Mark 11

1မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ႁွတ်ႈ ၸမ် ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊တီႈ ဝၢၼ်ႈ ပိတ်ႉၽႃႇၵေး၊တင်း ဝၢၼ်ႈ ပေႇထၼိ၊ၵႃႈတီႈ ပဵမ်ႉ လွႆ သၢၼ်ႇလုၼ်ႇ၊သေယဝ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ တပႄးၸဝ်ႈ သွင် ၵေႃႉ ၵႂႃႇ လႄႈ၊- 2သင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈ ဢၼ် မီး တေႃႇၼႃႈ သူ ပုၼ်ႉ တႃႉ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ထူပ်း ႁၼ် မႃႉလီႈ ဢွၼ်ႇ တူဝ် ၼိုင်ႈ ဢၼ် ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ပႆႇ တွၼ်ႉ ၽိုၵ်း ၶီႇ သေပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ မတ်ႉ ဝႆႉ ဢေႃႈ။ ၵႄႈ လႄႈ ၸုင် ဢဝ် မႃး တႃႉ။- 3ပေႃး ပိူၼ်ႈ ထၢမ် သူ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ႁဵတ်းသင် လႄႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်၊' ဝႃႈၼႆ ၸိုင်၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈ မီး ဢလူဝ်ႇ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ ၵူၺ်း တႃႉ။ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း ပၼ် ဢဝ် မႃး ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 4ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ လႄႈ ထူပ်း ႁၼ် မႃႉလီႈ ဢွၼ်ႇ တူဝ် ၼိုင်ႈ မီး ယူႇ ၵႃႈႁိမ်း တၢင်း မတ်ႉ ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ၽၵ်းတူ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ၶဝ် ၵႄႈ ဢဝ် မႃႉလီႈ ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸုၵ်း ယူႇ ႁိမ်း ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ ၵႄႈ ဢဝ် မႃႉလီႈ ဢွၼ်ႇ ၼႆႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႆႉ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ၶဝ် ဢေႃႈ။- 7ၶဝ် ၸင်ႇ ၸုင် ဢဝ် မႃႉလီႈ ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ မႃး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဢဝ် သိူဝ်ႈ ယၢဝ်း ၶဝ် သိူဝ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် လင် မၼ်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈ ၶီႇ ဢေႃႈ။- 8ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢဝ် သိူဝ်ႈ ယၢဝ်း ၶဝ် သိူဝ်ႇ ပၼ် ပူ ပၼ် ၵႃႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၽၼ်း ဢဝ် ၵိင်ႇမႆႉ ၶႃႈမႆႉ ႁိမ်း ၼွၵ်ႈ တၢင်း လႄႈ သိူဝ်ႇ ပၼ် ပူ ပၼ် ၵႃႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ဢေႃႈ။- 9ၵူၼ်း ဢၼ် ၵႂႃႇ ပႃႈၼႃႈ ဢၼ် ၸွမ်း ပႃႈလင် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁူဝ်းသၼ်ႇၼႃႉ၊ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပႃး တင်း ၸိုဝ်ႈသဵင် ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး မႃး ၼႆႉ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။- 10ႁႂ်ႈ မိူင်း ပေႃႈ ႁဝ်း တႃႇဝိတ်ႈ၊ဢၼ် တႄႇပဵၼ် မႃး ယူႇ ၼႆႉ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ႁူဝ်းသၼ်ႇၼႃႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၸိၵ်း ၸွမ် ၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ၊သေၵမ်း လူၺ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 11ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶဝ်ႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊လႄႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊လူတူၺ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵၢင်ဝၼ်းတူၵ်း ယဝ်ႉ လႄႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈ ပေႇထၼိ၊လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း တပႄးၸဝ်ႈ သိပ်း သွင် ၵေႃႉ ဢေႃႈ။ 12ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၶိုၼ်း ပွၵ်ႈ ဝၢၼ်ႈ ပေႇထၼိ၊မႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ တွင်ႉမႆႈ ဢေႃႈ။- 13မၼ်းၸဝ်ႈ မုင်ႈ ႁၼ် တူၼ်ႈ မၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ တီႈ ဢၼ် ၵႆ ၼၼ်ႉ တူၼ်ႈ ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် မႂ် မၼ်း သတ်ႉ တဵမ် ဝႆႉ ယူႇ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ၸၢင်ႈၶႄး တၵ်း မီး မၢၵ်ႇ မၼ်း သေ ႁူၺ်ႇ လႄႈ ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ တူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶိင်ႇ ဢၼ် မၢၵ်ႇ မၼ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ထိုင် လႄႈ လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် မႂ် မၼ်း ၵူၺ်းၵူၺ်း သေယဝ်ႉ၊- 14လၢတ်ႈ တီႈ တူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တႄႇ ဢဝ် မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵႂႃႇ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ၊ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း လႆႈ ၵိၼ် မၢၵ်ႇ မႂ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ငိၼ်း ဢေႃႈ။ 15မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊လိုပ်ႈ ႁေႃႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ် သိုဝ်ႉ ၵၢၼ် ၶၢႆ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ၊ဢီး လူမ်ႉ ၽိူၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း တင်ႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶၢႆ ၼူၵ်ႉတူႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပႅတ်ႈ သေလႄႈ၊- 16ဢမ်ႇ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ တီႈ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း တေႃႉ ဢဝ် သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ပႆ ၽႃႇ လတ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ပၢင်ႇ ဝၢင်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ။- 17မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ႁိူၼ်း ၵဝ် ၼႆႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ႁိူၼ်း တီႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း သူးတွင်း ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ သေၵေႃႈ၊သူ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ထမ်ႈ ၸူၼ် ယဝ်ႉ လူင် ပႄႇ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 18ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၶဝ် တင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ လႂ် လႆႈ ငိၼ်း လႄႈ ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၢႆ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁတ်း ႁဵတ်း တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် ဢၢမ်း ဢေႃး လူၺ်ႈ လွင်ႈ တြႃး ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ပၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 19မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵၢင်ဝၼ်းတူၵ်း ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ဢွၵ်ႇ ဝဵင်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 20ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၶိင်ႇၵၢင်ၼႂ် ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၸွမ်း တၢင်း ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ႁၼ် တူၼ်ႈ မၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ တူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁႅင်ႈ တၢႆ ၵႂႃႇ ထိုင် ၸဵမ် ႁၢၵ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21ပေႇတရု၊ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ လွင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း ၶႃႈ လူး၊ၸဝ်ႈ။ တူၼ်ႈ မၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ၵိၼ်ႇ ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ႁႅင်ႈ တၢႆ ၵႂႃႇ ၶႃႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ မီး တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼႂ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ။- 23ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း ၸႂ် ယုမ်ႇ ၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ ၶိုင်ႈၼိုင်ႈ သေလႄႈ မီး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် တၵ်း ပဵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်း ယွၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ လွႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၶၢႆႉ တီႈ မႂ်း ၵႂႃႇ တူၵ်း ၵႃႈၼႂ်း ၼမ်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇ တႃႉ၊' ဝႃႈၼႆ ၸိုင်၊တၵ်း ပဵၼ် ၸွမ်း ဢမၢၼ်ႇၶၼ်ပဵၼ် ဢေႃႈ။- 24ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ် ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ လဝ်ႈ ယွၼ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပေႃး ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ တၵ်း လႆႈ ဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ ၸိုင်၊သူ တၵ်း လႆႈ ဢေႃႈ။- 25ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၸုၵ်း သူးတွင်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ပေႃး သူ မီး တီႈ ဢၼ် တၵ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ပိူၼ်ႈ ၸိုင်၊ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၶဝ် သေလႄႈ သူးတွင်း တႃႉ။ ပေႃး သူ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၸိုင်၊ပေႃႈၸဝ်ႈ သူ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ တၵ်း ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ သူ ဢေႃႈ။- 26[ပေႃး သူ ဢမ်ႇ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ပိူၼ်ႈ ၸိုင်၊ပေႃႈ သူ ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ တၵ်း ဢမ်ႇ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ သူ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။] 27ၶဝ် သမ်ႉ ၶိုၼ်း ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ထႅင်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပႆ ၵႂႃႇ ပႆ မႃး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၶဝ် တင်း ၵူၼ်း မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် တင်းလၢႆ မႃး ၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ၊- 28လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ တီႈ လႂ် မႃး လႄႈ ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ။ ၽူႈလႂ် ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 29ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် တၵ်း ထၢမ် သူ ၵႂၢမ်း ၶေႃႈ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ ပေႃး သူ တွပ်ႇ ၵႂၢမ်း ၵဝ် ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း လၢတ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ တီႈ လႂ် မႃး လႄႈ ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တီႈ သူ ဢေႃႈ။- 30သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇၼၼ်ႉ ၵႃႈတီႈလႂ် မႃး။ လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႃး ႁိုဝ်း။ လႆႈ တီႈ ၵူၼ်း ႁိုဝ်း။ တွပ်ႇ ၵဝ် လူး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 31မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တိူင်ႇပၢင်ႇ လၢတ်ႈၸႃ ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း တေ လႆႈ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ပေႃး ႁဝ်း ဝႃႈ၊ 'လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႃး၊' ဝႃႈၼႆ ၸိုင်၊မၼ်း တေ ၶိုၼ်း ဝႃႈ၊ 'ပေႃး ၼႆ ၸိုင်၊ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊' ဝႃႈၼႆ ယဝ်ႉ။- 32ပေႃး ႁဝ်း ဝႃႈ၊ 'လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ တီႈ ၵူၼ်း မႃး၊' ဝႃႈၼႆ ႁဝ်း တၵ်း ဝႃႈ လႆႈ ႁိုဝ်း၊" ၶဝ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူဝ် ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဝႃႈ၊သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ပဵၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈဢေႃႈ။- 33ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶဝ် ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း ဢမ်ႇ ႁု၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ ပၼ် တီႈ သူ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ တၼ်းၶူဝ်း တီႈ လႂ် မႃး လႄႈ ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\