Mark 6

1ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ၊ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၵႂႃႇၸူး တီႈ ဝဵင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ၵႂႃႇ ၸွမ်း ဢေႃႈ။- 2ထိုင် မႃး ဝၼ်းၵမ်သိၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇသွၼ် ပၼ် သုင်းမႃႉ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး လႄႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ လႆႈ ငိၼ်း တြႃး မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ဢၢမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ လႆႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵႃႈတီႈလႂ် မႃး။ ပိင်ႇၺႃႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ပဵၼ် ပိင်ႇၺႃႇ မဵဝ်း လႂ်။ တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် လၢၵ်ႇ ဢၼ် လၢႆး ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် မႃး ၼႂ်း မိုဝ်း မၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 3မၼ်း ပဵၼ် ၸၢင်ႈမႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ၼၢင်း မႃႇရိ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ ပဵၼ် ပီႈၸၢႆး ယႃႇၵုပ်ႈ၊ယူဝ်းသေႇ၊ယုတႃႉ၊သိမုၼ်ႇ၊ၶဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ ၼွင်ႉယိင်း မၼ်း တင်းလၢႆ ၵေႃႈ၊မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ၶဝ် ထၢင်ႇ ၽိတ်း လွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 4ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပရေႃးၽႅတ်ႈၸိုင်၊လိူဝ် သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ၊လႆႈ သရေႇ ၼႃႈ တႃ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ လႆႈ ႁဵတ်း ၼႄ တၼ်းၶူဝ်း ၵႃႈသင်။ ၵူၺ်း လႆႈ ဢဝ် မိုဝ်း တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယူႇ လီ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၶဝ် ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ဢေႃႈ။- 6မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ၸႂ် ဢၼ် ဢၢမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင်၊တီႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇ ဢၼ် မီး ႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 7မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ သိပ်း သွင် ပႃး ၼၼ်ႉ မႃး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် ပႄႉၼႅင်ႇ ၽီ လႂ် ၽိူဝ်ႉ လႂ် သေလႄႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၶဝ် ၵႂႃႇ သွင် ၵေႃႉ၊သွင် ၵေႃႉ ၸွမ်း ၵၼ် ဢေႃႈ။- 8မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လိူဝ် သေ ၶွၼ်ႉတဝ်ႉ ဢၼ် လဵဝ် လႄႈ ယႃႇပေ ပႃး ဢဝ် ၵႃႈသင် ၵႂႃႇ ၸွမ်း။ ၸႃႉၸဵမ် ထူင်ပႃး၊ၶဝ်ႈမုၼ်း ၵေႃႈ ယႃႇပေ ဢဝ် ပႃး။ ငိုၼ်း ၸၢႆႇ ၵေႃႈ ယႃႇပေ သႂ်ႇ ပႃး ၼႂ်း ထူင် သၢႆ ဢႅဝ် ၵႂႃႇ။- 9တိုဝ်း ၶႅပ်းတိၼ် လႄႈ ယႃႇပေ ၼုင်ႈ သိူဝ်ႈ သွင် ၽိုၼ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 10လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ သင်ႇ လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၶဝ်ႈ ၼႂ်း ႁိူၼ်း ဢၼ် ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် သူ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ယူႇသဝ်း ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ၊တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ သူ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ တၢင်ႇတီႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 11တီႈ လႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး ယင်း ဢမ်ႇ ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် သူ၊ဢမ်ႇ ထွမ်ႇဢဝ် သူ ၸိုင်၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊သၼ်ႇ ၽႅတ်း မုၼ်ႈလိၼ် ဢၼ် ၸပ်း တီႈ တိၼ် သူ ၼၼ်ႉ ပႅတ်ႈ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ ၶဝ်" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12ႁဵတ်း ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ၶဝ် ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ႁေႃးတြႃး လွင်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ တၵ်း လႆႈ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် ၶဝ် ဢေႃႈ။- 13ၶဝ် ႁေႃႈ ၽီႁၢႆႉ ဢွၵ်ႇ ၼမ်ၼႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢဝ် ၼမ်ႉမၼ်း သၢၼ်ႇလုၼ်ႇ တႃး ပၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယူႇ လီ ႁႂ်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶဝ် ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ဢေႃႈ။ 14မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ၶၢဝ်ႇ လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁူင်ႁၢင်း သႃႇ ၸွတ်ႇ ၵႂႃႇ၊ဢၼ် ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း ယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ မၼ်း မီး တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ဢၼ် လၢၵ်ႇ ဢၼ် လၢႆး ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 15ဢိၵ်ႇတင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်း ပဵၼ် ဢေးလိယႃႉ၊" ၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉ ဝႃႈ၊ "မၼ်း ပဵၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပရေႃးၽႅတ်ႈ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ဢွၼ် ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေ ပႃး ပႃး ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 16ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ငိၼ်း လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢၼ် ၵဝ် တႅပ်း ႁူဝ် မၼ်း ၼၼ်ႉ၊လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 17လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊လႆႈ သိမ်းဢဝ် ၼၢင်း ႁေႇရူဝ်းတိ၊မေး ၼွင်ႉၸၢႆး မၼ်း ၽိလိပ်ႉပု၊ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၸင်ႇ ၶုၼ် ၼၼ်ႉ လႆႈ မီး ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ တိဢဝ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လႄႈ ၶင် သႂ်ႇ ထွင်ႇ ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 18လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လႆႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ သိမ်းဢဝ် မေး ၼွင်ႉၸၢႆး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 19ၼၢင်း ႁေႇရူဝ်းတိ၊ဝႆႉၸႂ် ဢၼ် ၸင်း သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လႄႈ ၶႂ်ႈ ဢဝ်တၢႆ သေၵေႃႈ ဢမ်ႇ ပဵၼ် လႆႈ။- 20ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊ႁု လွင်ႈ ဢၼ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ပဵၼ် ၵူၼ်းလီ ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ လႄႈ ၵူဝ်ယမ် မၼ်း လႄႈ ၸင်ႇ ပႂ်ႉ တူၺ်း မၼ်း ဝႆႉ လီ လီ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈၽႃႉ ၼၼ်ႉ ၵျိူၵ်ႈ ထွမ်ႇငိၼ်း ၵႂၢမ်း မၼ်း လႄႈ ပေႃး လႆႈ ငိၼ်း ၸိုင်၊ဢၢမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် သေယဝ်ႉ၊ၸၢင်ႈ မီး ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ၸူမ်း ၸူမ်း ၼႃႇ လႄႈ ထွမ်ႇငိၼ်း ၵႂၢမ်း မၼ်း ဢေႃႈ။ 21ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၶိင်ႇ မၼ်း သၢင်ႇထုၵ်ႇ ပုၼ်ႈ ၼၢင်း ႁေႇရူဝ်းတိ၊လႄႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ဝၼ်း ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊ၸိုင်၊မၼ်း ၶၢမ်ႇပွႆး သေယဝ်ႉ၊ၽိတ်ႈပၢင်း မူးမၢတ်ႈ ၽွင်းမိူင်း တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶုၼ်သိုၵ်း လႂ် တင်း ၵူၼ်းၵႄႇ ၵူၼ်း ႁူဝ် ၵႃႈၼႂ်း ဢိူင်ႇ ၵႃႇလိလႄး၊တင်းလၢႆ သေလႄႈ ႁဵတ်း ပွႆး လဵင်ႉလူ ဢေႃႈ။- 22မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊လုၵ်ႈယိင်း ၼၢင်း ႁေႇရူဝ်းတိ၊ၶဝ်ႈ လႄႈ ၵႃႈ ဝႅၼ် ဢေႃႈ။ ၸႃႉၸဵမ် ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉ ၶႅၵ်ႇ မၼ်း တင်းလၢႆ၊ထုၵ်ႇၸႂ် ၵျိူၵ်ႈၸႂ် ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊လၢတ်ႈ တီႈ ၼၢင်းယိင်း ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ၶႂ်ႈလႆႈ ၵႃႈသင် ၵေႃႈ ယွၼ်း တႃႉ။ ၵဝ် တၵ်း ပၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 23ၸဝ်ႈၽႃႉ ၼၼ်ႉ ဝႆႉၵတိ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ၵႂၢမ်း ၵတိ လႄႈ ဝႃႈ၊ၵဝ် တၵ်း ပၼ် တီႈ မႂ်း ၵႃႈ ဢၼ် မႂ်း ယွၼ်း ၼၼ်ႉ၊တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ မိူင်း ၵဝ် ၽၢၵ်ႇ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 24ၼၢင်းယိင်း ၼၼ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ထၢမ် တီႈ မႄႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "တၵ်း လႆႈ ယွၼ်း ဢဝ် ၵႃႈသင် ၶႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ လႄႈ မႄႈ မၼ်း ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယွၼ်း ဢဝ် ႁူဝ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢၼ် ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 25ၼၢင်းယိင်း ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈၽႃႉ ၼၼ်ႉ ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း ၵမ်းလဵဝ် သေလႄႈ လဝ်ႈ ယွၼ်း ဝႃႈ၊ "ၵဝ်ၶႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ဢဝ် ႁူဝ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢၼ် ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼၼ်ႉ၊သႂ်ႇ ပၢၼ်ႉ မႃး ပၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 26ၸဝ်ႈၽႃႉ ၼၼ်ႉ ၸႂ်လဵၵ်ႉ ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ပၼ် ၵႂၢမ်း ၵတိ ၽၢႆႇၼႃႈ ၶႅၵ်ႇ ၵူၼ်းလူင် တင်းလၢႆ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ထဵင် ပႅတ်ႈ ၼၢင်းယိင်း ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ လႄႈ၊- 27ၸင်ႇ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်း သိုၵ်းႁၢၼ် ဢွၼ်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် သေလႄႈ မီး ဢမိင်ႉ ဝႃႈ၊ "ဢဝ် ႁူဝ် မၼ်း မႃး တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 28ၵူၼ်း သိုၵ်းႁၢၼ် ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ၵႂႃႇ တႅပ်း ဢဝ် ႁူဝ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၵႃႈၼႂ်း ထွင်ႇ၊သႂ်ႇ ပၢၼ်ႉ မႃး ပၼ် တီႈ ၼၢင်းယိင်း ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊မၼ်း ၵေႃႈ ပၼ် မႄႈ မၼ်း သေ ဢေႃႈ။- 29တပႄး သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊တင်းလၢႆ ၵေႃႈ လႆႈ ငိၼ်း လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် မႃး ဢဝ် တူဝ်တၢႆ မၼ်း ၵႂႃႇ သၢင်းၵျူဝ်ႇ သေ ဢေႃႈ။ 30တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၶိုၼ်း ပွၵ်ႈ မႃး ၸုတုမ် ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သေလႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶႆႈၼႄ လွင်ႈတၢင်း ၵႃႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁဵတ်း ၶဝ် သင်ႇ သွၼ် မႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 31ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၶဝ်ႈ ၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇ ယူႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ထၢၼ်ႈပေႃး ဢမ်ႇ တၼ်း လႆႈ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇ တီႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ဢမ်ႇ မီး ၼၼ်ႉ သေလႄႈ လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉ ၵမ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ လူးၵွၼ်ႇ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 32ၶဝ် တင်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ၶီႇႁိူဝ်း ႁင်း ၵူၺ်းၶေႃ ၶဝ် လႄႈ ၵႂႃႇ တီႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇ မီး ၼၼ်ႉ သေ ဢေႃႈ။ 33ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ႁၼ် ၶဝ် ၵႂႃႇ လႄႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၶဝ် ၸိုင်၊ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵူႈ ဝၢၼ်ႈ ၵူႈ ဝဵင်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ပႆ တိၼ် လႅၼ်ႈ ၵႂႃႇ တၢင်း ၵွင်း လႄႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 34မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢွၵ်ႇ ႁိူဝ်း ၵႂႃႇ လႄႈ ႁၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၼမ်ၼႃႇ ထၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တိူဝ်ႉၸႂ် လႄႈ ဢဵတ်းလူ ၶဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သူဝ်း တင်းလၢႆ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ၵေႃႉ လဵင်ႉ ၵေႃႉ ထိင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ပၼ် လွင်ႈတၢင်း ၼမ်ၼႃႇ တီႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။- 35မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁွတ်ႈထိုင် ၶိင်ႇ ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸိုင်၊တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ သုတ်ႉ ၸပ်း သုတ်ႉ ၸူး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵၢင်ဝၼ်း တေ ၶမ်ႈ ၶႃႈ ယဝ်ႉ။ တီႈ ၼႆႈ ပဵၼ် တီႈ ဢၼ် ငႅဝ် ၵူၼ်း ဢမ်ႇ မီး တၢင်းၵိၼ် ၵႃႈသင် ၶႃႈ။- 36ၸဝ်ႈႁဝ်း လီ ပွႆႇ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ သိုဝ်ႉ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 37မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ပၼ် ပုၼ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် တၵ်း ၵိၼ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ ၶဝ် ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇ သိုဝ်ႉ ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢၼ် တၢၼ်ႇ ငိုၼ်း တေႇၼႃႇရီႇ သွင် ပၢၵ်ႇ ၶႅပ်း လႄႈ မႃး လဵင်ႉ ၶဝ် ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 38မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ထၢမ် ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႃႈတီႈ သူ ၼႆႉ မီး ၶဝ်ႈမုၼ်း လၢႆ ႁူၺ်ႇ။ ၵႂႃႇ သွၵ်ႈႁႃ တူၺ်း လူး၊" ဝႃႈၼႆ၊ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႃႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် လႆႈ မႃး ယဝ်ႉ ၸင်ႇ။ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ထိုင် လႄႈ ဝႃႈ၊ "မီး ၶဝ်ႈမုၼ်း ႁႃႈ ႁူၺ်ႇ တင်း ပႃ သွင် တူဝ် ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 39မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ဢမိင်ႉ တီႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၵႂႃႇ ၽႄ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် တင်းလၢႆ ၼင်ႈ ယူႇ ပဵၼ် မုၵ်ႉ ပဵၼ် မုၵ်ႉ ၵႃႈၼိူဝ် ပၢင်ႇ ယိူဝ်ႈ ၶဵဝ် ဢေႃႈ။- 40ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် ၼင်ႈ ယူႇ ယေႈ မုၵ်ႉ ယေႈ ပၢၵ်ႇ ယေႈ မုၵ်ႉ ႁႃႈ သိပ်း ပဵၼ် မုၵ်ႉ ပဵၼ် မုၵ်ႉ ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 41မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ႁႃႈ ႁူၺ်ႇ တင်း ပႃ သွင် တူဝ် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ႁႅၼ် ၶိုၼ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ ယွင်ႈယေႃး ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဝိတ်း ၶဝ်ႈမုၼ်း ပၼ် တီႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ႁႂ်ႈ ၽႄမႅင်ႇ ပၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၵိၼ် ဢေႃႈ။ ပႃ သွင် တူဝ် ၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ မႅင်ႇ ပၼ် ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၵိၼ် ဢေႃႈ။- 42ၵူၼ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၵိၼ်ဢိမ်ႇၵိၼ်တဵမ် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 43ၶိုၼ်း ၵဵပ်း သိမ်းဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း တင်း ပႃ ဢၼ် ႁၵ်း ဢၼ် ႁိၵ်း မၼ်း လႄႈ လႆႈ သိပ်း သွင် ပဵတ်ႈ တဵမ်တဵမ် ဢေႃႈ။- 44ၵူၼ်း ဢၼ် လႆႈ ၵိၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆး လူင် ၵူၺ်းၵူၺ်း မီး သေ ႁႃႈ ႁဵင် ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ 45မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပွႆႇ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မိူဝ်း ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊တိုၵ်းယူင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၶဝ်ႈ ႁိူဝ်း ၵမ်းလဵဝ် လႄႈ ပွႆႇ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၶၢမ်ႈ ၵႂႃႇ ၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၼွင် ၸူး တီႈ ဝဵင်း ပႅတ်ႉၸေးတႃႉ၊ဢွၼ်တၢင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 46ဝၢႆးသေ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ပူၼ်ႉ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈ လွႆ ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ သူးတွင်း ဢေႃႈ။- 47မိူဝ်ႈ ဢၼ် ထိုင် ၶိင်ႇ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၸိုင်၊ႁိူဝ်း ၼၼ်ႉ မီး ယူႇ ၼႂ်း ၵၢင် ၼွင် လႄႈ တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၸမ်ႉ၊မီး ယူႇ ၼိူဝ် လွႆ ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 48မၼ်းၸဝ်ႈ ႁၼ် ၶဝ် ၽၢႆး ႁိူဝ်း ယၢပ်ႇ ၼႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၶတ်းၵၼ် တင်း ႁႅင်း လူမ်း ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊- 49ၶိင်ႇၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႉ ၼႂ်း ၵႄႈ ဝူင်ႈၵၢင် ၶၢဝ်း သၢမ် မွင်း တင်း ႁူၵ်း မွင်း ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ပႆ ၼိူဝ် ၽိဝ် ၼမ်ႉ ၵႂႃႇၸူး ၶဝ် ႁဵတ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢင်ႈ တၵ်း ပူၼ်ႉ ၶဝ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 50မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပႆ ၼိူဝ် ၽိဝ် ၼမ်ႉ ၵႂႃႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ထၢင်ႇ ဝႃႈ ပဵၼ် ၽဵတ်ႇ လႄႈ တူၵ်းၸႂ် ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ တၵ်ႉလၢတ်ႈ တေႃႇ ၶဝ် ၵမ်းလဵဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဝႆႉၸႂ် ၼိမ် ၼိမ် တႃႉ။ ပဵၼ် ၵဝ် ဢိူဝ်း။ ယႃႇပေ ၵူဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 51မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူဝ်း ၸူး ၶဝ် လႄႈ လူမ်း ၵေႃႈ ယဵၼ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢၢမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ထၢၼ်ႈပေႃး ၵႂင်ၸႂ် ယုင်ႈၸႂ် ယူႇ၊- 52ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် ယင်း တၼ် ယူႇ လႄႈ ဢမ်ႇ ပွင်ႇ ဢမ်ႇ လႅင်း လွင်ႈ ၶဝ်ႈမုၼ်း ၼၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 53ၶဝ် ၶၢမ်ႈ ၼွင် ၵႂႃႇ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ မိူင်း ၵိၼ်ႇၼီႇၸရိတ်ႈ၊လႄႈ သိူၵ်ႈ ႁိူဝ်း ၶဝ် ဢေႃႈ။- 54မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် လူင်း ႁိူဝ်း ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ႁု ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵမ်းလဵဝ် သေယဝ်ႉ၊- 55လႅၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ႁိမ်းႁွမ်း ၼၼ်ႉ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် လႄႈ ပေႃး ၶဝ် ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ၵႃႈတီႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၶဝ် ဢဝ် ၵူၼ်းၶႆႈၵူၼ်းပဵၼ် ၶဝ် တင်းလၢႆ သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် တီႈ ၼွၼ်း ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ဢေႃႈ။- 56မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း၊ၵႃႈၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇ ၵႃႈတီႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ပိူၼ်ႈ ဢဝ် ၵူၼ်းၶႆႈၵူၼ်းပဵၼ် တင်းလၢႆ မႃး ဝၢင်း ၵႃႈတီႈ ၵၢင် ၵၢတ်ႇ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ယွၼ်း ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ တိူဝ်ႉ ယိပ်း ပိၵ်ႇသိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ဢၼ် လႆႈ တိူဝ်ႉ လႆႈ ယိပ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လႆႈ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၵႂႃႇ တႄႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\