Mark 16

1မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝၼ်း ၵမ်သိၼ် ပူၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊မႃႇရိမႃႇၵတလႃႉ၊တင်း မႃႇရိ၊ၵေႃႉ ပဵၼ် မႄႈ ယႃႇၵုပ်ႈ၊ၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း သႃႇလုမ်း၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ သိုဝ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်း ၼၢမ်ႇသႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇ တၵ်း တႃး တူဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။- 2ဝၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ဝၼ်း တီႈ ၼိုင်ႈ ၼႂ်း ၸဵတ်း ဝၼ်း ၶိင်ႇၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႉ ၸဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵၢင်ဝၼ်းဢွၵ်ႇ မႃး ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 3မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် လၢတ်ႈ တီႈ ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽူႈလႂ် တၵ်း ၵိင်ႈ မၢၵ်ႇႁိၼ် လူင် ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ သေ ပၢၵ်ႇ ပိုင်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပၼ် ႁဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 4မိူဝ်ႈ ဢၼ် မုင်ႈ တူၺ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် လႆႈ ႁၼ် မၢၵ်ႇႁိၼ် လူင် ၼၼ်ႉ သမ်ႉ ပေႃး ၵိင်ႈ ဢွၵ်ႇ ဝႆႉ သေလႄႈ မီး ယူႇ ဢေႃႈ။ မၢၵ်ႇႁိၼ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 5ၶဝ် ၸင်ႇ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ပိုင်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ သေလႄႈ ထူပ်း ႁၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ၼုင်ႈ သိူဝ်ႈ ယၢဝ်း ဢၼ် ၽိူၵ်ႇ လီ ၶၢဝ် လီ ၼၼ်ႉ ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၶႂႃ ယူႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် တူၵ်းၸႂ် ဢေႃႈ။ 6ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ တူၵ်းၸႂ်။ သူ ႁႃ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တွၵ်ႇ တၢႆ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇ မီး ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ယဝ်ႉ။ တူၺ်း တီႈ ဢၼ် ဝႆႉ တူဝ်တၢႆ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႆႉ တႃႉ။- 7တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ သူ ၵႂႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈ ပေႇတရု၊တင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဢိူင်ႇ ၵႃႇလိလႄး၊ထႃႈ ဢွၼ်တၢင်း ဝႆႉ ယဝ်ႉ၊ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ တႃႉ။ သူ တၵ်း ထူပ်း ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊' " ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် တူၵ်းၸႂ် ၵႂၢင်ၸႂ် ၼႃႇ ၼၼ်ႉ သၼ်ႇ ဝႆ ယူႇ လႄႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ လႅၼ်ႈပၢႆႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၵူဝ်ႁႄ ၼႃႇ ၽႅဝ် လႄႈ ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ ၵႃႈသင် တီႈ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢေႃႈ။ 9[ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ယဝ်ႉ၊ၼႂ်း ဝၼ်းတၼၢင်းၼူၺ်ႇ ၶိင်ႇၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႉ ၸဝ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႄပျႃး တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တီႈ မႃႇရိမႃႇၵတလႃႉ၊ဢွၼ်တၢင်း သုတ်း ပိူၼ်ႈ လႄႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ႁေႃႈ ၽီႁၢႆႉ ၸဵတ်း တူဝ် ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10မၼ်း ၵေႃႈ ၵႂႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယၢမ်း ယူႇ ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ၊ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ယင်း တိုၵ်ႉ မႆႈၸႂ် ၶီၸႂ် လႄႈ ႁွင်ႉ ႁႆႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း လႆႈ ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ ၵႂၢမ်း မၼ်း လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ 12ဝၢႆး ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁၢင်ႈ ၽၢင် ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ သေလႄႈ ၼႄပျႃး တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ သွင် ၵေႃႉ၊ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ပႆ တၢင်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ၶိုၼ်း မႃး မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ တီႈ တၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ 14ဝၢႆးသေ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႄပျႃး တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႃႈတီႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ သိပ်း ဢဵတ်း ပႃး ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ယင်း ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် တၼ် ၼႃႇ လႄႈ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ ၵႂၢမ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ထူပ်း လႆႈ ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဝၢႆးသေ မၼ်းၸဝ်ႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ မိူင်း လေႃးၵီႇ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ၵႃႈမီး လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း ၵူႈမဵဝ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တႃႉ။- 16ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ။- 17ၵူၼ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မီး တီႈ လႂ် ၵေႃႈ၊တီႈ ၼၼ်ႈ တၵ်း လႆႈ ႁၼ် ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၶဝ် တၵ်း ႁေႃႈ ၽီႁၢႆႉ လႂ် ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ လူၺ်ႈ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵဝ် လႄႈ ၶဝ် တၵ်း လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ဢၼ် ပႅၵ်ႇ ဢၼ် လၢၵ်ႇ ပိူင် လႂ် ဢေႃႈ။- 18ၶဝ် တၵ်း ယိပ်းၵမ် ငူး လႆႈ ဢေႃႈ။ ပေႃး ၶဝ် ၵိၼ် ငူၼ်ႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁႂ်ႈ တၢႆ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် တၵ်း ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း ၽေး ဢုပၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ ၶဝ် တၵ်း ဢဝ် မိုဝ်း တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵူၼ်းၶႆႈၵူၼ်းပဵၼ် တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 19ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈ ၽြႃး ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တေႃႇ ၶဝ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ လႄႈ ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၶႂႃ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 20တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈၽြႃး ၵေႃႈ ၸွႆႈထႅမ် မႃႉၸႃႉ ၶဝ်၊ဢဝ် တင်း ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် ၶဝ် ႁဵတ်း ၵႃႈမီး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ တီႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ] [မႄႈယိင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ပေႇတရု၊ဢိၵ်ႇတင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ သေလႄႈ ဢဝ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သင်ႇ ဝႆႉ လၢတ်ႈ ဝႆႉ တီႈ ၶဝ် ၵူႈၶေႃႈၵူႈၵမ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပၼ် ပွတ်း ပွတ်း သေ ဢေႃႈ။- လိုၼ်းသေ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပွႆႇၸႂ်ႉ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ တၢင်တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ လႄႈ ပဵၼ် တြႃး ၶျွတ်ႈ ၵူႈၸူဝ်ႈၵူႈပၢၼ် ၼၼ်ႉ ၸႃႉၸဵမ် ၼႃႈ ဝၼ်း ဢွၵ်ႇ တေႃႇ ႁွတ်ႈ ၼႃႈ ဝၼ်း တူၵ်း ဢေႃႈ။]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\