Mark 5

1ၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင် ၵႂႃႇ ၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၽင်ႇ ၼွင် ၵႃႇလိလႄး၊ၵႃႈတီႈ မိူင်း ၵေႇရႃႇသႃႇ၊ဢေႃႈ။- 2မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢွၵ်ႇ ႁိူဝ်း ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ဢၼ် ၽီႁၢႆႉ ၶဝ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇ ပႃႇႁဵဝ်ႈ မႃး ႁူပ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။- 3ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊ၸၢင်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၵူၺ်း လႄႈ ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ဢဝ် တင်း ၸိူၵ်ႈလဵၵ်း မတ်ႉၽုၵ်ႇ မၼ်း ဝႆႉ လႆႈ။- 4ပိၵ်ႉသမ်ႉ ဢဝ် ၶူၺ်ႇတိၼ် တင်း ၸိူၵ်ႈလဵၵ်း မတ်ႉၽုၵ်ႇ ဝႆႉ လၢႆ ပွၵ်ႈ သေၵေႃႈ၊မၼ်း ယင်း ႁၵ်း ၶူၺ်ႇတိၼ် လႄႈ တိုတ်ႉ ၸိူၵ်ႈလဵၵ်း ၶၢတ်ႇ ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။ မၼ်း ႁႅင်း ၼႃႇ လႄႈ ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ထိင်း ပႄႉ မၼ်း လႆႈ။- 5ဝၼ်း ဝၼ်း ၶိုၼ်း ၶိုၼ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ မၼ်း ၸၢင်ႈ လႄႇ ၵႂႃႇလႄႇ မႃး ၵႃႈတီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ လႄႈ သင်၊ၵႃႈၼိူဝ် လွႆ လႄႈ သင်၊မၼ်း ၸၢင်ႈ ပၢဝ်ႇ သႅၼ်ႇ ယူႇ လႄႈ ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ထိူဝ် ၼိူဝ်ႉ ထိူဝ် ၼင် မၼ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ 6မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ၵႆ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း လႅၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၶုပ်ႉၶဝ်ႇ ၵႃႈတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ၊- 7ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ တင်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် သုင် မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ တီႈၶႃႈ႟။ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း မႃး ပၼ် တုၵ်ႉၶႃႉ တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ ၶႂ်ႈ ယွၼ်း တွင်းပၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊တၵ်း တေ ဢမ်ႇ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 8မၼ်း တွင်းပၢၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႆႈ ပူင်ဢမိင်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽီႁၢႆႉ႟။ မႂ်း ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼႆႉ ၵႂႃႇ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 9မၼ်းၸဝ်ႈ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ၸိုဝ်ႈ သင်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸိုဝ်ႈ ၽီ ၽုင် ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၼႆႉ မီး ၼမ်ၼႃႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊- 10တွင်းပၢၼ်ႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် ၼင်ႇ ႁိုဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ဢမ်ႇ ႁေႃႈ ဢွၵ်ႇ မိူင်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 11ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ မီး ၽုင် မူ ယႂ်ႇ ၽုင် ၼိုင်ႈ၊ၵိၼ် ယူႇ ၵႃႈတီႈ တၢပ်ႈ လွႆ ဢေႃႈ။- 12ၽီႁၢႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တွင်းပၢၼ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပွႆႇ ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မူ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 13မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢေႃႈ။ ၽီႁၢႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ၵႂႃႇ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မူ ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး မွၵ်ႈ သွင် ႁဵင် တူဝ် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ၊ၽုင် မူ ၼၼ်ႉ ၶုၼ်ႇလႅၼ်ႈ လူင်း ၽင်ႇ ႁိုၵ်း ၼွင် ဢၼ် ၸၼ်း လႄႈ ၵႅၼ်ႉၼမ်ႉ တၢႆ မူတ်း ဢေႃႈ။ 14ၵူၼ်း လဵင်ႉ မူ တင်းလၢႆ၊လႅၼ်ႈ ၵႂႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈတီႈ ၼႂ်း ဝဵင်း ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇ မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ တူၺ်း လႆႈ ႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၽႅဝ် မႃး ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် လႆႈ ႁၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၽီ ၽုင် ၶဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပေႃး ၼုင်ႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈ လဵင်း ယဝ်ႉ လႄႈ မီး ၸႂ်လီ ၸႂ် ငၢမ်း ဝႆႉ သေယဝ်ႉ၊ၼင်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ၵူဝ်ႁႄ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 16ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ႁၼ် သိုဝ်ႈၼႃႈ တႂ်ႈတႃ ၼၼ်ႉ၊မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶႆႈၼႄ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၽီႁၢႆႉ ၶဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ မူ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တီႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မႃး တူၵ်းလိုၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 17မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တွင်းပၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ၶဝ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 18မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶဝ်ႈ ႁိူဝ်း ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ၵေႃႉ ဢၼ် ၽီႁၢႆႉ ၶဝ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ယွၼ်း ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ၵႂႃႇ ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 19ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ လႄႈ မီး ဢမိင်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ပွၵ်ႈ မိူဝ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း မႂ်း လႄႈ၊လၢတ်ႈၼႄ ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မႂ်း လွင်ႈ ဢၼ် ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ဢဵတ်းလူ လႄႈ ႁဵတ်း ၵျေးၸူး တီႈ မႂ်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ထၼ်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ။ 20ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၵႂႃႇ သေလႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁဵတ်း ၵျေးၸူး တီႈ မၼ်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ၵႃႈတီႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇ တေႇၵႃႇပေႃးလိ၊လႄႈ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢွၼ်ၵၼ် ဢၢမ်း ၼႃႇ ဢေႃႈ။ 21ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း ၶၢမ်ႈ ၼွင် မိူဝ်း ၵႂႃႇ ၽၢႆႇပုၼ်ႉ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ယင်း မီး ယူႇ ႁိမ်း ၽင်ႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၸုတုမ် ၵၼ် မႃး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 22ယၢမ်း ၼၼ်ႉ ၵႄႇ ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ယႃႇဢိရု၊ၽႅဝ် မႃး လႄႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸိုင်၊ၶုပ်ႉၶဝ်ႇ ၵႃႈတီႈ ႁိမ်း တိၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ သေလႄႈ၊- 23လဝ်ႈ ယွၼ်း တွင်းပၢၼ်ႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈယိင်း ဢွၼ်ႇ ၵဝ်ၶႃႈ ပဵၼ် ႁႅင်း ၼႃႇ ၸမ် တၵ်း တၢႆ ၶႃႈ ယဝ်ႉ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ မႃး လႄႈ ဢဝ် မိုဝ်း တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း ၶႅၼ်း မႃး လႄႈ မီး ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ။ 24မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ၸွမ်း မၼ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် ၼမ်ၼႃႇ ဢုမ်ႇ ၸွမ်း ၽိုတ်ႉ ဢီး ၸူး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 25ယၢမ်း ၼၼ်ႉ၊မီး မႄႈယိင်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ၸပ်း တၢင်းပဵၼ် လိူတ်ႈ တူၵ်း လႆႈ သိပ်း သွင် ပီ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊- 26ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၵႂႃႇ ယႃ ၵႃႈတီႈ မေႃယႃ ၼမ်ၼႃႇ ထၢၼ်ႈပေႃး သဵင်ႈ ဢုၵ်ႉၸႃႇ ငိုၼ်း ၶမ်း ၼမ်ၼႃႇ သေၵေႃႈ၊ယင်း ဢမ်ႇ ႁၢႆ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ယင်း ပဵၼ် ႁႅင်း မႃး ထႅင်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 27မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ငိၼ်း လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸိုင်၊မႃး ၽၢႆႇ တၢင်းလင် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၵႄႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ သေယဝ်ႉ၊တိူဝ်ႉ ယိပ်း သိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 28လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မၼ်း ယုမ်ႇ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ၵဝ် လႆႈ တိူဝ်ႉ လႆႈ ယိပ်း သိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵူၺ်း ၵေႃႈ၊တၢင်းပဵၼ် ၵဝ် တၵ်း ႁၢႆ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 29မိူဝ်ႈ ဢၼ် တိူဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်၊လိူတ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ထၢတ်ႇ ယူတ်း ၵႂႃႇ လႄႈ မၼ်း ႁု တူဝ် လွင်ႈ ဢၼ် တၢင်းပဵၼ် မၼ်း