Mark 10

1ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ လႄႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ လႅၼ်လိၼ် ဢိူင်ႇ ယုတႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈတီႈ ၽၢၵ်ႇ ပုၼ်ႉ ၼမ်ႉ ယေႃးတၢၼ်ႇ၊ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ သမ်ႉ ၸုတုမ် ၵၼ် ထႅင်ႈ ၵႃႈတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ၵႂႃႇ သွၼ်ပၼ် ၶဝ် ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႆႉ ႁဵတ်း တႃႇသေႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 2ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ မႃး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ၊ႁႃ လွင်ႈ ႁႃ တၢင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ယႃႉယုၵ်ႉ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ လဝ်ႈထၢမ် ဝႃႈ၊ "ၸွင်ႇ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆး ပႅတ်ႈ မေး မၼ်း ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 3မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ထၢမ် ၶိုၼ်း တွပ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တြႃး မူဝ်းသေႇ၊သွၼ်ပၼ် ဝႆႉ တီႈ သူ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 4ၶဝ် ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မူဝ်းသေႇ၊ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆး လႆႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဢၼ် ပုတ်း ဢၼ် ၶၢတ်ႇ ပၼ် သေလႄႈ ပႅတ်ႈ မေး ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁူဝ်ၸႂ် သူ ၵႅၼ်ႇၶႅင် ၼႃႇ လႄႈ မူဝ်းသေႇ၊ၸင်ႇ တႅမ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈ ၼၼ်ႉ ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 6ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ၵေႃႇၸႃႉ ႁူဝ်ပိုင်း ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ၼၼ်ႉ၊ 'ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ပဵၼ် ၵူၼ်းၸၢႆး ၵူၼ်းယိင်း ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ မီး ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 7သမ်ႉ မီး ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵွပ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး တၵ်း လႆႈ ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် ၵၼ် တင်း ပေႃႈ မႄႈ မၼ်း သေယဝ်ႉ၊ၽၵ်း ႁွမ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မေး မၼ်း ဢေႃႈ။- 8ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ပဵၼ် ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ဢၼ် လဵဝ် ၵၼ် မႃး ဢေႃႈ၊' မီး ဝႆႉ ယဝ်ႉ လႄႈ၊ၽူဝ် တင်း မေး ပဵၼ် သွင် ၵေႃႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ၊ပဵၼ် မႃး ၵေႃႉလဵဝ် ၵၼ် ဢေႃႈ။- 9ၵွပ်ႈ လွင်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် ၽၵ်း ဢဝ် ႁွမ်း ၵၼ် ၼၼ်ႉ၊ယႃႇ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း မႃး ဢဝ် ၽၢတ်ႇ ၵၼ် ယၢၼ် ၵၼ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 10ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၶဝ်ႈ ႁိူၼ်း ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် လဝ်ႈထၢမ် လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ထႅင်ႈ ဢေႃႈ။- 11မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ဢၼ် ပႅတ်ႈ မေး မၼ်း သေလႄႈ သမ်ႉ ဢဝ် ထႅင်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊ၽိတ်းပိူင်ႈ မေး မၼ်း ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ပိူင်လဵဝ် ၵၼ် ၽူႈယိင်း ၵေႃႈ၊ပေႃး ပႅတ်ႈ ၽူဝ် မၼ်း သေလႄႈ သမ်ႉ ဢဝ် တၢင်ႇၵေႃႉ ထႅင်ႈ ၸိုင်၊ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၽိတ်း ၵႃႇမေႇသု ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပိူၼ်ႈ ဢဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႂ် မႃး ၸူး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် မိုဝ်း တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14မၼ်းၸဝ်ႈ ႁၼ် သေယဝ်ႉ၊ၸႂ်မႆႈ လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မႃး တီႈ ၵဝ် တႃႉ။ ယႃႇပေ ႁၢမ်ႈ တၢပ်ႈ ၶဝ်။ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ် မိူင်း ၶဝ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢေႃႈ။- 15ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ လႆႈ ၶဝ်ႈ မိူင်း ၸဝ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 16ဢုမ်ႈႁွပ်ႇ ဢဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ဢဝ် မိုဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် သေယဝ်ႉ၊ပၼ်တၢင်းလီ ဢေႃႈ။ 17ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တႄႇၸႃႉ ဢွၵ်ႇ တၢင်း ၵႂႃႇ ထႅင်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႅၼ်ႈ မႃး ၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ၶုပ်ႉမူပ်ႇ သေယဝ်ႉ၊လဝ်ႈထၢမ် ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ဢၼ် မျၢတ်ႈ လီ ၶႃႈ႟။ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢမူၺ်ႇ ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၸိုင်၊ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 18မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ မႂ်း ႁွင်ႉ ၵဝ် ဝႃႈ၊သြႃႇ ဢၼ် မျၢတ်ႈ လီ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ လိူဝ် သေ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သူႇလဵဝ် ၵူၺ်း ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ မျၢတ်ႈ လီ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။- 19မႂ်း ႁု ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ယူႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ 'ယႃႇပေ ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ။ ယႃႇပေ ၽိတ်းပိူင်ႈ မေး ပိူၼ်ႈ။ ယႃႇပေ လၵ်ႉ ပေ လွမ်။ ယႃႇပေ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ယႃႇပေ ၵူတ်ႉ ၵိၼ် ပိူၼ်ႈ။ ႁဵတ်း ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် ပေႃႈ မႄႈ မႂ်း တႃႉ၊' ဝႃႈၼႆ မီး ဝႆႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 20ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ၸဝ်ႈ။ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ယင်း လဵၵ်ႉ ၼၼ်ႉ မႃး ၶႃႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 21ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယႅၵ်ႉ တူၺ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လူၺ်ႈ တင်း ၸႂ် ဢၼ် ႁၵ်ႉ ဢဵတ်းလူ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း လူဝ်ႇ ထႅင်ႈ ဢၼ် ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ ၵႂႃႇ ၶၢႆ ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၶူဝ်းလဵင်း ၵႃႈ ဢၼ် မႂ်း မီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် ငိုၼ်း ၼၼ်ႉ ပၼ် တီႈ ၵူၼ်းယၢၵ်ႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် တင်းလၢႆ တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊မႂ်း တၵ်း လႆႈ တၢင်း ဢၼ် မၢၵ်ႈမီး ၵႃႈၼႂ်း မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊မႅၵ်ႇ သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း သေလႄႈ မႃး ၸွမ်း ၵဝ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 22ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၼႃႈ မၼ်း ငိူဝ်ႈငဝ် ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊ၸႂ်လု လႄႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝႃႈ မၼ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ဢုၵ်ႉၸႃႇ ငိုၼ်း ၶမ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 23ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လဵဝ် တူၺ်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ သေယဝ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မၢၵ်ႈမီး ၼၼ်ႉ၊ၶဝ်ႈ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယၢပ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 24တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵႂင်ၸႂ် ယုင်ႈၸႂ် ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈ ၵဝ် တင်းလၢႆ ၶဝ်႟။ [ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢိင်ပိုင်ႈ ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၸေးၸိမ်ႇ ၼၼ်ႉ] ၶဝ်ႈ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယၢပ်ႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။- 25ၵလႃႇဢုၵ်ႈ လၼ်ႈ ႁူး ၶဵမ် ငၢႆႈ သေ ၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီး ၶဝ်ႈ ၼႂ်း မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 26လွင်ႈ ၼႆႉ၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢၢမ်း ၼႃႇ ထၢၼ်ႈပေႃး ၵႂၢင်ၸႂ် ယုင်ႈၸႂ် သေလႄႈ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ၸိုင်၊ၽူႈလႂ် ၵူၼ်း လႂ် တေ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် လႆႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 27ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယႅၵ်ႉ တူၺ်း ၶဝ် လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း ဢမ်ႇ တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ လွင်ႈတၢင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ယူႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 28မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပေႇတရု၊လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၸုၼ်ႉ ပဵတ်ႈ ၵႃႈ ဢၼ် မီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် သေလႄႈ ၸွမ်းလင် ၸဝ်ႈႁဝ်း ယဝ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 29မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ။ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸုၼ်ႉပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းယေး၊ပီႈၼွင်ႉ ၸဵမ် ယိင်း ၸဵမ် ၸၢႆး၊ပေႃႈ မႄႈ၊လုၵ်ႈလၢင်း၊ႁႆႈ ၼႃး တင်းလၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊- 30ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢၵျူဝ်း ၼႂ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် ၼႆႉ ပၢၵ်ႇ ပုၼ်ႈ၊ဢၼ် ဝႃႈ ႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉ ၸဵမ် ယိင်း ၸဵမ် ၸၢႆး၊ပေႃႈ မႄႈ၊လုၵ်ႈလၢင်း၊ႁႆႈ ၼႃး ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး လႂ် ဢေႃႈ။ ၼႂ်း ၸၢတ်ႈၼႃႈ ၵေႃႈ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ဢေႃႈ။- 31ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၸိူဝ်း ဢၼ် တူၵ်းဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ တၵ်း တူၵ်းလိုၼ်း ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၼမ်ၼႃႇ ၸိူဝ်း ဢၼ် တူၵ်းလိုၼ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁွတ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 32ဝၢႆး ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၸွမ်း တၢင်း ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ဢေႃႈ။ ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်း ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢွၼ် ႁူဝ် တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ၵႂႃႇ ဢွၼ်တၢင်း လႄႈ ၶဝ် ၵႂင်ၸႂ် ယုင်ႈၸႂ် ယူႇ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸွမ်း ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊သမ်ႉ မီး ၸႂ် ၵူဝ် လႄႈ ပႆ ၸွမ်း ၵႂႃႇ ယူႇ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ ၶိုၼ်း ႁွင်ႉ ဢဝ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ သိပ်း သွင် ပႃး ၼၼ်ႉ ပႆ ၽႃႇ ၶၢင်ႈ ၸွမ်း သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် မႃး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊- 33"ထွမ်ႇ လူး။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ႁဝ်း ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ယူႇ ယဝ်ႉ။ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢၢပ်ႈ ၼႂ်း မိုဝ်း ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ် ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၢႆ လႄႈ တၵ်း ဢၢပ်ႈပၼ် ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 34ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တၵ်း ႁဵတ်းပျၢၵ်ႈ ႁဵတ်း ၶူဝ် တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ၊တၵ်း ထူမ်ႇ ၼမ်ႉလၢႆး သႂ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ၊တၵ်း ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ တၵ်း ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၢႆ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် ထူၼ်ႈ ထိုင် သၢမ် ဝၼ်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 35မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယႃႇၵုပ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လုၵ်ႈၸၢႆး ၸေႇပေႇတႄး၊သုတ်ႉ ၸူး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ၸဝ်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁဵတ်း ပၼ် သေ မဵဝ်း မဵဝ်း ပုၼ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 36မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ထၢမ် ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵဝ် ႁဵတ်း ဢီႈသင် ပၼ် သူ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 37ၶဝ် ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း လႆႈ ၼင်ႈ ပလၢင်ႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶႅၼ်းတေႃႈ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈ ၼင်ႈ ၽၢႆႇ ၶႂႃ ၸဝ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ၽၢႆႇသၢႆႉ ၸဝ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မုၼ်ၽုင်း ၸဝ်ႈႁဝ်း သေၵမ်း တီႈၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 38ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ဢမ်ႇ ႁု လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သူ လဝ်ႈ ယွၼ်း ၼၼ်ႉ။ ၸွင်ႇ သူ ႁတ်း 33 ၵိၼ် ၵွၵ်း ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ၵိၼ် ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။ ၸွင်ႇ သူ ႁတ်း ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ မဵဝ်း ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၼၼ်ႉ လႆႈ ႁိုဝ်း၊" မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်။ 39ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လႆႈ ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵွၵ်း