Mark 7

1မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊တင်းလၢႆ ပႃး တင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊မႃး ၸုတုမ် ၵၼ် လွမ်ႉႁွပ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 2ၶဝ် လႆႈ ႁၼ် တပႄးၸဝ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢဝ် တင်း မိုဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မူတ်းသႂ် ဢၼ် ဝႃႈ၊ဢမ်ႇ သုၵ်ႈ ၼမ်ႉ ၸွမ်း ထုင်းတြႃး ၼၼ်ႉ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ယူႇ ၸိုင်၊ၶဝ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ။ 3(လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လိူဝ်တွၼ်း ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ထုင်းတြႃး မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ဢၼ် ဝႃႈ၊ပေႃး ယင်း ဢမ်ႇ သုၵ်ႈ မိုဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇ လၢႆး မၼ်း ၸိုင်၊ဢမ်ႇ မီး ထုင်းၸၢမ်ႇ တႃႇ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ်။- 4မဵဝ်း ဢၼ် ဢဝ် ၵႃႈတီႈ ၵၢတ်ႇ မႃး ၼၼ်ႉ ၵႃႈသင် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး ယင်း ဢမ်ႇ သုၵ်ႈ ၼမ်ႉ ၸိုင်၊ဢမ်ႇ မီး ထုင်းၸၢမ်ႇ ဢၼ် ၵိၼ် သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင်။ ယင်း မီး ထႅင်ႈ ထုင်းတြႃး တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇဢၼ် ၼမ်ၼႃႇ၊ဢၼ် ၶဝ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် လၢင်ႉ ၵွၵ်း လႂ်၊မေႃႈ လႂ်၊ငွႆး တွင်းလိူင် လႂ်၊ၵူႇၼွၼ်း လႂ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။) 5ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် တင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၸင်ႇ လဝ်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ တပႄး ၸဝ်ႈႁဝ်း တင်းလၢႆ ယင်း ဢမ်ႇ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ထုင်းတြႃး မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ တင်းလၢႆ လႄႈ သမ်ႉ ဢဝ် မိုဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မူတ်းသႂ် ၼၼ်ႉ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈဢိသႃႇယႃႉ၊ႁေႃး ဝႆႉ လွင်ႈ သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ၼႃႈ သိူဝ်ႈ ၸႂ်ၵူတ်ႉ ၼႆႉ ၸႂ်ႈ တႄႉ ယဝ်ႉ။ မၼ်း တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "'ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ဢမိင်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ ဢဝ် တင်း သူပ်း ၵူၺ်း ရူဝ်ႇ သေႇ ၵူဝ်ယမ် ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် ၵႆ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ဢေႃႈ။ 7ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ဢဝ် ထုင်းတြႃး ၵူၼ်း ၼၼ်ႉ၊ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ပၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၵဝ် ၼႆႉ၊ပဵၼ် ဢၼ် လၢႆ လၢႆ ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင် ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ မီး ဝႆႉ ဢေႃႈ။ 8"လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သူ ပႄႇပႅတ်ႈ တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေလႄႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ထုင်းတြႃး ၵူၼ်း [ဢၼ် ဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ၵွၵ်း လႂ် ဢၢင်ႇ လႂ် ၸုမ်ႇ ၼမ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ထုင်းၸၢမ်ႇ တၢင်ႇဢၼ် မဵဝ်း ၼၼ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။] 9"သူ ၸၢင်ႈ လၵ်းလႅမ် ၼႃႇ ပႄႇပႅတ်ႈ တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေလႄႈ မေႃ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ထုင်းတြႃး မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ သူ ၼၼ်ႉ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။- 10မူဝ်းသေႇ၊ပိင်းၺၢပ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ႁဵတ်း ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် ပေႃႈ မႄႈ မႂ်း တႃႉ၊' သမ်ႉ ဝႃႈ၊ 'ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၵိၼ်ႇလႃႇ ပေႃႈ မႄႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ်တၢႆ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ မီး ယူႇ သေၵေႃႈ၊- 11သူ သမ်ႉ သွၼ်ပၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ပေႃး သေၵေႃႉ သေၵူၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ပေႃႈ မႄႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၵႃႈ ဢၼ် သူ ၶႂ်ႈ သုင်း သွင်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႇပၢၼ်ႇ၊ယဝ်ႉ၊ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊လၢတ်ႈ ၶေႃႈ ၼႆႉ ၵူၺ်း လႄႈ ဝၢတ်ႈ ပေႃႈ ဝၢတ်ႈ မႄႈ တၵ်း ၽႄႇ ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ (ၵေႃႇပၢၼ်ႇ၊ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၶိူင်ႈ ဢၼ် သၢၵ်ႈလူႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။-) 12တီႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ သူ ႁႄႉၶႅၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ 'မၼ်း ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ တီႈ ပေႃႈ မႄး မၼ်း သေ ဢိတ်း ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 13ပႄႇပႅတ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ထုင်းတြႃး မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ထုင်းၸၢမ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႈ ၼႆ ဢေႃႈ။ 14မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ ၶိုၼ်း ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ၊မႃး ၵႃႈတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ထွမ်ႇဢဝ် လႄႈ ႁု ပွင်ႇၸႂ် တႃႉ။- 15ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၽၢႆႇ တၢင်း ၼွၵ်ႈ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း လႄႈ၊ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင်။ ဢၼ် ဢွၵ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း မႃး ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း၊ပဵၼ် ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ဢေႃႈ။- 16ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း မီး ႁူ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ငိၼ်း ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ငိၼ်း သေၵမ်း လူၺ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 17မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ်ႈ ႁိူၼ်း ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊လဝ်ႈထၢမ် လွင်ႈ ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 18မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ၶႆႈၼႄ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ပႆႇ ပွင်ႇၸႂ် လူးၵွၼ်ႇ ႁိုဝ်း။ ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၽၢႆႇ တၢင်း ၼွၵ်ႈ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း လႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း လႆႈ ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင်။- 19ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝႃႈ၊ဢၼ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ်၊ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း တွင်ႉ ၵူၺ်း သေလႄႈ သမ်ႉ လူင်း ပူၼ်ႉ သႆႈ လူင် ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၵူၺ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ (ဢၼ် ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈ ဢၼ် တၢင်းၵိၼ် ၵူႈမဵဝ်း ၵိၼ် လႆႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။) 20မၼ်းၸဝ်ႈ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢၼ် ဢွၵ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း မႃး ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း လႆႈ ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ဢေႃႈ။- 21ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈၼႆ၊ဢၼ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈ တၢင်းၼႂ်း မႃး ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဢၼ် ဢွၵ်ႇ မႃး ၵႃႈတီႈ ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ၸၢင်ႈ ၵျၢမ်ႇပွင် ဢၼ် ၵူဝ်ႈ ဢၼ် ၵိူၵ်ႇ၊တၢင်း ဢၼ် ၵူတ်ႉ မေး ပိူၼ်ႈ လႂ်၊တၢင်း ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ မႄႈယိင်း ဢၼ် လွတ်ႈ ဢၼ် လႅဝ်း လႂ်၊တၢင်း ဢၼ် လၵ်ႉ ပိူၼ်ႈ ၸူၼ် ပိူၼ်ႈ လႂ်၊တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ လႂ်၊- 22တၢင်း ဢၼ် ၸႂ် လေႃးၽႃႉ ပူၼ်ႉလိူဝ် လႂ်၊တၢင်း ဢၼ် ၸႂ်ႁၢႆႉ ၸႂ် မိူၵ်ႈ လႂ်၊တၢင်း ဢၼ် ပႅတ်ႉလႅၼ် ပိူၼ်ႈ လႂ်၊တၢင်း ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ဢၼ် လီ ႁင်ႈ ဢဵတ်ႇသဵတ်ႇ လႂ်၊တၢင်း ဢၼ် သီႈၵေႉႁေႈတႃ လႂ်၊တၢင်း ဢၼ် ယႃႉသရေႇ ပိူၼ်ႈ လႂ်၊တၢင်း ဢၼ် ႁူဝ်ၸႂ်ၽႅၼ်သုင် လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ႁူဝ်ၸႂ် လိူင်း ၵျၢမ်း လႂ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 23လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ဢွၵ်ႇ သေ တၢင်းၼႂ်း မႃး လႄႈ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း လႆႈ ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 24လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ သေလႄႈ ၶဝ်ႈ ၸူး ၵႃႈၼႂ်း ဢိူင်ႇ ၼႂ်း ၸႄႈ ဝဵင်း တုရု၊တင်း ဝဵင်း ၸိတုမ်ႇ၊သေယဝ်ႉ၊ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ႁိူၼ်း ၼိုင်ႈ လႄႈ၊ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ တဵတ်ႇ ဢမ်ႇ မႅပ်း ယူႇ လႆႈ။- 25မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် မႄႈယိင်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် ၽီႁၢႆႉ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း လုၵ်ႈယိင်း ဢွၼ်ႇ မၼ်း ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ငိၼ်း ၶၢဝ်ႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သေယဝ်ႉ၊မႃး ၶုပ်ႉၶဝ်ႇ ၵႃႈတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ၊- 26တွင်းပၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁေႃႈ ၽီ ဢွၵ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း လုၵ်ႈယိင်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵရိၵ်ႉ၊ၸႃႇတိ မိူင်း သုရိၽိၼိတ်ႉ၊ဢေႃႈ။- 27မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ လုၵ်ႈလၢင်း တင်းလၢႆ လႆႈ ၵိၼ်ဢိမ်ႇ ဢွၼ်တၢင်း တႃႉ။ ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း လုၵ်ႈလၢင်း ပႅတ်ႈ ဢွႆႇ မႃ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 28မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ၊ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ်ႈ ၶႃႈ ယဝ်ႉ ၸဝ်ႈ။ မႃ ဢၼ် မီး ၵႃႈတႂ်ႈ ၽိူၼ် ၼၼ်ႉ၊ယင်း လႆႈ ၵဵပ်း ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း လုၵ်ႈလၢင်း ဢၼ် တူၵ်း ဢၼ် ႁူင်ႈ ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 29မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း မႂ်း တွပ်ႇ ၼႆႉ လႄႈ ပွၵ်ႈ မိူဝ်း ၵႂႃႇ တႃႉ။ ၽီႁၢႆႉ ဢွၵ်ႇ တီႈ လုၵ်ႈယိင်း မႂ်း ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 30မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈ ႁိူၼ်း လႄႈ ထူပ်း ႁၼ် လုၵ်ႈယိင်း ဢွၼ်ႇ မၼ်း ၼွၼ်း ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵူႇ လႄႈ ၽီႁၢႆႉ သမ်ႉ ပေႃး ဢွၵ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 31ဝၢႆး ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပွၵ်ႈ မိူဝ်း သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်း တုရု၊ၸွမ်း တၢင်း ဢၼ် ၽႃႇ လတ်း ၶဝ်ႈ မိူင်း ၸိတုၼ်ႇ၊ၵႂႃႇ ပွင်ႇ ၵႃႈတီႈ မိူင်း တေႇၵႃႇပေႃးလိ၊သေယဝ်ႉ၊ႁွတ်ႈထိုင် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၼွင် ၵႃႇလိလႄး၊ဢေႃႈ။- 32ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ပိူၼ်ႈ ဢဝ် ၵူၼ်း ႁူၼူၵ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၵၵ်ႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊မႃး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ တွင်းပၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် မိုဝ်း တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 33မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ၸုင် ဢဝ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ပၢင် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် ၼိဝ်ႉမိုဝ်း သႄႇ ႁူး ႁူ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢဝ် ၼမ်ႉလၢႆး ၸမ်ႈ သႂ်ႇ တီႈ လိၼ်ႉ မၼ်း ဢေႃႈ။- 34ႁဵတ်း ၼၼ် လႄႈ ႁႅၼ် တူၺ်း ၵႃႈၼိူဝ် ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် သေယဝ်ႉ၊ထူၺ်ႈၸႂ် လူင် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢေးၽထႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ၊ "ၽုၺ်ႇ ပိုတ်ႇ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 35မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵမ်းလဵဝ် ႁူ မၼ်း ပိုတ်ႇ ပၢင်ႇ မႃး လႄႈ ဢဵၼ် လိၼ်ႉ မၼ်း ဢူၼ်ႈ မႃး သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း လႆႈ ပီႇ လီ မႃး ဢေႃႈ။- 36မၼ်းၸဝ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈ ဝႆႉ တီႈ ၶဝ်၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ ဢွၵ်ႇ လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ တီႈ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢေႃႈ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ဝႃႈ ၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၶဝ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ပွႆႇ သဵင် ၶၢဝ်ႇ ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 37ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢၢမ်း ၼႃႇ ထၢၼ်ႈပေႃး ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ တႅၵ်ႈ ၸၢင်ႈ တိူင်း လႆႈ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်း ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း ယဝ်ႉ။ မၼ်း ယင်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ႁူၼူၵ်ႇ လႆႈ ငိၼ်း ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဢႃႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း လႆႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\