဵတ်း မႄးႁႅၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်း မႂ်း ဢေႃႈ။ 3သဵင် ၵႂၢမ်း ၵေႃႉ ဢၼ် ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇလႅင်ႉ ၼၼ်ႉ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ မႄး သဵၼ်ႈတၢင်း ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး တႃႉ။ ႁႂ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း သိုဝ်ႈလီ ပုၼ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ပႆ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 4သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ပေႃႇမႃး ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇယူႇ ဢိၵ်ႇတင်း ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ယူႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပိၼ်ႇၸႂ် သူ လႄႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ သူ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 5ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ဢိူင်ႇ ယုတႃႉ၊ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ဢွၵ်ႇ မႃး ၸူး တီႈ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လႄႈ ၶဝ် ၽုၺ်ႇၼႄ ဢပျတ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေယဝ်ႉ၊ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼႂ်း ၼမ်ႉ ယေႃးတၢၼ်ႇ၊တီႈ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢေႃႈ။ 6သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၼႆႉ၊ၼုင်ႈ ၶူဝ်း ၶူၼ် ၵလႃႇဢုၵ်ႈ လႄႈ ဢဝ် သၢႆၼင် ႁတ်ႉဢႅဝ် မၼ်း ဝႆႉ သေယဝ်ႉ၊ၵိၼ် မႅင်း ၸၵ်းတႅၼ် ၵပ်း တင်း ၼမ်ႉၽိုင်ႈ ထိူၼ်ႇ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 7ဢၼ် မၼ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ "ၸဝ်ႈ ဢၼ် မႃး ပႃႈလင် ၵဝ် ၼၼ်ႉ ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေ ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ထိူၵ်ႈ ၵူမ်ႈ လႄႈ ၵႄႈ သၢႆ ၶႅပ်းတိၼ် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ။- 8ၵဝ် ၼႆႉ ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ တီႈ သူ ၼႂ်း ၼမ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊တၵ်း ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ တီႈ သူ ၼႂ်း ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ဢိူင်ႇ ၵႃႇလိလႄး၊ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊မႃး ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ တီႈ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၵႃႈၼႂ်း ၼမ်ႉ ယေႃးတၢၼ်ႇ၊ဢေႃႈ။- 10ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈၼႂ်း ၼမ်ႉ ဢွၵ်ႇ မႃး ၵမ်းလဵဝ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊လႆႈ ႁၼ် ၼႃႈ ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် ၽုၺ်ႇ ပိုတ်ႇ ၵႂႃႇ သေလႄႈ ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼူၵ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ လူင်း မႃး ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 11မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး သဵင် ဢၼ် လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈ ၵၢင်ႁၢဝ် မေႃး မႃး လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈ ၵဝ် ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၼႃႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ထုၵ်ႇၸႂ် ၵျိူၵ်ႈၸႂ် ၼႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇလႅင်ႉ သေ ဢေႃႈ။- 13မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇလႅင်ႉ ၼၼ်ႉ သီႇ သိပ်း ဝၼ်း တဵမ်တဵမ်၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸႃႇတၢၼ်ႇ ၸၢမ်းတူၺ်း ယႃႉ ၵဝ်း ဢေႃႈ။ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ လႂ် ၵေႃႈ မီး ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ လုမ်းလႃး လူတူၺ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 14ဝၢႆးသေ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လႆႈ ၶမ် ထွင်ႇ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇၸူး ဢိူင်ႇ ၵႃႇလိလႄး၊သေယဝ်ႉ၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တြႃး သိူဝ်းပျေႃႇ လွင်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊- 15"ဢၶိင်ႇ မၼ်း ထိုင် မႃး ယဝ်ႉ။ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႃး ၸမ် ယူႇ ယဝ်ႉ။ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် သူ တႃႉ။ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တြႃး သိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 16ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပႆ လဵပ်ႈ ၸွမ်း တၢင်း ၽင်ႇ ၼွင် ၵႃႇလိလႄး၊ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ထူပ်း ႁၼ် ၵူၼ်းလႃႈၼမ်ႉ သွင် ပီႈၼွင်ႉ၊သိမုၼ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢၼ်ႇတရေႇ၊ဝၢၼ်ႇ ၶႄ ယူႇ ဢေႃႈ။- 17ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸွမ်း ၵဝ် မႃး တႃႉ။ ၵဝ် တၵ်း ႁႂ်ႈ သူ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ႁႃ ၵူၼ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 18ၶဝ် ၵေႃႈ ဝႆႉ ပႅတ်ႈ ၶႄ ၶဝ် ၵမ်းလဵဝ် သေလႄႈ ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 19ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပူၼ်ႉ ၵႂႃႇ ထႅင်ႈ ဢိတ်းၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ထူပ်း ႁၼ် ထႅင်ႈ ၵူၼ်းလႃႈၼမ်ႉ သွင် ၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉ ယႃႇၵုပ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လုၵ်ႈၸၢႆး ၸေႇပေႇတႄး၊ဢၼ် တိုၵ်ႉ မႄး ၽုင် မႄး ၵုပ်း ၶႄ ၶဝ် ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ႁိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ထူပ်း ႁၼ် ၶဝ် ၸိုင်၊ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵမ်းလဵဝ် လႄႈ၊ၶဝ် ၵေႃႈ ဝႆႉ ပႅတ်ႈ ပေႃႈ ၶဝ် ၸေႇပေႇတႄး၊ၵႃႈၼိူဝ် ႁိူဝ်း ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၶဝ် တင်းလၢႆ သေယဝ်ႉ၊ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 21ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢိၵ်ႇတင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢွၼ်ၵၼ် ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ၵပိူဝ်ႇၼေႇဢုမ်ႇ၊သေယဝ်ႉ၊ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး သေလႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ဢေႃႈ။- 22ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ထွမ်ႇ လႆႈ ငိၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢွၼ်ၵၼ် ဢၢမ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇ သွၼ် ၼၼ်ႉ ၼႃႇ လူင်လၢင်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၶဝ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ဢႃႇၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 23ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်၊ၵူၼ်း ဢၼ် ၽိူဝ်ႉ ၶဝ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈ မႃး သေလႄႈ ပၢဝ်ႇ သႅၼ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊- 24"ဢူဝ်း ယေႇသု၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ႁဝ်း လူဝ်ႇ ႁဵတ်းသင် တင်း ႁဝ်းၶႃႈ။ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ယႃႉပႅတ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ၊ၶႃႈ ႁိုဝ်း။ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ပဵၼ် ၽူႈလႂ် ၼၼ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ ႁု ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ပဵၼ် ၽူႈ မူတ်းၸၢင်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 25ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပူင်ဢမိင်ႉ တီႈ ၽိူဝ်ႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယူႇတဵတ်ႇတဵတ်ႇ တႃႉ။ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း ၵႂႃႇ တႃႉ။" မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်။ 26ၽိူဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵႅၼ်ႇၶႅင် ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ လူၺ်ႈ တင်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ သေလႄႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။- 27ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢၢမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင်၊ထၢၼ်ႈပေႃး ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၸႃ တီႈ ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ပဵၼ် တြႃး ဢၼ် မႂ်ႇ ႁိုဝ်း။ ၸဝ်ႈ ၼႆႉ ယင်း ပႃး တင်း တၼ်းၶူဝ်း လႄႈ ႁေႃႈ ၽိူဝ်ႉ ႁေႃႈ ၽီ လႆႈ၊ၽိူဝ်ႉ ၽီ ၵေႃႈ ထွမ်ႇ ၵႂၢမ်း လူင် ပႄႇ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 28ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁူင်ႁၢင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ဢိူင်ႇ ၵႃႇလိလႄး၊ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။ 29ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢၼ် ပႃး ယႃႇၵုပ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး လႄႈ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း သိမုၼ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢၼ်ႇတရေႇ၊ၶဝ် ပီႈၼွင်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 30မႄႈဢွၵ်ႇၼၢႆး သိမုၼ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ၼၢဝ် လႄႈ ၼွၼ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ ၶဝ် လဝ်ႈလၢတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။- 31မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ၵႂႃႇ ယိပ်း ဢဝ် မိုဝ်း မၼ်း သေယဝ်ႉ၊တိုတ်ႉ လုၵ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼၢဝ် မၼ်း ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၵမ်းလဵဝ် သေလႄႈ မၼ်း လုၵ်ႉ ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇ ဢေႃႈ။ 32မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵၢင်ဝၼ်းတူၵ်း ယဝ်ႉ လႄႈ ပဵၼ် ၶိင်ႇ ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸိုင်၊ၵူၼ်း ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ဢဝ် ၵူၼ်းၶႆႈၵူၼ်းပဵၼ် တင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ၽီ ၶဝ်ႈ ၽိူဝ်ႉ ၶဝ်ႈ၊ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် မႃး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ၊- 33ၵူၼ်း ဝဵင်း တင်း ဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ် ၸုတုမ် ၵၼ် ယူႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ႁိူၼ်း ဢေႃႈ။- 34မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ၊ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ မႃး လီ လႄႈ၊ၽိူဝ်ႉ ၽီ ၼမ်ၼႃႇ ၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁေႃႈ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ၽိူဝ်ႉ ၽီ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း သေ ၶေႃႈ သေၵမ်း၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁုၸၵ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 35ၶိင်ႇၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႉ၊ၸူဝ်ႈ ဢၼ် မိူင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ လႅင်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လုၵ်ႉ သေလႄႈ ဢွၵ်ႇ ႁိူၼ်း ၵႂႃႇ၊သမ်ႉ ပႆ ဢွၵ်ႇ ဝဵင်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ၵူၼ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊သူးတွင်း ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ဢေႃႈ။- 36သိမုၼ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃႉသႄႈ မၼ်း တင်းလၢႆ ၸွမ်း ႁႃ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ၊- 37မိူဝ်ႈ ဢၼ် ထူပ်း ႁၼ် ၸိုင်၊လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ထၢမ်ႁႃ ၸဝ်ႈႁဝ်း ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 38ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တႃႉ ႁဝ်း။ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵေႃႈ ၵဝ် လူဝ်ႇ ၵႂႃႇ ႁေႃးတြႃး ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။ ၵဝ် မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 39ႁဵတ်း ၼၼ် လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ဢိူင်ႇ ၵႃႇလိလႄး၊ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ႁႂ်ႈလႆႈ ႁေႃးတြႃး ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး တင်းလၢႆ လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁေႃႈ ၽီ ႁေႃႈ ၽိူဝ်ႉ တင်းလၢႆ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။ 40ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် တုတ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊မႃး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ၶုပ်ႉမူပ်ႇ သေယဝ်ႉ၊တွင်းပၢၼ်ႇ လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ၸဝ်ႈႁဝ်း မီး ဢလူဝ်ႇ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ မူတ်းသႂ် လႆႈ ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်။ 41မီး ၸႂ် ဢဵတ်းလူ ၼႃႇ လႄႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယိုၼ်း မိုဝ်း တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် မီး ဢလူဝ်ႇ ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ မူတ်းသႂ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 42ယေႃးၵႃႇ မၼ်း ၵေႃႈ ႁၢႆ ၵမ်းလဵဝ် လႄႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် မူတ်းသႂ် မႃး ဢေႃႈ။- 43မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ႁၢမ်ႈ တၢပ်ႈ မၼ်း တႄႉတႄႉ ဝႃႈ ဝႃႈ သေယဝ်ႉ၊ပွႆႇ ႁႂ်ႈ မၼ်း ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ လူၺ်ႈ ၵႂၢမ်းသင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊- 44"ထွမ်ႇ လူး။ လွင်ႈ ၼႆႉ ယႃႇပေ လၢတ်ႈၼႄ တီႈ ၽူႈလႂ် သေ ဢိတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵႂႃႇ တီႈ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလႄႈ ၼႄပျႃး တူဝ် မႂ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း ၸၢမ်းတူၺ်း သေယဝ်ႉ၊လွင်ႈ ဢၼ် မႂ်း မူတ်းသႂ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ တီႈ ပိူၼ်ႈ ၸိုင်၊ႁဵတ်း တၢင်းလူႇ ဢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ တြႃး မူဝ်းသေႇ၊မီး ဝႆႉ ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 45ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၸွတ်ႇ ၵႂႃႇ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း လၢတ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ လူင်လၢင် တေႃႇ ႁွတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၵႂႃႇ ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး ယဝ်ႉ လႄႈ၊လႆႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ ပိူၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် မႃး ၸူး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\