ႁၢႆ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 30ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁု လွင်ႈ ဢၼ် တၼ်းၶူဝ်း ဢွၵ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် သေလႄႈ၊ဝၢႆႇ တူၺ်း တၢင်းလင် ၼႂ်း ၵႄႈ ၵူၼ်း တင်း လႆႈ လႄႈ ထၢမ် ဝႃႈ၊ "ၽူႈလႂ် တိူဝ်ႉ ထုၵ်ႇ သိူဝ်ႈ ၵဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 31တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ၼမ် ထၼ်ႇ ၼႆႉ၊ၽိုတ်ႉ ဢီး ၸဝ်ႈႁဝ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။ ႁဵတ်းသင် သမ်ႉ ထၢမ် ဝႃႈ၊ 'ၽူႈလႂ် တိူဝ်ႉ ထုၵ်ႇ သိူဝ်ႈ ၵဝ်၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 32ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း ဝၢႆႇ တူၺ်း သၢႆႉ တူၺ်း ၶႂႃ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁုႁၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 33မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ မၼ်း လႄႈ ၵူဝ်ႁႄ သၼ်ႇ ဝႆ ၼႃႇ မႃး ၸူး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၶုပ်ႉမူပ်ႇ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ၊လွင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၼၼ်ႉ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ။- 34ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈယိင်း ၵဝ်႟။ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မႂ်း ႁႂ်ႈ တၢင်းပဵၼ် မႂ်း ႁၢႆ ယဝ်ႉ။ ၵႂႃႇ ၼိမ် ၼိမ် တႃႉ။ ႁႂ်ႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 35ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း ယႃႇဢိရု၊မႃး လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈယိင်း ၸဝ်ႈႁဝ်း တၢႆ ၶႃႈ ယဝ်ႉ။ ႁဵတ်း ႁိုဝ် လႄႈ ယင်း ယႃႉ ၵဝ်း ၸဝ်ႈ သြႃႇ ယူႇ လူးၵွၼ်ႇ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 36ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယင်း ဢမ်ႇ ဝႆႉ ဢမု တီႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶဝ် လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ ယႃႇဢိရု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ မႆႈၸႂ်။ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵူၺ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 37လိူဝ် သေပေႇတရု၊ယႃႇၵုပ်ႈ၊တင်း ၼွင်ႉၸၢႆး မၼ်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ပၼ် ႁႂ်ႈ ၽူႈလႂ် ၵႂႃႇ ၸွမ်း သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢေႃႈ။- 38ၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း ယႃႇဢိရု၊သေယဝ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ႁၼ် ၵူၼ်း ယုင်ႈယၢင်ႈ ဢူၼ် ဢဵၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ၊သမ်ႉ ငိၼ်း သဵင် ႁႆႈ သဵင် ႁွင်ႉ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 39မၼ်းၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈ ႁိူၼ်း ၵႂႃႇ လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ဢူၼ် ဢဵၼ် မေႃးမႄး ႁွင်ႉႁႆႈ ယူႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႆႉ ဢမ်ႇ တၢႆ ၵူၺ်း။ ၼွၼ်းလပ်း ယူႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 40ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁဵတ်းပျၢၵ်ႈ ၶူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၵူႈၵေႃႉ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ တၢင်း ၼွၵ်ႈ သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ ႁွင်ႉ ဢဝ် ပေႃႈ မႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း တပႄးၸဝ်ႈ သၢမ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁွင်ႇ ဢၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မီး ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊- 41ယိပ်း မိုဝ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "တလိတႃႉၵုမိ၊" ဢၼ် ပွင်ႇဝႃႈ၊ "ဢႄး ယိင်း ဢွၼ်ႇ႟။ လုၵ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 42ယၢမ်း ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်၊ဢႄး ယိင်း ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉ လႄႈ ပႆ ဢေႃႈ။ (မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ မီး သိပ်း သွင် ပီ ဢေႃႈ။) လွင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၼႆႉ ၶဝ် ဢၢမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။- 43မၼ်းၸဝ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈ ဝႆႉ တီႈ ၶဝ်၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ ႁႂ်ႈ ၽူႈလႂ် ႁု လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ပူင်ဢမိင်ႉ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပၼ် တၢင်းၵိၼ် တီႈ မၼ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\