ဢၼ် ၵဝ် ၵိၼ် ၼၼ်ႉ သူ တၵ်း လႆႈ ၵိၼ် လႄႈ မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ဢၼ် ၵဝ် ၶၢမ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ သူ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢမၢၼ်ႇၶၼ်ပဵၼ် ဢေႃႈ။- 40ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၵေႃႉလႂ် တၵ်း လႆႈ ၼင်ႈ ၽၢႆႇ ၶႂႃ ၵဝ် လႄႈ၊ၵေႃႉလႂ် တၵ်း လႆႈ ၼင်ႈ ၽၢႆႇသၢႆႉ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၵဝ် ဢမ်ႇ ပိူင်ႇ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ပၼ် ၵႃႈတီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မႄး ဝႆႉ ယဝ်ႉ၊ပုၼ်ႈ ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 41မိူဝ်ႈ ဢၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ သိပ်း ပႃး ၼၼ်ႉ လႆႈ ငိၼ်း ၸိုင်၊ၶဝ် ၶႂ်ႈၸႃႉ ယႃႇၵုပ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢေႃႈ။- 42ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁွင်ႉ ဢဝ် ၶဝ် မႃး ၸုတုမ် ၵၼ် တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၶုၼ် ၼႂ်း ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်းယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် တင်းလၢႆ ၵေႃႈ၊မီး ဢႃႇၼႃႇ ဝႃႈၼႆ သူ ႁု ယူႇ ဢေႃႈ။- 43ၼႂ်း သူ ၸမ်ႉ၊ဢမ်ႇ လႆႈ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်။ ပေႃး ၼႂ်း သူ သေၵေႃႉၵေႃႉ ၶႂ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်းလူင် သူ ၸိုင်၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ သူ ဢေႃႈ။- 44သေၵေႃႉၵေႃႉ ၶႂ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ႁူဝ် သူ ၸိုင်၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ၶႃႈ သူ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 45လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ၸႂ်ႉၵိၼ် ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ၸႂ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၸုၼ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ထုတ်ႇ ဢဝ် ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 46ၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရိၶူဝ်း၊သေယဝ်ႉ၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢိၵ်ႇတင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း မူႇၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း ဢွၵ်ႇ ဝဵင်း ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်းယွၼ်း ဢၼ် တႃႇ မွတ်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတိမေး၊လုၵ်ႈၸၢႆး တိမေး၊ၼၼ်ႉ ၼင်ႈ ယူႇ ႁိမ်း တၢင်း ဢေႃႈ။- 47မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ငိၼ်း ဝႃႈ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လုၵ်ႈ တႃႇဝိတ်ႈ၊တီႈၶႃႈ။ ဢဵတ်းလူ ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယူႇ ဢေႃႈ။ 48မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ ႁိုတ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ယူႇတဵတ်ႇတဵတ်ႇ သေၵမ်း ဝႃႈၼႆ သေၵေႃႈ၊မၼ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ လူၺ်ႈ တင်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈ တႃႇဝိတ်ႈ၊တီႈၶႃႈ။ ဢဵတ်းလူ ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယူႇ ဢေႃႈ။ 49ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸင်ႇ ၸုၵ်း ၵိုတ်း ယူႇ သေလႄႈ မီး ဢမိင်ႉ ဝႃႈ၊ "ႁွင်ႉ မၼ်း မႃး လူး၊" ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇ ၼၼ်ႉ။ ၶဝ် ၵေႃႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸူမ်းၸႂ် လႄႈ လုၵ်ႉ တႃႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ မႂ်း ယဝ်ႉ။" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 50ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊လွၼ်ႈ ပႅတ်ႈ ၽႃႈဝႆ မၼ်း လႄႈ ၽုတ်း လုၵ်ႉၸုၵ်း သေယဝ်ႉ၊မႃး ၸူး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 51မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ထၢမ် မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵဝ် ႁဵတ်း ၵႃႈသင် ပုၼ်ႈ မႂ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ။ "သြႃႇ ၸဝ်ႈ။ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မၢၵ်ႇတႃ ၵဝ်ၶႃႈ ႁၼ် လႆႈ မႃး သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 52မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႂႃႇ တႃႉ။ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မႂ်း ႁႂ်ႈ မႂ်း လႆႈ ၶျၢမ်းသႃႇ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်၊မၢၵ်ႇတႃ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ႁၼ် လႆႈ မႃး လႄႈ မၼ်း ၵႂႃႇ ၸွမ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႃႈၼႂ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\