Mark 4

1ဝၢႆး ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၵႃႈတီႈ ႁိမ်း ၽင်ႇ ၼွင် ၵႃႇလိလႄး၊ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၸုတုမ် ၵၼ် မႃး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ထၢၼ်ႈပေႃး မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ၶဝ်ႈ ၼင်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူဝ်း လႄႈ ဢဝ် ႁိူဝ်း ၽၢၵ်ႈ ယၢၼ် ၽင်ႇ ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ယူႇ ၼိူဝ် ၵုင်း ၸွမ်း ၽင်ႇ ၼွင် ဢေႃႈ။- 2မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၶဝ် ၼမ်ၼႃႇ လူၺ်ႈ တင်း ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ လႄႈ ဝႃႈ။ 3"ထွမ်ႇ သေၵမ်း။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း ဢေႃႈ။- 4မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ဝၢၼ်ႇ မဵတ်ႉ ၽၼ်း ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မဵတ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တူၵ်း မႅၼ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၵၢင်တၢင်း လႄႈ ၼူၵ်ႉ တင်းလၢႆ မႃး ၵိၼ် ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။- 5မဵတ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တူၵ်း မႅၼ်ႈ ၵႃႈတီႈ လိၼ် လေႃး ႁိၼ်၊ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ၽုၼ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ၊ၸဵဝ်း တႅၵ်ႇ ငွၵ်ႈ မႃး သေၵေႃႈ၊- 6မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵၢင်ဝၼ်းဢွၵ်ႇ မႃး ၸိုင်၊လႅတ်ႇမႆႈ ၼႃႇ လႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ႁၢၵ်ႈ မၼ်း ဢမ်ႇ လိုၵ်ႉ ၼၼ်ႉ ႁဵဝ်ႇ ႁႅင်ႈ ပႅတ်ႈ ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။- 7မဵတ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တူၵ်း မႅၼ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ယုမ်းၼၢမ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယႂ်ႇမႃး၊ႁတ်ႉ တူၼ်ႈၶဝ်ႈ သမ်ႉ ပေႃး ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ပဵၼ် ႁူင်း ပဵၼ် မၢၵ်ႇ မႃး လႆႈ။- 8မဵတ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တူၵ်း မႅၼ်ႈ ၵႃႈတီႈ လိၼ် လီ လႄႈ၊ဢွၵ်ႇ တူၼ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ယႂ်ႇမႃး သေလႄႈ မၢၵ်ႇ မႃး တီႈ မၢင် တူၼ်ႈ သၢမ် သိပ်း ပုၼ်ႈ၊မၢင် တူၼ်ႈ ႁူၵ်း သိပ်း ပုၼ်ႈ၊မၢင် တူၼ်ႈ ပၢၵ်ႇ ပုၼ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ႁူ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ငိၼ်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ငိၼ်း သေၵမ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 10မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မီး ယူႇၶေႃၶေႃ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ် ၸိုင်၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ယူႇ ႁိမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ် သိပ်း သွင် ပႃး ၼၼ်ႉ၊လဝ်ႈထၢမ် လွင်ႈ ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် ႁု ပွင်ႇလွင်ႈ တၢင်း ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး တၢင်း ၼွၵ်ႈ ၸမ်ႉ၊ၵဝ် လႆႈ ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ ဢေႃႈ။- 12ၵွပ်ႈ လွင်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ 'ၶဝ် တူၺ်း ယဝ်ႉ၊တူၺ်း ထႅင်ႈ သေၵေႃႈ၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁၼ်။ "'ၶဝ် ထွမ်ႇ ယဝ်ႉ၊ထွမ်ႇ ထႅင်ႈ သေၵေႃႈ၊ဢမ်ႇ ႁု တီႈ ပွင်ႇ၊ ပေႃး ဢမ်ႇၼၼ်၊ၶဝ် တေ ပိၼ်ႇၸႂ် ၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေလႄႈ၊ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ပွႆႇ ၶႂၢင်း ဢပျတ်ႈ ၶဝ် ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ယင်း ဢမ်ႇ ႁု ပွင်ႇ ဢုပမႃႇ ၼႆႉ ႁိုဝ်း။ ပေႃး သူ ဢမ်ႇ ႁု ထွမ်ႇ ဢုပမႃႇ ၼႆႉ ၸိုင်၊ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇဢၼ် ၼၼ်ႉ၊တေ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁု ထွမ်ႇ လႆႈ။- 14ၵူၼ်း ဢၼ် ဝၢၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း ၼၼ်ႉ၊ဝၢၼ်ႇ ၵႂၢမ်း တြႃး ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 15ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မဵတ်ႉ ဢၼ် တူၵ်း ၵႃႈတီႈ ၵၢင်တၢင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း တြႃး ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၸႃႇတၢၼ်ႇ၊မႃး ထူၺ်ႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂၢမ်း တြႃး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပႅတ်ႈ သေ ၵႃႈတီႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 16ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မဵတ်ႉ ဢၼ် တူၵ်း ၵႃႈတီႈ လိၼ် လေႃး ႁိၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း တြႃး ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် ၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်း ဢေႃႈ။- 17ၵူၺ်းၵႃႈ၊ႁၢၵ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ယင်ႇ လိုၵ်ႉ ၵႃႈၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် လႄႈ တႄႇ ယူႇ ၵမ်းၼိုင်ႈ ၵူၺ်း သေယဝ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸႂ်လု ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 18ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မဵတ်ႉ ဢၼ် တူၵ်း ၵႃႈၼႂ်း ယုမ်းၼၢမ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း တြႃး ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊- 19တၢင်း ဢၼ် မႆႈၸႂ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ လေႃးၵီႇ လႂ်၊တၢင်း ဢၼ် ၸႂ်ၸပ်း လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၸေးၸိမ်ႇ၊တင်း ၸႂ် ဢၼ် ၸပ်းၸွႆး ၶႂ်ႈလႆႈ လွင်ႈတၢင်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇ မဵဝ်း တင်းလၢႆ ၶဝ်ႈ ၼႂ်း ၸႂ် လႄႈ ႁူမ်ႇ သုမ်ႇ ႁတ်ႉ ဝႆႉ တြႃး ၸဝ်ႈ ယူႇ သေလႄႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ မၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇ မႃး လႆႈ။ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 20ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မဵတ်ႉ ဢၼ် တူၵ်း ၵႃႈတီႈ လိၼ် လီ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၶဝ် လႆႈ ငိၼ်း တြႃး ၸဝ်ႈ သေလႄႈ၊ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် သေယဝ်ႉ၊မၢၵ်ႇ မႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈ သၢမ် သိပ်း ပုၼ်ႈ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူၵ်း သိပ်း ပုၼ်ႈ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢၵ်ႇ ပုၼ်ႈ ဢေႃႈ။ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 21ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸွင်ႇ ၵူၼ်း ၸၢင်ႈ ဢဝ် ၵွၵ်းၽႆး မႃး ႁူမ်ႇ ဝႆႉ တႂ်ႈ ပဵတ်ႈ၊ဢမ်ႇၼၼ် တႂ်ႈ ၵူႇၼွၼ်း ႁိုဝ်း။ မၼ်း ၸၢင်ႈ ဢဝ် မႃး တၢင်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဵင်ႇ တႆႈၽႆး ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 22လွင်ႈတၢင်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ဢၼ် သိူင်ႇ ဝႆႉ လပ်ႉ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ပေႃႇ ဢွၵ်ႇ ထၢင်ႇသႃး မႃး လႄႈ လွင်ႈတၢင်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ဢၼ် ႁူမ်ႇ ဝႆႉ ငမ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊တၵ်း ပိုတ်ႇ ၼႄ ထၢင်ႇသႃး မႃး ဢေႃႈ။- 23ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း မီး ႁူ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ငိၼ်း ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ငိၼ်း သေၵမ်း လူၺ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 24မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လွင်ႈ ဢၼ် သူ လႆႈ ငိၼ်း ၼႆႉ ႁဵတ်း သတိ တႃႉ။ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ တူင် ပၼ် တႅၵ်ႈ ပၼ် ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း တေ တူင် ပၼ် တႅၵ်ႈ ပၼ် သူ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢမ်ႇၵႃး၊မၼ်းၸဝ်ႈ တေ ပၼ် လိူဝ်တွၼ်း သေ ၼၼ်ႉ တီႈ သူ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 25တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ၼၼ်ႉ တၵ်း ပၼ် ထႅင်ႈ လႄႈ တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊တၵ်း ၼုၵ်ႈ ဢဝ် ၵႃႈ ဢၼ် မၼ်း မီး တင်းသဵင်ႈ တင်းမူတ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 26ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဝၢၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၼႃး ဢေႃႈ။- 27ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဝၼ်း ဝၼ်း ၶိုၼ်း ၶိုၼ်း တိုၼ်ႇ ယူႇ ၼွၼ်း ယူႇ သေၵေႃႈ၊မဵတ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ တူၼ်ႈ လႄႈ ယႂ်ႇမႃး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် မၼ်း ဢမ်ႇ ႁု။- 28တူၼ်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် ယႂ်ႇမႃး ၵႃႈတီႈ လိၼ် ၶေႃ ၶေႃ ၵူၺ်း မၼ်း လႄႈ၊ဢွၼ်တၢင်း ငွၵ်ႈ ဢွၵ်ႇ သေယဝ်ႉ၊လိုၼ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ႁူင်း မႃး၊လိုၼ်းသေ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် မဵတ်ႉ ပဵၼ် မၢၵ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁူင်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 29မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၢၵ်ႇ မၼ်း သုၵ်း ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢဝ် ၶဵဝ်း ပၢတ်ႇ ၵမ်းလဵဝ် ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶိင်ႇ ပၢတ်ႇ ၶဝ်ႈ ထိုင် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 30"မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊တၵ်း လႆႈ ၼႄ ပုင်ႇ တႅၵ်ႈ မၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ တၵ်း လႆႈ ဢဝ် ဢုပမႃႇ ဢၼ် လႂ် တႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၽၼ်း ၽၵ်းၵၢတ်ႇ မဵတ်ႉ ၼိုင်ႈ၊- 31ဢၼ် ၽုၵ်ႇ သႂ်ႇ ၼႂ်း လိၼ် ၼၼ်ႉ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ မဵတ်ႉ မၼ်း လဵၵ်ႉ သေ မဵတ်ႉ ၵူႈမဵဝ်း ၵႃႈတီႈ လိၼ် သေၵေႃႈ၊- 32မိူဝ်ႈ ၽုၵ်ႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ မၼ်း ငွၵ်ႈ ဢွၵ်ႇ ပဵၼ် တူၼ်ႈ ယႂ်ႇမႃး သေ တူၼ်ႈ ယိူဝ်ႈ ၵႃႈမီး လႄႈ၊မီး ၵိင်ႇ ၵၢၼ်ႈ ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼမ်ၼႃႇ၊ၼူၵ်ႉ တင်းလၢႆ မႃး ၸပ်း ၵွၼ်း လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉ ၵႃႈၼႂ်း ႁူမ်ႈ မၼ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 33ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ မဵဝ်း ၼႆႉ ၼမ်ၼႃႇ၊ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ တီႈ မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ၊ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် ထွမ်ႇ လႄႈ ႁု ပွင်ႇ လႅင်းၸႂ် လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 34ယင်း ဢမ်ႇ ပႃး ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ႁေႃး ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ဢမ်ႇ မီး ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၽုၺ်ႇၼႄ လွင်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၵႃႈတီႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ 35ၼႂ်း ဝၼ်း ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝၼ်း ၶမ်ႈ မႃး ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢွၼ်ၵၼ် ၶၢမ်ႈ ၵႂႃႇ ၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၽင်ႇ ၼွင် တႃႉ ႁဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 36တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ပၢင် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႄႈ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူဝ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼင်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ပႃး ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ႁိူဝ်း တၢင်ႇ လမ်း တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ပႃး ဢေႃႈ။- 37ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၽူၼ် လူင် လူမ်းလူင် လႄႈ ပိူပ်ႈၼမ်ႉ ၽင်ႈ ထိပ်ႇ သႂ်ႇ ႁိူဝ်း ႁႅင်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ထၢၼ်ႈပေႃး ၼမ်ႉ တဵမ် ၶိုၼ်ႈ ၼႂ်း ႁိူဝ်း မႃး တိၵ်းတိၵ်း ဢေႃႈ။- 38မၼ်းၸဝ်ႈ ၼွၼ်းလပ်း ယူႇ ၼိူဝ် မွၼ်ႁူဝ် ၵႃႈတီႈ ႁၢင်ႁိူဝ်း ဢေႃႈ။ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပူၵ်း မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ၸဝ်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ တေ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း လု တၢင်း လႅဝ် ယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ယင်း ဢမ်ႇ မႆႈၸႂ် ၸွမ်း ႁဝ်းၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 39ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လုၵ်ႉ သေလႄႈ၊ပူင်ဢမိင်ႉ တီႈ လူမ်း သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ သင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ ပၢင်ႇလၢႆႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ထၢတ်ႇယဵၼ် တႃႉ။ ယူႇ ၼိမ် ၼိမ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊လူမ်း ထၢတ်ႇယဵၼ် ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊ပၢင်ႇလၢႆႇ ၵေႃႈ ၸိုၼ်ႈ ပၢင်ႇ ၼိမ် လီ မႃး တႄႉတႄႉ ဝႃႈ ဝႃႈ ဢေႃႈ။- 40မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ၵူဝ်ႁႄ ထၼ်ႇ ၼႆႉ။ ၸႂ် ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ သူ ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ မီး ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 41ၶဝ် ၵေႃႈ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၵူဝ်ႁႄ ၸႂ် သၼ်ႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼေႃ။ လူမ်း တင်း ပၢင်ႇလၢႆႇ ယင်း ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း မၼ်း လူင် ပႄႇ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\