Matthew 12

1လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပႆ တၢင်း ၽႃႇ လတ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁႆႈ ၶဝ်ႈၵျုင်ႇ ၼႂ်း ဝၼ်း ၵမ်သိၼ် ၼၼ်ႉ၊ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ တွင်ႉမႆႈ ၼႃႇ လႄႈ ယၵ်း ႁူင်း ၶဝ်ႈၵျုင်ႇ သေလႄႈ ၵိၼ် ဢေႃႈ။- 2ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ႁၼ် လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း လူး။ တပႄး သြႃႇ ႁဝ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼႂ်း ဝၼ်း ၵမ်သိၼ် ၼႆႉ ၶတ်းၵၼ် တင်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 3ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လွင်ႈ ဢၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တႃႇဝိတ်ႈ၊တင်း ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ မၼ်း တင်းလၢႆ တွင်ႉမႆႈ ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ၶဝ် ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် ၼၼ်ႉ သူ ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ၽတ်းဢၢၼ်ႇ မႅၼ်ႈ ႁိုဝ်း။- 4မၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ မၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢၼ် သၢၵ်ႈလူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လိူဝ် သေ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၵူၺ်း၊ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ လႆႈ ၵိၼ် ဝႃႈၼႆ သေၵေႃႈ၊ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ် ၵိၼ် ဢေႃႈ။- 5လွင်ႈ ဢၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ တင်းလၢႆ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ သိၼ် လု ၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼႂ်း ဝၼ်း ၵမ်သိၼ် သေၵေႃႈ၊ဢမ်ႇ ၽိတ်းပိူင်ႈ ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ ဢမ်ႇ ယၢမ်ႈ လႆႈ ၽတ်းဢၢၼ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း တြႃး မူဝ်းသေႇ၊ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။- 6ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ဢေႃႈ။- 7ပေႃး သူ ႁု ၵႂၢမ်း တြႃး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် ထုၵ်ႇၸႂ် တၢင်းႁၵ်ႉ ၵရုၼႃႇ လႄႈ ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈ ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ၊' ဝႃႈၼႆ ၸိုင်၊သူ တၵ်း ဢမ်ႇ ၸီႇယၢင်ႇ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 8ၵွပ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဝၼ်း ၵမ်သိၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ သိုပ်ႇၵႂႃႇ လႄႈ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး တီႈ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။- 10တီႈ ၼၼ်ႈ၊မီး ၵူၼ်း ဢၼ် မိုဝ်းႁဵဝ်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵျၢမ်ႇ ႁႃ တီႈ တၵ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ၊မီး ဝႆႉ တီႈ ၼၼ်ႈ လႄႈ လဝ်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸွင်ႇ ထုၵ်ႇလီ ယူတ်းယႃ ၵႃႈၼႂ်း ဝၼ်း ၵမ်သိၼ် ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 11မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ဝႃႈ ၼႂ်း သူ ၼႆႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မၼ်း မီး သူဝ်းဢွၼ်ႇ တူဝ် ၼိုင်ႈ လႄႈ သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ တူၵ်း ထၢင် ယူႇ ၼႂ်း ဝၼ်း ၵမ်သိၼ် ၸိုင်၊ယင်း ဢမ်ႇ ယိပ်းၵမ်၊ဢမ်ႇ ၸၼ် ဢွၵ်ႇ လႄႈ ၼႂ်း သူ ၼႆႉ တၵ်း ယူႇ လႆႈ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ႁိုဝ်း။- 12ၵူၼ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း ထိူၵ်ႈၵႃႈ ၼႃႇ သေ သူဝ်း ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် ႁဵတ်း လွင်ႈ တၢင်းလီ ၼႂ်း ဝၼ်း ၵမ်သိၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊- 13လၢတ်ႈ တီႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယဵတ်ႇ မိုဝ်း မႂ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ယဵတ်ႇ မိုဝ်း မၼ်း လႄႈ မိုဝ်း မၼ်း ၵေႃႈ လီ မႃး မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ တၢင်ႇ ၶွၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ႁဵတ်း ၼၼ် လႄႈ ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ တိူင်ႇပၢင်ႇ ၶိုင် ႁႃ လၢႆး ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 15ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႆႈ ႁု လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႄႈ ၵႂႃႇ တၢင်ႇတီႈ သေ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၵႂႃႇ ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၶဝ် ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ဢေႃႈ။- 16ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ လွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တီႈ ပိူၼ်ႈ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ႁၢမ်ႈ ၶဝ် ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။- 17ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼႆႉ၊မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်း ဢၼႃႇၵၢတ်ႈ ဢိသႃႇယႃႉ၊လႄႈ ဝႃႈ၊- 18"တူၺ်း ၵူၼ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ ၵဝ် ဢၼ် ၵဝ် လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဝႆႉ ၼႆႉ တႃႉ။ မၼ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၼႃႇ လႄႈ ထုၵ်ႇၸႂ် ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၵဝ် တၵ်း ႁႂ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၵဝ် တူၵ်း ႁွတ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်း လႄႈ၊ မၼ်း တၵ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တြႃး သိုဝ်ႈတေႃႇ၊ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 19မၼ်း တၵ်း ဢမ်ႇ တွပ်ႇ ဢမ်ႇ ထဵင်၊ဢမ်ႇ ႁွင်ႉ ဢမ်ႇ မေႃး၊ တၵ်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်း သဵင် ယႂ်ႇ လႄႈ ႁေႃးတြႃး ၸွမ်း သဵၼ်ႈတႃသၢႆတၢင်း။ 20မၼ်း တၵ်း ဢမ်ႇ ႁၵ်း မႆႉဢေႃႈ ဢၼ် ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ယဵပ်ႇ တူပ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ တၵ်း ဢမ်ႇ ပဝ်ႇ မွတ်ႇ သႆႈ ၵွၵ်းၽႆး ဢၼ် ယင်း တိုၵ်ႉ ၵႂၢၼ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ။ မၼ်း တၵ်း ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ယူႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ မၼ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တြႃး ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ လႆႈ ပႄႉ လႆႈ ၼႅင်ႇ လႄႈ။ 21ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်း လူင်၊ တၵ်း ဢွၼ်ၵၼ် ဢိင်ပိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် မၼ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 22ယၢမ်း ၼၼ်ႉ၊ပိူၼ်ႈ ဢဝ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၽီႁၢႆႉ ၶဝ်ႈ လႄႈ တႃမွတ်ႇ ဢႃႉ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊မႃး ၸူး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် ၶျၢမ်းသႃႇ တီႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ တႃ မၼ်း ၶိုၼ်း ႁၼ် မႃး၊လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း လႆႈ မႃး ဢေႃႈ။- 23ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢၢမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈ တႃႇဝိတ်ႈ၊ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 24ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် လႆႈ ငိၼ်း လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်း ႁေႃႈ ၽီႁၢႆႉ ဢွၵ်ႇ လႆႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶုၼ်ၽီႁၢႆႉ ပေႇလႃႉၸေႇပုလႃႉ၊ပၼ် တၼ်းၶူဝ်း တီႈ မၼ်း ဢိူဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 25ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁုၸႅင်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ၵျၢမ်ႇပွင် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး မိူင်း ၼိုင်ႈ ၽႄမႅင်ႇ ပဵၼ် လၢႆ မူႇ လၢႆ ၸုမ်း လႄႈ ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် တိုၵ်းတေႃး ၵၼ် ၸိုင်၊မိူင်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ၸဵဝ်း လု ဢေႃႈ။ ပေႃး ဝဵင်း ၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ႁိူၼ်း ၼိုင်ႈ ၽႄ ပဵၼ် လၢႆ မူႇ လၢႆ ၸုမ်း လႄႈ ၽိတ်း ၵၼ် မေႃး ၵၼ် ၸိုင်၊တၵ်း ဢမ်ႇ တႄႇ ဢမ်ႇ မၼ်ႈ လႆႈ။- 26ပိူင်လဵဝ် ၵၼ်၊ပေႃး မႃႇၼၢတ်ႈ ၶုၼ်သူင် ယူႇ ၽၢႆႇ ၼိုင်ႈ လိုပ်ႈ ႁေႃႈ မႃႇၼၢတ်ႈ တၢင်ႇ ၽုင် ၸိုင်၊ၶဝ် တၵ်း ၽၢတ်ႇၽႄ ၵၼ် လႄႈ မိူင်း ၶဝ် တၵ်း လု ဢေႃႈ။- 27သူ ဝႃႈ ၵဝ် ဢိင် တၼ်းၶူဝ်း ပေႇလႃႉၸေႇပုလႃႉ၊လႄႈ ႁေႃႈ ၽီႁၢႆႉ ပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ ယဝ်ႉ။ ပေႃး ပဵၼ် ၼၼ် တပႄး တပၢၼ်း သူ ဢိင် ၽူႈလႂ် လႄႈ ႁေႃႈ ၽီႁၢႆႉ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ။ ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ၶဝ် ၼၼ်ႉ တၵ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး တီႈ သူ ဢေႃႈ။- 28ၵဝ် ဢိင် ပေႇလႃႉၸေႇပုလႃႉ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ဝိၺိၺ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် လိုပ်ႈ ႁေႃႈ ၽီႁၢႆႉ ဢွၵ်ႇ လႄႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ တီႈ တၢင်း ဢၼ် မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွတ်ႈမႃး တီႈ သူ ဢမၢၼ်ႇၶၼ်ပဵၼ် ယဝ်ႉ။ 29"ၼႄး ၼိုင်ႈ ၸမ်ႉ၊ပေႃး ယင်း ဢမ်ႇ မတ်ႉၽုၵ်ႇ ၵူၼ်း ႁႅင်း လူင် ဢွၼ်တၢင်း