Mark 2

1ဝၢႆးသေ ၼၼ်ႉ၊မီး ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း ၶဝ်ႈ ဝဵင်း ၵပိူဝ်ႇၼေႇဢုမ်ႇ၊မႃး လႄႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၽႅဝ် ထိုင် ႁိူၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 2ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၸုတုမ် ၵၼ် မႃး တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ထၢၼ်ႈပေႃး ဢမ်ႇ မီး တီႈ ယူႇ တီႈ ၼင်ႈ ဢမ်ႇၵႃး၊ၽၢႆႇၼႃႈ ႁိူၼ်း ၵေႃႈ ၵူၼ်း တဵမ် ၵႂႃႇ မူတ်း ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁေႃးတြႃး ပၼ် ၶဝ် ယူႇ ၼၼ်ႉ၊- 3ၵူၼ်း သီႇ ၵေႃႉ ႁၢမ် ဢဝ် ၵူၼ်းတၢႆၽၢၵ်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ႁွတ်ႈထိုင် မႃး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 4ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၽႅဝ် လႄႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ဢဝ် ၵူၼ်းပဵၼ် ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈ ၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ။ ၶဝ် ၸင်ႇ ၶုတ်း ယႃႉ လင်ၶႃးႁိူၼ်းၵႃႈၼိူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ သိုဝ်ႈ သိုဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် ၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ် ၼွၼ်း ယူႇ ၼိူဝ် သၢတ်ႇ ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႇ လူင်း ဢေႃႈ။- 5ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁၼ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၶဝ် ယႂ်ႇ ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်းတၢႆၽၢၵ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈၸၢႆး ၵဝ်႟။ ဢပျတ်ႈ မႂ်း ၸိုင်၊ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ် ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ထၢင်ႇ ၼႂ်း ၸႂ် လႄႈ ဝႃႈ၊- 7"ႁဵတ်းသင် လႄႈ ၵေႃႉ ၼႆႉ ႁတ်း လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ဢၼ် ၼႆႉ ၸိုင်၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် လၢတ်ႈ ၽိတ်းပိူင်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ လိူဝ် သေ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သူႇလဵဝ် ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း၊ၽူႈလႂ် ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ လႆႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁုႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ထၢင်ႇ ၼႂ်း ၸႂ် ၼၼ်ႉ လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် ၼႂ်း ၸႂ် သူ ထၢင်ႇ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ။- 9ၵႂၢမ်း ၶေႃႈ လႂ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း လၢတ်ႈ ငၢႆႈ တီႈ ၵူၼ်းတၢႆၽၢၵ်ႇ ၼႆႉ။ 'ဢပျတ်ႈ မႂ်း ၸိုင်၊ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈၼႆ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ ငၢႆႈ ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇၼၼ်၊ 'လုၵ်ႉ လႄႈ ဢဝ် တီႈ ၼွၼ်း မႂ်း သေ ပႆ ၵႂႃႇ တႃႉ၊' ဝႃႈၼႆ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ ငၢႆႈ ႁိုဝ်း။- 10ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း ႁု တၼ်းၶူဝ်း ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ လႆႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း ႁဵတ်း ၼႄ သၢၵ်ႈသေႇ မၼ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊- 11သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်းတၢႆၽၢၵ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ မႂ်း။ လုၵ်ႉ ဢဝ် တီႈ ၼွၼ်း မႂ်း လႄႈ မိူဝ်း ႁိူၼ်း မႂ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ယင်း တိုၵ်ႉ ပႂ်ႉ တူၺ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်းတၢႆၽၢၵ်ႇ ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉ လႄႈ ၵဵပ်း သိမ်းဢဝ် သၢတ်ႇ မၼ်း သေယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ဢၢမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ယွင်ႈယေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ႁၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ သေပွၵ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ လူင်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽင်ႇ ၼွင် ၵႃႇလိလႄး၊ထႅင်ႈ လႄႈ မူႇၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၸုတုမ် ၵႃႈတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၶဝ် ဢေႃႈ။- 14ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပႆ ၸွမ်း တၢင်း ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ထူပ်း ႁၼ် လေႇဝိ၊လုၵ်ႈၸၢႆး ဢႃႇလၽေး၊ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း သုမ်ႉ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸွမ်း ၵဝ် မႃး တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ လေႇဝိ၊ၵေႃႈ လုၵ်ႉ ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 15လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵိၼ် ၶဝ်ႈၶမ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း လေႇဝိ၊ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ၵဵပ်း ၵိၼ် ၶွၼ်ႇ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇလီ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ ဢွၼ်ၵၼ် ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ၼႂ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ ၵေႃႈ၊ၵိၼ် ၶဝ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵိၼ် ၶဝ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇလီ လႂ် တင်း ၵူၼ်း ၵဵပ်း ၵိၼ် ၶွၼ်ႇ လႂ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ထၢမ် တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ မၼ်း ၵိၼ် ၶဝ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း ၵဵပ်း ၵိၼ် ၶွၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇလီ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 17ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ငိၼ်း လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ယူႇ လီ ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ သြႃႇ မေႃယႃ။ ၵူၼ်းၶႆႈၵူၼ်းပဵၼ် ၵူၺ်း လူဝ်ႇ သြႃႇ မေႃယႃ ဢေႃႈ။ ၵဝ် မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်း ဢၼ် ပိူင်ႈ တြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 18ၽဝ်ႇ ၼိုင်ႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် တပႄး သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊တင်း ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊တင်းလၢႆ ယင်း တိုၵ်ႉ ၵမ်သိၼ် ဢမ်ႇ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶဝ်ႈ ၸူး ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ လဝ်ႈထၢမ် ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ တပႄး သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တပႄး ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ၵမ်တၢင်းၵိၼ် ယူႇ သေၵေႃႈ၊တပႄး ၸဝ်ႈႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ သမ်ႉ ဢမ်ႇ ၵမ်တၢင်းၵိၼ် ၵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 19ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ထၢင်ႇ ပီႈၼွင်ႉ ၶႅၵ်ႇ ဢၼ် မီး ၼႂ်း ပၢင်ပွႆး သွင်ႇ မၢင်ႇၵလႃႇ ၼၼ်ႉ၊ၸၢင်ႈ ၵမ်တၢင်းၵိၼ် ၽွင်းမိူဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႈၶူၺ် မႂ်ႇ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။ ၸူဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႈၶူၺ် မႂ်ႇ ယင်း မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၸိုင်၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၵမ်တၢင်းၵိၼ်။- 20ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ဢဝ် လုၵ်ႈၶူၺ် မႂ်ႇ ၽၢတ်ႇ ၵၼ် တင်း ၵေႃႉသႄႈ မၼ်း တင်းလၢႆ ၸိုင်၊တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး ဢေႃႈ။ ၶိင်ႇ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶဝ် တၵ်း ၵမ်တၢင်းၵိၼ် ဢေႃႈ။ 21"ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ဢဝ် ၽႃႈ ၽႅၼ်ႇ ဢၼ် မႂ်ႇ ၽုင် ၵုပ်း ၶူဝ်း ၵဝ်ႇ။ ပေႃး ၽုင် ၸိုင်၊ၽႃႈ ၽႅၼ်ႇ မႂ်ႇ ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁုတ်ႉ ၸၼ် ၶူဝ်း ၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁူး မၼ်း တၵ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇမႃး ဢေႃႈ။- 22ပိူင်လဵဝ် ၵၼ်၊ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ဢဝ် ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢၼ် မႂ်ႇ သႂ်ႇ ၼႂ်း ထူင်ၼင် ဢၼ် ၵဝ်ႇ။ ပေႃး သႂ်ႇ ၸိုင်၊ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢၼ် မႂ်ႇ ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁႂ်ႈ ထူင်ၼင် တႅၵ်ႇ လႄႈ ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ထူင်ၼင် ၼၼ်ႉ တၵ်း လုလႅဝ် ဢေႃႈ။ ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢၼ် မႂ်ႇ တၵ်း လႆႈ သႂ်ႇ ၼႂ်း ထူင်ၼင် မႂ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23ၼႂ်း ဝၼ်း ၵမ်သိၼ် ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပႆ ၽႃႇ လတ်း ႁႆႈ ၶဝ်ႈၵျုင်ႇ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ပႆ ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ယၵ်း ဢဝ် ႁူင်း ၶဝ်ႈၵျုင်ႇ ဢေႃႈ။- 24ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း လူး။ တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ႁဵတ်း ၼႆႉ ၶတ်းၵၼ် တင်း တြႃး ဝၼ်း ၵမ်သိၼ် ႁဝ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 25မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸွင်ႇ သူ ဢမ်ႇ ယၢမ်ႈ ၽတ်းဢၢၼ်ႇ မႅၼ်ႈ လွင်ႈ တႃႇဝိတ်ႈ၊ႁဵတ်း ၵႃႈသင် ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ဢိုပ်း တၢင်းၵိၼ် လႄႈ ဢမ်ႇ ယူႇ လႆႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ႁိုဝ်း။ မၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း မၼ်း တင်းလၢႆ တွင်ႉမႆႈ လႄႈ၊- 26မၼ်း ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢၼ် သၢၵ်ႈလူႇ ဝႆႉ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၼႂ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် ဢႃႇပျႃႇထႃႇ၊ႁဵတ်း ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ တြႃး ႁဝ်း ၸိုင်၊ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၶဝ် ၵူၺ်း ထုၵ်ႇလီ ၵိၼ် သေၵေႃႈ၊တႃႇဝိတ်ႈ၊ဢဝ် ၵိၼ် လႄႈ သမ်ႉ ဢဝ် ပၼ် တီႈ ၵူၼ်း မၼ်း လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 27လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဝၼ်း ၵမ်သိၼ် ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ပဵၼ် တၢင်းလီ ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ပုၼ်ႈ ဝၼ်း ၵမ်သိၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။- 28ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဝၼ်း ၵမ်သိၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\