Mark 12

1မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "မီး ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၽုၵ်ႇ သူၼ် မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ လႄႈ လွမ်ႉ ႁူဝ်ႉ ဝႆႉ၊ၶုတ်းလုၵ်း ဢၼ် ယဵပ်ႇ မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဝႆႉ၊တႄႇတင်ႈ ထဵင် လၢင်း ဝႆႉ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ပၼ် ပိူၼ်ႈ ၶၢတ်ႈ ႁဵတ်း သူၼ် ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ၵႂႃႇ တၢင်ႇ ဝၢၼ်ႈ တၢင်ႇ မိူင်း သေ ဢေႃႈ။- 2မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶိင်ႇ မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ သုၵ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ မၼ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ၵဵပ်း ဢဝ် ၵႃႈၶၢတ်ႈ သူၼ် မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ၶဝ် ၼၼ်ႉ တိဢဝ် ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ပွႆႇ ပႅတ်ႈ တိၼ် လၢႆ မိုဝ်း ပဝ်ႇ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 4လိုၼ်း ၼၼ်ႉ မၼ်း သမ်ႉ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ မၼ်း တၢင်ႇၵေႃႉ ၵႂႃႇ ထႅင်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ႁူဝ် မၼ်း လႄႈ ယႃႉသရေႇ မၼ်း သေ ပွႆႇ ပႅတ်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 5ၸဝ်ႈ သူၼ် ၼၼ်ႉ၊သမ်ႉ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ မၼ်း တၢင်ႇၵေႃႉ ၵႂႃႇ ထႅင်ႈ လႄႈ ၶဝ် ဢဝ် မၼ်း တၢႆ ဢေႃႈ။ တီႈ ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ တၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၵေႃႈ၊ၶဝ် ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ ဢဝ်တၢႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢေႃႈ။- 6ဢၼ် တေ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵႂႃႇ ထႅင်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵိုတ်းၵျၢၼ်ႇ ဝႆႉ လုၵ်ႈၸၢႆး လဵဝ် ဢၼ် ႁၵ်ႉ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ယဝ်ႉ လႄႈ၊မၼ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇ ပွၵ်ႈ လိုၼ်းလင် သုတ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၶဝ် တၵ်း ၵူဝ်ယမ် လုၵ်ႈၸၢႆး ၵဝ် ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 7ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တိူင်ႇပၢင်ႇ ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ႁပ်ႉ ဢမူၺ်ႇ ဢေႃႈ။ မႃး လႄႈ ႁဝ်း ဢဝ် မၼ်း တၢႆ တႃႉ။ ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ဢမူၺ်ႇ မၼ်း ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေလႄႈ၊- 8တိဢဝ် မၼ်း သေယဝ်ႉ၊ဢဝ်တၢႆ လႄႈ ထိမ်ႈ ဢွၵ်ႇ ၼွၵ်ႈ သူၼ် သေ ဢေႃႈ။ 9"ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ သူၼ် မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ မၼ်း တၵ်း မႃး ယႃႉ ၽဵဝ်ႈ ပႅတ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊တၵ်း ဢဝ် သူၼ် ၼၼ်ႉ ၶၢတ်ႈ ပၼ် တီႈ ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ဢေႃႈ။- 10သူ ယၢမ်ႈ လႆႈ ၽတ်းဢၢၼ်ႇ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ "'မၢၵ်ႇႁိၼ် ဢၼ် ၵူၼ်း ႁဵတ်း ႁိူၼ်း တိူၵ်ႈ ပႄႇပႅတ်ႈ ဝႆႉ ဢမ်ႇ မီး ဢၵျူဝ်း ၵႃႈသင် ၼၼ်ႉ၊ ၵမ်းလိုၼ်း ၸိုင်၊တၵ်း ပဵၼ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ႁူဝ် ၸဵင်ႇတိူၵ်ႈ မႃး ဢေႃႈ။ 11လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ပဵၼ် ဢၼ် ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ႁဵတ်း ဝႆႉ လႄႈ ပဵၼ် ဢၼ် လီဢၢမ်း သိုဝ်ႈၼႃႈ တႂ်ႈတႃ ႁဝ်း ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12ၵူၼ်းၵႄႇ ၵူၼ်း ႁူဝ် ၵျူး၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁေႃး ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ ၼႆႉ ၶတ်းၵၼ် တင်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ႁႂ်ႈလႆႈ တိဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၵူဝ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် တင်းလၢႆ လႄႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။ 13မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တပႄး တပၢၼ်း ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ထၢမ် သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် လႄႈ ၵၢင် ဢဝ် ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။- 14ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မႃး လႄႈ လဝ်ႈထၢမ် ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ၸဝ်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ယူႇ ဢမ်ႇ ၵူဝ် ၽူႈလႂ်၊ဢမ်ႇ ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ ၼႃႈ ၵူၼ်း လႄႈ ၼႄပျႃး တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၸႂ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၸွင်ႇ တၢင်း ဢၼ် ထၢမ်းၶွၼ်ႇ တီႈ ၸဝ်ႈ မုၼ် ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇ၊ၼႆႉ၊မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ၼႄးဢုပတေႇ တြႃး ႁဝ်းၶႃႈ ယူႇ ႁိုဝ်း။ ထုၵ်ႇလီ ထၢမ်းၶွၼ်ႇ ၶႃႈ ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇထုၵ်ႇ ၶႃႈ ႁိုဝ်း။ တၵ်း လႆႈ ထၢမ်း ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 15မၼ်းၸဝ်ႈ ႁုႁၼ် တၢင်း ၵျၢမ်ႇပွင် ပရိယႄႇ ၶဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ၵျၢမ်ႇ ဢၢင်ႈ ၵၢင် ဢဝ် ၵႂၢမ်း ၵဝ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ပၼ် ၶႅပ်းငိုၼ်း ၶႅပ်း ၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈ ၵဝ် လႆႈ တူၺ်း လူး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 16ၶဝ် ၵေႃႈ ဢဝ် ငိုၼ်း တေႇၼႃႇရီႇ ၶႅပ်း ၼိုင်ႈ ပၼ် ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ထၢမ် ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပုင်ႇႁၢင်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ် ပုင်ႇႁၢင်ႈ ၽူႈလႂ်။ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၸိုဝ်ႈ ၽူႈလႂ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပဵၼ် ပုင်ႇႁၢင်ႈ လႄႈ ပဵၼ် ၸိုဝ်ႈ ၸဝ်ႈ မုၼ် ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇ၊ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 17မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ၊ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ။ ဢဝ် ၶွင် ၸဝ်ႈ မုၼ် ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇ၊ပၼ် ၶိုၼ်း တီႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇ၊တႃႉ။ ဢဝ် ၶွင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ၶိုၼ်း တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ဢၢမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ 18မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ၸတ်ႉတုၵႄး၊ၵိူင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊မႃး ၸူး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သေလႄႈ လဝ်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊- 19"သြႃႇ ၸဝ်ႈ တီႈၶႃႈ။ မူဝ်းသေႇ၊ပိင်းၺၢပ်ႈ ဝႆႉ တီႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ပေႃး ၵူၼ်းၸၢႆး မီး မေး လႄႈ သမ်ႉ ဢမ်ႇ မီး လုၵ်ႈ လႄႈ တၢႆ ၵႂႃႇ၊မေး မၼ်း ၵိုတ်း ဝႆႉ ၸိုင်၊ၵေႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် ၼွင်ႉၸၢႆး ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ သိုပ်ႇ ဢဝ် ပီႈပႂ်ႉ မၼ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ႁႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ပီႈဢၢႆႈ မၼ်း သိုပ်ႇၵႂႃႇ ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈ ၶၢတ်ႇ ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 20မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး ၶဝ် ပီႈၼွင်ႉ ၸဵတ်း ၵေႃႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ပီႈဢၢႆႈ လူင် ၶဝ် ဢဝ်မေး သေၵေႃႈ၊ယင်း ဢမ်ႇ မီး လုၵ်ႈ မီး လၢင်း လႄႈ တၢႆ ၵႂႃႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 21ၼွင်ႉၸၢႆး ၵေႃႉ တၢမ်း မၼ်း သိုပ်ႇ ဢဝ်မေး မၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ယင်း ဢမ်ႇ မီး လုၵ်ႈ မီး လၢင်း တၢႆ ၵႂႃႇ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ႁဵတ်း ၼင်ႇ ၼၼ် ၸႃႉၸဵမ် ၼွင်ႉၸၢႆး ၵေႃႉ ထူၼ်ႈ သၢမ် သိုပ်ႇၵႂႃႇ၊- 22ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တင်း ၸဵတ်း ၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉ ဢဝ် မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ယင်း ဢမ်ႇ မီး လုၵ်ႈ မီး လၢင်း သေလႄႈ တၢႆ ၵႂႃႇ ၵူႈ ၵေႃႉ ၶႃႈ ယဝ်ႉ။ လိုၼ်း ၼၼ်ႉ မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တၢႆ ၵႂႃႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 23ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၢႆ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၸိုင်၊မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် မေး ၵေႃႉလႂ် ၶႃႈ။ ၶဝ် တင်း ၸဵတ်း ၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉ လႆႈ ဢဝ် မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၼင်ႇ ၵၼ် ယဝ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 24ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၽိတ်း ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈ လွင်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊သူ ဢမ်ႇ ႁု ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း တၼ်းၶူဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လူင် ပႄႇ။- 25ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် တၵ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ ဢမ်ႇ မီး တၢင်း ဢၼ် ဢဝ်ၽူဝ် ဢဝ်မေး။- 26သူ ဢမ်ႇ ယၢမ်ႈ လႆႈ ၽတ်းဢၢၼ်ႇ ၼႂ်း ၵျၢမ်း မူဝ်းသေႇ၊တွၼ်ႈ ဢၼ် လၢတ်ႈ လူၺ်ႈ ယုမ်း ၽႆးမႆႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ဢမိင်ႉ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် ပဵၼ် ၽြႃး ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၽြႃး ဢိၸၢၵ်ႈ၊ၽြႃး ယႃႇၵုပ်ႈ၊ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။- 27ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၽြႃး ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၢႆ ယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပဵၼ် ၽြႃး ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ သူ ၽိတ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 28သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႆႈ ငိၼ်း ၶဝ် လၢတ်ႈၸႃ ထႅင်ႈ ၵၼ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁုႁၼ် လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း တွပ်ႇ ၵူၼ်း ၵိူင်း ၸတ်ႉတုၵႄး၊ၶဝ် တီႈ မႅၼ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ သုတ်ႉ ၸူး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ လဝ်ႈထၢမ် ဝႃႈ၊ "ၼႂ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼႆႉ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ဢၼ် လႂ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 29မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼႂ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး တင်းလၢႆ ပိင်းၺၢပ်ႈ ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ၸမ်ႉ၊ 'ဢူဝ်း၊မဵဝ်း ဢိသရေး၊႟။ ထွမ်ႇ တႃႉ။ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ပဵၼ် ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး သူႇလဵဝ် ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 30ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႂ်း ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ၸိုင်၊မႂ်း တၵ်း လႆႈ ပႃး တင်း ႁူဝ်ၸႂ် မႂ်း သဵင်ႈ သဵင်ႈ၊တင်း ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ မႂ်း သဵင်ႈ သဵင်ႈ၊တင်း ဢဵၼ်ႁႅင်း မႂ်း သဵင်ႈ သဵင်ႈ၊တင်း ၵတ်ႉ ၶၼ် မႂ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၺၢၼ်ႇ မႂ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် သေလႄႈ ႁၵ်ႉ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ပဵၼ် ပိင်းၺၢပ်ႈ ၶေႃႈ တီႈ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။- 31လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ ပိင်းၺၢပ်ႈ ၶေႃႈ တီႈ သွင် ၸမ်ႉ၊ 'ၵူၼ်း ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း မႂ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မႂ်း တၵ်း လႆႈ ႁၵ်ႉ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁၵ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ မီး ဝႆႉ ယဝ်ႉ။ ပိင်းၺၢပ်ႈ ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေ ပိင်းၺၢပ်ႈ သွင် ပိူင် ၼႆႉ ဢမ်ႇ မီး ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 32သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ်ႈ တႄႉ ၶႃႈ ယဝ်ႉ၊သြႃႇ ၸဝ်ႈ။ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ဝႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ် သူႇလဵဝ် ၽြႃး ဢေႃႈ။ လိူဝ် သေ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၽြႃး တၢင်ႇ သူႇ တၢင်ႇ ပႃး ဢမ်ႇ မီး၊ၸႂ်ႈ တႄႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 33ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵူၼ်း တၵ်း လႆႈ ပႃး ႁူဝ်ၸႂ် သဵင်ႈ သဵင်ႈ၊တင်း ၺၢၼ်ႇ ဢၼ် ၵတ်ႉ ဢၼ် ၶၼ် ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တင်း ဢဵၼ်ႁႅင်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ႁၵ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၵ်း လႆႈ ႁၵ်ႉ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁၵ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။ တၢင်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း တြႃး သွင် ပိူင် ၼႆႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေ တၢင်း ဢၼ် ၽဝ် တူဝ်သတ်း သၢၵ်ႈလူႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းလူႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉ ၵူႇ ပိူင် ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 34မၼ်းၸဝ်ႈ ႁုႁၼ် လွင်ႈ ဢၼ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ မီး ပိင်ႇၺႃႇ သေလႄႈ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ဢမ်ႇ ၵႆ ၵၼ် တင်း မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင် ၼႆ ဢေႃႈ။ ဝၢႆး ၼၼ်ႉ၊ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ႁတ်း လဝ်ႈ ႁတ်း ထၢမ် မၼ်းၸဝ်ႈ ထႅင်ႈ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။ 35ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သင်ႇ သွၼ် ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ တႃႇဝိတ်ႈ၊ဢေႃႈ၊ဝႃႈၼႆ သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ် တၵ်း ဝႃႈ လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 36တႃႇဝိတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ပဝ်ႇ သႂၢင်းသႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "'ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး မီး ဢမိင်ႉ တီႈ ၸဝ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၼင်ႈ ယူႇ ၽၢႆႇၶႂႃ ၵဝ်၊ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၵဝ် ဢဝ် ရၢၼ်ႇသူႇ မႂ်း တင်းလၢႆ ၶျႃးတူၵ်း ၵႃႈတႂ်ႈ တိၼ် မႂ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ၊' ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ။ 37တူဝ် တႃႇဝိတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ယင်း ႁွင်ႉ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယူႇ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ မၼ်း လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မုၵ်ႉၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ထွမ်ႇဢဝ် တြႃး ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်း ဢေႃႈ။ 38ၼႂ်း တြႃး ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်း သတိ တူၺ်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ် တႃႉ။ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ ၼုင်ႈ သိူဝ်ႈ ယၢဝ်း လူင် သေ လႄႇ လၢဝ်း ယူႇ၊ၸၢင်ႈ ႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ တူင်ႉတၵ်ႉ ၶဝ်၊ႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် ၶဝ် ၵႃႈၼႂ်း ၵၢင် ၵၢတ်ႇ ယူႇ၊- 39ၸၢင်ႈ ၼင်ႈ တီႈ ၼင်ႈ ဢၼ် သုင် ဢၼ် မျၢတ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး၊ၵႃႈၼႂ်း ပၢင်ပွႆး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 40ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ၸၢင်ႈ ပႄႉၵိၼ် လႄႈ ႁိမ်ႁူင်ႇ ႁိူၼ်း မႄႈမၢႆႈ တင်းလၢႆ သေလႄႈ၊ႁဵတ်း ႁၢင်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်းလီ ၵူၼ်း ငၢမ်း လႄႈ ၸၢင်ႈ သူးတွင်း လူၺ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ် ယၢဝ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 41ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼင်ႈ ယူႇ သိုဝ်ႈ ၼႃႈ တိူၵ်ႈ ငိုၼ်းလူႇ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ပႂ်ႉ တူၺ်း ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢၼ် ဢဝ် ငိုၼ်း ဢဝ် တွင်း မႃး လူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီး ၼမ်ၼႃႇ သႂ်ႇ ငိုၼ်းလူႇ ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 42မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မႄႈမၢႆႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မႃး သႂ်ႇ ငိုၼ်း တွင်းလႅင် သွင် ၶႅပ်း ဢၼ် မီး ၵႃႈၶၼ် မၼ်း ပႅၵ်ႇ ၼိုင်ႈ ၸမ် ၸမ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 43မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ မႃး ၸုတုမ် ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မႄႈမၢႆႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် ၼႆႉ သႂ်ႇ ငိုၼ်း ၵႃႈၼႂ်း တိူၵ်ႈ ၽၼ်ႇတႃႇ ၼမ်ၼႃႇ သေ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် သႂ်ႇ ၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ဢေႃႈ။- 44ၵွပ်ႈ လွင်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ၊ၽႄ ဢဝ် ၵႃႈၼႂ်း ၸေးၸိမ်ႇ ဢၼ် ၶဝ် မီး ၼမ်ၼႃႇ ၼၼ်ႉ သႂ်ႇ ဢေႃႈ။ မႄႈမၢႆႈ ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ဢဝ် ၵႃႈၼႂ်း တၢင်း ၽၢၼ် မၼ်း ဢၼ် မၼ်း လူဝ်ႇ လဵင်ႉ ဢသၢၵ်ႈ မၼ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ၼၼ်ႉ သႂ်ႇ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\