ၸိုင်၊ၽူႈလႂ် တၵ်း ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း မၼ်း လႄႈ ႁိမ်ႁူင်ႇ ဢဝ် ၶူဝ်း မၼ်း လႆႈ။ မတ်ႉၽုၵ်ႇ မၼ်း ဝႆႉ လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ႁိမ် ဢဝ် ၶူဝ်းလဵင်း မၼ်း လႆႈ ဢေႃႈ။ 30"ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယူႇ ၽၢႆႇ ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ရၢၼ်ႇသူႇ ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸွႆႈ ၵဝ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ပဵၼ် မူႇ ပဵၼ် ၸုမ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တႅၵ်ႇ ၽႄ မၢၵ်ႇမိူဝ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 31ၵဝ် လၢတ်ႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်း ၸိုင်၊ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ဢၼ် သႄႉသွမ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼၼ်ႉ လႆႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် သႄႉသွမ်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၸမ်ႉ၊ တၵ်း ဢမ်ႇ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ လႆႈ။- 32ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး ၽိတ်း သူပ်း ၽိတ်း ၵႂၢမ်း တီႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ၸိုင်၊ဢပျတ်ႈ မၼ်း ပွႆႇလွတ်ႈ လႆႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ၽိတ်း သူပ်း ၽိတ်း ၵႂၢမ်း တီႈ ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸၢတ်ႈၼႆႉ ၸၢတ်ႈၼႃႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ပွႆႇလွတ်ႈ လႆႈ။ 33"ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း လႆႈ မၢၵ်ႇ ဢၼ် လီ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ တူၼ်ႈ မၼ်း မီး ႁႅင်း တႃႉ။ ပေႃး တူၼ်ႈ ဢမ်ႇလီ ၸိုင်၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ လႆႈ မၢၵ်ႇ ဢၼ် လီ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊တူၺ်း မၢၵ်ႇ မၼ်း လႄႈ ႁု လွင်ႈ တူၼ်ႈ မၼ်း ဢေႃႈ။- 34ၵူၼ်းမိူၵ်ႈ ဢၼ် မိူၼ် ငူးႁၢႆႉ ၼႆႉ႟။ သူ ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ထၢၼ်ႇ ၼႆႉ လႄႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် လီ ဢွၵ်ႇ သူပ်း သူ လႆႈ ႁိုဝ်း။ သူပ်း ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မီး တဵမ် ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 35ၵူၼ်းလီ ၸိုင်၊ၸၢင်ႈ ဢဝ် လွင်ႈ ဢၼ် လီ ၵႃႈၼႂ်း ၽၼ်ႇတႃႇ ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် လီ မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ လႄႈ ၼႄပျႃး ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းမိူၵ်ႈ ၸမ်ႉ၊ၸၢင်ႈ ဢဝ် လွင်ႈ မိူၵ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၽၼ်ႇတႃႇ ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် မိူၵ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ လႄႈ ၼႄပျႃး ဢေႃႈ။ 36"ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၵႂၢမ်း မဝ်မၢင် ဢၼ် ဢမ်ႇ ပွင် လွင်ႈ ၵႃႈသင်၊ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လၢတ်ႈ ၵူႈၶေႃႈၵူႈၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း တင်းလၢႆ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢၵျူဝ်း ဢပျတ်ႈ ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 37လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ႁိုဝ်း၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ႁိုဝ်း၊မၼ်း ယူႇ တီႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း မႂ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 38မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ တင်းလၢႆ တင်း ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ သုတ်ႉ ၸူး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ၊ယွၼ်း ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႄပျႃး ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် လၢၵ်ႇ ဢၼ် လၢႆး သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ဢေႃႈ။ 39မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇ မီး သိၼ် ၼႆႉ၊ယင်း ၸၢင်ႈ ယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ႁၼ် ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ၼေႃ။ လိူဝ် သေ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ယူဝ်းၼႃႉ၊ၵူၺ်း လႄႈ၊တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ႁဵတ်း ၼႄ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် လႂ် ယဝ်ႉ။- 40ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် သြႃႇ ယူဝ်းၼႃႉ၊ယူႇ ၼႂ်း တွင်ႉ ပႃ သၢမ် ဝၼ်း သၢမ် ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း ယူႇ ၼႂ်း တွင်ႉ လိၼ်မိူင်း သၢမ် ဝၼ်း သၢမ် ၶိုၼ်း ဢေႃႈ။- 41ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼိၼေႇဝူၺ်ႇ၊ၶဝ်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် ၵွပ်ႈ တြႃး ဢၼ် သြႃႇ ယူဝ်းၼႃႉ၊ႁေႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ၊ၶဝ် တၵ်း ၶတ်းတႃႉ ၵၼ် တင်း သူ သေယဝ်ႉ၊ၸွႆး တြႃး ၸီႇယၢင်ႇ သူ တီႈ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ မီး ၵေႃႉ ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေ သြႃႇ ယူဝ်းၼႃႉ၊ဢေႃႈ။- 42ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ၊ၼၢင်း ႁေႃၶမ်း ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ မိူင်း သေႇၽႃႉ၊ၽၢႆႇ တၢင်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ၊ တၵ်း လုၵ်ႉ ယူႇ ၽၢႆႇ ၼိုင်ႈ သေယဝ်ႉ၊တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ သူ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း ၼၢင်း ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်း မၼ်း ၼၢင်း မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ယၢဝ်း ၼႃႇ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ထွမ်ႇငိၼ်း ၵႂၢမ်း ပိင်ႇၺႃႇ ၶုၼ်လူင် သေႃးလမုၼ်ႇ၊ဢေႃႈ။ ၵဝ် သမ်ႉ ဝႃႈ ထႅင်ႈ ၸမ်ႉ၊ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ မီး ၵေႃႉ ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေ ၶုၼ်လူင် သေႃးလမုၼ်ႇ၊ဢေႃႈ။ 43"မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽီႁၢႆႉ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း သေၵေႃႉၵေႃႉ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊ၽီႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ လႄႇ ၵႂႃႇ ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် တီႈ ဢၼ် ႁႅင်ႈ ဢၼ် ႁွင် ႁႂ်ႈလႆႈ သွၵ်ႈႁႃ တီႈ လိုဝ်ႈ သဝ်း သေၵေႃႈ၊ပေႃး မၼ်း ဢမ်ႇ ထူပ်း တီႈ လိုဝ်ႈ သဝ်း ၸိုင်၊- 44မၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် တၵ်း ၶိုၼ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း ၵဝ်ႇ ၵဝ် ၼၼ်ႉ လူးၵွၼ်ႇ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊ ၶိုၼ်း ပွၵ်ႈ မႃး ထူပ်း ႁၼ် ႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ ပဝ်ႇ လၢပ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ပတ်း ၽဵဝ်ႈ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ဝႆႉ လီ လီ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 45ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ၶိုၼ်း ပွၵ်ႈ ၵႂႃႇ ႁွင်ႉ ၽီ ဢၼ် ႁၢႆႉ သေ မၼ်း ၸဵတ်း တူဝ် မႃး ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယူႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႃႇ သေ ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၵမ်း ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပိူင်လဵဝ် ၵၼ်၊တီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၼႆႉ တၵ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 46ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယင်း တိုၵ်ႉ ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊မႄႈၸဝ်ႈ တင်း ၼွင်ႉၸၢႆး ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈမႃး ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸုၵ်း ယူႇ ပႃႈ ၼွၵ်ႈ ၽၵ်းတူ လႄႈ ယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ လၢတ်ႈ တေႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 47ၼႂ်း မူႇၵူၼ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၸင်ႇ လၢတ်ႈ ထိုင် တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း ၶႃႈ လူး၊မႄႈၸဝ်ႈ တင်း ၼွင်ႉၸၢႆး ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၸုၵ်း ပႂ်ႉ ယူႇ ပႃႈ ၼွၵ်ႈ လႄႈ ယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ လၢတ်ႈ တေႃႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 48မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႄႈ ၵဝ် ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၽူႈလႂ်၊ၼွင်ႉ ၵဝ် တင်းလၢႆ ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၽူႈလႂ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 49ဢဝ် မိုဝ်း ၸိၼႄ တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း တႃႉ။ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ယဝ်ႉ၊ပဵၼ် မႄႈ ၵဝ်၊ပဵၼ် ၼွင်ႉၸၢႆး ၵဝ် တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 50ႁဵတ်း ႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ၊ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ်၊ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၽုင်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၼွင်ႉယိင်း ၵဝ် ၼွင်ႉၸၢႆး ၵဝ် ပဵၼ်၊မႄႈ ၵဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\