Matthew 19

1ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး တေႇသၼႃႇ ၼၼ်ႉ သုတ်းသဵင်ႈ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ဢိူင်ႇ ၵႃႇလိလႄး၊သေယဝ်ႉ၊ ၶၢမ်ႈ ၵႂႃႇ ၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၼမ်ႉ ယေႃးတၢၼ်ႇ၊ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇ ဢိူင်ႇ ယုတႃႉ၊ဢေႃႈ။- 2မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ပဵၼ် မူႇ ပဵၼ် ၽုင် ၸွမ်းလင် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၶဝ် ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ဢေႃႈ။ 3မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ မႃး ၸူး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၸၢမ်းတူၺ်းယႃႉယုၵ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ လဝ်ႈထၢမ် ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်းၸၢႆး ၼႆႉ မေး မၼ်း ၽိတ်းပိူင်ႈ ၵႃႈသင် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး မၼ်း ၶႂ်ႈ ပႅတ်ႈ ၸိုင်၊ၸွင်ႇ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈ မၼ်း ပႅတ်ႈ မေး မၼ်း လႆႈ ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 4ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ လႆႈ ၽတ်းဢၢၼ်ႇ မႅၼ်ႈ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊မိူဝ်ႈ ၵေႃႇၸႃႉ ႁူဝ်ပိုင်း ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ၼၼ်ႉ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ပဵၼ် ၵူၼ်းၸၢႆး ၵူၼ်းယိင်း ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။- 5ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ဢမိင်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး တၵ်း လႆႈ ၽၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇ သေ ပေႃႈ မႄႈ မၼ်း သေယဝ်ႉ၊ႁူမ်ႈ ပွင်း လူၺ်ႈ မေး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် မႃး ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ လဵဝ် ၵၼ် ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 6ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် သွင် ၵေႃႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပဵၼ် ၵေႃႉလဵဝ် ၵၼ် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် ၽၢၵ်ႈ ဢဝ် ႁွမ်း ၵၼ် ၼၼ်ႉ၊ ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ဢဝ် ၽၢတ်ႇ ဢဝ် ယၢၼ် ၵၼ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 7ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် သမ်ႉ လဝ်ႈထၢမ် ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ႁဵတ်းသင် လႄႈ မူဝ်းသေႇ၊သမ်ႉ ပိင်းၺၢပ်ႈ ဝႆႉ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆး ပၼ် လိၵ်ႈ ပုတ်း လိၵ်ႈ ၶၢတ်ႇ လႄႈ ပႅတ်ႈ မေး မၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁူဝ်ၸႂ် သူ ဝႃႈ ယၢပ်ႇ သွၼ် ၶႅင် ၼႃႇ ၽႅဝ် လႄႈ မူဝ်းသေႇ၊ၸင်ႇ လႆႈ ပိင်းၺၢပ်ႈ ႁႂ်ႈ သူ ပႅတ်ႈ မေး ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊မိူဝ်ႈ ၵေႃႇၸႃႉ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်။- 9ၵဝ် ပိင်းၺၢပ်ႈ ၸမ်ႉ၊လိူဝ် သေ တၢင်း ဢၼ် မေး မၼ်း လဵၼ်ႈ ၽူဝ်ၼွႆႉ ၼၼ်ႉ၊ပေႃး ၵူၼ်းၸၢႆး ပႅတ်ႈ မေး မၼ်း လႄႈ ၶိုၼ်း ဢဝ် မႄႈယိင်း တၢင်ႇၵေႃႉ ၸိုင်၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၽိတ်းပိူင်ႈ မေး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။ [ၵေႃႉ ဢၼ် မႃး ဢဝ်မေး ဢၼ် မၼ်း ပႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၽိတ်းပိူင်ႈ မေး ပိူၼ်ႈ ယဝ်ႉ၊"] ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 10တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ သုတ်ႉၸမ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "လူၺ်ႈ လွင်ႈ ၽူဝ် လွင်ႈ မေး ၼႆႉ ပေႃး ပဵၼ် ထၼ်ႇ ၼႆႉ ၸိုင်၊ဢမ်ႇလီ ဢဝ် ၵၼ် ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 11မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ၸိုင်၊ပဵၼ် လႆႈ ၵူႈၵေႃႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶိုင် ပွင် ပၼ် ၼၼ်ႉ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ၸင်ႇ ပဵၼ် လႆႈ ဢေႃႈ။- 12တၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ တႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ မီး လၢႆ ၸိူဝ်ႉ လၢႆ ပိူင် ဢေႃႈ။ မၢင် ၵေႃႉ ဢမ်ႇ မီး ႁႅင်း တူဝ်ၵႃႇယႃႉ တႃႇ တေ တႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ၊ ပဵၼ် မႃး ၵႃႈၼႂ်း တွင်ႉ မႄႈ မၼ်း ဢေႃႈ။ မၢင် ၵေႃႉ ၵေႃႈ ယႃႉပႅတ်ႈ ႁႅင်း တူဝ်ၵႃႇယႃႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ဢမ်ႇ တႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မီး ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ် ၶျုၵ်ႈ ၵၼ်ႈ ႁႅင်း တူဝ်ၵႃႇယႃႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပုၼ်ႈ ဢၵျူဝ်း မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႆႈ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း၊ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် ၵႂၢမ်း ၼႆႉ သေၵမ်း လူၺ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶဝ် မႃး ၸူး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ဢဝ် မိုဝ်း တၢင်ႇ လႄႈ ပၼ်တၢင်းလီ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။- 14ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မႃး ၵႃႈတီႈ ၵဝ် တႃႉ။ ယႃႇပေ ႁႄႉ တၢင်း ၶဝ်။ ၵွပ်ႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ပဵၼ် မိူင်း ၶဝ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 15မၼ်းၸဝ်ႈ ယိုၼ်း မိုဝ်း တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် သေလႄႈ ပၼ်တၢင်းလီ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 16မီး ဝၼ်း ၼိုင်ႈ၊ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မႃး ၸူး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ လဝ်ႈထၢမ် ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ၸဝ်ႈ မျၢတ်ႈ လီ တီႈၶႃႈ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵဝ်ၶႃႈ တေ လႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၸိုင်၊ထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်း တၢင်းလီ ဢၼ် လႂ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 17ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ မႂ်း ႁွင်ႉ ၵဝ် ဝႃႈ၊မျၢတ်ႈ လီ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ဢၼ် မျၢတ်ႈ လီ ၼၼ်ႉ မီး သူႇလဵဝ် ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ ပေႃး မႂ်း ၶႂ်ႈ ၶဝ်ႈ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ၸိုင်၊ၵမ်ၵျၢင်ႉ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 18မၼ်း သမ်ႉ လဝ်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ဢၼ် လႂ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ။ ယႃႇပေ ၵူတ်ႉ မေး ပိူၼ်ႈ။ ယႃႇပေ လၵ်ႉ ပိူၼ်ႈ။ ယႃႇပေ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ။- 19ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် ပေႃႈ မႄး မႂ်း တႃႉ။ ႁၵ်ႉ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း မႂ်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မႂ်း ႁၵ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 20ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ၵူႈ သဵၼ်ႈ ယဝ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ လူဝ်ႇ ႁဵတ်း ဢၼ် လႂ် ထႅင်ႈ လူးၵွၼ်ႇ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 21ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး မႂ်း ၶႂ်ႈ ပဵၼ် ဢၼ် ၸေးၸုမ်ႇ ၸိုင်၊ၵႂႃႇ လႄႈ ၶၢႆ ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၶူဝ်းလဵင်း မႂ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် သေလႄႈ ဢဝ် ငိုၼ်း ဢၼ် မႂ်း လႆႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၸႃႇၵႃႉ ၽေးၸွၼ်း ပၼ် ၵူၼ်းၽၢၼ် တင်းလၢႆ တႃႉ။ ပေႃး မႂ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊မႂ်း တၵ်း လႆႈ ၽၼ်ႇတႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁဵတ်း ၼၼ် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ မႃး ၸွမ်း ပႃႈလင် ၵဝ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼၼ်ႉ လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊မီး ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ငိူဝ်ႈငဝ် သေလႄႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် မၢၵ်ႈမီး ငိုၼ်း ၶမ်း ၼမ်ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 23မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ ၵူၼ်းမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီး တေ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ယၢပ်ႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။- 24ၵဝ် သမ်ႉ ဝႃႈ ထႅင်ႈ ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်းမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီး တေ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ယၢပ်ႇ ၼႃႇ သေ ၵလႃႇဢုၵ်ႈ လၼ်ႈ ႁူး ၶဵမ် လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 25တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵႂၢင်ၸႂ် ယုင်ႈၸႂ် ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ၽူႈလႂ် တၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် လႆႈ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 26ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယႅၵ်ႉ တူၺ်း ၶဝ် သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း ဢမ်ႇ တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ပုၼ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 27မိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပေႇတရု၊လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း ၶႃႈ လူး ၸဝ်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၸုၼ်ႉပႅတ်ႈ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ ၸွမ်းလင် ၸဝ်ႈႁဝ်း ယူႇ ၶႃႈ ယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢၵျူဝ်း ဢီႈသင် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 28မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် လၢတ်ႈ ဢၼ် ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႈၵူၼ်း၊လႆႈ ၼင်ႈ ပလၢင်ႇ ဢၼ် မီး မုၼ်ၽုင်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၼႂ်း ၸူဝ်ႈ ၸၢတ်ႈ ဢၼ် မႂ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ သူ တင်း သိပ်း သွင် ၵေႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် တပႄး ၵဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ တၵ်း လႆႈ ၼင်ႈ လူၺ်ႈ ၵဝ် ၵႃႈၼိူဝ် ပလၢင်ႇ ၽႂ် မၼ်း လႄႈ ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၵႃႈၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢိသရေး၊သိပ်း သွင် ၶိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 29မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸုၼ်ႉပႅတ်ႈ ၸႃႉၸဵမ် ႁိူၼ်းယေး၊ပီႈၼွင်ႉ ၸဵမ် ယိင်း ၸဵမ် ၸၢႆး၊ပေႃႈ မႄႈ၊ လုၵ်ႈလၢင်း၊ဢိၵ်ႇတင်း သူၼ် ႁႆႈ လွၵ်း ၼႃး တင်းလၢႆ၊ပုၼ်ႈ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢၵျူဝ်း ပၢၵ်ႇ ပုၼ်ႈ ဢမ်ႇၵႃး၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢမူၺ်ႇ ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ဢေႃႈ။- 30ၵူၺ်းၵႃႈ၊တေ မီး ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢၼ် တူၵ်းဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ တၵ်း တူၵ်းလိုၼ်း လႄႈ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တူၵ်းလိုၼ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း တူၵ်းဢွၼ်တၢင်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\