Matthew 18

1မိူဝ်ႈ ယၢမ်း ၼၼ်ႉ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊မႃး ၸူး ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သေလႄႈ လဝ်ႈထၢမ် လွင်ႈ ဢၼ် ၽူႈလႂ် တၵ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေပိူၼ်ႈ၊ၵႃႈၼႂ်း မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 2ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မႃး ၸုၵ်း ၵႃႈၼႂ်း ဝူင်ႈၵၢင် ၶဝ် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 3လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈ တီႈ ၸႂ်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပေႃး သူ ယင်း ဢမ်ႇ ပိၼ်ႇၸႂ် သူ မႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၸိုင်၊သူ ဢမ်ႇ လႆႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၶျႃးတႅမ်ႇ ႁူဝ် ၸႂ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေပိူၼ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ပိူင်လဵဝ် ၵၼ်၊ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၵႃႈၼႂ်း ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် ၵဝ် ဢေႃႈ။ 6"ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ လုၵ်းဢွၼ်ႇ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ၽိတ်းပိူင်ႈ တြႃး လႄႈ ပဵၼ် ဢပျတ်ႈ ၸိုင်၊တီႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီ ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် လူၺ် ႁွႆႈ ၶေႃး မၼ်း သေလႄႈ ပွႆႇ ၸူမ် လူင်း ၼႂ်း ၼမ်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ် လိုၵ်ႉ ၼၼ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း တေ လီ ဢေႃႈ။- 7ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မီး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶီႈလိုတ်း လႄႈ လူမ်ႉ ၼၼ်ႉ မီး ၼမ်ၼႃႇ လႄႈ လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶီႈလိုတ်း လႄႈ လူမ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ မီး ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁႂ်ႈ မီး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶီႈလိုတ်း လႄႈ လူမ်ႉ ၼၼ်ႉ မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ 8"ပေႃး တိၼ် မႂ်း၊ဢမ်ႇၼၼ် မိုဝ်း မႂ်း ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မႂ်း ၶီႈလိုတ်း လႄႈ လူမ်ႉ ၽိတ်းပိူင်ႈ ၸိုင်၊တႅပ်း ပႅတ်ႈ တႃႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် မီး တိၼ် ၶွၼ် လဵဝ်၊မိုဝ်း ၶွၼ် လဵဝ် လႄႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း မျၢတ်ႈ လီ ၼႃႇ သေ မႂ်း မီး တိၼ် သွင် ၶွၼ် မိုဝ်း သွင် ၶွၼ် သေယဝ်ႉ၊တူၵ်း ႁွတ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ငရၢႆး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9ပေႃး မၢၵ်ႇတႃ မႂ်း ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မႂ်း ၶီႈလိုတ်း လႄႈ ၽိတ်းပိူင်ႈ ၸိုင်၊ၶွၵ်း ပႅတ်ႈ တႃႉ။ တၢင်း ဢၼ် မီး တႃ ႁူၺ်ႇ လဵဝ် လႄႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ဢသၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း မျၢတ်ႈ လီ ၼႃႇ သေ တၢင်း ဢၼ် မီး မၢၵ်ႇတႃ သွင် ႁူၺ်ႇ လႄႈ တူၵ်း ႁွတ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ငရၢႆး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 10"လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တူဝ် သူ တၵ်း ဢမ်ႇ သႄႉသွမ်း တီႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ဝႆႉ သတိ တႃႉ။ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၶဝ် မီး တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၶဝ် ဢၼ် ၶႃးၸႃး ၽၢႆႇၼႃႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ်၊ဢၼ် မီး ၵႃႈၼိူဝ် ၽုင်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ယူႇ တႃႇသေႇ ဢေႃႈ။- 11[လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊လုၵ်ႈၵူၼ်း၊မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁၢႆ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။] 12"တီႈ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မီး သူဝ်း ပၢၵ်ႇ တူဝ် လႄႈ ပေႃး သူဝ်း တူဝ် ၼိုင်ႈ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊သူ ထၢင်ႇ မၼ်း တေ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ မၼ်း ၸၢင်ႈ ပွႆႇ သူဝ်း ၵဝ်ႈ သိပ်း ပၢႆ ၵဝ်ႈ တူဝ် ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ တၢပ်ႈ လွႆ သေယဝ်ႉ၊ၵႂႃႇ သွၵ်ႈႁႃ သူဝ်း တူဝ် ဢၼ် ႁၢႆ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈ တီႈ ၸႂ်ႈ ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶိုၼ်း ႁၼ် ၸိုင်၊မၼ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၸူမ်းသိူဝ်း လူၺ်ႈ လွင်ႈ တူဝ် ၼၼ်ႉ၊ၼႃႇ သေ သူဝ်း ဢၼ် ၵိုတ်း ယူႇ ၵဝ်ႈ သိပ်း ပၢႆ ၵဝ်ႈ တူဝ် ဢၼ် ဢမ်ႇ ၽိတ်း တၢင်း လႄႈ ဢမ်ႇ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 14ပိူင်လဵဝ် ၵၼ်၊ပေႃႈ သူ ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႆႈ လုလႅဝ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။ 15"ပေႃး ပီႈၼွင်ႉ မႂ်း ၽိတ်းပိူင်ႈ မႂ်း ၸိုင်၊ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ မၼ်း ၽုၺ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႄပျႃး ဢပျတ်ႈ မၼ်း လႄႈ ၵႄႈလိတ်ႈ တၢင်းၽိတ်း တီႈ ၵၼ် မႂ်း တင်း မၼ်း တဵတ်ႇတဵတ်ႇ တႃႉ။ ပေႃး မၼ်း ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း မႂ်း ၸိုင်၊မႂ်း လႆႈ ပီႈၼွင်ႉ မႂ်း ၶိုၼ်း မႃး ယဝ်ႉ။- 16ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး မၼ်း ဢမ်ႇ ထွမ်ႇ မႂ်း ၸိုင်၊ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်း သွင် သၢမ် ၵေႃႉ ၵႂႃႇ ၸွမ်း မႂ်း လႄႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း ၼႂ်း ၵႂၢမ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ 'ႁႂ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် မႂ်း လၢတ်ႈ ၵူႈၶေႃႈၵူႈၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း သွင် သၢမ် ၵေႃႉ ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ မၼ်း တႃႉ၊' ဝႃႈၼႆ ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ တႃႉ။- 17ပေႃး မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ထွမ်ႇ ၶဝ် ၸိုင်၊ဢဝ် တၢင်းၽိတ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ ထိုင် တီႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တႃႉ။ တီႈသုတ်း မၼ်း၊ ပေႃး မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ ထွမ်ႇ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၸိုင်၊မၢတ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် မိူၼ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 18"ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵႃႈ ဢၼ် သူ မတ်ႉၽုၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ တၵ်း မတ်ႉၽုၵ်ႇ ဝႆႉ ဢေႃႈ။ ၵႃႈ ဢၼ် သူ ပွႆႇ ပၼ် ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႉ ၵေႃႈ တၵ်း ပွႆႇ ပၼ် ဢေႃႈ။ 19"ၵဝ် သမ်ႉ ဝႃႈ ထႅင်ႈ ၸမ်ႉ၊ပေႃး သူ သွင် ၵေႃႉ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ ၽွမ်ႉၸႂ် ၵၼ် သူးတွင်း လဝ်ႈ ယွၼ်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ၸိုင်၊ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း ပၼ် တီႈ သူ ဢေႃႈ။- 20ၵွပ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊တီႈ လႂ် တၼ်း လႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ ပေႃး ၵူၼ်း သွင် သၢမ် ၵေႃႉ ၸုတုမ် ၵၼ် ၼႂ်း ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵဝ် ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝူင်ႈၵၢင် ၶဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 21မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပေႇတရု၊မႃး ၸူး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သေလႄႈ လဝ်ႈထၢမ် ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ပေႃး ပီႈၼွင်ႉ ၵဝ်ၶႃႈ ၽိတ်းပိူင်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း ၸိုင်၊ၵဝ်ၶႃႈ ထုၵ်ႇလီ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ မၼ်း ထူၼ်ႈ ထိုင် လၢႆ ပွၵ်ႈ ၶႃႈ။ ထူၼ်ႈ ထိုင် ၸဵတ်း ပွၵ်ႈ ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ 22မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဢမ်ႇ ဝႃႈ ႁႂ်ႈ ထူၼ်ႈ ထိုင် ၸဵတ်း ပွၵ်ႈ ၵူၺ်း။ တၵ်း လႆႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ထူၼ်ႈ ထိုင်၊ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ ထိုင် ၸဵတ်း သိပ်း ႁႂ်ႈ ထူၼ်ႈ ၸဵတ်း ပွၵ်ႈ ဢေႃႈ။- 23ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶုၼ်လူင် ပႃး ၼိုင်ႈ၊ၶႂ်ႈ တႂၢၵ်ႈ ၸရၢင်း ငိုၼ်း တီႈ ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24မိူဝ်ႈ ဢၼ် တႄႇၸႃႉ ၵဵပ်း ၸရၢင်း ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ထူပ်း ႁၼ် ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ထုၵ်ႇၼီႈ တီႈ ၸဝ်ႈ မၼ်း ဝႆႉ ငိုၼ်း တလၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ သႅၼ် ၼိုင်ႈ လႄႈ၊- 25ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ တႅၼ်းၼီႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ လႄႈ၊ ၶုၼ်လူင် ၸင်ႇ ပူင်ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ ၶၢႆ တူဝ် မၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၶႃႈ ပႃး ၸဵမ် လုၵ်ႈလၢင်း မၼ်း၊မေး မၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၶူဝ်းလဵင်း မၼ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ပုၼ်ႈတႃႇ တေ တႅၼ်းၼီႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 26ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၶုပ်ႉမူပ်ႇ ၵူမ်ႈၵွမ်း ယူႇ သေလႄႈ တွင်းပၢၼ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ဢဵတ်းလူ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း တီႈၶႃႈ။ ၼီႈ ၵႃႈ ဢၼ် မီး ၸိုင်၊ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း တႅၼ်း ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊' မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊- 27ၶုၼ်လူင် ၼၼ်ႉ မီး ၸႂ် ဢဵတ်းလူ ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ ပွႆႇ ၶႂၢင်း ပၼ်ၼီႈ ၵႃႈ ဢၼ် မၼ်း မီး ၼၼ်ႉ သေ ဢေႃႈ။ 28"ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ လႄႈ ထူပ်း ႁၼ် ၵေႃႉသႄႈ မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼင်ႇ ၵၼ် ဢၼ် ထုၵ်ႇၼီႈ တီႈ မၼ်း၊ ငိုၼ်း တေႇၼႃႇရီႇ ပၢၵ်ႇ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ၊ တဵၵ်းငႅၼ်း ၶေႃး မၼ်း လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၼီႈ ဢၼ် မႂ်း ထုၵ်ႇ တီႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ တႅၼ်း ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 29ၵေႃႉသႄႈ မၼ်း ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼင်ႇ ၵၼ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ႁွမ်း မိုဝ်း ဝႆႈ မၼ်း သေယဝ်ႉ၊တွင်းပၢၼ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ဢဵတ်းလူ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း တီႈၶႃႈ။ ၼီႈ ၵႃႈမီး ၸိုင်၊ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း တႅၼ်း ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေၵေႃႈ၊- 30မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ ထွမ်ႇ လႄႈ တိမတ်ႉ ဢဝ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၶင်ထွင်ႇ ဝႆႉ၊ တေႃႇ ႁွတ်ႈ ၼီႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပျေႇ ဢေႃႈ။- 31မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼင်ႇ ၵၼ် တၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇ ၵူၼ်း ႁၼ် ၸိုင်၊ၶဝ် ၸဵပ်းၸႂ် ၼႃႇ လႄႈ ၵႂႃႇ လဝ်ႈလၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ ထိုင် တီႈ ၶုၼ်လူင် ဢေႃႈ။- 32ၶုၼ်လူင် ၸင်ႇ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ မႃး လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၶႃႈ ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၼႆႉ႟။ မႂ်း တွင်းပၢၼ်ႇ ၵဝ် လႄႈ ၵဝ် ပွႆႇ ၶႂၢင်း ပၼ်ၼီႈ မႂ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ယဝ်ႉ။- 33ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် ဢဵတ်းလူ မႂ်း ၼၼ်ႉ၊မႂ်း ထုၵ်ႇလီ ဢဵတ်းလူ ၵေႃႉသႄႈ မႂ်း ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼင်ႇ ၵၼ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊- 34ၸႂ်မႆႈ ၶႂ်ႈၸႃႉ ၼႃႇ လႄႈ ပူင်ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ ဢဝ် ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သႂ်ႇ ထွင်ႇ ဝႆႉ၊တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ မၼ်း တႅၼ်း ၶိုၼ်း ၼီႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 35ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ်၊ပေႃး သူ ပီႈၼွင်ႉ ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် ယင်း ဢမ်ႇ မီး တင်း ၸႂ်ၵႂၢင်ႈ လႄႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ တီႈ ၵၼ် ၸိုင်၊ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ဢၼ် ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၽုင်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ သူ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\