Mark 9

1မၼ်းၸဝ်ႈ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ် ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ၼႆႉ၊ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ ႁၼ် မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် မႃး လူၺ်ႈ တၼ်းၶူဝ်း ဢႃႇၼုၽေႃႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ တၢႆ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 2ဝၢႆးသေ ၼၼ်ႉ၊ႁူၵ်း ဝၼ်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁွင်ႉ ဢဝ် ပေႇတရု၊ယႃႇၵုပ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လႄႈ ဢွၼ် ၶဝ် ၶိုၼ်ႈ လွႆ ဢၼ် သုင် လႄႈ ၵႂႃႇ မီး ယူႇ ၵူၺ်းၶေႃ ၶဝ် ဢေႃႈ။ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊မီး ႁၢင်ႈ ၽၢင် ဢၼ် လၢၵ်ႇလၢႆး မႃး လႄႈ၊- 3သိူဝ်ႈၶူဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ၊ႁိူဝ်ႈႁိူင်း ၽိူၵ်ႇၶၢဝ် ၼႃႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၵူၼ်း သၵ်ႉၶူဝ်း ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ထၢၼ်ႈပေႃး ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ သၵ်ႉ ႁႂ်ႈ ၽိူၵ်ႇၶၢဝ် လႆႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တပႄးၸဝ်ႈ သၢမ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႆႈ ႁၼ် ဢေးလိယႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း မူဝ်းသေႇ၊ပေႃႇမႃး လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း တေႃႇ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယူႇ ဢေႃႈ။- 5ပေႇတရု၊လဝ်ႈလၢတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈ မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ၸိုင်၊ပဵၼ် ဢၼ် လီ ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈ ႁဵတ်း သုမ်ႉ သၢမ် လင်၊လင် ၼိုင်ႈ ပုၼ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း၊လင် ၼိုင်ႈ ပုၼ်ႈ မူဝ်းသေႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပုၼ်ႈ ဢေးလိယႃႉ၊လင် ၼိုင်ႈ သေၵမ်း တီႈၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 6ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ၵူဝ် ၼႃႇ ၵႂင် ၵႂႃႇ လႄႈ မၼ်း ၸင်ႇ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢေႃႈ။ 7မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မွၵ်ႇၵုမ်ႈ မုင်း ႁူမ်ႇ မႃး ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် လႄႈ သဵင် ပဵၼ် မႃး ၵႃႈၼႂ်း မွၵ်ႇၵုမ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈ ၵဝ် ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း မၼ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 8မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်၊ၶဝ် ဝၢႆႇ တူၺ်း ၽၢႆႇ တၢင်း လႂ် သေၵေႃႈ ဢမ်ႇ ႁၼ် ၽူႈလႂ်။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း မီး ယူႇ ႁိမ်း ၶဝ် ဢေႃႈ။ 9ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ယင်း တိုၵ်ႉ လူင်း လွႆ မႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သူ လႆႈ ႁၼ် ၼႆႉ ၸိုင်၊ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ဢမ်ႇ ပႆႇ လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း ၼၼ်ႉ၊ယႃႇပေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 10ၶဝ် ႁပ်ႉ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် လၢတ်ႈၸႃ ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "တၢင်း ဢၼ် လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း ၼၼ်ႉ၊ၶႂ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 11ၶဝ် ၸင်ႇ လဝ်ႈထၢမ် တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ တင်းလၢႆ ဝႃႈ၊ 'ဢေးလိယႃႉ၊တၵ်း မႃး ဢွၼ်တၢင်း၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢေးလိယႃႉ၊တၵ်း မႃး ဢွၼ်တၢင်း လႄႈ မႄးႁႅၼ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဝႆႉ ထႃႈ ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ သႄႉသွမ်း ပႄႇပႅတ်ႈ ဢေႃႈ၊ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၵႃႈသင် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸမ်ႉ၊- 13ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ဢေးလိယႃႉ၊ႁွတ်ႈမႃး ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ႁဵတ်း တီႈ မၼ်း ၵႃႈ ဢၼ် ၶဝ် ၶႂ်ႈ ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ၊မႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လွင်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 14မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁူပ်ႉ ထူပ်း ၵၼ် တင်း တပႄးၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵိုတ်း ယူႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် လႆႈ ႁၼ် ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ လွမ်ႉႁွပ်ႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ သေလႄႈ သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ် ထဵင် ၵၼ် တင်း ၶဝ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် ၵၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ဢၢမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ လႅၼ်ႈ မႃး ၸူး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ တၵ်ႉလၢတ်ႈ ဢေႃႈ။- 16မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ထၢမ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ထဵင် ၵၼ် တင်း ၶဝ် လွင်ႈ ၵႃႈသင်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 17မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း မူႇၵူၼ်း ၼၼ်ႉ လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ၸဝ်ႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ ဢဝ် လုၵ်ႈၸၢႆး ၵဝ်ၶႃႈ ဢၼ် ၽီ ဢႃႉ ၶဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မႃး ၸူး တီႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 18ၽီ ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း တီႈ လႂ် တၼ်း လႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် တဵၵ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း လူမ်ႉ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ် ၼၼ်ႉ၊ပူၵ်ႇ ၼမ်ႉလၢႆး ဢွၵ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း သူပ်း မၼ်း ယူႇ၊ၵတ်း ၶဵဝ်ႈ ၵတ်း ၽၼ်း ယူႇ သေလႄႈ တူဝ် ၶႅင် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ ယွၼ်း ႁႂ်ႈ တပႄး ၸဝ်ႈႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁေႃႈ ၽီ ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ သေၵေႃႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ပႄႉ လႆႈ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 19မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢၼ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵေႇ ၼႆႉ႟။ ၵဝ် တၵ်း ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ႁိုင် ထၼ်ႇ ႁိုဝ်။ ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ယိူၼ်ႉ သူ ႁိုင် ထၼ်ႇ ႁိုဝ်။ ဢဝ် လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ မႃး တီႈ ၵဝ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 20ၶဝ် ဢဝ် လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ မႃး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၽီ ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ တူဝ် ၶႅင် ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် လႄႈ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ လူမ်ႉ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ် ၵႂႃႇ ၵိင်ႈ ၵႂႃႇ ၵိင်ႈ မႃး ယူႇ လႄႈ ပူၵ်ႇ ၼမ်ႉလၢႆး ဢွၵ်ႇ သူပ်း မၼ်း ယူႇ ဢေႃႈ။- 21မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ ထၢမ် တီႈ ပေႃႈ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင် ၼႆ ႁိုင် ၵႃႈႁိုဝ် ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ပေႃႈ မၼ်း ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပဵၼ် မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ မၼ်း လဵၵ်ႉ ဢေႃႈ။- 22ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ႁႂ်ႈ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၼႆႉ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်းတၢႆ ၸိုင်၊ၽီႁၢႆႉ ၼႆႉ ႁႂ်ႈ မၼ်း လူမ်ႉ တူၵ်း ၼႂ်း ၽႆး လႂ်၊ၵႃႈၼႂ်း ၼမ်ႉ လႂ်၊ဢမ်ႇ ႁု လၢႆ ပွၵ်ႈ ယဝ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ပေႃး ၸဝ်ႈႁဝ်း တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ သေ ဢိတ်း သေ ဢီႈ ၸိုင်၊ဢဵတ်းလူ ႁဝ်းၶႃႈ လႄႈ ၸွႆႈထႅမ် သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ယင်း ဝႃႈ ပေႃး တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ၊ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼႆ ၵွၼ်ႇ ႁိုဝ်း။ တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 24ပေႃႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ႁွင်ႉ တင်း သဵင် လင် လႄႈ လၢတ်ႈ ၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈ၊ "ၵဝ်ၶႃႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၸွႆႈထႅမ် ပၼ် တီႈ တၢင်း ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼႆႉ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 25ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၼမ်ၼႃႇ၊လႅၼ်ႈ မႃး ၸုတုမ် ၵၼ် ၵႃႈတီႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပူင်ဢမိင်ႉ တီႈ ၽီႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽီ ဢႃႉ လႄႈ ႁူၼူၵ်ႇ ၼႆႉ႟။ ၵဝ် မီး ဢမိင်ႉ ၸမ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၼႆႉ ၵႂႃႇ တႃႉ။ ယႃႇပေ မႃး ၶဝ်ႈ ၼႂ်း မၼ်း ထႅင်ႈ သေပွၵ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 26ၽီ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ လႄႈ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ၊တူဝ် ၶႅင် ၵႂႃႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ တူဝ်တၢႆ ဝႆႉ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၵူၼ်း ၵမ်ႈၼမ် လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်း တၢႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 27ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယိပ်းၵမ် ဢဝ် မိုဝ်း မၼ်း တိုတ်ႉၸၼ် လႄႈ မၼ်း ၵေႃႈ လုၵ်ႉ မႃး ဢေႃႈ။ 28ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁိုၼ်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လဝ်ႈထၢမ် တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တဵတ်ႇတဵတ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇ ႁေႃႈ ၽီႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ လႆႈ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 29မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မဵဝ်း ၼႆႉ ၸိုင်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း ဢၼ် သူးတွင်း လႄႈ ၵမ်တၢင်းၵိၼ်ၵူၺ်း ၸင်ႇ ႁေႃႈ ဢွၵ်ႇ လႆႈ လႄႈ လူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇဢၼ် ၸမ်ႉ၊ဢမ်ႇ တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 30ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢိၵ်ႇတင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ လႄႈ ၸွမ်း တၢင်း ၽႃႇ လတ်း ဢိူင်ႇ ၵႃႇလိလႄး၊ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း လႆႈ ႁု တီႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ၼၼ်ႉ။- 31ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇသွၼ် ပၼ် တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢၢပ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် တၵ်း ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊မိူဝ်ႈ တၢႆ ယဝ်ႉ၊ထူၼ်ႈ ထိုင် သၢမ် ဝၼ်း ၸိုင်၊တၵ်း လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 32ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁု ထွမ်ႇ ဢထိၵ်ႈပႄႇ ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ။ ၶဝ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ႁတ်း လဝ်ႈ ႁတ်း ထၢမ် တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ 33ၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်း ၵပိူဝ်ႇၼေႇဢုမ်ႇ၊ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ထၢမ် ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႃႈတီႈ ၵၢင်တၢင်း ၼၼ်ႉ သူ ၼင်ႇ ၵၼ် ထဵင် ၵၼ် လွင်ႈ ၵႃႈသင်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 34ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ တၵ်ႉ သဵင်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊လၢတ်ႈၸႃ ထဵင် ၵၼ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၽူႈလႂ် တၵ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မႃး ၸွမ်း တၢင်း ဢေႃႈ။- 35ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼင်ႈ သေယဝ်ႉ၊ႁွင်ႉ တပႄးၸဝ်ႈ သိပ်း သွင် ပႃး ၼၼ်ႉ မႃး လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး မၼ်း ၶႂ်ႈ ပဵၼ် ႁူဝ် ပိူၼ်ႈ ၸိုင်၊မၼ်း တၵ်း လႆႈ ဝႆႉ တူဝ် မၼ်း ပဵၼ် ႁၢင် သုတ်း ပိူၼ်ႈ သေလႄႈ၊တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ ပိူၼ်ႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 36မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ ဢဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ဝူင်ႈၵၢင် ၶဝ် သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် မိုဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵွတ်ႇ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊- 37"ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး မၼ်း ဢိင်ပိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵဝ် သေလႄႈ ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် ၵဝ် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် ၵဝ် ဢမ်ႇၵႃး၊ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် ၸႃႉၸဵမ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 38ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လဝ်ႈလၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ၸဝ်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ထူပ်း ႁၼ် ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢိင်ပိုင်ႈ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈႁဝ်း သေလႄႈ ႁေႃႈ ၽီႁၢႆႉ ဢွၵ်ႇ ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်း ႁဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ မၼ်း ယႃႇ ႁႂ်ႈ မၼ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 39ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ မၼ်း။ ၵူၼ်း ဢၼ် ဢိင်ပိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵဝ် လႄႈ ၼႄပျႃး တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် လၢၵ်ႇ ဢၼ် လၢႆး ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တေ ၶိုၼ်း သႄႉသွမ်း ၵဝ် ငၢႆႈ ငၢႆႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။- 40ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၶတ်းၵၼ် တင်း ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ႁဝ်း ယဝ်ႉ။- 41ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဢိင်ပိုင်ႈ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵဝ် လႄႈ ပၼ် ၼမ်ႉ ၵိၼ် ၵွၵ်း ၼိုင်ႈ တီႈ သူ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ သူ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၵဝ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢၵျူဝ်း ၵျေးၸူး ဢမၢၼ်ႇၶၼ်ပဵၼ် ဢေႃႈ။ 42"ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး မၼ်း ႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ၊ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵဝ် ၼႆႉ သေၵေႃႉၵေႃႉ လႆႈ ႁဵတ်း မႅၼ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊တီႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပေႃး ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် လူၺ် ႁွႆႈ ၶေႃး မၼ်း လႄႈ ပႅတ်ႈ တူၵ်း ၵႃႈၼႂ်း ၼမ်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇ ၸိုင်၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း တေ လီ ဢေႃႈ။- 43ပိူင်လဵဝ် ၵၼ်၊ပေႃး မိုဝ်း မႂ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မႂ်း ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၸိုင်၊တႅပ်း ပႅတ်ႈ တႃႉ။ ဢၼ် မီး မိုဝ်း ၶွၼ် လဵဝ် ၶဝ်ႈ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ၼၼ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း တေ လီ သေ ဢၼ် မီး မိုဝ်း သွင် ၶွၼ် လႄႈ တူၵ်း ငရၢႆး ၵႃႈၼႂ်း ၽႆး ဢၼ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢမ်ႇ ယဵၼ်၊- 44ၼွၼ် ဢၼ် သႆႉၵိၼ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ တၢႆ၊ၽႆး ဢၼ် မႆႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ မွတ်ႇ ဢမ်ႇ ဝၢႆး လႆႈ သေပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 45ပေႃး တိၼ် မႂ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မႂ်း ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၸိုင်၊တႅပ်း ပႅတ်ႈ တႃႉ။ ဢၼ် မီး တိၼ် ၶွၼ် လဵဝ် လႄႈ လႆႈ ၶဝ်ႈ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ၼၼ်ႉ၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း တေ လီ သေ တၢင်း ဢၼ် မီး တိၼ် သွင် ၶွၼ် လႄႈ တူၵ်း ငရၢႆး ၵႃႈၼႂ်း ၽႆး ဢၼ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢမ်ႇ ယဵၼ်၊- 46ၼွၼ် ဢၼ် သႆႉၵိၼ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ တၢႆ၊ၽႆး ဢၼ် မႆႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မွတ်ႇ ဢမ်ႇ ဝၢႆး လႆႈ သေပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 47ပေႃး မၢၵ်ႇတႃ မႂ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မႂ်း ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၸိုင်၊ၶွၵ်း ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ တႃႉ။ ဢၼ် မီး မၢၵ်ႇတႃ ႁူၺ်ႇ လဵဝ် လႄႈ လႆႈ ၶဝ်ႈ ၼႂ်း မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း တေ လီ သေ တၢင်း ဢၼ် မီး မၢၵ်ႇတႃ သွင် ႁူၺ်ႇ လႄႈ တူၵ်း ငရၢႆး ၵႃႈၼႂ်း ၽႆး ဢၼ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢမ်ႇ ယဵၼ်၊- 48ၼွၼ် ဢၼ် သႆႉၵိၼ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ တၢႆ၊ၽႆး ဢၼ် မႆႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မွတ်ႇ ဢမ်ႇ ဝၢႆး လႆႈ သေပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 49"ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၵ်း လႆႈ မူတ်းၸၢင်ႇ လူၺ်ႈ ၽႆး၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ တူဝ် တၢင်းလူႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မူတ်းၸၢင်ႇ လူၺ်ႈ ၵိူဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 50"ၵိူဝ် ၸမ်ႉ၊လီ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး ဢၼ် ၸဵမ်း မၼ်း ႁၢႆ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊သူ တေ ၶိုၼ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း ၸဵမ်း မႃး လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ "ၵႃႈၼႂ်း သူ ႁႂ်ႈ မီး ၵိူဝ် လႄႈ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ယူႇ ထုၵ်ႇမေႃ ပေႃး ၵႂၢမ်း ၵၼ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\