Mark 14

1ၵမ်း ၼႆႉ ပေႃး ပူၼ်ႉ သေ သွင် ဝၼ်း ၸိုင်၊တေ မီး ပွႆး ပသၶႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပွႆး ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ သႂ်ႇ ၸိူဝ်ႉပႅင်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ် တင်းလၢႆ၊ဢွၼ်ၵၼ် ၵျၢမ်ႇ ႁႃ လွင်ႈ ႁႃ တၢင်း ဢၼ် တၵ်း လွမ် တိဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သေလႄႈ ဢဝ်တၢႆ ဢေႃႈ။- 2ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၶဝ် ဝႃႈ၊ "ၵူဝ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ တၵ်း လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ လႄႈ ၼႂ်း ၸူဝ်ႈ ပွႆး ၼႆႉ ယႃႇပေ ၼႅတ်ႈ ႁဵတ်း လူးၵွၼ်ႇ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 3ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မီး ယူႇ တီႈ ဝၢၼ်ႈ ပေႇထၼိ၊ၼႂ်း ႁိူၼ်း သိမုၼ်ႇ၊ဢၼ် ယၢမ်ႈ ပဵၼ် တုတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽိူၼ်ၶဝ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊မႄႈယိင်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢဝ် တဝ်ႈ ႁိၼ် ၶၢဝ် ဢၼ် တဵမ် ဝႆႉ တင်း ၼမ်ႉမၼ်း ၼၢမ်ႇသႃႇ ႁွမ် ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ၊ဢၼ် ထိူၵ်ႈၵႃႈ ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ မႃး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊မၼ်း ထုပ်ႉ တႅၵ်ႇ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊သွၼ်းလေႃႇ ထွၵ်ႇ သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ႁူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 4ၵူၺ်းၵႃႈ၊မီး ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶႂ်ႈၸႃႉ ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ လၢတ်ႈၸႃ တီႈ ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် လႄႈ ႁႂ်ႈ ၼမ်ႉမၼ်း ႁွမ် ၼႆႉ သုမ်း ပႅတ်ႈ လၢႆ လၢႆ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 5ထုၵ်ႇလီ ဢဝ် ၵႂႃႇ ၶၢႆ လူၺ်ႈ ၵႃႈၶၼ် ဢၼ် တူၵ်း တေႇၼႃႇရီႇ သၢမ် ပၢၵ်ႇ လိူဝ် လိူဝ် သေလႄႈ ဢဝ် ငိုၼ်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ၽေးၸွၼ်း တီႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် လႂ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 6ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇမၼ်းတႃႉ။ သူ ယႃႉယုၵ်ႉ မၼ်း ႁဵတ်းသင်။ မၼ်း ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီ ငၢမ်း ၵႃႈတီႈ ၵဝ် ယဝ်ႉ။- 7ၵူၼ်းၽၢၼ် ၸိုင်၊မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ သေႇ သေႇ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ မီး ၸေႇတၼႃႇ ၼၼ်ႉ သူ ႁဵတ်း ၵျေးၸူး တီႈ ၶဝ် လႆႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ၸမ်ႉ၊မီး ယူႇ တီႈ သူ သေႇ သေႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။- 8မၼ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်း တၢတ်ႈၼိူင်ႇ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ မၼ်း ဢဝ် ၼမ်ႉမၼ်း ႁွမ် တႃး တူဝ် ၵဝ် ႁႂ်ႈလႆႈ မႄးႁႅၼ်း ဝႆႉ ထႃႈ ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၵဝ် ဢေႃႈ။- 9ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁဵတ်း ၼႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇ တေ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၶႆႈၸႂ်ထူပ်း မၼ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 10မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယုတႃႉ ဢိသၵႃႇရေႇဢုတ်ႈ၊ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ သိပ်း သွင် ပႃး ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၸူး ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၶဝ်၊ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢၢပ်ႈ ၼႂ်း မိုဝ်း ၶဝ် ဢေႃႈ။- 11ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ငိၼ်း ၸူမ်း ၼႃႇ လႄႈ ဝႆႉၵတိ ဢၼ် တၵ်း ပၼ် ငိုၼ်း တီႈ မၼ်း ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မၼ်း ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ဢဝ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢယေး ဢၼ် သၢင်ႇထုၵ်ႇ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ 12ဝၼ်း တီႈ ၼိုင်ႈ ၼႂ်း ၸဵတ်း ဝၼ်း၊ပဵၼ် ပွႆး ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ သႂ်ႇ ၸိူဝ်ႉပႅင်ႈ၊ဝၼ်း ဢၼ် ႁႅမ် သူဝ်း ပသၶႃႇ၊ၼၼ်ႉ၊တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လဝ်ႈထၢမ် တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇ မႄးႁႅၼ်း ဝႆႉ ပုၼ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း တၵ်း ၵိၼ် ပွႆး ပသၶႃႇ၊ၼၼ်ႉ ၵႃႈတီႈလႂ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13မၼ်းၸဝ်ႈ ပွႆႇ တပႄးၸဝ်ႈ သွင် ၵေႃႉ ၵႂႃႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "သူ သွင် ၵေႃႉ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း တႃႉ။ ၵူၼ်း ဢၼ် တဵင်ႇ မေႃႈၼမ်ႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊တၵ်း မႃး ထူပ်းၺႃး သူ ဢေႃႈ။ ၸွမ်း မၼ်း ၵႂႃႇ၊- 14ၶဝ်ႈ ႁိူၼ်း ဢၼ် မၼ်း ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'သြႃႇ ထၢမ် ဝႃႈ၊လုၵ်း ၶႅၵ်ႇ ပုၼ်ႈ ၵဝ် ဢိၵ်ႇတင်း တပႄး ၵဝ် တင်းလၢႆ၊တၵ်း ၵိၼ် ပွႆး ပသၶႃႇ၊ၼၼ်ႉ မီး ၵႃႈ လႂ်၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ တႃႉ။- 15ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ၼႄ ပၼ် လုၵ်းလူင် ႁၢၼ်ႉ ၼိူဝ် ဢၼ် သိူဝ်ႇ ဝႆႉ ႁႅၼ်း ဝႆႉ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ သူ မႄးႁႅၼ်း ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ပုၼ်ႈ ႁဝ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 16တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ လႄႈ ၶဝ်ႈ ဝဵင်း ၵႂႃႇ ထူပ်း ႁၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ မႄးႁႅၼ်း ပွႆး ပသၶႃႇ၊ဝႆႉ ဢေႃႈ။ 17မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁွတ်ႈထိုင် ၶိင်ႇ ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ သိပ်း သွင် ပႃး ဢေႃႈ။- 18ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၼင်ႈ ၵႃႈတီႈ ၽိူၼ်ၶဝ်ႈ လႄႈ ၵိၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း သူ ၼႆႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တၵ်း ဢဝ် ၵဝ် ဢၢပ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ရၢၼ်ႇသူႇ ဢေႃႈ။ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵိၼ် ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ၼႆႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 19တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပႃး တင်း ၸႂ်လဵၵ်ႉ ၸႂ်ဢူၼ်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် လဝ်ႈထၢမ် ဝႃႈ၊ "ပဵၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ထၢမ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ဢေႃႈ။ 20မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တၵ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း သိပ်း သွင် ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း မၼ်း ၸုမ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝၢၼ် ႁူမ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ၸွမ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ မီး ဝႆႉ လွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ် ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ဢၢပ်ႈ ၼၼ်ႉ မၼ်း မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ ပေႃး မၼ်း ဢမ်ႇ ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ၸိုင်၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း တၵ်း လီ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ယင်း ၵိၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း လႄႈ ယွင်ႈယေႃး ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဝိတ်း ၶဝ်ႈမုၼ်း ပၼ် တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ် ၵိၼ် တႃႉ။ ၶဝ်ႈမုၼ်း ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တူဝ် ၵဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23ၵွၵ်း ၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် လႄႈ ယွင်ႈယေႃး ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ယိုၼ်ႈ ပၼ် တီႈ ၶဝ် လႄႈ၊ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢွၼ်ၵၼ် ၵိၼ် ဢေႃႈ။- 24မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵွၵ်း ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် လိူတ်ႈ ၵဝ် ဢၼ် ၸၢပ်ႇသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ဢၼ် မႂ်ႇ လႄႈ သွၼ်းလေႃႇ ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 25ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၵဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ၵိၼ် ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ဝၼ်း ဢၼ် ၵဝ် ၵိၼ် မဵဝ်း ဢၼ် မႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 26ဝၢႆး ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ႁဵတ်း ၵႂၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇၸူး တီႈ လွႆ သၢၼ်ႇလုၼ်ႇ၊ပုၼ်ႉ သေ ဢေႃႈ။ 27မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၵူႈ ၵေႃႉ ၸႂ် တၵ်း လု ၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် မီး ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် တၵ်း ၽၼ်း ၵူၼ်း လဵင်ႉ သူဝ်း လူမ်ႉ တူၵ်း လႄႈ ၽုင် သူဝ်း တင်းလၢႆ တၵ်း တႅၵ်ႇ ယၢႆႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ ၼၼ်ႉ တၵ်း မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ဢေႃႈ။- 28ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ဝၢႆးသေ ၵဝ် လုၵ်ႉ ၶိုၼ်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ တၵ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဢိူင်ႇ ၵႃႇလိလႄး၊ပုၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်း သူ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 29ပေႇတရု၊လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸႂ်လု သေၵေႃႈ၊ၵဝ်ၶႃႈ ၸႂ် တၵ်း ဢမ်ႇ လု ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 30ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ ပေႇတရု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ မႂ်း ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း ၶိုၼ်း ၼႆႉ ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၵႆႇ ဢမ်ႇ ပႆႇ ၶၼ် သွင် ပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မႂ်း တၵ်း ထဵင် ပႅတ်ႈ ၵဝ် ထူၼ်ႈ ထိုင် သၢမ် ပွၵ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 31ပေႇတရု၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လူၺ်ႈ တင်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် မၼ်ႈ ၵႅၼ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း လႆႈ တၢႆ ၸွမ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း သေၵေႃႈ၊ၵဝ်ၶႃႈ တိုၼ်း ဢမ်ႇ ထဵင် ပႅတ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၵူၺ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ မိူၼ် မိူၼ် ၵၼ် ၵူႈ ၵေႃႉ ဢေႃႈ။ 32ၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင် ၵႂႃႇ တီႈ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ၵေႇသႃႉသေႇမၼိ၊ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၵဝ် သူးတွင်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 33ႁွင်ႉ ဢဝ် ပေႇတရု၊ယႃႇၵုပ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ တၢင်း ဢၼ် ယုင်ႈၸႂ် ၵႂင်ၸႂ် တၢင်း ဢၼ် ၸႂ် ၵူဝ် ၸႂ် သၼ်ႇ၊တူၵ်း ႁွတ်ႈ တူၵ်း ထိုင် ၵႃႈတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ၊- 34လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ် ၵဝ် ၼႆႉ တုၵ်ႉၶႃႉ ၼႃႇ လူင်လၢင် ထၢၼ်ႈပေႃး ၸမ် တၵ်း တၢႆ ဢေႃႈ။ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ လႄႈ ပႂ်ႉထႃႈ ယူႇ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ။ 35မၼ်းၸဝ်ႈ ပူၼ်ႉ ၶဝ် ၵႂႃႇ ဢိတ်းၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၶုပ်ႉမူပ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ် လႄႈ ပေႃး ၶိင်ႇ ၼႃႇရီႇ တုၵ်ႉၶႃႉ ၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ လႆႈ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ပူၼ်ႉ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊သူးတွင်း လႄႈ ဝႃႈ၊- 36"ပေႃႈ႟။ ပေႃႈ ၵဝ်ၶႃႈ။ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ ၵွၵ်း ၼႆႉ ပိူင်ႈ သေ ၵႃႈတီႈ ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း တီႈၶႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ယႃႇ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ဢလူဝ်ႇ ၵဝ်ၶႃႈ။ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ဢလူဝ်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း မီး ၼၼ်ႉ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 37မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း မႃး လႄႈ ထူပ်း ႁၼ် ၶဝ် သၢမ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၼွၼ်းလပ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ ပေႇတရု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "သိမုၼ်ႇ၊႟။ မႂ်း ၼွၼ်းလပ်း ယူႇ ႁိုဝ်း။ ႁႂ်ႈ တိုၼ်ႇ ဝႆႉ ၼႂ်း ၸူဝ်ႈၼိုင်ႈ မွင်းၵူၺ်း မႂ်း ဢမ်ႇ တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 38သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း ဢမ်ႇ ၸွမ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၸူဝ်း ၵႂႃႇ ၸူဝ်း ပႆ ၼႂ်း ဢပျတ်ႈ ၸိုင်၊သူးတွင်း လႄႈ ပႂ်ႉထႃႈ ယူႇ တႃႉ။ ဝိၺိၺ်ႇ ၸႂ် ၶႅင် သေၵေႃႈ၊ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ႁႅင်း လဵၵ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ။ 39သမ်ႉ ၵႂႃႇ ထႅင်ႈ လႄႈ သူးတွင်း ထႅင်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵႂၢမ်း ၵမ်း ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 40လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း မႃး တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ထူပ်း ႁၼ် ၶဝ် ၼွၼ်းလပ်း ယူႇ၊မၢၵ်ႇတႃ ၶဝ် မွႆႈ ၼႃႇ ထၢၼ်ႈပေႃး ဢမ်ႇ မိုၼ်းတႃ လႆႈ ယဝ်ႉ လႄႈ၊တၵ်း လႆႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ႁု ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 41လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း မႃး တီႈ ၶဝ် ထူၼ်ႈ ပွၵ်ႈ တီႈ သၢမ် သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "သူ ယင်း ၼွၼ်းလပ်း လႄႈ လိုဝ်ႈ ၼိမ် ၼိမ် ယူႇ ႁိုဝ်း။ ပေႃး ယဝ်ႉ။ ဢၶိင်ႇ မၼ်း ႁွတ်ႈမႃး ယဝ်ႉ။ တူၺ်း လူး။ ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢၢပ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၵူၼ်းႁၢႆႉ တင်းလၢႆ ယဝ်ႉ။- 42ဢွၼ်ၵၼ် လုၵ်ႉ တႃႉ။ ၵႂႃႇ တႃႉ ႁဝ်း။ ႁၼ် ႁိုဝ်း။ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ် ၵဝ် ဢၢပ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈမႃး ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 43မိူဝ်ႈ ယၢမ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယင်း လၢတ်ႈ ယူႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ၊ယုတႃႉ ဢိသၵႃႇရေႇဢုတ်ႈ၊ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ သိပ်း သွင် ပႃး ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈမႃး ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။ ၽၢႆႇလင် မၼ်း ၵေႃႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် မုၵ်ႉ ပဵၼ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၶဝ်၊သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ် တင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် တင်းလၢႆ ပွႆႇၸႂ်ႉ မႃး ၼၼ်ႉ ပႃး ၶွၼ်ႉ ပႃး လႅဝ်း လႄႈ ၸွမ်း မႃး ဢေႃႈ။- 44ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈ ၼၼ်ႉ၊သႂ်ႇ ၵႂၢမ်း ၵၼ် ဝႆႉ တင်း ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ၼူမ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် သူ မီး ဢလူဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ တိဢဝ် မၼ်း ႁဵတ်း တင်း သတိ လႄႈ ဢဝ် ၵႂႃႇ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 45ယုတႃႉ၊ၵေႃႈ ႁွတ်ႈမႃး ၵမ်းလဵဝ် လႄႈ ၵႂႃႇၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ သေ တၵ်ႉလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ၸဝ်ႈ၊" ဝႃႈၼႆ သေယဝ်ႉ၊ၼူမ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 46ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ယိပ်းၵမ် တိဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 47ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵူၼ်း ဢၼ် ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ထွတ်ႇ လႅဝ်း ၽၼ်း ၺႃး ၶႃႈ ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၶဝ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဝၢၼ်ႁူ မၼ်း ၶၢတ်ႇ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 48မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ပႃး ဢဝ် ၶွၼ်ႉ ဢဝ် လႅဝ်း လႄႈ မႃး တိဢဝ် ၵဝ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သူ တိ ၵူၼ်း ၸူၼ် ၼၼ်ႉ လူင် ပႄႇ။- 49ၵဝ် မီး ယူႇ တီႈ သူ လႄႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး ယူႇ ၵူႈဝၼ်း ၵူႈဝၼ်း သေၵေႃႈ သူ ဢမ်ႇ တိဢဝ် ၵဝ်။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ဢၼ် မႃး ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တၵ်း ပျေႉၸုမ်ႇ ၸိုင်၊ၸင်ႇ ပဵၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 50မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ပႅတ်ႈ ဝႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် လႅၼ်ႈပၢႆႈ ဢေႃႈ။ 51ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ဝႆ ၽႃႈ ပၢၼ်ႇ ၶျေႃး ၽိုၼ် လဵဝ် ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ ၸွမ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႂႃႇ လႄႈ၊ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တိ ၺွပ်း ဢဝ် မၼ်း ဢေႃႈ။- 52မၼ်း ၵေႃႈ ပႅတ်ႈ ဝႆႉ ၽႃႈဝႆ မၼ်း သေလႄႈ ပၢႆႈ ဢွၵ်ႇ လူၺ်ႈ တူဝ်ပူၺ် သေ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၶဝ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 53မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႂႃႇ သူင်ႇ တီႈ ႁိူၼ်း ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵႃႈတီႈ ၶုၼ် ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် လႂ်၊တင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ တင်းလၢႆ ၸုတုမ် ၵၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 54ပေႇတရု၊ၵေႃႈ၊ယူႇ ႁၢင်ႇ ႁၢင်ႇ သေ ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ထိုင် ႁွတ်ႈ၊ၵႃႈတီႈ ပၢင်ႇ ဝၢင်း ႁိူၼ်း ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၼင်ႈ ဢွမ်ႇၽႆး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း ပႂ်ႉ ယၢမ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 55ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ဢိၵ်ႇတင်း ၶုၼ် တီႈ လုမ်း တင်းလၢႆ၊ႁႃ သၢၵ်ႈသေႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တၢႆ သေၵေႃႈ၊ဢမ်ႇ ထူပ်း ဢမ်ႇ လႆႈ သေ မဵဝ်း။- 56ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ မႃး ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၽၢႆႇ ၼိုင်ႈ တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ သေၵေႃႈ၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶဝ် လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မႅၼ်ႈ ၵၼ်။ 57ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ လုၵ်ႉ လႄႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ယူႇ ၽၢႆႇ ၼိုင်ႈ တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊- 58"ႁဝ်း လႆႈ ငိၼ်း ၵေႃႉ ၼႆႉ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် တၵ်း ၵိူၼ်ႇ ယႃႉ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢဝ် တင်း မိုဝ်း ၵူၼ်း ႁဵတ်း ဝႆႉ ၼႆႉ ပႅတ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ဝၢႆးသေ ၼၼ်ႉ သၢမ် ဝၼ်း ၵဝ် တၵ်း ၶိုၼ်း တႄႇႁဵတ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ လႆႈ ဢဝ် မိုဝ်း ၵူၼ်း ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 59ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သေၵေႃႈ၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မႅၼ်ႈ ၵၼ် သေ ဢိတ်း။ 60ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၽုတ်ႇ လုၵ်ႉ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ သေလႄႈ ထၢမ် တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ဢမ်ႇ မီး လွင်ႈ ဢၼ် တေ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ မႂ်း ၼႆႉ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ယဝ်ႉ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေၵေႃႈ။ 61မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇတဵတ်ႇတဵတ်ႇ ယူႇ၊ယင်း ဢမ်ႇ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ သေ ၶေႃႈ သေၵမ်း။ ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ သမ်ႉ ထၢမ် ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ မၢင်ႇၵလႃႇ ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႈ တႄႉ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 62မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ပဵၼ် ဢေႃႈ။ မိူဝ်းၼႃႈ ထႃႈ လိုၼ်း သူ တၵ်း လႆႈ ႁၼ် ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ၼင်ႈ ယူႇ ၽၢႆႇၶႂႃ ၸဝ်ႈ ဢၼၼ်ႇတႃႉ တၼ်းၶူဝ်း သေလႄႈ မႃး ၵႃႈၼိူဝ် မွၵ်ႇၵုမ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 63မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸၵ်ႉ သိၵ်ႇ သိူဝ်ႈ ယၢဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေလႄႈ၊လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း တၵ်း လူဝ်ႇ သၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ် လႂ် ထႅင်ႈ လူးၵွၼ်ႇ။- 64သူ လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် လၢတ်ႈ ပူၼ်ႉလိူဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ။ သူ မီး လွင်ႈ တၵ်း လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ "မၼ်း ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ တၢင်းတၢႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈၼႆ ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၽွမ်ႉၵၼ် တႅပ်းတတ်း ဢေႃႈ။ 65မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ထူမ်ႇ ၼမ်ႉလၢႆး သႂ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ပူၵ်ႉ တႃ မၼ်းၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဢဝ် တႃမိုဝ်း ထုပ်ႉ သႂ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ ထၢမ် ဝႃႈ၊ "ၽႂ် ပေႃႉ ထုပ်ႉ မႂ်း တၵ်ႉ တူၺ်း လူး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ ၶုၼ် တင်းလၢႆ ၵေႃႈ၊ႁပ်ႉ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႉ ထုပ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 66ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပေႇတရု၊မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ပၢင်ႇ ဝၢင်း ႁိူၼ်း ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မႄႈယိင်း ဢွၼ်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸႂ်ႉ ႁိူၼ်း ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မႃး လႄႈ၊- 67ႁၼ် ပေႇတရု၊ဢွမ်ႇၽႆး ယူႇ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ယႅၵ်ႉ တူၺ်း ၼႃႈ မၼ်း ၸေးၸေး သေယဝ်ႉ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ၼႆႉ ၵေႃႈ လႆႈ ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ယေႇသု၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 68မၼ်း ထဵင် ပႅတ်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း မၼ်း။ လွင်ႈ ဢၼ် မႂ်း လၢတ်ႈ ၼႆႉ ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁု၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊မၼ်း ပၢႆႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၼႃႈ ၽၵ်းတူ ဝၢင်း ႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵႆႇ ၶၼ် ဢေႃႈ။ 69မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မႄႈယိင်း ဢွၼ်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸႂ်ႉ ၼၼ်ႉ ႁၼ် မၼ်း ထႅင်ႈ သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸုၵ်း ယူႇ ႁိမ်း ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 70ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႇတရု၊ထဵင် ပႅတ်ႈ ထႅင်ႈ ဢေႃႈ။ ယူႇ ထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ လႄႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸုၵ်း ယူႇ ႁိမ်း ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ။ မႂ်း ၵေႃႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ တႄႉ ယဝ်ႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မႂ်း ပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 71မၼ်း ၵေႃႈ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ လႄႈ ၵိၼ်ႇ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁု ၵေႃႉ ဢၼ် သူ လၢတ်ႈ ၼႆႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 72ၵႆႇ သမ်ႉ ၶၼ် ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ ပေႇတရု၊ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ ဝႆႉ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၵႆႇ ဢမ်ႇ ပႆႇ ၶၼ် သွင် ပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မႂ်း တၵ်း ထဵင် ပႅတ်ႈ ၵဝ် ထူၼ်ႈ ထိုင် သၢမ် ပွၵ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶႆႈၸႂ်ဝူၼ်ႉၸႂ် မႅၼ်ႈ လူၺ်ႈ လွင်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ႁွင်ႉ ႁႆႈ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\